สวนสุขภาพลัดโพธิ์สวนสุขภาพลัดโพธิ์ เป็นสวนสาธารณะบริเวณใต้สะพานภูมิพล ในย่านพระประแดง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ผู้คนได้มานั่งเล่น เดินเล่น แวะให้อาหารปลา ชวนกันมาวิ่งออกกำลังกาย ชมวิวสะพานภูมิพล เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของสะพานภูมิพล และชุมชนย่านพระประแดง นอกจากนี้ภายในสวนสุขภาพ มีพิพิธภัณฑ์วงแหวนอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นจุดนัดพบของชาวนักปั่น นัดกันเที่ยวในช่วงวันหยุด การเดินทางมายังสวนสุขภาพลัดโพธิ์ ไม่ซับซ้อน และมีลานจอดรถในบริเวณนี้ด้วย

สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อยู่บริเวณใต้สะพานภูมิพล* ติดกับคลองลัดโพธิ์** ในตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง (ทางฝั่งธน) อยู่ไม่ไกลจากท่าน้ำพระประแดง

* สะพานภูมิพล หรือบางคนก็เรียกว่า สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม เป็นสะพานเดียวกัน สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งพระประแดง ไปยังถนนพระราม 3 และ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

** คลองลัดโพธิ์ เป็นคลองที่เชื่อมลำน้ำเจ้าพระยาทางตอนเหนือกับตอนใต้ในบริเวณคุ้งบางกะเจ้า เป็นจุดที่มีประตูระบายน้ำตามโครงการพระราชดำริ ในการแก้ปัญหาน้ำท่วม

สวนสุขภาพลัดโพธิ์ ดำเนินงานโดยกรมทางหลวงชนบท จัดพื้นที่บริเวณใต้สะพานวงแหวนอุตสาหกรรมช่วงคลองลัดโพธิ์ ให้เป็นสวนสาธารณะสะอาดตา มีพื้นที่สีเขียว บึงบ่อน้ำให้ความรู้สึกสดชื่น เด็กๆ ได้มาให้อาหารปลา ปูสนามหญ้า ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับเพิ่มความร่มรื่น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลานกว้าง อากาศโปร่งโล่งปอด เหมาะกับการเข้ามาวิ่งออกกำลังกาย เดินเล่นชมสวน ชมวิวสะพาน ถ่ายรูปสวยๆ ภายในสวนสุขภาพจัดวางเครื่องออกกำลังกายต่างๆ ไว้บริเวณริมบึง มีโต๊ะเก้าอี้วางไว้เป็นจุดๆ อยู่กลางแจ้งบ้าง ในร่มศาลาบ้าง

พื้นที่รอบสวนสาธารณะ ล้อมด้วยรั้วโปร่ง เมื่อผ่านประตูด้านหน้าเข้าไป จะเป็นเส้นทางตรงสู่พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สำหรับคนที่มาวิ่งออกกำลังกาย มีเส้นทางให้คนได้เดิน-วิ่งออกกำลังกาย ตั้งแต่เริ่มเข้าประตู ซ้ายมือมีเส้นทางลู่วิ่งสีเขียว แบ่งเป็น 2 ระยะ เส้นทางระยะสั้น 400 เมตร คดโค้งวนรอบบึงหนึ่งรอบ หากต้องการวิ่งออกกำลังแบบยาวๆ ก็มีเส้นทางรอบใหญ่ ระยะทาง 1.45 กิโลเมตร ตลอดริมทางประดับโคมไฟสนามทรงฝาชีช่องแสงดัดโค้ง รูปแบบระฆัง ให้อารมณ์สไตล์วินเทจสวยงาม

สวนสุขภาพลัดโพธิ์ เหมาะกับการมาพักผ่อน พาครอบครัวและเด็กๆ มาเดินเล่น ชมวิวทิวทัศน์สะพานภูมิพล มีทางเดินริมคลองลัดโพธิ์ (แบบมีหลังคาคลุมตลอดทาง ไม่ร้อน) ให้ชมประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ภายในสวนมีบึงเพิ่มความรู้สึกสดชื่น ให้อาหารปลา นั่งเล่นรับลมได้โดยรอบ สำหรับคนที่รักการถ่ายภาพ สะพายกล้องมองหามุมสวยๆ ถ่ายรูปไปอวดเพื่อนๆ ได้หลายจุด นอกจากนี้สวนสุขภาพลัดโพธิ์ ยังประกอบด้วยสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีกหลายจุด ได้แก่
 

แผ่นหินแกะสลักพระบรมสาทิศลักษณ์

เป็นแผ่นป้ายพระบรมราโชวาท ทำจากแผ่นหินแกะสลักนูนต่ำ จัดวางไว้ริมสองข้างทางเดิน ตั้งแต่ทางเข้าจนถึงพระบรมรูป บนแผ่นสลักพระบรมสาทิศลักษณ์ แสดงข้อความพระบรมราโชวาท ที่ทรงเคยพระราชทานไว้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในวาระต่างๆ เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต 9 ข้อ ได้แก่

1. ความเพียร (ความเพียร ต้องใช้ความอดทน ไม่ย่อท้อในการทำสิ่งดีงาม)

"… การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทนเสียสละ แต่สำคัญที่สุดคือความอดทน คือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้น ทำมันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันครึ ทำดีนี้ขอรับรองว่า การทำให้ดีไม่ครึต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอน ในความอดทนของตนเอง ..." พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ ในโอกาสเข้าเฝ้า วันที่ 27 ตุลาคม 2516
 

2. ความพอดี (ความพอดี ไม่ทำเกินฐานะและกำลัง ไม่เร่งรีบจนเกินไป)

"… ในการสร้างตัว สร้างฐานะนั้น จะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และความพอเหมาะพอดี ไม่ทำเกินฐานะและกำลัง หรือทำด้วยความเร่งรีบ เมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้ว จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริม ความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้น ตามต่อกันไปเป็นลำดับ ผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอน มีหลักเกณฑ์เป็นประโยชน์แท้ และยั่งยืน ..." พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 ธันวาคม 2540
 

