ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง (Phra Pradaeng City Pillar Shrine) เป็นศาลหลักเมืองแห่งเดียวที่ประดิษฐานองค์พระพิฆเนศเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ ความศรัทธาของชาวพระประแดง และชาวปากน้ำ แต่ละวันจะมีผู้คนมากราบสักการะ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ความสำเร็จ สมปรารถนา และช่วยขจัดปัดเป่าความไม่ดีในชีวิต ศาลหลักเมืองตั้งอยู่ในบริเวณตลาดพระประแดง ใกล้ศาลพระเสื้อเมือง และป้อมแผลงไฟฟ้า การเดินทางสะดวก ทั้งทางรถยนต์ รถโดยสารประจำทาง และเรือข้ามฟาก

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง ตั้งอยู่ในตลาดพระประแดง หรือบนถนนนครเขื่อนขันธ์ บริเวณด้านหลังหลังที่ว่าการอำเภอ ตรงบริเวณศาลเจ้า รถต่างๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้ หากนำรถมา แนะนำให้จอดไว้ในที่ว่าการอำเภอพระประแดง หรือสถานีตำรวจ แล้วค่อยเดินเข้าไป หากโดยสารรถเมล์ หรือ เรือข้ามฟาก ก็เดินทางมาได้สะดวก

ศาลหลักเมืองอันเก่าแก่แห่งนี้ สร้างขึ้นพร้อมเมืองพระประแดง เมื่อปี พ.ศ.2358 (กว่า 200 ปีมาแล้ว) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เป็นการตั้งศาลประจำเมือง โดยทำพิธีฝังอาถรรพ์เสาหลักเมือง ไว้เมื่อวันศุกร์  เดือน 7 แรม 10 ค่ำ ปีกุน (พ.ศ.2358) เสาหลักเมืองมีลักษณะเป็นเสาสี่เหลี่ยมจตุรัส ก่ออิฐถือปูน ทาด้วยสีแดง ต่อมาได้อัญเชิญองค์พิฆเนศมาประทับไว้ด้านบน จึงทำให้ปัจจุบันไม่เห็นส่วนที่เป็นเสาหลักเมืองแล้ว

อาคารศาลหลักเมืองที่นี่ค่อนข้างมีความพิเศษกว่าที่อื่น ตรงที่มีความผสมผสานทางวัฒนธรรมของหลายเชื้อชาติ เป็นการแสดงถึงความหลอมรวมของคนต่างเชื้อชาติในพื้นที่ ได้แก่ไทย จีน มอญ มุสลิม ภายในศาลมีการตกแต่งด้วยศิลปะของหลายชาติ นำมาประกอบกันไว้อย่างกลมกลืน โดยมีองค์เจ้าพ่อหลักเมืองเป็นพระพิฆเนศ องค์เทพตามความเชื่อของศาสนาฮินดู บุษบกที่ประทับองค์พระพิฆเนศเป็นบุษบกยอดแหลมในแบบไทยผสมรามัญ การประดับลวดลายฉลุเชิงชายคาแบบมอญ การแขวนโคมและแผ่นป้ายตามลักษณะของจีน​ เป็นต้น

* การตั้งศาลหลักเมืองนั้น เป็นโบราณราชประเพณีในการสร้างเมือง ที่จะตั้งศาลหลักเมืองไว้ในเมืองที่เป็นเมืองใหญ่ หรือเมืองที่มีอายุเก่าแก่ เพื่อมอบให้เป็นขวัญของเมือง ศูนย์รวมจิตใจของคนในเมืองนั้นๆ การที่จังหวัดสมุทรปราการมีศาลหลักเมืองทั้งฝั่งปากน้ำและฝั่งพระประแดงนั้น เป็นเพราะในสมัยรัชการที่ 2 ได้ทรงโปรดฯ ให้สร้างเมืองไว้ในบริเวณอำเภอพระประแดง ที่เรียกว่า "เมืองนครเขื่อนขันธ์" จึงได้ทำการตั้งศาลหลักเมืองเพื่อเป็นขวัญของเมืองด้วยเช่นกัน

สำหรับคนที่มาศาลหลักเมืองพระประแดงอาจจะรู้สึกแปลกใจว่า ซุ้มประตูทางเข้าที่อยู่บริเวณริมถนนนครเขื่อนขันธ์ มีลักษณะเป็นแบบจีน ทั้งๆ ที่ภายในศาลหลักเมือง มีเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นพระพิฆเนศ ทั้งนี้เนื่องจากในยุคแรกๆ ของการสร้างเมือง ชาวจีนที่มาค้าขายอยู่ในบริเวณตลาดพระประแดง ได้มีแรงศรัทธาในการร่วมกันปรับปรุงบูรณะซุ้มทางเข้าเพื่อฉลองครบรอบ 200 ปี เมืองนครเขื่อนขันธ์ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระชนมายุครบ 88 พรรษา

