พิพิธภัณฑ์ทหารเรือพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ในกิจการทหารเรือ ที่เคยใช้งานจริงในกองทัพเรือไทย ทั้งยังจัดแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เรือจำลองสมัยต่างๆ เพื่อเป็นการให้ความรู้ บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เหมาะกับการพาครอบครัวมาเที่ยวชมในวันหยุด นักเรียนนักศึกษามาทัศนศึกษา เป็นการได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท เดินทางสะดวก มาโดยรถโดยสารก็ไม่ยุ่งยาก มีรถเมล์ผ่านหน้าพิพิธภัณฑ์หลายสาย

พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนายเรือ บนถนนสุขุมวิท ตรงตามถนนสุขุมวิทมาทางจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนถึงตัวเมืองปากน้ำ (ห่างจากตัวเมืองปากน้ำเพียง1 กิโลเมตร) หน้าพิพิธภัณฑ์มีรถเมล์ผ่าน และเมื่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเปิดให้บริการ ก็สามารถนั่งมาลงสถานีโรงเรียนนายเรือ แล้วเดินเข้าพิพิธภัณฑ์ได้สะดวก

ด้วยกองทัพเรือ ได้มีโครงการปรับปรุงกองประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือ จึงกำหนดให้มีแผนกพิพิธภัณฑ์ขึ้น โดยสร้างเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ในพื้นที่ของกองทัพเรือที่อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนายเรือ เริ่มสร้างอาคารแรก เมื่อปี พ.ศ.2514 แล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนเข้าชมในปี พ.ศ.2515 หลังจากนั้นได้สร้างอาคารหลังที่ 2 และเปิดให้เข้าชมในปี พ.ศ.2530

เมื่อเข้าไปภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ บริเวณด้านหน้าจะเห็นเครื่องบินจอดเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นเขตราชนาวี ขับรถเข้าไปแลกบัตรแล้วตรงเข้าไปจอดด้านในได้เลย มีลานจอดรถกลางแจ้งจอดได้สะดวก ภายในพิพิธภัณฑ์ แบ่งส่วนของการจัดแสดงไว้ทั้งนอกอาคาร และภายในตัวอาคาร 2 อาคาร

การจัดแสดงกลางแจ้ง

เป็นการนำเครื่องบิน ชิ้นส่วนเรือ อาวุธ และวัตถุขนาดใหญ่ มาจัดแสดงไว้ในบริเวณสนามหญ้า และบริเวณรอบนอกอาคาร เพื่อให้เดินชมรอบๆ ได้ด้วย

- เครื่องบิน Grumman HU-16B Albatross (7235)

เครื่องบินลำนี้เป็นของกองทัพเรือ เคยประจำการตั้งแต่ พ.ศ.2511 - 2523 (12 ปี) เป็นเครื่องบินสำหรับการลาดตระเวน ตรวจการณ์ ค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

- ชิ้นส่วนเรือดำน้ำมัจฉานุ (HTMS Matchanu)

เรือมัจฉานุเป็นหนึ่งในเรือดำน้ำประจำกองทัพเรือไทยในอดีต ที่สร้างขึ้นพร้อมกัน 4 ลำ ได้แก่ เรือหลวงมัจฉานุ* เรือหลวงวิรุณ เรือหลวงสินสมุทร และ เรือหลวงพลายชุมพล เรือทั้งหมดต่อขึ้นที่อู่ต่อเรือเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น เรือหลวงมัจฉานุสร้างพร้อมขึ้นกับวิรุณ วางกระดูกงูเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2479 และเรือดำน้ำทั้ง 4 ลำ ได้ขึ้นระวางประจำการตั้งแต่ พ.ศ.2481 - 2494 (ใช้งานมา 13 ปี) เรือดำน้ำทั้ง 4 ลำนี้เคยได้ร่วมรับใช้ชาติเมื่อครั้งกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส ช่วงเหตุการณ์ยุทธนาวีเกาะช้าง ส่วนที่จัดแสดงกลางแจ้งอยู่นั้นเป็นส่วนของหอบังคับการ อาวุธปืน และกล้องส่อง ส่วนลำเรือนั้นได้ขายให้กับบริษัทปูนซีเมนต์ไทยไปแล้ว

* มัจฉาณุ เป็นตัวละครหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์ เป็นลูกของหนุมานกับนางสุพรรณมัจฉา (นางเงือก) มีร่างเป็นลิงหางเป็นปลา

- เรือตรวจการณ์ลำน้ำ (Patrol Boat River : PBR) เป็นเรือไฟเบอร์กลาส ติดอาวุธปืน และเครื่องยิงลูกระเบิดกล ใช้ในการลาดตระเวนลำน้ำ

- รถสะเทินน้ำสะเทินบก (Landing Vehicle Track : LVT แบบ 4) จัดซื้อมาในปี พ.ศ.2490 เป็นลักษณะคล้ายรถถังตีนตะขาบ สามารถปฏิบัติการได้ทั้งบนบกและในน้ำ

- ปืนใหญ่โบราณ จัดแสดงอยู่ด้านหน้าอาคารเป็นปืนใหญ่บรรจุกระสุนด้านหน้า มีวิถีกระสุนตรง สันนิษฐานว่ามีการเริ่มใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

- ปืนล้อสนาม

- ปืนเรือขนาด 75/51 มม.

- รถหุ้มเกราะคอมแมนโด V-150

อาคาร 1

อาคาร 1 เป็นอาคารเทิดพระเกียรติ ที่จัดแสดงประวัติบุคคลสำคัญต่อกองทัพเรือ
 

ชั้น 1

- ห้องเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จัดเป็นมุมให้ถวายการสักการะกรมหลวงชุมพรฯ มีการแสดงประวัติ และเครื่องใช้ของท่าน
- ห้องเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- ห้องสรรพาวุธ จัดแสดงอาวุธต่างๆ ที่ใช้ในกองทัพเรือ เช่น ปืนต่อสู้อากาศยาน

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ที่เคยใช้ในกองทัพเรือ เช่นเข็มทิศเดินเรือ ระฆังประจำเรือหลวง ครุฑที่เคยติดประจำที่หัวเรือ ตราสัญลักษณ์ต่างๆ
 