3. ความรู้ตน (การรู้ตน รู้ตัว ทำให้เป็นคนมีระเบียบ และประสบความสำเร็จ)

"… เด็กๆ ทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอ จะทำให้เป็นคนมีระเบียบ และคนที่มีระเบียบดีแล้ว จะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆ ได้โดยถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเอง และส่วนรวมในอนาคต ได้อย่างแน่นอน ..." พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี 2521
 

4. คนเราจะต้องรับ และจะต้องให้ (คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่)

"… คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไปและเดี๋ยวนี้ ด้วยเมื่อรับของสิ่งใดมา ก็ต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลาย มีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้ ..." พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2521
 

5. อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ (สุภาพชน ต้องรักษามารยาท รู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง)

"… ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงาม สำหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม ..." พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25 มิถุนายน 2496
 

6. พูดจริง ทำจริง (พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จะได้รับความสำเร็จ ความศรัทธาเชื่อถือ ความยกย่องสรรเสริญ)

"… ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำคือ พูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคล และส่วนรวม ..." พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540
 

7. หนังสือเป็นออมสิน (หนังสือเป็นเหมือนธนาคารความรู้ และออมสิน ที่สร้างความก้าวหน้า)

"… หนังสือเป็นการสะสมความรู้ และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมา คิดมา แต่โบราณกาลจนถึงทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคล้ายๆ ธนาคารความรู้ และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้ ..." พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2514
 

8. ความซื่อสัตย์ (ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นพื้นฐานของความดี)

"… ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง ..." พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี 2531
 

9. การเอาชนะใจตน (การเอาชนะใจตน คือการข่มใจไม่ทำสิ่งที่ชั่ว กล้าที่จะทำสิ่งที่ดี เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรม)

"… ในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่ว ว่าเสื่อม เราต้องฝืนต้องต้านความคิด และความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดแย้งกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้องและเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริงๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้ มิให้เสื่อมลงไป และจะช่วยให้พื้นคืน ดีขึ้นได้เป็นลำดับ ..." พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน ในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ที่จังหวัดอยุธยา วันที่ 12 ธันวาคม 2513


พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ โดยมีพระราชประสงค์ที่จะจัดสร้างพระบรมรูปของพระองค์เอง ทรงมอบหมายให้ อาจารย์กิตติชัย ตรีรัตน์วิชชา (เกีย) เป็นผู้ออกแบบ และถวายงานปั้นดินเหนียวต้นแบบ ในพระราชอิริยาบถ "ทรงงาน" ทรงพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ต้นแบบ เป็นผู้ตรวจสอบและให้ข้อมูลในส่วนประกอบทุกรายละเอียด เช่น รุ่นกล้องที่ทรงใช้งาน วิทยุสื่อสารพกพาขณะทรงงาน ฉลองพระบาท โดยให้กรมทางหลวงจัดสร้างแท่นประดิษฐานไว้ ณ บริเวณสวนสุขภาพลัดโพธิ์ ใกล้กับสะพานภูมิพล และคลองระบายน้ำลัดโพธิ์

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 ตั้งอยู่บนแท่นฐานบนเนินสูง ด้านหลังโอบล้อมรอบด้วยกำแพงที่ดีไซน์เป็นทรงโค้งลาดรับกับพระบรมรูป เหนือกำแพงปูด้วยกระเบื้องสีเหลืองทำเป็นสันสไลด์ไปตามขอบ เมื่อมองมุมสูง จะเห็นภาพประกอบกันเป็นเลข 9 ไทย ตามลำดับรัชกาลของพระองค์ ด้านหน้าพระบรมรูป เป็นลานสำหรับถวายสักการะ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

พระบรมรูปประทับยืนทรงงาน สร้างเป็นรูปหล่อโลหะ มีความสูง 2.30 เมตร ในลักษณะสวมฉลองพระองค์เชิ้ตด้านใน ทับด้วยสูทด้านนอก ปกเสื้อสูทด้านซ้าย ติดเข็มกลัดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมสิ่งของประจำพระองค์ที่ทรงใช้เป็นประจำในขณะทรงงาน ปากกระเป๋าเสื้อที่อกด้านซ้าย เหน็บดินสอประจำพระองค์ เป็นดินสอธรรมดา และดินสอตรวจงาน แบบมีสีน้ำเงิน-แดงในแท่งเดียวกัน (สำหรับทำเครื่องหมายบนแผนที่) ส่วนกระเป๋าเสื้อด้านล่างขวา พกวิทยุสื่อสารประจำพระองค์ พระศอ(คอ) คล้องกล้องถ่ายภาพคู่พระหัตถ์ ในลักษณะพร้อมทรงฉายภาพ ข้างพระวรกายเป็นแผนที่ที่พระองค์ทรงทำขึ้นเหน็บไว้ตลอดเวลา นับเป็นภาพที่ประชาชนทั่วไปมักจะเห็นคุ้นตา ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จแทนพระองค์ เพื่อหล่อพระบรมรูป ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศน์วิหาร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2556 แล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม และอัญเชิญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐานยังแท่นฐาน พร้อมมีพิธีบรรจุแผ่นศิลาจารึกพระราชทาน ในวันที่ 1 สิงหาคม ในปีเดียวกัน
 

พิพิธภัณฑ์วงแหวนอุตสาหกรรม

** ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์วงแหวนอุตสาหกรรม หรือพิพิธภัณฑ์คลองลัดโพธิ์ ได้ปิดการบริการ เพื่อปรับปรุงอาคาร จึงยังไม่สามารถเปิดให้เข้าชมได้จนกว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จ (แต่ในอนาคตอาจให้เข้าชมเฉพาะหมู่คณะ ที่ติดต่อเข้ามาเท่านั้น)