เมื่อเดินเข้าไปถึงบริเวณอาคารศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประตูทางเข้าศาลแต่ละทิศจะมีเทพเทวดาอารักษ์ประจำอยู่ ได้แก่ พระอินทร์ พระแม่ธรณีบีบมวยผม ท้าวเวสสุวรรณ และท้าววิรุฬปักษ์ คุ้มครองอยู่
 

พระพิฆเนศหลักเมือง

องค์พระพิฆเนศ ณ ศาลหลักเมืองพระประแดง ทำจากหินแกะสลัก ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี เป็นลักษณะพระพิฆเนศ อยู่ในท่านั่งขัดสมาธิ ประทับบนอาสนะแบบมีพนักด้านหลัง วางอยู่บนแท่นฐานหินรูปกลีบบัว องค์พระพิฆเนศมีขนาดไม่ใหญ่มาก เป็นองค์เรียบๆ ไม่มีลวดลายเครื่องทรง พระหัตถ์ขวาด้านหน้าถืองาหัก วางอยู่บนพระเพลา(ตัก)ขวา พระหัตถ์ซ้ายถือขนมโมทะกะ วางพระหัตถ์บนพระเพลาซ้าย พระหัตถ์อีกคู่แนบอยู่ข้างพระกรรณ(หู)ถืออาวุธ ฝั่งขวาถือตรีศูล และซ้ายถือบ่วงบาศ แต่เดิมนั้นองค์พระพิฆเนศประทับอยู่บันเสาหลักเมืองที่ยังมองเห็นเสาหลักเมืองได้ ภายหลังได้ปิดทับส่วนที่เป็นเสาสี่เหลี่ยมด้านล่างจนไม่สามารถเห็นได้แล้ว องค์พระพิฆเนศ ประทับอยู่ภายในบุษบก ที่มียอดลดหลั่นเป็นชั้น ประดับตกแต่งด้วยลวดลายแบบไทย

ภายในศาลหลักเมือง นอกจากองค์พระพิฆเนศแล้ว ยังมีเทวรูป และรูปเคารพอื่นๆ อีกมากมาย โดยผสมผสานหลักความเชื่อ ทั้งแบบไทย จีน และฮินดู องค์เทพตามหลักศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เช่น องค์พระพิฆเนศ (เทพแห่งความสำเร็จ) หนูมุสิกะ (บริวารของพระพิฆเนศ) พระแม่ลักษมีเทวี (เทวีแห่งความร่ำรวย ความงาม ความรัก) พระศิวะ (เทพผู้คอยขับไล่สิ่งชั่วร้าย และความทุกข์ทั้งหลาย) พระแม่อุมาเทวี พระพรหม (ผู้ประทานพรให้สมหวัง) ศิวลึงก์ องค์จตุคามรามเทพ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปตามหลักศาสนาพุทธ เช่น หลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง พระสยามเทวาธิราช และพระพุทธรูปปางต่างๆ ส่วนองค์เทพในแบบจีนนั้น ได้แก่ เทพเจ้ากวนอู พระโพธิสัตว์กวนอิมปางพันมือ เจ้าพ่อเสือ เจ้าพ่อเห้งเจีย เป็นต้น

ยิ่งไปกว่านั้น ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ยังมีชิ้นส่วนของกระดูกกะโหลกจระเข้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เล่าขานกันมาว่า ในช่วงเวลาที่ประกอบพิธีฝังศาลหลักเมืองพระประแดง ขณะนั้นได้มีครอบครัวจระเข้ 5 ตัว ว่ายทวนแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมาตายบริเวณนี้ ชาวบ้านจึงเชื่อว่า จระเข้ทั้ง 5 ตัวนี้ ได้ยอมสละชีวิตเพื่อบูชาแก่ศาลหลักเมือง ชาวบ้านจึงได้นำหัวจระเข้ทั้ง 5 มาวางไว้ที่ศาลหลักเมืองนี้ด้วย

สำหรับผู้ที่มาอธิษฐานขอพร หรือต้องการถวายเครื่องบูชา** ต่อองค์พระพิฆเนศประจำหลักเมืองพระประแดง ทางศาลหลักเมือง มีเครื่องบูชาจำหน่าย จัดไว้เป็นชุด ซึ่งประกอบด้วยผลไม้จำพวกกล้วย อ้อย มะพร้าว ดอกดาวเรือง ธูปเทียน และแผ่นทองสำหรับปิดที่องค์พระพิฆเนศ