ชั้น 2

- ห้องเทิดพระเกียรติ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
- ห้องเทิดพระเกียรติ จอมพลเรือ สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
- ห้องเครื่องลายคราม
- ห้องธงราชนาวีและธงที่ใช้ในกองทัพเรือ
- ห้องอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ

อาคาร 2

อาคาร 2 เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวีรกรรมของราชนาวีไทย อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ของชาวเรือ เรือพระที่นั่งจำลอง และการจัดกระบวนเรือในงานพระราชพิธี
 

ชั้น 1

ชั้น 1 เป็นอาคารที่มีใต้ถุนสูง เปิดโล่ง ใช้ในการจัดแสดงอุปกรณ์ที่เคยใช้งานในอดีต เช่น ปืนเที่ยงสมัยรัชกาลที่ 5 ดวงไฟประภาคารแห่งแรกของประเทศไทย ท่อยิงตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด เรือโบราณสุวรรณเหรา เป็นต้น

- ปืนเที่ยง สมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะเหมือนปืนใหญ่กระบอกเล็ก ติดล้อไว้สำหรับลากไปมาได้ ปืนเที่ยง เป็นปืนที่ใช้บอกเวลาในสมัยก่อน ในยุคที่ยังไม่มีการใช้นาฬิกาใช้กัน ทางหน่วยงานราชการจะใช้การยิงปืนใหญ่เพื่อใช้เสียงบอกเวลาแทน ใครที่ได้ยินเสียงยิงปืนใหญ่ ก็เป็นอันรู้โดยทั่วกันว่าเป็นเวลาเที่ยง การยิงปืนเที่ยง จะใช้กันในเขตเมืองพระนคร หัวเมืองใหญ่ หรือจุดที่เป็นศูนย์กลางความเจริญ ดังนั้นคนในเมืองจึงได้ยินเสียงปืนชัดเจน ส่วนคนที่อยู่ไกลออกไปก็อาจจะได้ยินเสียงเบา หรือไม่ได้ยินเลย ทำให้เกิดสำนวนไทยที่ว่า "ไกลปืนเที่ยง" หมายถึงผู้ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ไกลจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การบอกเวลาด้วยเสียงปืนนี้ ได้ยกเลิกไปหลังจากที่มีการใช้ไฟฟ้า และวิทยุ เข้ามา ได้มีประกาศกระทรวงกลาโหม ยกเลิกการยิงปืนเที่ยง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2477

- โคมไฟประภาคาร* มีลักษณะเหมือนโคมครอบตะเกียง โคมครอบใช้เลนส์แบบ Fresnel Lense ที่มีมุมหยักไปมาที่ผนังโคม เพื่อช่วยลดความหนา และระยะโฟกัสของเลนส์ โคมไฟนี้เคยใช้งานที่ "ประภาคารสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยา" หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "กระโจมไฟสันดอน" (ในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า Regent Lighthouse ที่หมายถึง ประภาคารของผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน) ซึ่งเป็นประภาคารแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ (ปัจจุบันไม่มีแล้ว) ประภาคารนี้สร้างขึ้นสมัยต้นรัชกาลที่ 5 โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)**  ได้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวในก่อสร้างและยกให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2413 เปิดให้ใช้งานเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2417 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2472 จึงได้เลิกใช้ (ใช้งานมาเป็นระยะเวลา 55 ปี)

* ประภาคาร หรือกระโจมไฟ (Lighthouse) เป็นเครื่องช่วยในการเดินเรือ โดยใช้แสงไฟแสดงตำแหน่งเพื่อให้เรือเดินทางได้สะดวกปลอดภัย ส่วนใหญ่จะทำเป็นหอคอย หรืออาคารที่ติดโคมไฟขนาดใหญ่ไว้บนส่วนบนของอาคาร ใช้ในการส่งสัญญาณไฟที่สว่างมากๆ ประภาคารมักจะสร้างไว้บริเวณปากทางเข้าอ่าว ปากแม่น้ำ ท่าเรือ หรือแสดงจุดอันตราย ที่นักเดินเรือควรระวัง ประภาคารในประเทศไทย หากอยู่ในทะเล หน่วยงานรับผิดชอบคือกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ หากตั้งอยู่ในแม่น้ำจะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าและการท่าเรือแห่งประเทศไทย

** สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้สำเร็จราชการ (บริหารราชการแผ่นดินแทน) ในรัชกาลที่ 5 ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ เพราะพระองค์มีพระชนมพรรษาเพียง 15 ปี

- เรือสุวรรณเหรา*** เป็นเรือโบราณที่กรมศิลปากรมอบให้จัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เรือไม้แกะสลักลวดลายสวยงาม ส่วนหัวเป็นรูปสัตว์หิมพานต์ (ตัวเหรา) ตัวเรือติดปืนใหญ่ขนาดเล็กโผล่ออกมาให้เห็น ตรงกลางมีเก๋ง ทำเป็นห้องเล็กๆ มีหน้าต่างบานเกร็ดปิด-เปิดได้ เรือลำนี้เป็นเรือสำหรับพระเจ้าแผ่นดินยามเสด็จออกไปประทับแรมในที่ห่างไกล เรือสุวรรณเหรานี้เป็นงานช่างฝีมือในสมัยรัชกาลที่ 5 จัดเป็นเรือประเภท เรือพระที่นั่งศรี คือเรือสำหรับพระเจ้าแผ่นดินทรงใช้เวลาเสด็จลำลอง หรือใช้เป็นเรือพระประเทียบ (เรือสำหรับเจ้านายฝ่ายใน เมื่ออยู่ในกระบวนเรือพระราชพิธี)

*** เหรา (อ่านว่าเห-รา) เป็นคำเรียกสัตว์ในป่าหิมพานต์ประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะครึ่งนาคครึ่งมังกร

- ตอร์ปิโด (Topedo) เป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนได้เองใต้น้ำ เป็นเหมือนจรวด หรือลูกระเบิดที่วิ่งในแนวระนาบตรงเข้าสู่เป้าหมาย เมื่อวิ่งไปโดนเป้าหมาย (เรือข้าศึก) ดินระเบิดที่บรรจุไว้ที่หัวตอร์ปิโดก็จะระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง มีผลให้เรือข้าศึกถูกทำลาย