พิพิธภัณฑ์วงแหวนอุตสาหกรรม หรือพิพิธภัณฑ์คลองลัดโพธิ์ ตั้งอยู่ด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ จากกำแพงเลข 9 จะมีช่องเจาะกำแพงไว้ให้เดินทะลุไปด้านหลังได้

อาคารพิพิธภัณฑ์ อยู่บนพื้นที่ 840 ตารางเมตร สร้างเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยแบบไทย-รามัญ หลังคาซ้อนชั้นขึ้นไปเป็นยอดสูง ด้านหน้าทางเข้ามีลานบ่อน้ำพุ ทางเดินขึ้นไปยังลานน้ำพุ เป็นบันไดเตี้ยๆ ประดับรูปปั้นมนุษย์สิงห์* 1 คู่ ไว้ที่เชิงบันได

* มนุษย์สิงห์ หรือ มนุษย์สีหะ เป็นตัวปั้นมีลักษณะครึ่งคนครึ่งสิงห์ ส่วนบนมีหัวเป็นมนุษย์ สวมเครื่องทรง ศีรษะสวมชฎา มี 4 ขาอยู่ในท่าหมอบนั่ง ขาคู่หน้ามีลักษณะเหมือนแขนยันพื้นไว้ ส่วนสองขาหลังนั่งยองแบบหมอบ และมีเล็บเท้าแบบสิงห์ ส่วนใหญ่จะพบหุ่นปั้นนี้ในวัดมอญ จะพบมากในประเทศพม่า ส่วนเรื่องราวความเป็นมาของมนุษย์สิงห์ หนึ่งในตำนานความเชื่อมาจากเรื่องสิงห์ไถ่บาป

ตำนานเรื่องสิงห์ไถ่บาป

… มีราชสีห์ตัวหนึ่งลักพาพระธิดาของกษัตริย์ ซึ่งมีลูกเล็กๆ ติดไปด้วย 2 คน เป็นหญิง 1 ชาย 1 ราชสีห์เลี้ยงดูพระธิดา และเด็กทั้ง 2 ด้วยความรัก แต่เมื่อเด็กทั้ง 2 โตขึ้น ลูกชายพา แม่ และ น้องสาวหนีกลับเข้าเมืองมนุษย์ ราชสีห์ตามมาด้วยความโกรธ เมื่อพบปะผู้คนก็กัดตายไปมากมาย กษัตริย์ในเมืองนั้นจึงประกาศหาคนไปปราบราชสีห์ ลูกชายรับอาสา แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะราชสีห์ได้ เพราะทุกครั้งที่ยิงศรไป ศรนั้นก็พุ่งผิดพลาด จนกระทั่งในที่สุด ราชสีห์บันดาลโทสะ อ้าปากจะขู่คำราม ลูกชายจึงยิงธนูเข้าปากราชสีห์ได้รับความเจ็บปวด และถึงแก่ความตาย

ต่อมาเจ้าลูกชายนั้นได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ครองเมืองแห่งนั้น เกิดอาการปวดหัวอย่างมาก รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หาย โหรหลวงได้ทำนายว่า เป็นเพราะเคยฆ่าผู้มีพระคุณมาก่อน ต้องสร้างรูปบูชาเป็นรูปราชสีห์และกราบไหว้เป็นประจำจึงจะหายขาด กษัตริย์องค์นั้นเกิดความละอายที่จะต้องไหว้รูปสัตว์ จึงให้สร้างรูปปั้นราชสีห์ในลักษณะของมนุษย์สิงห์ และตั้งไว้ที่หน้าวัด ทุกครั้งที่ยกมือไหว้พระในวัด ก็ต้องหันหน้าเข้าวัด ทำให้ดูเหมือนกำลังไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดอยู่ การสร้างรูปราชสีห์ไว้ที่หน้าวัดจึงกลายเป็นประเพณีจากนั้นมา (ตำนานของสิงห์อาจมีแตกต่างไปอีกหลายเรื่อง)

ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นห้องโถงติดแอร์ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือโถงตรงกลาง โถงฝั่งซ้าย และโถงฝั่งขวา  

ห้องนิทรรศการส่วนกลาง จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านคมนาคม ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชประวัติ ห้องฉายวีดีทัศน์ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค เพื่อเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และสะพานภูมิพล

ห้องนิทรรศการฝั่งซ้าย จัดแสดงประวัติชาวมอญในพระประแดง ภาพเก่าในอดีต การเข้ามาตั้งรกรากของชาวมอญในพระประแดง วัดมอญ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น ความเชื่อของชาวมอญ เป็นการใช้สื่อรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ (interactive media) เรียนรู้ด้วยแสง สี เสียง อย่างทันสมัย มีห้องฉายภาพยนต์ จัดแสดงการแต่งกายของชาวมอญ ผ้าที่ชาวมอญใช้ โบราณวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ เช่น หนังสือมอญ เครื่องแก้ว ถ้วยชาม เครื่องจักรสาน เป็นต้น

ห้องนิทรรศการฝั่งขวา จัดแสดงโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นการให้ข้อมูลความรู้ ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม แสดงภาพถ่ายขั้นตอนการสร้างสะพาน จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ ภาพพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จมาเปิดพิธีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2543 รวมถึงการจัดแสดงตัวอย่างวัสดุจริงที่ใช้ในการสร้างสะพาน เช่น ลวดที่ใช้ขึงสะพาน ข้อมูลด้านวิศวกรรมของสะพานภูมิพล 1 และภูมิพล 2 แผนผังแสดงตำแหน่งที่อยู่ของสะพาน ข้อมูลสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นต้น
 

ข้อแนะนำ

- มีลานจอดรถ อยู่ฝั่งตรงข้ามประตูทางเข้าหลักด้านหน้าสวนสุขภาพลัดโพธิ์
- ตอนกลางวันแดดค่อนข้างร้อน ควรสวมหมวก หรือทาครีมกันแดดไปด้วย
- หากเข้าชมเป็นหมู่คณะ ควรติดต่อล่วงหน้า
 

จุดจอดรถสวนสุขภาพลัดโพธิ์ (ประตูจุดจอดรถเปิด 5.00 - 21.00 น.)