** ผู้ที่ต้องการถวายเครื่องบูชาองค์พระพิฆเนศ อาจเตรียมมาเองก็ได้ สิ่งที่นิยมถวาย ได้แก่ ดอกไม้สด (เช่นดอกบัว กุหลาบ มะลิ ดาวเรือง) น้ำสะอาด (น้ำเปล่าเป็นขวดหรือแก้ว) นมสด (ควรใช้นมจืด) ผลไม้สด (กล้วย อ้อย สาลี่ ชมพู่ มะพร้าว มะม่วง สับปะรด) ขนมหวาน (ไม่ควรเป็นขนมที่ผสมของคาว ขนมควรเป็นขนมจำพวกแป้ง เช่น โมทะกะลาดู ขนมชั้น ขนมถ้วยฟู) กำยานเครื่องหอม เป็นต้น


งานแห่เจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง

งานแห่เจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง นับเป็นหนึ่งในงานประเพณีประจำปีของชาวพระประแดง จัดขึ้นทุกวันที่ 2 มิถุนายน ซึ่งตรงกับวันสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ ทางอำเภอพระประแดง จึงมีงานพิธี จัดงานแห่องค์เจ้าพ่อหลักเมือง มีจัดริ้วขบวนแห่พระพิฆเนศองค์จำลองไปรอบเมือง โดยมีพระสงฆ์ร่วมสวดแบบไทยในขบวน มีการตีกลอง และเชิดสิงโตแบบจีน งานแห่นึ้ มีนักเรียน ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ริ้วขบวนแห่จะเดินไปตามถนนศรีเขื่อนขันธ์ จากที่ว่าการอำเภอ ไปจนถึงสามแยกพระประแดง แล้ววนกลับมาที่เดิม

 

สถานที่น่าสนใจบริเวณใกล้เคียง

- ศาลพระเสื้อเมือง
- ป้อมแผลงไฟฟ้า
- วัดทรงธรรมวรวิหาร
 

การเดินทาง

ห่างจากศาลพระเสื้อเมือง  150 เมตร
ห่างจากป้อมแผลงไฟฟ้า  450 เมตร
ห่างจากวัดทรงธรรมวรวิหาร   500 เมตร
ห่างจากตลาดบางน้ำผึ้ง   6 กิโลเมตร
 

เส้นทางรถยนต์

เส้นทาง ถนนสุขสวัสดิ์ -> เลี้ยวเข้าอำเภอพระประแดง (ถนนศรีเขื่อนขันธ์)

1 ใช้เส้นทางถนนสุขสวัสดิ์ มุ่งหน้าไปทางพระประแดง พอเส้นทางผ่านแยกขึ้นสะพานภูมิพลไปไม่ไกลนัก จะเป็นสามแยกพระประแดง มีป้ายบอกทางเลี้ยวซ้ายไป อ.พระประแดง จึงเลี้ยวซ้ายตรงแยกนี้
2 เมื่อเลี้ยวซ้ายมาแล้ว (เป็นถนนนครเขื่อนขันธ์) ตรงตามถนนเส้นนี้ไปราว 1 กิโลเมตร จะผ่านซุ้มประตูเมืองนครเขื่อนขันธ์ จากนั้นจะเป็นตลาดพระประแดง ซุ้มทางเข้าศาลหลักเมือง (ซุ้มสไตล์จีน) จะอยู่ทางขวามือ ให้ขับรถตรงผ่านเลยไปก่อน ถนนจะบังคับเลี้ยวซ้าย
3 เลี้ยวซ้ายไปสักระยะ จะมีสี่แยกเล็ก (เป็นซอยศรีเขื่อนขันธ์ 1 มีป้ายบอกเลี้ยวขวาไปอำเภอพระประแดง) ให้เลี้ยวขวาตรงนี้ แล้วเลี้ยวขวาอีกทีนึงเพื่อเข้าสู่ถนนริมน้ำ
4 จากนั้นตรงย้อนไปอีกไม่ไกล ซ้ายมือเป็นท่าเรือข้ามฟาก ขวามือเป็นที่ว่าการอำเภอพระประแดง นำรถเข้าไปจอดได้ แล้วค่อยเดินไปศาลหลักเมือง

* หากใช้ทางด่วนเฉลิมมหานคร ตามป้ายบอกทางดาวคะนองมาเรื่อยๆ พอข้ามสะพานพระราม 9 (สะพานแขวน) ชิดซ้าย ออกถนนสุขสวัสดิ์ จากนั้นตรงไปอีกไม่ไกล จะเป็นแยกพระประแดง จึงเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอพระประแดง

** หากใช้วงแหวนอุตสาหกรรม สะพานภูมิพล (จากถนนปู่เจ้าสมิงพราย หรือ ถนนพระราม 3) ตามป้ายลงถนนสุขสวัสดิ์ จากนั้นตามป้ายพระประแดง พอเลี้ยวเข้าถนนสุขสวัสดิ์ไปไม่ไกล ก็เป็นแยกพระประแดงแล้ว เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าอำเภอพระประแดง

*** หากใช้ถนนกาญจนาภิเษก (จากทั้งฝั่งตะวันออก และตะวันตก) ออกถนนสุขสวัสดิ์ จากนั้นตามป้ายพระประแดง

 