ตอร์ปิโดรุ่นแรกที่ประเทศไทยสั่งมาใช้คือ "45 ก." (เลข 45 หมายถึงเส้นผ่าศูนย์กลางตอร์ปิโด ส่วนอักษร ก. หมายถึงแบบแรกที่สั่งซื้อมา ชุดแรกมาจากญี่ปุ่นจำนวน 18 ลูก ซื้อเมื่อ พ.ศ.2451ต่อมาก็ได้ชื้อเป็นแบบ 45 ข. 45 ค. สำหรับตอร์ปิโดที่ประเทศไทยใช้นั้น นำเข้ามาจากประเทศเดนมาร์ก ระยะยิงวิถีตรงอยู่ที่ 8 กิโลเมตร (สมัยก่อนสั่งยิงตรงได้อย่างเดียว)
 

ชั้น 2

ชั้น 2 เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนอาคาร มีลักษณะเป็นห้องโถงโล่งกว้าง ตรงกลางจัดวางเรือพระที่นั่ง และเรือในพระราชพิธีขนาดใหญ่หลายลำ (เป็นเรือที่จำลองมา) โดยจัดตามรูปขบวนเรือพระราชพิธี เรือเหล่านี้เป็นฝีมือช่างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทางกรมศิลปากรมอบให้พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ นำมาจัดแสดง บริเวณตรงกลางนี้จะเป็นพื้นที่ที่ไม่ให้เข้าไป แต่สามารถ่ายรูปได้ (ขึ้นไปถ่ายรูปบนชั้น 2 ก็เป็นมุมที่จะได้เห็นเรือได้ทั้งหมด) นอกจากนี้ยังมีครุฑประจำหัวเรือ เรือรบสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เครื่องมือเดินเรือและอุปกรณ์ต่างๆ
 

ชั้น 3

ชั้น 3 มีลักษณะเป็นแนวทางเดินซ้ายขวา ส่วนกลางเปิดโล่ง ให้มองลงไปยังชั้นล่างตรงที่จัดเรือพระราชพิธีไว้ได้ ชั้น 3 นี้เป็นการจัดนิทรรศการพิเศษ แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์สำคัญในต่างๆ และการเข้าร่วมในการสู้รบของทหารเรือในช่วงเวลาต่างๆ มีทั้งคำบรรยาย ภาพประกอบ ภาพจำลอง ได้แก่ เรือดำน้ำของไทยในอดีต การรบที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา ร.ศ.112 วีรกรรมที่ดอนน้อย สงครามเกาหลี สงครามมหาเอเชียบูรพา เหตุการณ์ยุทธการบ้านชำราก ยุทธนาวีที่เกาะช้าง เป็นต้น

ข้อแนะนำ

- ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้งส่วนกลางแจ้ง และภายในตัวอาคาร
- เมื่อผ่านประตูทางเข้าจะต้องแลกบัตร เพื่อเข้าไปยังพิพิธภัณฑ์
- การเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อวิทยากรในการนำบรรยายได้
- ภายในพิพิธภัณฑ์​สามารถถ่ายรูปได้

การเดินทาง

ห่างจากตัวเมืองปากน้ำ (ศาลากลาง)   1 กิโลเมตร
ห่างจากพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ   2 กิโลเมตร
ห่างจากฟาร์มจระเข้       5 กิโลเมตร
ห่างจากแยกบางนา   8 กิโลเมตร
ห่างจากเมืองโบราณ    9 กิโลเมตร
ห่างจากสถานตากอากาศบางปู   13 กิโลเมตร
 

เส้นทางรถยนต์

เส้นทาง ถนนสุขุมวิท

1 หากใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท (ขาออก) จากแยกบางนา มุ่งหน้าสมุทรปราการ ผ่านแบริ่ง สำโรง แยกเทพารักษ์ แยกปู่เจ้าสมิงพราย พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จากนั้นไปอีกไม่ไกลนัก จะเห็นทางเข้าพิพิธภัณฑ์ทหารเรืออยู่ทางซ้ายมือ (อยู่ตรงกับรถไฟฟ้า BTS สถานีโรงเรียนนายเรือพอดี

 

เส้นทาง ถนนวงแหวนรอบนอก (ถนนกาญจนาภิเษก) -> ถนนสุขุมวิท

1 หากใช้เส้นวงแหวนรอบนอก (ถนนกาญจนาภิเษก) ให้ออกตามป้าย ถนนสุขุมวิท จากนั้นชิดซ้ายมุ่งหน้าสมุทรปราการ
2 เมื่อออกจากทางด่วน จะเป็นถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าสมุทรปราการ จากนั้นตรงไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ อยู่ซ้ายมือ

 

เส้นทาง ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (สะพานภูมิพล 2) -> ถนนสุขุมวิท

1 หากมาจากถนนสุขสวัสดิ์ เมื่อผ่านแยกวัดสนมาแล้ว เลี้ยวซ้ายตามป้ายขึ้นสะพานภูมิพล
2 จากนั้นไปทางสะพานภูมิพล 2 ตามป้าย ถนนกาญจนาภิเษก เพื่อไปทางบางนา แล้วมาลงที่ถนนสุขุมวิท ตอนลงชิดซ้ายไปทางสมุทรปราการ
3 จากนั้นตรงไปราว 2 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ อยู่ซ้ายมือ

 

รถโดยสารประจำทาง (ดูรายละเอียด รถประจำทาง)

รถเมล์ (ถนนสุขุมวิท)

- ขึ้นรถเมล์ที่ผ่านเส้นสุขุมวิท เข้าสู่ตัวจังหวัดสมุทรปราการ รถเมล์ที่ผ่านได้แก่ สาย 25, 102, 142, 507,  511, 536 ลงรถหน้าพิพิธภัณฑ์ทหารเรือเลย

 

รถไฟฟ้า BTS (สำโรง) + รถเมล์

- ขึ้นรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสำโรง (ทางออก 1) จากนั้นเดินสกายวอล์คไปทางอิมพีเรียล สำโรง ลงสะพานลอยฝั่งตรงข้ามอิมพีเรียล

- จากนั้นต่อรถเมล์ได้ทุกสายที่บอกว่าไปปากน้ำ เช่น สาย 25, 102, 142, 507,  511, 536, 365 ลงป้ายหน้าพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

 

รถไฟฟ้า BTS โรงเรียนนายเรือ (จะเปิดใช้ในปี 2561-2562)