- ประตู 4 เป็นลานจอดรถ อยู่ตรงข้ามประตูทางเข้าหลัก (ประตู 1) จอดได้ 50-60 คัน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) มีสุขาให้บริการ
- ประตู 3 เป็นจุดจอดรถ สุดถนนด้านหลังสวนสุขภาพลัดโพธิ์
- ประตู 2 เป็นประตูทางเข้า ที่ไม่สามารถนำรถยนต์เข้าไปจอดได้ (มีเฉพาะที่จอดมอเตอร์ไซค์ได้) จุดนี้ใกล้กับอาคารพิพิธภัณฑ์ หากจอดรถยนต์ สามารถจอดริมฟุตบาทข้างทางได้
* ประตู 1 เป็นทางเข้าด้านหน้า ที่ไม่สามารถนำรถทุกชนิดเข้าไปจอดได้
 

เวลาเปิดให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์

เฉพาะวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 10.00 - 18.00 น. (เปิด 2 วัน)
 

สถานที่น่าสนใจบริเวณใกล้เคียง

- ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์
- วัดคันลัด
- วัดทรงธรรมวรวิหาร

การเดินทาง

ห่างจากตลาดพระประแดง   800 เมตร
ห่างจากวัดโปรดเกศเชษฐาราม   2 กิโลเมตร
ห่างจากตลาดบางน้ำผึ้ง   5 กิโลเมตร
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์   7 กิโลเมตร
 

เส้นทางรถยนต์

เส้นทาง ถนนสุขสวัสดิ์ -> เลี้ยวเข้าพระประแดง (ถนนนครเขื่อนขันธ์) -> เลี้ยวเข้าถนนเพชรหึงษ์

1 ใช้เส้นทางถนนสุขสวัสดิ์ มุ่งหน้าไปทางพระประแดง พอผ่านแยกขึ้นสะพานภูมิพลไปหน่อย จึงเลี้ยวซ้ายเข้า อ.พระประแดง
2 เมื่อเลี้ยวซ้ายมาแล้ว (ถนนนครเขื่อนขันธ์) ตรงตามทางไปราว 1 กิโลเมตร ผ่านซุ้มประตูเมืองนครเขื่อนขันธ์ ตลาดพระประแดง แล้วถนนจะบังคับเลี้ยวซ้าย
3 เลี้ยวซ้ายมาแล้ว (ถนนเพชรหึงษ์) ตรงไปเรื่อยๆ ผ่านสี่แยกตรงหอนาฬิกาไปหน่อย ซ้ายมือจะเป็นสวนสุขภาพลัดโพธิ์ ลานจอดรถจะอยู่ทางขวามือตรงข้ามกัน

* หากใช้ทางด่วนเฉลิมมหานคร ตามป้ายบอกทางดาวคะนองมาเรื่อยๆ พอข้ามสะพานพระราม 9 (สะพานแขวน) ชิดซ้าย ออกถนนสุขสวัสดิ์ จากนั้นตรงไปอีกไม่ไกล จะเป็นแยกพระประแดง จึงเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอพระประแดง

** หากใช้วงแหวนอุตสาหกรรม สะพานภูมิพล (จากถนนปู่เจ้าสมิงพราย หรือ ถนนพระราม 3) ตามป้ายลงถนนสุขสวัสดิ์ จากนั้นตามป้ายพระประแดง พอเลี้ยวเข้าถนนสุขสวัสดิ์ไปไม่ไกล ก็เป็นแยกพระประแดงแล้ว เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าอำเภอพระประแดง

*** หากใช้ถนนกาญจนาภิเษก (จากทั้งฝั่งตะวันออก และตะวันตก) ออกถนนสุขสวัสดิ์ จากนั้นตามป้ายพระประแดง

 

เส้นทาง ถนนสุขสวัสดิ์ -> เลี้ยวไปทางสะพานภูมิพล -> ถ.พระราชวีริยาภรณ์ -> ถนนทรงธรรม -> ถนนเพชรหึงษ์

1 ใช้เส้นทางถนนสุขสวัสดิ์ มุ่งหน้าพระประแดง จากนั้นเลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทางไปสะพานภูมิพล 1, 2
2 เมื่อเลี้ยวแล้ว ตรงเลาะเลนซ้ายไปเรื่อยๆ (ไม่ขึ้นสะพาน) ตามป้าย ถ.พระราชวีริยาภรณ์ ซึ่งจะมาสุดตรงสามแยก จากนั้นเลี้ยวซ้าย (มีป้ายบอกทางไปสวนสุขภาพลัดโพธิ์)
3 พอเลี้ยวซ้ายไปไม่ไกลนัก จะเจอสี่แยกตรงหน้าวัดไพชยนต์พลเสพย์ แยกนี้เลี้ยวขวา (ตามป้ายตลาดบางน้ำผึ้งไปเรื่อยๆ)
4 เลี้ยวขวามาแล้วจะเป็นถนนทรงธรรม จากนั้นใช้ถนนเส้นหลักนี้ไปตลอดจนสุดทาง พอผ่านวัดทรงธรรม เป็นสามแยกรูปตัวที (T) จึงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรหึงษ์ ตรงไปอีกไม่ไกลนัก สวนสุขภาพลัดโพธิ์อยู่ทางซ้ายมือ

 

เส้นทาง ถนนราษฎร์บูรณะ -> ถ.พระราชวีริยาภรณ์ -> ถนนทรงธรรม -> ถนนเพชรหึงษ์

1 ใช้เส้นทางถนนราษฎร์บูรณะ จากแยกบุคคโล มุ่งหน้าไปทางสมุทรปราการ ผ่านบิ๊กซีราษฎร์บูรณะ ธ.กสิกรไทยสาขาใหญ่ วัดรวก ตรงไปเรื่อยๆ เส้นทางจะเชื่อมต่อกับ ถ.พระราชวีริยาภรณ์ และ ถนนทรงธรรม ตามเส้นทางหลักไปจนผ่่านวัดทรงธรรม จากนั้นจะเป็นสามแยก จึงเลี้ยวซ้าย แล้วตรงไปอีกไม่ไกลนัก สวนสุขภาพลัดโพธิ์อยู่ทางซ้ายมือ