รถโดยสารประจำทาง (ดูรายละเอียด เส้นทางรถประจำทาง)

รถเมล์

- ขึ้นรถเมล์ที่เข้าไปยังท่าน้ำพระประแดง รถเมล์สายที่ผ่าน ได้แก่ สาย 6, 82, 138 (สาย 138 คันที่เขียนว่าเข้าท่าน้ำพระประแดง) มาลงป้ายตลาดพระประแดง จากนั้นเดินตรงต่อไปอีกหน่อย จะเห็นซุ้มประตูทางเข้าศาลหลักเมืองทางขวามือ (ฝั่งเดียวกับตลาด)
- หากนั่งรถเมล์สาย 140 (ทางด่วน), 142 (ทางด่วน) พอรถลงจากทางด่วนแล้ว ให้ลงรถเมล์ป้ายแรก (เรียกว่าป้ายวัดสน) แล้วต่อรถเมล์สาย 82, 138 ตรงป้ายนั้น ไปลงรถที่ตลาดพระประแดง

 

เรือข้ามฟาก  (ดูรายละเอียด เรือข้ามฟาก)

- แนะนำให้นั่งเรือข้ามฟากจากท่าเรือเภตรา* (ตรงถนนปู่เจ้าสมิงพราย) จะมาขึ้นตรงท่าน้ำพระประแดง แถวหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง จากนั้นเดินตรงตามถนนไปจนถึงหน้าตลาด จะเห็นซุ้มทางเข้าศาลหลักเมืองทางซ้ายมือ

* ท่าเรือนี้มีแพขนานยนต์ เป็นแพใหญ่ที่นำรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ จักรยาน ขึ้นแพข้ามฟากมาได้ มาขึ้นฝั่งพระประแดงตรงหน้าสถานีตำรวจ ขึ้นมาแล้วเลี้ยวขวาไปหน่อย จึงเลี้ยวซ้ายเข้าไปจอดรถไว้ในที่ว่าการอำเภอพระประแดง แล้วค่อยเดินไป

 

ข้อมูลการติดต่อ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง

เวลาเปิด 6.00 - 18.00 น.

ที่อยู่ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร (ไม่มีข้อมูล)

ข้อมูลจากแหล่งอื่น และ รีวิว :