- ขึ้นรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีโรงเรียนนายเรือ จะถึงหน้าพิพิธภัณฑ์เลย

 

ข้อมูลการติดต่อ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

เวลาเปิด: ทุกวัน 9.00 - 15.30 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

ที่อยู่ 99 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-394-1997, 02-745-3808
เว็บไซต์ http://www.navy.mi.th/navalmuseum

ข้อมูลจากแหล่งอื่น และ รีวิว Pantip :123

แผนที่

แสดงร้านอาหารใกล้เคียง
สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 1.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
อุทยานการเรียนรู้ และหอชมเมืองสมุทรปราการ แลนด์มาร์คกลางเมืองสมุทรปราการ ศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดในทุกด้าน และจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ ที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ภายในอาคารประกอบด้วยส่วนนิทรรศการ รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองสมุทรปราการไว้ทั้งหมด บนสุดเป็นหอคอย เป็นจุดสำหรับขึ้นชมทัศนียภาพเมือง มองเห็นลำน้ำเจ้าพระยา ไปจนถึงทะเลปากอ่าวไทย พื้นที่สีเขียวของบางกะเจ้า พระสมุทรเจดีย์ ป้อมผีเสื้อสมุทร ป้อมพระจุลจอมเกล้า พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
ห่างออกไป ประมาณ: 1.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
พระสมุทรเจดีย์ หรือพระเจดีย์กลางน้ำ* ปูชนียสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง มีมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 2 เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์รวมแห่งจิตใจและจิตวิญญานของชาวปากน้ำ มีประวัติความเป็นมายาวนาน และเป็นเจดีย์ที่มีพระเจ้าแผ่นดิน 4 รัชกาลช่วยกันปรับปรุง ทำนุบำรุงรักษา จนได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่มีความผสมผสานทางสถาปัตยกรรมทั้งไทย จีน ยุโรป บริเวณองค์พระสมุทรเจดีย์จะมีงานเฉลิมฉลองประจำปีที่ยิ่งใหญ่ทุกปี งานแห่ผ้าห่มองค์พระเจดีย์ ที่มีมานานกว่า 180 ปี การเดินทางไปยังพระสมุทรเจดีย์สะดวก ทั้งรถยนต์ รถโดยสารประจำทาง และเรือข้ามฟาก
ห่างออกไป ประมาณ: 1.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรปราการ (Samutprakan City Pillar Shrine) หรือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองปากน้ำ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพสักการะ เลื่อมใสศรัทธาของชาวเมืองสมุทรปราการ มีความผสมผสานทางวัฒนธรรม โดยมีเจ้าพ่อผู้คุ้มครองเมืองตามรูปแบบจีน และมีเสาหลักเมืองตามความเชื่อแบบพราหมณ์ฮินดู ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองปากน้ำ สามารถโดยสารรถประจำทางได้สะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 1.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ป้อมผีเสื้อสมุทร (Phi Seur Samut Fort) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของชาติ ตั้งอยู่ในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ป้อมปืนเก่าแก่เกือบ 200 ปี มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 ที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้สถานที่จริงทางประวัติศาสตร์ ศึกษาระบบนิเวศริมชายฝั่งแม่น้ำ ทั้งยังได้เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ชมธรรมชาติ ชมค้างคาวแม่ไก่เกาะตามยอดไม้ ป้อมผีเสื้อสมุทรตั้งอยู่ในบริเวณที่รถยนต์เข้าไม่ถึง ต้องเดินจากองค์พระสมุทรเจดีย์ไป ซึ่งอยู่ในระยะไม่ไกลมากนัก หากจะนำจักรยานไปด้วยก็ไม่ลำบาก
ห่างออกไป ประมาณ: 2.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (The Erawan Museum) เป็นสถานที่แสดงศิลปกรรมในแนวอุดมคติ ที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อทางศาสนา และจักรวาล เกิดจากการสร้างสรรค์ความงามทางตะวันออกแบบไทย ผสมผสานกับงานศิลปะตะวันตก ก่อให้เกิดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่วิจิตรงดงามและทรงคุณค่า ทั้งด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม วิจิตรศิลป์ และประณีตศิลป์อันละเอียดอ่อน ทั้งยังเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาโบราณวัตถุ ของเก่าของสะสมของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ผู้รักและหลงใหลในงานศิลปะอีกด้วย การเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ไม่ยากเลย สถานที่ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ก่อนเข้าตัวเมืองปากน้ำ มีรถเมล์ผ่านหลายสาย และจะมีรถไฟฟ้า BTS ผ่าน
ห่างออกไป ประมาณ: 4.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ สถานที่ท่องเที่ยวในตำนานที่เป็นความทรงจำในวัยเด็กของหลายๆ คน สถานที่ท่องเที่ยวฮิตติดอันดับต้นๆ ของจังหวัดสมุทรปราการมานาน และเป็นหนึ่งในฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สถานที่สร้างความสุขให้กับครอบครัวในวันหยุด ไฮไล์ของที่นี่คือการแสดงโชว์การจับจระเข้ด้วยมือเปล่า การแสดงช้าง ให้อาหารสัตว์ ถ่ายรูปกับสัตว์ เช่นเสือ ลิงชิมแปนซี และการเดินดูสัตว์อื่นๆ การเดินทางมายังฟาร์มจระเข้ไม่ยาก มีหลายเส้นทาง มีป้ายบอกเป็นระยะๆ หากไม่มีรถส่วนตัว ก็มีรถประจำทางเข้ามาถึงหน้าฟาร์มจระเข้เลย