 

รถโดยสารประจำทาง (ดูรายละเอียด เส้นทางรถประจำทาง)

รถเมล์

- ขึ้นรถเมล์ที่เข้าไปยังท่าน้ำพระประแดง รถเมล์สายที่ผ่าน ได้แก่ สาย 6, 82, 138 (สาย 138 คันที่เขียนว่าเข้าท่าน้ำพระประแดง) ลงรถสุดสายที่ท่าน้ำพระประแดง จากนั้นเดินต่อไปอีกไม่ไกล
- หากนั่งรถเมล์สาย 140 (ทางด่วน), 142 (ทางด่วน) พอรถลงจากทางด่วนแล้ว ให้ลงรถเมล์ป้ายแรก (เรียกว่าป้ายวัดสน) แล้วต่อรถเมล์สาย 82, 138 ตรงป้ายนั้น ลงรถสุดสายที่ท่าน้ำพระประแดง จากนั้นเดินต่อไปไม่ไกล

 

เรือข้ามฟาก (ดูรายละเอียด เรือข้ามฟาก)

- ลงเรือข้ามฟาก ท่าพระราม 3 - ท่าลัดโพธิ์ จะถึงสวนสาธารณะเลย (เป็นท่าเรือสำหรับ มอเตอร์ไซค์ + จักรยาน + คน)
- ลงเรือข้ามฟากจากท่าเรือตรงสุดถนนปู่เจ้าสมิงพราย (ท่าเรือเภตรา) มาขึ้นท่าน้ำพระประแดง แถวหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง จากนั้นเดินตรงตามถนนไปทางหน้าตลาด เลี้ยวขวาข้างร้านแว่นท็อปเจริญ เดินไปราว 800 เมตร สวนสุขภาพอยู่ซ้ายมือ (เป็นท่าเรือสำหรับ รถยนต์ + มอเตอร์ไซค์ + จักรยาน + คน)
- ลงเรือข้ามฟาก ท่าเรือสาธุประดิษฐ์ - ท่าคลองลัดหลวง (เรียก ท่าวัดโปรดเกศเชษฐาราม) จากนั้นเดิน หรือนั่งรถต่อไปอีกหน่อย (เป็นท่าเรือสำหรับ จักรยาน + คน)

 

ข้อมูลการติดต่อ สวนสุขภาพลัดโพธิ์

เวลาเปิดประตูสวนสุขภาพ
ทุกวัน 5.00 - 21.00 น.

ที่อยู่ ศูนย์ควบคุมวงแหวนอุตสาหกรรม ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 02-464-2057-60