แผนที่

แสดงร้านอาหารใกล้เคียง
สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 0.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ศาลพระเสื้อเมือง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "ศาลเจ้าแม่" เป็นอีกศาลหนึ่งในย่านพระประแดง ที่ชาวพระประแดงให้ความเคารพศรัทธากันมาก ศาลนี้ตั้งอยู่ในบริเวณตลาดพระประแดง ใกล้กับศาลหลักเมืองพระประแดง และป้อมแผลงไฟฟ้า ซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวชมที่เดินถึงกันได้ไม่ไกลนัก การเดินทางมาตลาดพระประแดง และศาลพระเสื้อเมือง เดินทางมาได้ทั้งทางรถยนต์ รถโดยสารประจำทาง และเรือข้ามฟาก
ห่างออกไป ประมาณ: 0.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ป้อมแผลงไฟฟ้า (Phlaeng Faifa Fortress) หนึ่งในป้อมปราการสำคัญที่ตั้งอยู่ในอำเภอพระประแดง ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นป้อมเดียวในอำเภอพระประแดงที่ยังคงมีสภาพเหลือให้เห็นค่อนข้างสมบูรณ์ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งนี้ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถาน เพื่อการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย สำหรับอนุชนคนรุ่นหลัง ได้รำลึกถึงอดีต ป้อมนี้อยู่ติดกับตลาดเทศบาล มีเส้นทางรถยนต์เข้าถึงได้ และสามารถเดินทางมาโดยรถเมล์ หรือเรือข้ามฟาก
ห่างออกไป ประมาณ: 0.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดทรงธรรมวรวิหาร (Wat Songdham Worawihan) อำเภอพระประแดง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันธ์ ในสังกัดรามัญนิกาย วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเป็นวัดแรกพร้อมการสร้างเมือง ที่มีประวัติความเป็นมานานกว่า 200 ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมอญที่อยู่ในถิ่นฐานพระประแดง ภายในวัดมีพระมหาธาตุรามัญเจดีย์ในรูปแบบมอญ เสาหงส์ ธงตะขาบ สัญลักษณ์แสดงตัวตนของชาวมอญ ที่ได้รับการสืบทอดทางวัฒนธรรมประเพณีมาจนถึงปัจจุบัน และที่วัดยังเป็นศูนย์กลางการจัดงานประเพณีแห่หงส์ ธงตะขาบ ในช่วงสงกรานต์ประจำทุกปีอีกด้วย การเดินทางมาวัดสะดวก หาง่าย อยู่ใกล้ตลาดพระประแดง
ห่างออกไป ประมาณ: 0.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
สวนสุขภาพลัดโพธิ์ เป็นสวนสาธารณะบริเวณใต้สะพานภูมิพล ในย่านพระประแดง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ผู้คนได้มานั่งเล่น เดินเล่น แวะให้อาหารปลา ชวนกันมาวิ่งออกกำลังกาย ชมวิวสะพานภูมิพล เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของสะพานภูมิพล และชุมชนย่านพระประแดง นอกจากนี้ภายในสวนสุขภาพ มีพิพิธภัณฑ์วงแหวนอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นจุดนัดพบของชาวนักปั่น นัดกันเที่ยวในช่วงวันหยุด การเดินทางมายังสวนสุขภาพลัดโพธิ์ ไม่ซับซ้อน และมีลานจอดรถในบริเวณนี้ด้วย
ห่างออกไป ประมาณ: 1.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดโปรดเกศเชษฐาราม เป็นวัดไทย-พุทธเพียงวัดเดียวในย่านพระประแดง วัดที่มีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในวัดมีสถาปัตยกรรม และงานจิตรกรรมเก่าแก่ ถือเป็นมรดกตกทอดจากช่างฝีมือในยุคเก่า ชมพระมณฑปกลางน้ำ กราบนมัสการพระพุทธชินนาถศาสดา และพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่มีการจัดงานสงกรานต์ ปล่อยนกปล่อยปลาประจำทุกปี การเดินทางมาวัดได้ทั้งถนนสุขสวัสดิ์ หรือจะมาเรือข้ามฟาก ก็มีท่าเรือข้ามฟากอยู่ตรงวัดเลย
ห่างออกไป ประมาณ: 1.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร วัดไทย-รามัญในอำเภอพระประแดง ที่เคยมีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ศิลปกรรมเก่าแก่ และจิตรกรรมโบราณที่ทรงคุณค่า สิ่งที่เด่นที่สุดคือบุษบกยอดปรางค์ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ภายในพระอุโบสถ เป็นงานช่างสกุลวังหน้า ที่หาชมได้ยาก การเดินทางมาเที่ยวชมวัด มาได้หลายเส้นทาง ทั้งทางรถยนต์ หรือจะนั่งเรือข้ามฟากมาก็ได้
ห่างออกไป ประมาณ: 4.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
คุ้งบางกะเจ้า เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยังคงเหลือไว้ให้เป็นปอดของคนเมือง ทั้งคนกรุงเทพฯ และชาวสมุทรปราการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติ และชมวิถีชีวิตชุมชน เหมาะกับการเที่ยวแบบวันเดียวจบ ชวนครอบครัว และกลุ่มเพื่อน เติมพลังให้กับชีวิต ด้วยการปั่นจักรยานเที่ยว เพิ่มออกซิเจนให้ปอด ชื่นชมธรรมชาติสีเขียวที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ เที่ยวแนวอีโค่ทริป ชวนกันไปทำกิจกรรมชิคๆ ย้อมผ้าบาติกมัดย้อม ธูปหอมสมุนไพร ชมพิพิธภัณฑ์ปลากัดของไทย สัมผัสวิถีชีวิต Slow life นั่งชมเรือใหญ่ในแม่น้ำเจ้าพระยา ไหว้พระในวัดเก่าแก่ เดินช้อป แวะชิมของกินมากมายในตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง และยังมีที่เที่ยวเชิงศึกษานิเวศชุมชนท้องถิ่นอีกมากมาย มีจักรยานให้เช่าหลายจุด เดินทางมาง่าย จะเอารถมาเองหรือไม่ ก็ไม่ลำบากเลย
