วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่)วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) วัดจีนเก่าแก่ ที่ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนมานาน เป็นวัดที่สร้างสืบเนื่องมาจากวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ในเขตเยาวราช กรุงเทพมหานคร โดยวัดจีนประชาสโมสรนี้ถือเป็นส่วนท้องของมังกร ผู้คนมักจะแวะมากราบสักการะ ขอพร เพื่อความเจริญรุ่งเรือง เป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต ช่วยในเรื่องโชคลาภ วาสนา ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน และปีใหม่ จะมีผู้คนมากราบไหว้กันมาก ผู้ที่เกิดในปีชง ต้องการเสริมดวงชะตา ปัดเป่าเคราะห์ ก็จะมาแก้ชง กราบไหว้เพื่อให้เทพไท้คุ้มครอง นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งเคารพหลายอย่าง ทั้งที่เป็นของเก่าแก่ และเป็นสิ่งที่หาดูได้ยาก เช่น พระพุทธรูปที่ทำจากกระดาษ เจ้าแม่กวนอิมจากรากไม้ 100 ปี ระฆังที่มีอักษรมหาปรัชญาปารมิตราสูตร เป็นต้น

วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) ตั้งอยู่ที่ถนนศุภกิจ ตำบลบ้านใหม่ ห่างจากศาลากลางจังหวัด 1 กิโลเมตร และอยู่ในเส้นทางเดียวกับเจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ วัดหลวงพ่อซำปอกง และตลาดบ้านใหม่ 100 ปี ถ้าใครมาแวะกราบหลวงพ่อโสธร แล้วจะเลยมายังวัดเล่งฮกยี่ ก็มาได้ไม่ยากเลย มีรถสองแถวผ่านด้วย

วัดจีนประชาสโมสร เป็นวัดแห่งนิกายมหายาน มีชื่อเป็นจีนว่า "เล่งฮกยี่" โดยแต่ละคำมีความหมายคือ "เล่ง" หรือ "เล้ง" แปลว่ามังกร ส่วนคำว่า "ฮก" ในภาษาจีนเป็นคำมงคล หมายถึง โชคลาภ วาสนา ความมั่งมีศรีสุข และ "ยี่" แปลว่าวัด ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี เพื่อเปิดเส้นทางรถไฟสายตะวันออก กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2450 และทรงเสด็จเยี่ยมวัดเล่งฮกยี่ ทรงมีความเลื่อมใส ศรัทธาในพระคณาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (สกเห็ง) อย่างมาก จึงทรงพระราชทานเงินจำนวน 1 ชั่ง หรือ 80 บาท เพื่อบำรุงวัด พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวัดเป็นภาษาไทยว่า "วัดจีนประชาสโมสร" มีความหมายว่า เป็นที่ชุมนุมของคนจีน โดยแผ่นป้ายชื่อพระราชทานยังได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

วัดจีนประชาสโมสร สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2449 ตามเจตนารมณ์ของบูรพาจารย์จีน "พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (สกเห็ง)" ปฐมเจ้าอาวาสแห่งวัดมังกรกมลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่ และปฐมบูรพาจารย์แห่งนิกายมหายานในประเทศไทย เป็นความประสงค์ที่จะสร้างวัดคู่บ้านคู่เมือง ให้แก่ชาวไทยเชื้อสายจีน จึงคิดสร้างวัดขึ้น 3 วัด โดยทั้ง 3 วัดนี้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งตามหลักฮวงจุ้ยของจีน ได้แก่

1. วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) กรุงเทพฯ ในย่านเยาวราช ที่เป็นดินแดนแห่งการค้าขาย เป็นวัดที่สร้างขึ้นเป็นวัดแรก เปรียบเป็นส่วนหัวของมังกร
2. วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา ดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำบางปะกงที่คดเคี้ยว เปรียบได้กับส่วนท้องของมังกร (วัดมังกรแห่งวาสนา หรือมังกรแห่งโชค)
3. วัดมังกรบุปผาราม (เล่งฮั่วยี่) จังหวัดจันทบุรี เป็นดินแดนแห่งความมั่งคั่ง เมืองแห่งอัญมณี เปรียบได้กับส่วนหางมังกร