ข้อมูลจากแหล่งอื่น และ รีวิว :12
Image
Gallery

แผนที่

แสดงร้านอาหารใกล้เคียง
สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 0.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดทรงธรรมวรวิหาร (Wat Songdham Worawihan) อำเภอพระประแดง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันธ์ ในสังกัดรามัญนิกาย วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเป็นวัดแรกพร้อมการสร้างเมือง ที่มีประวัติความเป็นมานานกว่า 200 ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมอญที่อยู่ในถิ่นฐานพระประแดง ภายในวัดมีพระมหาธาตุรามัญเจดีย์ในรูปแบบมอญ เสาหงส์ ธงตะขาบ สัญลักษณ์แสดงตัวตนของชาวมอญ ที่ได้รับการสืบทอดทางวัฒนธรรมประเพณีมาจนถึงปัจจุบัน และที่วัดยังเป็นศูนย์กลางการจัดงานประเพณีแห่หงส์ ธงตะขาบ ในช่วงสงกรานต์ประจำทุกปีอีกด้วย การเดินทางมาวัดสะดวก หาง่าย อยู่ใกล้ตลาดพระประแดง
ห่างออกไป ประมาณ: 0.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง (Phra Pradaeng City Pillar Shrine) เป็นศาลหลักเมืองแห่งเดียวที่ประดิษฐานองค์พระพิฆเนศเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ ความศรัทธาของชาวพระประแดง และชาวปากน้ำ แต่ละวันจะมีผู้คนมากราบสักการะ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ความสำเร็จ สมปรารถนา และช่วยขจัดปัดเป่าความไม่ดีในชีวิต ศาลหลักเมืองตั้งอยู่ในบริเวณตลาดพระประแดง ใกล้ศาลพระเสื้อเมือง และป้อมแผลงไฟฟ้า การเดินทางสะดวก ทั้งทางรถยนต์ รถโดยสารประจำทาง และเรือข้ามฟาก
ห่างออกไป ประมาณ: 0.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ศาลพระเสื้อเมือง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "ศาลเจ้าแม่" เป็นอีกศาลหนึ่งในย่านพระประแดง ที่ชาวพระประแดงให้ความเคารพศรัทธากันมาก ศาลนี้ตั้งอยู่ในบริเวณตลาดพระประแดง ใกล้กับศาลหลักเมืองพระประแดง และป้อมแผลงไฟฟ้า ซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวชมที่เดินถึงกันได้ไม่ไกลนัก การเดินทางมาตลาดพระประแดง และศาลพระเสื้อเมือง เดินทางมาได้ทั้งทางรถยนต์ รถโดยสารประจำทาง และเรือข้ามฟาก
ห่างออกไป ประมาณ: 1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดโปรดเกศเชษฐาราม เป็นวัดไทย-พุทธเพียงวัดเดียวในย่านพระประแดง วัดที่มีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในวัดมีสถาปัตยกรรม และงานจิตรกรรมเก่าแก่ ถือเป็นมรดกตกทอดจากช่างฝีมือในยุคเก่า ชมพระมณฑปกลางน้ำ กราบนมัสการพระพุทธชินนาถศาสดา และพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่มีการจัดงานสงกรานต์ ปล่อยนกปล่อยปลาประจำทุกปี การเดินทางมาวัดได้ทั้งถนนสุขสวัสดิ์ หรือจะมาเรือข้ามฟาก ก็มีท่าเรือข้ามฟากอยู่ตรงวัดเลย
ห่างออกไป ประมาณ: 1.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ป้อมแผลงไฟฟ้า (Phlaeng Faifa Fortress) หนึ่งในป้อมปราการสำคัญที่ตั้งอยู่ในอำเภอพระประแดง ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นป้อมเดียวในอำเภอพระประแดงที่ยังคงมีสภาพเหลือให้เห็นค่อนข้างสมบูรณ์ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งนี้ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถาน เพื่อการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย สำหรับอนุชนคนรุ่นหลัง ได้รำลึกถึงอดีต ป้อมนี้อยู่ติดกับตลาดเทศบาล มีเส้นทางรถยนต์เข้าถึงได้ และสามารถเดินทางมาโดยรถเมล์ หรือเรือข้ามฟาก
ห่างออกไป ประมาณ: 1.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร วัดไทย-รามัญในอำเภอพระประแดง ที่เคยมีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ศิลปกรรมเก่าแก่ และจิตรกรรมโบราณที่ทรงคุณค่า สิ่งที่เด่นที่สุดคือบุษบกยอดปรางค์ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ภายในพระอุโบสถ เป็นงานช่างสกุลวังหน้า ที่หาชมได้ยาก การเดินทางมาเที่ยวชมวัด มาได้หลายเส้นทาง ทั้งทางรถยนต์ หรือจะนั่งเรือข้ามฟากมาก็ได้
ห่างออกไป ประมาณ: 3.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
คุ้งบางกะเจ้า เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยังคงเหลือไว้ให้เป็นปอดของคนเมือง ทั้งคนกรุงเทพฯ และชาวสมุทรปราการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติ และชมวิถีชีวิตชุมชน เหมาะกับการเที่ยวแบบวันเดียวจบ ชวนครอบครัว และกลุ่มเพื่อน เติมพลังให้กับชีวิต ด้วยการปั่นจักรยานเที่ยว เพิ่มออกซิเจนให้ปอด ชื่นชมธรรมชาติสีเขียวที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ เที่ยวแนวอีโค่ทริป ชวนกันไปทำกิจกรรมชิคๆ ย้อมผ้าบาติกมัดย้อม ธูปหอมสมุนไพร ชมพิพิธภัณฑ์ปลากัดของไทย สัมผัสวิถีชีวิต Slow life นั่งชมเรือใหญ่ในแม่น้ำเจ้าพระยา ไหว้พระในวัดเก่าแก่ เดินช้อป แวะชิมของกินมากมายในตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง และยังมีที่เที่ยวเชิงศึกษานิเวศชุมชนท้องถิ่นอีกมากมาย มีจักรยานให้เช่าหลายจุด เดินทางมาง่าย จะเอารถมาเองหรือไม่ ก็ไม่ลำบากเลย
ห่างออกไป ประมาณ: 4.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง (Bangnamphung Floating Market) ในคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง ตลาดต้องชมของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตลาดนัดท้องถิ่นขนาดใหญ่ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จุดช้อป นัดมาชิมกันทุกวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ แหล่งอาหารการกิน ของคาวของหวาน ของกินเล่น ของสดของแห้ง ผักผลไม้ สินค้าพื้นถิ่น ยังเป็นเที่ยวชมของผู้ที่มาปั่นจักรยานเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า การเดินทางรถยนต์ ตลาดนี้รถยนต์เข้าถึงได้ แม้ไม่มีรถก็มีรถโดยสารประจำทางท้องถิ่น และเรือข้ามฟาก