ห่างออกไป ประมาณ: 4.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง (Bangnamphung Floating Market) ในคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง ตลาดต้องชมของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตลาดนัดท้องถิ่นขนาดใหญ่ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จุดช้อป นัดมาชิมกันทุกวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ แหล่งอาหารการกิน ของคาวของหวาน ของกินเล่น ของสดของแห้ง ผักผลไม้ สินค้าพื้นถิ่น ยังเป็นเที่ยวชมของผู้ที่มาปั่นจักรยานเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า การเดินทางรถยนต์ ตลาดนี้รถยนต์เข้าถึงได้ แม้ไม่มีรถก็มีรถโดยสารประจำทางท้องถิ่น และเรือข้ามฟาก
ห่างออกไป ประมาณ: 5.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ หนึ่งในไฮไลท์ของการปั่นจักรยานเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า หากไม่ได้แวะมาที่นี่ เท่ากับว่ายังมาไม่ถึงคุ้งบางกะเจ้าก็ว่าได้ เที่ยวชมสวนที่มีความเป็นธรรมชาติทั้งที ต้องขี่จักรยานเที่ยว ซอกแซกมุดซุ้มต้นไม้ สูดอากาศให้เต็มปอด พักสายตากับสีเขียวของต้นไม้ ใต้ความร่มรื่นของสวนป่า ให้อาหารปลา เดินชมวิวสบายตาที่สะพานไม้ริมบึงใหญ่ แล้วชักชวนกันไปปีนหอดูนก ปิดท้ายด้วยยกก๊วนโพสท่าถ่ายรูปเก๋ๆ กับลานไม้ระแนงก่อนกลับ นับว่าเป็นสวนที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
ห่างออกไป ประมาณ: 5.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
บ้านธูปหอมสมุนไพร อยู่ในบริเวณคุ้งบางกะเจ้า ใกล้กับตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นเส้นทางปั่นจักรยานเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า บ้านธูปหอมสมุนไพร เปิดชมในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ร่วมทำกิจกรรมเบาๆ เข้าใจง่าย ใช้เวลาไม่มาก ในการลงมือทำธูปหอมไล่ยุง และผ้ามัดย้อม งานวิถีชาวบ้านที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้จัก ไม่เคยเห็น กิจกรรมนี้เหมาะกับครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือแนะนำชาวต่างชาติให้มาร่วมสืบสานวิถีชีวิตในแบบไทยๆ
ห่างออกไป ประมาณ: 5.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย ตั้งอยู่ในบริเวณคุ้งบางกะเจ้า ใกล้กับสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวของปลากัด ที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตคนไทยมาตั้งแต่ยุคเก่าก่อน นำมาต่อสู้พนันขันต่อจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ปัจจุบันได้นำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม หรือเป็นงานอดิเรก นับเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับปลากัดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ที่พิพิธภัณฑ์ มีปลาให้ชม ได้เพิ่มเติมความรู้เรื่องปลากัด และยังเป็นสถานที่พักผ่อน มีความร่มรื่น แวะมาเที่ยวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อยู่ในเส้นทางปั่นจักรยานเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า ที่รถยนต์เข้าถึงได้ เปิดให้เข้าชมเฉพาะวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ​์
ห่างออกไป ประมาณ: 5.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ฟาร์มเห็ดช่างแดง เป็นฟาร์มที่อยู่ในคุ้งบางกะเจ้า นับเป็นหนึ่งในแหล่งเที่ยวชมภูมิปัญญาทางการเกษตรชุมชน ได้เห็นวิถีชีวิตการทำอาชีพเพาะเห็ด เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ชาวต่างชาติ และผู้ที่สนใจเรียนรู้การทำก้อนเห็ด เพาะเห็ด และศึกษาเพื่อนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ ทางไปฟาร์มเห็ดช่างแดงมีรถยนต์เข้าถึง หรือคนที่ปั่นจักรยานเที่ยวคุ้งบางกะเจ้าอยู่แล้ว จะแวะชมก็อยู่ไม่ไกลจากวัดบางน้ำผึ้งนอก