ห่างออกไป ประมาณ: 7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดอโศการาม เป็นวัดที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานตามแนวทางของท่านพ่อลี ธัมมธโร ภายในวัดมีพระธุตังคเจดีย์ เป็นเจดีย์องค์แรกและองค์เดียวในประเทศไทย ที่ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และอรหันตธาตุของพระพระธุดงค์กรรมฐานในสายของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จึงเป็นปูชนียสถานองค์สำคัญ ที่ควรแห่งการกราบสักการะบูชา เพื่อระลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และอริยสงฆ์ผู้เป็นครูบาอาจารย์ นอกจากนี้พระธุตังคเจดีย์ ยังแสดงความหมายของ ธุดงควัตร ที่เป็นข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการขัดเกลากิเลส โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติภาวนาในสายกรรมฐาน การเดินทางไปยังวัดมีเส้นทางไม่ยุ่งยากซับซ้อน อยู่ใกล้เมือง และสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง
ห่างออกไป ประมาณ: 7.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
บ้านธูปหอมสมุนไพร อยู่ในบริเวณคุ้งบางกะเจ้า ใกล้กับตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นเส้นทางปั่นจักรยานเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า บ้านธูปหอมสมุนไพร เปิดชมในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ร่วมทำกิจกรรมเบาๆ เข้าใจง่าย ใช้เวลาไม่มาก ในการลงมือทำธูปหอมไล่ยุง และผ้ามัดย้อม งานวิถีชาวบ้านที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้จัก ไม่เคยเห็น กิจกรรมนี้เหมาะกับครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือแนะนำชาวต่างชาติให้มาร่วมสืบสานวิถีชีวิตในแบบไทยๆ
ห่างออกไป ประมาณ: 8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ป้อมพระจุลจอมเกล้า หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า ป้อมพระจุล สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ สถานที่ควรค่าแห่งการจดจำ และร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในอดีต บอกเล่าแก่ลูกหลาน และอนุชนคนรุ่นหลัง ให้ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้แวะกราบสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 เดินชมป้อม หลุมปืน และปืนเสือหมอบ ที่ครั้งนึงเคยได้ร่วมยิงต้านเรือรบฝรั่งเศส ขึ้นชมเรือหลวงแม่กลอง เรือรบที่ใช้งานมายาวนานที่สุด
ห่างออกไป ประมาณ: 8.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง (Bangnamphung Floating Market) ในคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง ตลาดต้องชมของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตลาดนัดท้องถิ่นขนาดใหญ่ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จุดช้อป นัดมาชิมกันทุกวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ แหล่งอาหารการกิน ของคาวของหวาน ของกินเล่น ของสดของแห้ง ผักผลไม้ สินค้าพื้นถิ่น ยังเป็นเที่ยวชมของผู้ที่มาปั่นจักรยานเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า การเดินทางรถยนต์ ตลาดนี้รถยนต์เข้าถึงได้ แม้ไม่มีรถก็มีรถโดยสารประจำทางท้องถิ่น และเรือข้ามฟาก
ห่างออกไป ประมาณ: 8.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดบางน้ำผึ้งนอก วัดเก่าแก่อายุราว 350 ปี โบราณสถานที่ยังคงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย แวะกราบขอพรหลวงพ่อใหญ่ ชมภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถหลังเก่า ที่เป็นตำนานเล่าขาน บนบานหน้าต่างโบสถ์ ที่มาของคำว่ามอญแหวก (ปัจจุบันภาพเลือนลางไปมาก) เดินเล่นชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่าน้ำ มีศาลาให้นั่งพัก ถ่ายภาพแม่น้ำมุมกว้าง และมีท่าเรือข้ามฟากใหญ่ ที่ข้ามมาจากวัดบางนานอก เพื่อจะไปยังตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง บริเวณวัดมีร้านเช่าจักรยาน และร้านค้ามากมาย
ห่างออกไป ประมาณ: 8.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
เมืองโบราณ เป็นสถานที่เที่ยวสุดคลาสสิค พิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่แสดงงานศิลปะกลางแจ้งขนาดใหญ่ บอกเล่าความเป็นตัวตนของคนไทย ผ่านชิ้นงานรังสรรค์อันปราณีต ประดิษฐ์โบราณสถานสถานที่สำคัญ รวมถึงศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่จากทุกมุมของประเทศ จำลองไว้ให้รุ่นลูกหลาน ได้เห็น รู้จัก ศึกษาเรียนรู้ และรักความเป็นไทยมากขึ้น
ห่างออกไป ประมาณ: 8.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ฟาร์มเห็ดช่างแดง เป็นฟาร์มที่อยู่ในคุ้งบางกะเจ้า นับเป็นหนึ่งในแหล่งเที่ยวชมภูมิปัญญาทางการเกษตรชุมชน ได้เห็นวิถีชีวิตการทำอาชีพเพาะเห็ด เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ชาวต่างชาติ และผู้ที่สนใจเรียนรู้การทำก้อนเห็ด เพาะเห็ด และศึกษาเพื่อนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ ทางไปฟาร์มเห็ดช่างแดงมีรถยนต์เข้าถึง หรือคนที่ปั่นจักรยานเที่ยวคุ้งบางกะเจ้าอยู่แล้ว จะแวะชมก็อยู่ไม่ไกลจากวัดบางน้ำผึ้งนอก