เมื่อพระอาจารย์สกเห็งมรณะภาพลง หลวงจีนชกเฮ็ง ซึ่งเป็นศิษย์ของวัดมังกรกมลาวาส เป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ ดูแลการก่อสร้างวัดจีนประชาสโมสรต่อจนเสร็จ โดยวางรูปแบบ และแผนผังการสร้างวัดแบบเดียวกันกับวัดมังกรกมลาวาส และวัดมังกรบุปผาราม

วัดจีนประชาสโมสร เป็นวัดที่มีขนาดไม่ใหญ่โตนัก ด้านหน้ามีลานโล่ง สำหรับจอดรถ และเมื่อเดินเข้าไปภายในตัวอาคารวัด ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และองค์เทพไท้อยู่มากมาย ทั้งพระพุทธรูป และเทพต่างๆ ในแบบจีน และไทย มีจุดสำคัญๆ ในการกราบสักการะกว่า 20 จุด ซึ่งก็ไม่ต้องกลัวว่าจะกราบไหว้ไม่ถูกต้องตามลำดับ หรือกราบขอพรได้ไม่ครบ ทางวัดได้ทำการติดตัวเลขบอกลำดับการไหว้ รวมถึงจำนวนธูปที่ใช้ไหว้แต่ละจุดไว้ให้แล้ว หากต้องการสอบถามเรื่องใด หรือต้องการแก้ปีชง ก็มีเจ้าหน้าที่ของวัดคอยอำนวยความสะดวก นอกจากการกราบสักการะพระพุทธรูปต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังสามารถเดินเที่ยวชมภายในวัด ที่มีสิ่งที่น่าสนใจให้ชมอีกมากมายด้วย

ท้าวจตุโลกบาล
เมื่อเริ่มก้าวเข้าสู่บริเวณด้านในของวัด ที่จะต้องพบเห็นเป็นอันดับแรกคือ ท้าวจตุโลกบาลองค์ใหญ่ 4 องค์ เป็นดั่งทวารบาลคอยปกปักรักษาทิศทั้ง 4 เป็นองค์ขนาดใหญ่ จัดวางไว้เป็นคู่ ทั้งด้านซ้ายและขวา ที่พิเศษกว่าที่อื่นก็คือ ท้าวจตุโลกบาลทั้งหมดที่เห็นทำมาจากกระดาษ​ ในลักษณะเปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) เป็นการใช้เศษกระดาษและกาว ติดบนโครงจนเป็นรูปทรงที่ต้องการ ภายในกลวง มีน้ำหนักเบา ลวดลายภายนอก ตกแต่งด้วยขดลวด ด้าย และสายสิญจน์

ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 (หรือจาตุมหาราช) เป็นผู้รักษาคุ้มครองโลกใน 4 ทิศ ซึ่งเราจะได้เห็นเป็นจุดแรกเมื่อเข้าไปในวัดจีน มักจะตั้งอยู่เป็นคู่ ฝั่งละ 2 องค์ คือ
ทางขวาของทางเข้า
- ท้าวกุเวรมหาราช หรือท้าวเวสสุวัณมหาราช ถือเจดีย์ ประจำอยู่ทิศอุดร (ทิศเหนือ) เป็นผู้ปกครองยักษ์
- ท้าวธตรัฐมหาราช ถือกงจักร ประจำอยู่ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) เป็นผู้ปกครองคนธรรพ์ (ชาวสวรรค์ที่มีความชำนาญด้านดนตรี และขับร้อง)
ทางซ้ายของทางเข้า
- ท้าววิรุฬหกมหาราช ถือร่ม ประจำอยู่ทิศทักษิณ (ทิศใต้) เป็นผู้ปกครองกุมภัณฑ์ (เป็นเทวดาที่ดูแลรักษาป่า ภูเขา แม่น้ำ)
- ท้าววิรุฬปักมหาราช มือขวาถือดาบ มือซ้ายมีงูพันอยู่ ประจำอยู่ทิศปัจจิม (ทิศตะวันตก) เป็นผู้ปกครองนาค