ห่างออกไป ประมาณ: 4.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ หนึ่งในไฮไลท์ของการปั่นจักรยานเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า หากไม่ได้แวะมาที่นี่ เท่ากับว่ายังมาไม่ถึงคุ้งบางกะเจ้าก็ว่าได้ เที่ยวชมสวนที่มีความเป็นธรรมชาติทั้งที ต้องขี่จักรยานเที่ยว ซอกแซกมุดซุ้มต้นไม้ สูดอากาศให้เต็มปอด พักสายตากับสีเขียวของต้นไม้ ใต้ความร่มรื่นของสวนป่า ให้อาหารปลา เดินชมวิวสบายตาที่สะพานไม้ริมบึงใหญ่ แล้วชักชวนกันไปปีนหอดูนก ปิดท้ายด้วยยกก๊วนโพสท่าถ่ายรูปเก๋ๆ กับลานไม้ระแนงก่อนกลับ นับว่าเป็นสวนที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
ห่างออกไป ประมาณ: 4.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย ตั้งอยู่ในบริเวณคุ้งบางกะเจ้า ใกล้กับสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวของปลากัด ที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตคนไทยมาตั้งแต่ยุคเก่าก่อน นำมาต่อสู้พนันขันต่อจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ปัจจุบันได้นำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม หรือเป็นงานอดิเรก นับเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับปลากัดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ที่พิพิธภัณฑ์ มีปลาให้ชม ได้เพิ่มเติมความรู้เรื่องปลากัด และยังเป็นสถานที่พักผ่อน มีความร่มรื่น แวะมาเที่ยวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อยู่ในเส้นทางปั่นจักรยานเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า ที่รถยนต์เข้าถึงได้ เปิดให้เข้าชมเฉพาะวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ​์
ห่างออกไป ประมาณ: 4.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
บ้านธูปหอมสมุนไพร อยู่ในบริเวณคุ้งบางกะเจ้า ใกล้กับตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นเส้นทางปั่นจักรยานเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า บ้านธูปหอมสมุนไพร เปิดชมในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ร่วมทำกิจกรรมเบาๆ เข้าใจง่าย ใช้เวลาไม่มาก ในการลงมือทำธูปหอมไล่ยุง และผ้ามัดย้อม งานวิถีชาวบ้านที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้จัก ไม่เคยเห็น กิจกรรมนี้เหมาะกับครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือแนะนำชาวต่างชาติให้มาร่วมสืบสานวิถีชีวิตในแบบไทยๆ
ห่างออกไป ประมาณ: 5.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ฟาร์มเห็ดช่างแดง เป็นฟาร์มที่อยู่ในคุ้งบางกะเจ้า นับเป็นหนึ่งในแหล่งเที่ยวชมภูมิปัญญาทางการเกษตรชุมชน ได้เห็นวิถีชีวิตการทำอาชีพเพาะเห็ด เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ชาวต่างชาติ และผู้ที่สนใจเรียนรู้การทำก้อนเห็ด เพาะเห็ด และศึกษาเพื่อนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ ทางไปฟาร์มเห็ดช่างแดงมีรถยนต์เข้าถึง หรือคนที่ปั่นจักรยานเที่ยวคุ้งบางกะเจ้าอยู่แล้ว จะแวะชมก็อยู่ไม่ไกลจากวัดบางน้ำผึ้งนอก
ห่างออกไป ประมาณ: 5.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดบางน้ำผึ้งนอก วัดเก่าแก่อายุราว 350 ปี โบราณสถานที่ยังคงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย แวะกราบขอพรหลวงพ่อใหญ่ ชมภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถหลังเก่า ที่เป็นตำนานเล่าขาน บนบานหน้าต่างโบสถ์ ที่มาของคำว่ามอญแหวก (ปัจจุบันภาพเลือนลางไปมาก) เดินเล่นชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่าน้ำ มีศาลาให้นั่งพัก ถ่ายภาพแม่น้ำมุมกว้าง และมีท่าเรือข้ามฟากใหญ่ ที่ข้ามมาจากวัดบางนานอก เพื่อจะไปยังตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง บริเวณวัดมีร้านเช่าจักรยาน และร้านค้ามากมาย
ห่างออกไป ประมาณ: 6.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (The Erawan Museum) เป็นสถานที่แสดงศิลปกรรมในแนวอุดมคติ ที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อทางศาสนา และจักรวาล เกิดจากการสร้างสรรค์ความงามทางตะวันออกแบบไทย ผสมผสานกับงานศิลปะตะวันตก ก่อให้เกิดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่วิจิตรงดงามและทรงคุณค่า ทั้งด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม วิจิตรศิลป์ และประณีตศิลป์อันละเอียดอ่อน ทั้งยังเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาโบราณวัตถุ ของเก่าของสะสมของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ผู้รักและหลงใหลในงานศิลปะอีกด้วย การเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ไม่ยากเลย สถานที่ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ก่อนเข้าตัวเมืองปากน้ำ มีรถเมล์ผ่านหลายสาย และจะมีรถไฟฟ้า BTS ผ่าน
ห่างออกไป ประมาณ: 8.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ในกิจการทหารเรือ ที่เคยใช้งานจริงในกองทัพเรือไทย ทั้งยังจัดแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เรือจำลองสมัยต่างๆ เพื่อเป็นการให้ความรู้ บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เหมาะกับการพาครอบครัวมาเที่ยวชมในวันหยุด นักเรียนนักศึกษามาทัศนศึกษา เป็นการได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท เดินทางสะดวก มาโดยรถโดยสารก็ไม่ยุ่งยาก มีรถเมล์ผ่านหน้าพิพิธภัณฑ์หลายสาย
ห่างออกไป ประมาณ: 9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
พระสมุทรเจดีย์ หรือพระเจดีย์กลางน้ำ* ปูชนียสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง มีมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 2 เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์รวมแห่งจิตใจและจิตวิญญานของชาวปากน้ำ มีประวัติความเป็นมายาวนาน และเป็นเจดีย์ที่มีพระเจ้าแผ่นดิน 4 รัชกาลช่วยกันปรับปรุง ทำนุบำรุงรักษา จนได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่มีความผสมผสานทางสถาปัตยกรรมทั้งไทย จีน ยุโรป บริเวณองค์พระสมุทรเจดีย์จะมีงานเฉลิมฉลองประจำปีที่ยิ่งใหญ่ทุกปี งานแห่ผ้าห่มองค์พระเจดีย์ ที่มีมานานกว่า 180 ปี การเดินทางไปยังพระสมุทรเจดีย์สะดวก ทั้งรถยนต์ รถโดยสารประจำทาง และเรือข้ามฟาก