ห่างออกไป ประมาณ: 8.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ศาลเจ้าเสียนหลอไต้เทียนกง หรือ ศาลเจ้าห้าพระองค์ หรือ ศาลเจ้ามูลนิธิธรรมกตัญญู ศาลเจ้าขนาดใหญ่ที่มีสถาปัตยกรรมและประติมากรรมจีนสวยงาม ชมสิงโตคู่แกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพดานศาลเจ้าประดับไม้แกะสลักลวดลายวิจิตรตระการตา กราบสักการะเทพเจ้า 5 พระองค์ (โหงวหวังเอี้ย) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล ขอพร เสริมดวงชะตา แก้ชง นอกจากนี้ช่วงเทศกาลตรุษจีน* และเทศกาลหยวนเซียว** ของทุกปี จะมีการจัดงานเทศกาลประดับโคมไฟในรูปต่างๆ กว่าห้าพันดวง
ห่างออกไป ประมาณ: 8.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ป้อมแผลงไฟฟ้า (Phlaeng Faifa Fortress) หนึ่งในป้อมปราการสำคัญที่ตั้งอยู่ในอำเภอพระประแดง ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นป้อมเดียวในอำเภอพระประแดงที่ยังคงมีสภาพเหลือให้เห็นค่อนข้างสมบูรณ์ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งนี้ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถาน เพื่อการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย สำหรับอนุชนคนรุ่นหลัง ได้รำลึกถึงอดีต ป้อมนี้อยู่ติดกับตลาดเทศบาล มีเส้นทางรถยนต์เข้าถึงได้ และสามารถเดินทางมาโดยรถเมล์ หรือเรือข้ามฟาก
ห่างออกไป ประมาณ: 8.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง (Phra Pradaeng City Pillar Shrine) เป็นศาลหลักเมืองแห่งเดียวที่ประดิษฐานองค์พระพิฆเนศเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ ความศรัทธาของชาวพระประแดง และชาวปากน้ำ แต่ละวันจะมีผู้คนมากราบสักการะ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ความสำเร็จ สมปรารถนา และช่วยขจัดปัดเป่าความไม่ดีในชีวิต ศาลหลักเมืองตั้งอยู่ในบริเวณตลาดพระประแดง ใกล้ศาลพระเสื้อเมือง และป้อมแผลงไฟฟ้า การเดินทางสะดวก ทั้งทางรถยนต์ รถโดยสารประจำทาง และเรือข้ามฟาก
ห่างออกไป ประมาณ: 8.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ศาลพระเสื้อเมือง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "ศาลเจ้าแม่" เป็นอีกศาลหนึ่งในย่านพระประแดง ที่ชาวพระประแดงให้ความเคารพศรัทธากันมาก ศาลนี้ตั้งอยู่ในบริเวณตลาดพระประแดง ใกล้กับศาลหลักเมืองพระประแดง และป้อมแผลงไฟฟ้า ซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวชมที่เดินถึงกันได้ไม่ไกลนัก การเดินทางมาตลาดพระประแดง และศาลพระเสื้อเมือง เดินทางมาได้ทั้งทางรถยนต์ รถโดยสารประจำทาง และเรือข้ามฟาก
ห่างออกไป ประมาณ: 8.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดทรงธรรมวรวิหาร (Wat Songdham Worawihan) อำเภอพระประแดง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันธ์ ในสังกัดรามัญนิกาย วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเป็นวัดแรกพร้อมการสร้างเมือง ที่มีประวัติความเป็นมานานกว่า 200 ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมอญที่อยู่ในถิ่นฐานพระประแดง ภายในวัดมีพระมหาธาตุรามัญเจดีย์ในรูปแบบมอญ เสาหงส์ ธงตะขาบ สัญลักษณ์แสดงตัวตนของชาวมอญ ที่ได้รับการสืบทอดทางวัฒนธรรมประเพณีมาจนถึงปัจจุบัน และที่วัดยังเป็นศูนย์กลางการจัดงานประเพณีแห่หงส์ ธงตะขาบ ในช่วงสงกรานต์ประจำทุกปีอีกด้วย การเดินทางมาวัดสะดวก หาง่าย อยู่ใกล้ตลาดพระประแดง
ห่างออกไป ประมาณ: 8.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
สวนสุขภาพลัดโพธิ์ เป็นสวนสาธารณะบริเวณใต้สะพานภูมิพล ในย่านพระประแดง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ผู้คนได้มานั่งเล่น เดินเล่น แวะให้อาหารปลา ชวนกันมาวิ่งออกกำลังกาย ชมวิวสะพานภูมิพล เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของสะพานภูมิพล และชุมชนย่านพระประแดง นอกจากนี้ภายในสวนสุขภาพ มีพิพิธภัณฑ์วงแหวนอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นจุดนัดพบของชาวนักปั่น นัดกันเที่ยวในช่วงวันหยุด การเดินทางมายังสวนสุขภาพลัดโพธิ์ ไม่ซับซ้อน และมีลานจอดรถในบริเวณนี้ด้วย
ร้านอาหารใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 0.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านบ้านเมษา ร้านอาหารวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ก่อนเข้าตัวเมืองปากน้ำ (ร้านไม่ได้อยู่ที่บางปูนะ) ใกล้กับโรงเรียนนายเรือ และพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เป็นร้านที่บรรยากาศดี ได้มุมมองและวิวที่แปลกตา ตอนกลางวันนั่งชมเรือสินค้าลำใหญ่แล่นเข้า-ออกปากแม่น้ำ ช่วงเย็นมองพระอาทิตย์ลับฟ้า นั่งรับลมสบายๆ ช่วงค่ำชมวิวองค์พระสมุทรเจดีย์ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม (ยิ่งช่วงที่มีการประดับไฟพระสมุทรเจดีย์ตอนกลางคืนยิ่งสวยมาก) การเดินทางมาร้านไม่ยุ่งยาก อยู่ติดถนน ร้านมีที่จอดรถ