ห่างออกไป ประมาณ: 6.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดบางน้ำผึ้งนอก วัดเก่าแก่อายุราว 350 ปี โบราณสถานที่ยังคงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย แวะกราบขอพรหลวงพ่อใหญ่ ชมภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถหลังเก่า ที่เป็นตำนานเล่าขาน บนบานหน้าต่างโบสถ์ ที่มาของคำว่ามอญแหวก (ปัจจุบันภาพเลือนลางไปมาก) เดินเล่นชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่าน้ำ มีศาลาให้นั่งพัก ถ่ายภาพแม่น้ำมุมกว้าง และมีท่าเรือข้ามฟากใหญ่ ที่ข้ามมาจากวัดบางนานอก เพื่อจะไปยังตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง บริเวณวัดมีร้านเช่าจักรยาน และร้านค้ามากมาย
ห่างออกไป ประมาณ: 6.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (The Erawan Museum) เป็นสถานที่แสดงศิลปกรรมในแนวอุดมคติ ที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อทางศาสนา และจักรวาล เกิดจากการสร้างสรรค์ความงามทางตะวันออกแบบไทย ผสมผสานกับงานศิลปะตะวันตก ก่อให้เกิดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่วิจิตรงดงามและทรงคุณค่า ทั้งด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม วิจิตรศิลป์ และประณีตศิลป์อันละเอียดอ่อน ทั้งยังเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาโบราณวัตถุ ของเก่าของสะสมของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ผู้รักและหลงใหลในงานศิลปะอีกด้วย การเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ไม่ยากเลย สถานที่ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ก่อนเข้าตัวเมืองปากน้ำ มีรถเมล์ผ่านหลายสาย และจะมีรถไฟฟ้า BTS ผ่าน
ห่างออกไป ประมาณ: 8.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ในกิจการทหารเรือ ที่เคยใช้งานจริงในกองทัพเรือไทย ทั้งยังจัดแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เรือจำลองสมัยต่างๆ เพื่อเป็นการให้ความรู้ บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เหมาะกับการพาครอบครัวมาเที่ยวชมในวันหยุด นักเรียนนักศึกษามาทัศนศึกษา เป็นการได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท เดินทางสะดวก มาโดยรถโดยสารก็ไม่ยุ่งยาก มีรถเมล์ผ่านหน้าพิพิธภัณฑ์หลายสาย
ห่างออกไป ประมาณ: 8.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
พระสมุทรเจดีย์ หรือพระเจดีย์กลางน้ำ* ปูชนียสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง มีมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 2 เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์รวมแห่งจิตใจและจิตวิญญานของชาวปากน้ำ มีประวัติความเป็นมายาวนาน และเป็นเจดีย์ที่มีพระเจ้าแผ่นดิน 4 รัชกาลช่วยกันปรับปรุง ทำนุบำรุงรักษา จนได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่มีความผสมผสานทางสถาปัตยกรรมทั้งไทย จีน ยุโรป บริเวณองค์พระสมุทรเจดีย์จะมีงานเฉลิมฉลองประจำปีที่ยิ่งใหญ่ทุกปี งานแห่ผ้าห่มองค์พระเจดีย์ ที่มีมานานกว่า 180 ปี การเดินทางไปยังพระสมุทรเจดีย์สะดวก ทั้งรถยนต์ รถโดยสารประจำทาง และเรือข้ามฟาก
ห่างออกไป ประมาณ: 9.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ป้อมผีเสื้อสมุทร (Phi Seur Samut Fort) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของชาติ ตั้งอยู่ในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ป้อมปืนเก่าแก่เกือบ 200 ปี มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 ที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้สถานที่จริงทางประวัติศาสตร์ ศึกษาระบบนิเวศริมชายฝั่งแม่น้ำ ทั้งยังได้เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ชมธรรมชาติ ชมค้างคาวแม่ไก่เกาะตามยอดไม้ ป้อมผีเสื้อสมุทรตั้งอยู่ในบริเวณที่รถยนต์เข้าไม่ถึง ต้องเดินจากองค์พระสมุทรเจดีย์ไป ซึ่งอยู่ในระยะไม่ไกลมากนัก หากจะนำจักรยานไปด้วยก็ไม่ลำบาก
ห่างออกไป ประมาณ: 9.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
อุทยานการเรียนรู้ และหอชมเมืองสมุทรปราการ แลนด์มาร์คกลางเมืองสมุทรปราการ ศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดในทุกด้าน และจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ ที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ภายในอาคารประกอบด้วยส่วนนิทรรศการ รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองสมุทรปราการไว้ทั้งหมด บนสุดเป็นหอคอย เป็นจุดสำหรับขึ้นชมทัศนียภาพเมือง มองเห็นลำน้ำเจ้าพระยา ไปจนถึงทะเลปากอ่าวไทย พื้นที่สีเขียวของบางกะเจ้า พระสมุทรเจดีย์ ป้อมผีเสื้อสมุทร ป้อมพระจุลจอมเกล้า พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