ห่างออกไป ประมาณ: 9.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ป้อมผีเสื้อสมุทร (Phi Seur Samut Fort) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของชาติ ตั้งอยู่ในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ป้อมปืนเก่าแก่เกือบ 200 ปี มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 ที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้สถานที่จริงทางประวัติศาสตร์ ศึกษาระบบนิเวศริมชายฝั่งแม่น้ำ ทั้งยังได้เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ชมธรรมชาติ ชมค้างคาวแม่ไก่เกาะตามยอดไม้ ป้อมผีเสื้อสมุทรตั้งอยู่ในบริเวณที่รถยนต์เข้าไม่ถึง ต้องเดินจากองค์พระสมุทรเจดีย์ไป ซึ่งอยู่ในระยะไม่ไกลมากนัก หากจะนำจักรยานไปด้วยก็ไม่ลำบาก
ห่างออกไป ประมาณ: 10 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
อุทยานการเรียนรู้ และหอชมเมืองสมุทรปราการ แลนด์มาร์คกลางเมืองสมุทรปราการ ศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดในทุกด้าน และจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ ที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ภายในอาคารประกอบด้วยส่วนนิทรรศการ รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองสมุทรปราการไว้ทั้งหมด บนสุดเป็นหอคอย เป็นจุดสำหรับขึ้นชมทัศนียภาพเมือง มองเห็นลำน้ำเจ้าพระยา ไปจนถึงทะเลปากอ่าวไทย พื้นที่สีเขียวของบางกะเจ้า พระสมุทรเจดีย์ ป้อมผีเสื้อสมุทร ป้อมพระจุลจอมเกล้า พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
ร้านอาหารใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 0.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านระเบียงริมน้ำ ร้านอาหารมีชื่อย่านพระประแดง บรรยากาศติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร้านสไตล์ง่ายๆ ไม่หรูหรามาก ตอนกลางวัน เห็นวิวสะพานภูมิพล นั่งมองเรือสินค้าลำใหญ่แล่นเข้า-ออก ช่วงเย็นถึงค่ำได้ความโรแมนติก เวลาสะพานภูมิพลประดับไฟ ยิ่งสวยงาม เหมาะกับการมานั่งทานข้าวกับครอบครัว คู่รัก หรือนัดพบปะกับกลุ่มเพื่อนๆ การเดินทางไปยังร้านอาจดูซับซ้อนเล็กน้อย ที่จอดรถค่อนข้างจำกัดสักหน่อย (มีคนช่วยโบกหาที่จอดให้)
ห่างออกไป ประมาณ: 0.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้าน ณ นารายณ์ ร้านอาหารไทยเล็กๆ สไตล์เรือนไทยริมน้ำ บรรยากาศร่มรื่น เป็นร้านเก่าแก่ในอำเภอพระประแดง สงบเงียบ เรียบง่าย รับลมธรรมชาติ ชมวิวสะพานภูมิพล นั่งมองเรือใหญ่แล่นผ่านไปมา ช่วงเย็นถึงค่ำได้ความสวยงามโรแมนติก เหมาะกับพาครอบครัวมารับประทานอาหาร ทางเข้าร้านอาจซับซ้อนนิดหน่อย ใกล้กับร้านมีลานจอดรถเล็กๆ
ห่างออกไป ประมาณ: 2.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านบ้านสุขสวัสดิ์ ปลาแม่น้ำ เป็นร้านอาหารย่านพระประแดง (ฝั่งธนบุรี) อยู่ก่อนขึ้นสะพานภูมิพล (ร้านอยู่ริมถนน ไม่ได้ติดแม่น้ำ) ร้านมีสไตล์นั่งทานในสวนหลังบ้าน เสริฟอาหารรสชาติจัดจ้านแบบไทยๆ เอาใจคนชอบทานปลา (โดยเฉพาะปลาแม่น้ำ) เป็นร้านที่เหมาะกับครอบครัว หรือนั่งทานข้าวกับเพื่อนๆ ร้านอยู่ริมถนน หาไม่ยาก เดินทางสะดวก ทางร้านมีที่จอดรถ
ห่างออกไป ประมาณ: 3.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านส้มตำพาเพลิน สาขาดั้งเดิม ตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์ ย่านพระประแดง ร้านที่เน้นอาหารประเภทส้มตำจานโต สำหรับสาวกคนชอบส้มตำรสแซบต้องตามมาชิม แวะมาลิ้มลองความจัดจ้านของส้มตำ และอาหารอีสาน ร้านอยู่ริมถนน ใกล้ทางยกระดับทางด่วนกาญจนาภิเษก เดินทางมาได้ไม่ยาก ภายในร้านมีที่จอดรถอยู่บ้าง
ห่างออกไป ประมาณ: 7.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านก้ามปู ร้านอาหารเก่าแก่บนถนนเทพารักษ์ เปิดมานานกว่า 30 ปี เป็นที่รู้จักและเป็นร้านประจำของหลายๆ คน ร้านนั่งทานข้าวบรรยากาศแบบไทยๆ ภายใต้ความร่มรื่นราวสวนป่า เหมาะกับการต้อนรับแขก ทานกับครอบครัว ผู้สูงอายุ เด็กๆ คู่รัก หรือนัดกลุ่มเพื่อน เหมือนนั่งทานข้าวในสวนหลังบ้าน ได้พักผ่อนสบายๆ แบบไม่วุ่นวาย ไม่รีบร้อน เสริฟอาหารไทยประเภทกับข้าว ของคาวของหวานมากมาย เดินทางสะดวก อยู่ริมถนน หาไม่ยาก (ทางเข้าอาจดูยากนิดนึง)
ห่างออกไป ประมาณ: 9.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านบ้านเมษา ร้านอาหารวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ก่อนเข้าตัวเมืองปากน้ำ (ร้านไม่ได้อยู่ที่บางปูนะ) ใกล้กับโรงเรียนนายเรือ และพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เป็นร้านที่บรรยากาศดี ได้มุมมองและวิวที่แปลกตา ตอนกลางวันนั่งชมเรือสินค้าลำใหญ่แล่นเข้า-ออกปากแม่น้ำ ช่วงเย็นมองพระอาทิตย์ลับฟ้า นั่งรับลมสบายๆ ช่วงค่ำชมวิวองค์พระสมุทรเจดีย์ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม (ยิ่งช่วงที่มีการประดับไฟพระสมุทรเจดีย์ตอนกลางคืนยิ่งสวยมาก) การเดินทางมาร้านไม่ยุ่งยาก อยู่ติดถนน ร้านมีที่จอดรถ
ห่างออกไป ประมาณ: 9.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านริมเขื่อน เป็นร้านอาหารที่คนปากน้ำมักจะแนะนำบอกต่อ ร้านอยู่ในย่านตัวเมืองปากน้ำ ที่อยู่ริมถนนในซอย ไม่ได้อยู่ริมเขื่อนหรือริมน้ำเหมือนชื่อแต่อย่างใด ลักษณะร้านจัดวางแบบง่ายๆ (สไตล์ร้านข้าวต้มรอบดึก) เอาใจคนชอบทานซีฟู้ด และคนที่ชอบทานอาหารราคาประหยัด ได้รสชาติอาหารถูกปาก โดยไม่เน้นบรรยากาศ หรือความหรูหรา ​ทางร้านเปิดขายตั้งแต่ช่วงบ่าย ไปจนถึงดึก เหมาะกับการมานั่งทานหลังเลิกงาน หรือทานอาหารเย็นกับครอบครัว ร้านหาไม่ยาก อยู่ใกล้แยกศาลากลาง มีรถไฟฟ้า และรถโดยสารประจำทางผ่านหลายสาย
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2024 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com