ห่างออกไป ประมาณ: 0.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านริมเขื่อน เป็นร้านอาหารที่คนปากน้ำมักจะแนะนำบอกต่อ ร้านอยู่ในย่านตัวเมืองปากน้ำ ที่อยู่ริมถนนในซอย ไม่ได้อยู่ริมเขื่อนหรือริมน้ำเหมือนชื่อแต่อย่างใด ลักษณะร้านจัดวางแบบง่ายๆ (สไตล์ร้านข้าวต้มรอบดึก) เอาใจคนชอบทานซีฟู้ด และคนที่ชอบทานอาหารราคาประหยัด ได้รสชาติอาหารถูกปาก โดยไม่เน้นบรรยากาศ หรือความหรูหรา ​ทางร้านเปิดขายตั้งแต่ช่วงบ่าย ไปจนถึงดึก เหมาะกับการมานั่งทานหลังเลิกงาน หรือทานอาหารเย็นกับครอบครัว ร้านหาไม่ยาก อยู่ใกล้แยกศาลากลาง มีรถไฟฟ้า และรถโดยสารประจำทางผ่านหลายสาย
ห่างออกไป ประมาณ: 2.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ครัวปีกไม้ เป็นร้านกึ่งสวนอาหาร ตั้งอยู่ริมถนนศรีนครินทร์ ร้านนี้เป็นที่รู้จักของคนปากน้ำ เพราะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ชอบบรรยากาศร้าน นั่งทานข้าวแบบสบายๆ ผ่อนคลายหลังเลิกงาน ได้นัด ทานข้าวกับเพื่อนๆ หรือกับครอบครัว ฟังดนตรีสดบรรเลงเพลงเก่า เพลงร่วมสมัย ที่ช่วยให้นั่งได้เพลินๆ ร้านนี้หาง่าย อยู่ริมถนน เดินทางไปได้สะดวก และภายในร้านมีที่จอดรถ
ห่างออกไป ประมาณ: 2.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
เรือนเพชร 2 หรือสุกี้เรือนเพชร สาขาศรีนครินทร์ อยู่เยื้องกับโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ เป็นหนึ่งในร้านอาหารสไตล์ภัตตาคารจีน และสุกี้โบราณสูตรไหหลำ รสชาติสุกี้ในตำนานสุดคลาสสิค ที่มีมานานกว่า 50 ปี สืบทอดมาหลายยุค ถูกปากคนหลายรุ่น (ผู้ใหญ่มักจะชอบ) เรือนเพชรสุกี้มีอยู่หลายสาขา ที่ศรีนครินทร์จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ร้านกว้างขวาง เดินทางมาง่าย มีที่จอดรถสะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 2.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
สวนอาหารสมพงศ์ หรือ สมพงศ์ซีฟู้ด เป็นร้านเก่าแก่ของเมืองปากน้ำ ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ ลักษณะร้านเป็นสไตล์สวนอาหารกึ่งภัตตาคาร ที่นั่งได้สบายๆ เหมาะกับการหาที่ทานข้าวกับครอบครัว หรือเป็นสถานที่พบปะ นัดเจอกลุ่มเพื่อนฝูง ร้านอยู่ติดถนนใหญ่ หาง่าย เดินทางสะดวก และภายในร้านมีที่จอดรถ
ห่างออกไป ประมาณ: 2.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านเพ็ญ ร้านอาหารขนาดย่อม บนถนนศรีนครินทร์ ถือเป็นอีกร้านดังของเมืองปากน้ำ ที่หลายคนมักจะนึกถึง และติดใจในรสชาติอาหาร ความเป็นที่นิยมของร้านมาจากเมนูที่ไม่ค่อยเหมือนกับที่อื่นๆ โดยเฉพาะ ปลาเต๋าเต้ย หม้อไฟ ที่หาทานได้ยากในย่านนี้ ร้านเพ็ญ ตั้งอยู่ริมถนน หาง่าย เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ
ห่างออกไป ประมาณ: 2.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านรสสุคนธ์ เป็นหนึ่งในร้านเก่าแก่ของเมืองปากน้ำ ร้านนี้เดิมเคยตั้งอยู่บริเวณเรือนจำเก่า (ปัจจุบันกลายเป็นหอชมเมืองไปแล้ว) จึงเป็นที่รู้จักคุ้นเคยของชาวปากน้ำเป็นอย่างดี ต่อมาเมื่อย้ายไปอยู่ริมถนนศรีนครินทร์ ก็ยังคงมีลูกค้าที่ติดใจในรสชาติอาหารแบบไทยๆ ติดตามไปเป็นลูกค้าประจำอยู่เสมอ บรรยากาศของร้านเป็นแบบสบายๆ ไม่อึกทึกนัก จึงเหมาะกับการมาทานข้าวกับครอบครัว ได้ลิ้มรสอาหารที่คุ้นลิ้น ถูกปากถูกใจคนทุกวัย ร้านหาไม่ยาก ตั้งอยู่ริมถนน เดินทางสะดวก และด้านในมีที่จอดรถ
ห่างออกไป ประมาณ: 3.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านก้ามปู ร้านอาหารเก่าแก่บนถนนเทพารักษ์ เปิดมานานกว่า 30 ปี เป็นที่รู้จักและเป็นร้านประจำของหลายๆ คน ร้านนั่งทานข้าวบรรยากาศแบบไทยๆ ภายใต้ความร่มรื่นราวสวนป่า เหมาะกับการต้อนรับแขก ทานกับครอบครัว ผู้สูงอายุ เด็กๆ คู่รัก หรือนัดกลุ่มเพื่อน เหมือนนั่งทานข้าวในสวนหลังบ้าน ได้พักผ่อนสบายๆ แบบไม่วุ่นวาย ไม่รีบร้อน เสริฟอาหารไทยประเภทกับข้าว ของคาวของหวานมากมาย เดินทางสะดวก อยู่ริมถนน หาไม่ยาก (ทางเข้าอาจดูยากนิดนึง)
ห่างออกไป ประมาณ: 4.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านส้มตำดนตรี ร้านอาหารอีสานชื่อดังระดับจังหวัดที่คนสมุทรปราการรู้จักกันแทบทุกคน ปัจจุบันมีหลายสาขา ที่คนนิยมไปกันมากคือ ถนนเทพารักษ์ และ ถนนสายลวด เป็นร้านถูกปากสำหรับสาวกส้มตำ อาหารสไตล์อีสาน อาหารประเภทปลา และซีฟู้ดด้วย แวะชิมรสชาติแซบถูกปาก ราคามาตรฐาน ใกล้สาขาไหน แวะทานสาขานั้นได้เลย ร้านติดถนนใหญ่ เดินทางสะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 6.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านเกาะยอ หนึ่งในร้านดังของสมุทรปราการ อยู่ริมถนนศรีนครินทร์ ร้านขนาดใหญ่เปิดมานานกว่า 10 ปี บรรยากาศดี สไตล์กึ่งเรือนแพ เหมาะกับการทานข้าวกันครอบครัว นัดพบปะเพื่อนฝูง สังสรรค์ งานวันเกิด เลี้ยงรุ่น รับปริญญา จัดเลี้ยงงานปีใหม่ งานแต่งงาน มีให้บริการห้องคาราโอเกะเป็นส่วนตัว การเดินทางหาง่าย มีที่จอดรถสะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 7.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ครัวปูหลน ร้านอาหารดังสมุทรปราการฝั่งพระประแดง ที่คนพื้นที่รู้จักกันดี อยู่ในเขตแหลมฟ้าผ่า ใกล้ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร้านบรรยากาศชายทุ่ง ริมบึง นั่งลมโกรก เย็นสบาย ราคาไม่แพง ขับรถแยกจากถนนสายหลักเข้าไปตามเส้นทางไปวัดสาขลา และวัดขุนสมุทรจีน สะดวกสำหรับคนมีรถ หน้าร้านมีที่จอดรถริมทาง