ห่างออกไป ประมาณ: 10 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรปราการ (Samutprakan City Pillar Shrine) หรือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองปากน้ำ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพสักการะ เลื่อมใสศรัทธาของชาวเมืองสมุทรปราการ มีความผสมผสานทางวัฒนธรรม โดยมีเจ้าพ่อผู้คุ้มครองเมืองตามรูปแบบจีน และมีเสาหลักเมืองตามความเชื่อแบบพราหมณ์ฮินดู ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองปากน้ำ สามารถโดยสารรถประจำทางได้สะดวก
ร้านอาหารใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 0.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านระเบียงริมน้ำ ร้านอาหารมีชื่อย่านพระประแดง บรรยากาศติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร้านสไตล์ง่ายๆ ไม่หรูหรามาก ตอนกลางวัน เห็นวิวสะพานภูมิพล นั่งมองเรือสินค้าลำใหญ่แล่นเข้า-ออก ช่วงเย็นถึงค่ำได้ความโรแมนติก เวลาสะพานภูมิพลประดับไฟ ยิ่งสวยงาม เหมาะกับการมานั่งทานข้าวกับครอบครัว คู่รัก หรือนัดพบปะกับกลุ่มเพื่อนๆ การเดินทางไปยังร้านอาจดูซับซ้อนเล็กน้อย ที่จอดรถค่อนข้างจำกัดสักหน่อย (มีคนช่วยโบกหาที่จอดให้)
ห่างออกไป ประมาณ: 1.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้าน ณ นารายณ์ ร้านอาหารไทยเล็กๆ สไตล์เรือนไทยริมน้ำ บรรยากาศร่มรื่น เป็นร้านเก่าแก่ในอำเภอพระประแดง สงบเงียบ เรียบง่าย รับลมธรรมชาติ ชมวิวสะพานภูมิพล นั่งมองเรือใหญ่แล่นผ่านไปมา ช่วงเย็นถึงค่ำได้ความสวยงามโรแมนติก เหมาะกับพาครอบครัวมารับประทานอาหาร ทางเข้าร้านอาจซับซ้อนนิดหน่อย ใกล้กับร้านมีลานจอดรถเล็กๆ
ห่างออกไป ประมาณ: 1.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านบ้านสุขสวัสดิ์ ปลาแม่น้ำ เป็นร้านอาหารย่านพระประแดง (ฝั่งธนบุรี) อยู่ก่อนขึ้นสะพานภูมิพล (ร้านอยู่ริมถนน ไม่ได้ติดแม่น้ำ) ร้านมีสไตล์นั่งทานในสวนหลังบ้าน เสริฟอาหารรสชาติจัดจ้านแบบไทยๆ เอาใจคนชอบทานปลา (โดยเฉพาะปลาแม่น้ำ) เป็นร้านที่เหมาะกับครอบครัว หรือนั่งทานข้าวกับเพื่อนๆ ร้านอยู่ริมถนน หาไม่ยาก เดินทางสะดวก ทางร้านมีที่จอดรถ
ห่างออกไป ประมาณ: 3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านส้มตำพาเพลิน สาขาดั้งเดิม ตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์ ย่านพระประแดง ร้านที่เน้นอาหารประเภทส้มตำจานโต สำหรับสาวกคนชอบส้มตำรสแซบต้องตามมาชิม แวะมาลิ้มลองความจัดจ้านของส้มตำ และอาหารอีสาน ร้านอยู่ริมถนน ใกล้ทางยกระดับทางด่วนกาญจนาภิเษก เดินทางมาได้ไม่ยาก ภายในร้านมีที่จอดรถอยู่บ้าง
ห่างออกไป ประมาณ: 7.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านก้ามปู ร้านอาหารเก่าแก่บนถนนเทพารักษ์ เปิดมานานกว่า 30 ปี เป็นที่รู้จักและเป็นร้านประจำของหลายๆ คน ร้านนั่งทานข้าวบรรยากาศแบบไทยๆ ภายใต้ความร่มรื่นราวสวนป่า เหมาะกับการต้อนรับแขก ทานกับครอบครัว ผู้สูงอายุ เด็กๆ คู่รัก หรือนัดกลุ่มเพื่อน เหมือนนั่งทานข้าวในสวนหลังบ้าน ได้พักผ่อนสบายๆ แบบไม่วุ่นวาย ไม่รีบร้อน เสริฟอาหารไทยประเภทกับข้าว ของคาวของหวานมากมาย เดินทางสะดวก อยู่ริมถนน หาไม่ยาก (ทางเข้าอาจดูยากนิดนึง)
ห่างออกไป ประมาณ: 9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านบ้านเมษา ร้านอาหารวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ก่อนเข้าตัวเมืองปากน้ำ (ร้านไม่ได้อยู่ที่บางปูนะ) ใกล้กับโรงเรียนนายเรือ และพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เป็นร้านที่บรรยากาศดี ได้มุมมองและวิวที่แปลกตา ตอนกลางวันนั่งชมเรือสินค้าลำใหญ่แล่นเข้า-ออกปากแม่น้ำ ช่วงเย็นมองพระอาทิตย์ลับฟ้า นั่งรับลมสบายๆ ช่วงค่ำชมวิวองค์พระสมุทรเจดีย์ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม (ยิ่งช่วงที่มีการประดับไฟพระสมุทรเจดีย์ตอนกลางคืนยิ่งสวยมาก) การเดินทางมาร้านไม่ยุ่งยาก อยู่ติดถนน ร้านมีที่จอดรถ
ห่างออกไป ประมาณ: 9.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านริมเขื่อน เป็นร้านอาหารที่คนปากน้ำมักจะแนะนำบอกต่อ ร้านอยู่ในย่านตัวเมืองปากน้ำ ที่อยู่ริมถนนในซอย ไม่ได้อยู่ริมเขื่อนหรือริมน้ำเหมือนชื่อแต่อย่างใด ลักษณะร้านจัดวางแบบง่ายๆ (สไตล์ร้านข้าวต้มรอบดึก) เอาใจคนชอบทานซีฟู้ด และคนที่ชอบทานอาหารราคาประหยัด ได้รสชาติอาหารถูกปาก โดยไม่เน้นบรรยากาศ หรือความหรูหรา ​ทางร้านเปิดขายตั้งแต่ช่วงบ่าย ไปจนถึงดึก เหมาะกับการมานั่งทานหลังเลิกงาน หรือทานอาหารเย็นกับครอบครัว ร้านหาไม่ยาก อยู่ใกล้แยกศาลากลาง มีรถไฟฟ้า และรถโดยสารประจำทางผ่านหลายสาย
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2024 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com