ห่างออกไป ประมาณ: 7.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านส้มตำพาเพลิน สาขาดั้งเดิม ตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์ ย่านพระประแดง ร้านที่เน้นอาหารประเภทส้มตำจานโต สำหรับสาวกคนชอบส้มตำรสแซบต้องตามมาชิม แวะมาลิ้มลองความจัดจ้านของส้มตำ และอาหารอีสาน ร้านอยู่ริมถนน ใกล้ทางยกระดับทางด่วนกาญจนาภิเษก เดินทางมาได้ไม่ยาก ภายในร้านมีที่จอดรถอยู่บ้าง
ห่างออกไป ประมาณ: 7.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านสโมสรท้ายเรือหลวงแม่กลอง เป็นร้านอาหารเก่าแก่ที่มีมานานนับ 10 ปี อยู่ในบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ของอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร้านติดทะเลปากอ่าว บรรยากาศดี เห็นวิวปากแม่น้ำ ได้เดินเที่ยวชมเรือหลวงแม่กลอง ป้อมปืนเสือหมอบ พร้อมทั้งสามารถสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 นั่งพักผ่อนทานอาหาร ในราคามาตรฐาน เหมาะกับมากับครอบครัวในวันหยุด นัดเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน แล้วแวะทานข้าวก่อนกลับ การเดินทางควรมีรถยนต์ส่วนตัว
ห่างออกไป ประมาณ: 8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านอ่าวบางปู ร้านอาหารบรรยากาศริมทะเลบางปู หรืออยู่ในย่านที่เรียกว่า บางแสน ไม่ไกลจากตัวเมืองปากน้ำ ร้านบรรยากาศรับลมทะเลธรรมชาติ สามารถเดินชมทะเลกว่าง เห็นวิวพระอาทิตย์ตก นั่งสบายๆ สไตล์เป็นกันเอง ไม่เน้นหรูหรา ร้านอยู่ติดกับถนนริมเขื่อนเลียบทะเล (เป็นถนนเล็กๆ คั่นระหว่างร้านกับชายทะเล) ร้านกว้างขวาง มีที่จอดรถสะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ครัวโพธิ์ทะเล เป็นร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ ในตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร้านนี้เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เน้นอาหารซีฟู้ดสดใหม่ ราคาเป็นกันเอง ลักษณะ ร้านเป็นแบบง่ายๆ สบายๆ สไตล์ริมบ่อกุ้ง บึงปลา รับลมธรรมชาติ นั่งชมวังกุ้ง วังปลา อยู่ริมทางไปวัดสาขลา เข้าทางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า สะดวกสำหรับคนที่มีรถยนต์ส่วนตัว
ห่างออกไป ประมาณ: 8.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านสายลม บางปู ร้านดังย่านบางปู (บางแสน 2) บรรยากาศริมทะเลปากอ่าวไทย ลมเย็นสบาย ร้านกว้างขวาง รองรับคนได้เยอะ มีที่ให้เดินเล่น ร้านตกแต่งสวยงามแปลกตา ออกสไตล์อาร์ต บวกกับความโรแมนติก เหมาะกับการหาที่ทานข้าวกับครอบครัว กับแฟน หรือกลุ่มเพื่อน มีมุมสวยๆ ของเก๋ๆ ให้ถ่ายรูปมากมาย ที่จอดรถสะดวก เดินทางมาง่าย หาไม่ยาก
ห่างออกไป ประมาณ: 8.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านครัวบุญเลิศ เป็นร้านอาหารที่เป็นหนึ่งในร้านโปรดของหลายๆ คน ร้านมีขนาดกว้างขวาง เหมาะกับการรวมพล นัดพบปะ ทานข้าวกับครอบครัว นั่งสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนๆ จัดปาร์ตี้ งานเลี้ยง งานวันเกิด รับปริญญา งานบริษัท รวมถึงการจัดงานแต่งงานแบบครบวงจร ทางร้านมีที่จอดรถค่อนข้างกว้าง ให้บริการอาหารหลากหลาย มีดนตรีสด ห้องส่วนตัว ห้องคาราโอเกะ ร้านหาง่าย การเดินทางสะดวก เพราะอยู่ติดถนนใหญ่ และมีรถโดยสารสองแถวผ่านหลายสาย
ห่างออกไป ประมาณ: 8.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านระเบียงริมน้ำ ร้านอาหารมีชื่อย่านพระประแดง บรรยากาศติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร้านสไตล์ง่ายๆ ไม่หรูหรามาก ตอนกลางวัน เห็นวิวสะพานภูมิพล นั่งมองเรือสินค้าลำใหญ่แล่นเข้า-ออก ช่วงเย็นถึงค่ำได้ความโรแมนติก เวลาสะพานภูมิพลประดับไฟ ยิ่งสวยงาม เหมาะกับการมานั่งทานข้าวกับครอบครัว คู่รัก หรือนัดพบปะกับกลุ่มเพื่อนๆ การเดินทางไปยังร้านอาจดูซับซ้อนเล็กน้อย ที่จอดรถค่อนข้างจำกัดสักหน่อย (มีคนช่วยโบกหาที่จอดให้)
ห่างออกไป ประมาณ: 8.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านโพธิ์ทะเล ร้านอาหารเก่าแก่ย่านบางปูเปิดให้บริการมานานกว่า 10 ปี เป็นร้านใหญ่ ติดริมทะเลปากอ่าวไทย บรรยากาศสบายๆ ดูง่ายๆ สไตล์เป็นกันเอง ไม่หรูมาก นั่งรับลมทะเลใต้ร่มเงาไม้ได้เรื่อยๆ ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น ร้านอยู่ในซอยติดกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และไมอามี่ เบย์ไซด์ หาไม่ยาก มีที่จอดรถ หากมารถยนต์ส่วนตัวจะสะดวกกว่า เพราะต้องเข้าซอย
ห่างออกไป ประมาณ: 9.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้าน ณ นารายณ์ ร้านอาหารไทยเล็กๆ สไตล์เรือนไทยริมน้ำ บรรยากาศร่มรื่น เป็นร้านเก่าแก่ในอำเภอพระประแดง สงบเงียบ เรียบง่าย รับลมธรรมชาติ ชมวิวสะพานภูมิพล นั่งมองเรือใหญ่แล่นผ่านไปมา ช่วงเย็นถึงค่ำได้ความสวยงามโรแมนติก เหมาะกับพาครอบครัวมารับประทานอาหาร ทางเข้าร้านอาจซับซ้อนนิดหน่อย ใกล้กับร้านมีลานจอดรถเล็กๆ
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2024 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com