พระพุทธเจ้า 3 พระองค์
พระประธานภายในวิหารส่วนกลางของวัด เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ได้แก่ พระอมิตาภพุทธเจ้า พระศรีศากยมุนี พระไภษัชคุรุพุทธเจ้า เชื่อว่าท่านช่วยเรื่องบำบัดปัดเป่า รักษาโรคภัยไข้เจ็บ ทั้ง 3 องค์นี้ นำเข้ามาจากเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน มีความเก่าแก่ราว 200 ปี เป็นการทำขึ้นจากกระดาษด้วยเช่นกัน เมื่อปิดทอง ทำให้มีน้ำหนักเบา นอกจากนี้ด้านข้างของวิหาร ยังมีรูปหล่อ 18 อรหันต์ ที่ทำจากกระดาษ ตั้งอยู่ภายในตู้กระจกใสด้วย

เทพไฉ่เซ่งเอี๊ย
เป็นเทพแห่งโชคลาภ ทรัพย์สิน ความมั่งคั่ง และความร่ำรวย ชาวจีนให้ความสำคัญ และเคารพนับถือมาก เทพไฉ่เซ่งเอี๊ยองค์ที่ตั้งอยู่ที่วัดเล่งฮกยี่นี้ ถือเป็นองค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นรูปหล่อสำริด อยู่ในท่านั่ง มือด้านซ้ายทาบอยู่ระดับอก มือขวาถือถุงเงินวางไว้บนตัก
> วิธีสักการะเทพไฉ่เซ่งเอี๊ย ได้แก่ เมื่อถวายธูปและท่องบทสวดท่านแล้ว ใช้มือตบที่ก้นถุงเงินที่ท่านถืออยู่ (ตบเบาๆ เพื่อให้เงินที่หลับใหลอยู่ได้ตื่นขึ้นมา) จากนั้นใช้มือลูบจากก้นถุงมาที่ปากถุง แล้วเอากระเป๋าสตางค์ของเราไปเปิดรับไว้ตรงปากถุง (เป็นการเรียกเงินทองเข้ามาสู่กระเป๋าเรา) ทำอย่างนี้ 3 ครั้ง จากนั้นก็หยิบเหรียญในถังไม้ ที่วางอยู่ด้านข้างท่าน เอามาเก็บไว้กับตัว 1 เหรียญเพื่อเก็บไว้เป็นเงินก้นถุง

* เทพไฉ่เซ่งเอี๊ย หรือไฉ่ซิ้งเอี๊ย เป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญมากสำหรับชาวจีน (เรามักจะเห็นรูปท่านอยู่ตามปกปฏิทินจีน ซึ่งแต่ละองค์อาจมีรูปลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันซะทีเดียว) ทางของไทยเชื่อว่าเป็นเทพองค์เดียวกันกับท้าวเวสสุวรรณโณ (กุเวร) เป็นเทพเจ้าที่ให้คุณด้านโชคลาภ จึงมีผู้นับถือกันมาก โดยเฉพาะผู้ที่ทำการค้าขาย ชาวจีนจะเชื่อกันว่าเทพไฉ่เซ่งเอี๊ยจะเสด็จมายังโลกมนุษย์เพียงปีละครั้ง ในวันตรุษจีน ในช่วงรอยต่อของวันส่งท้ายปีเก่ากับวันปีใหม่จีน (นับตั้งแต่ 00.00 น.) ดังนั้นชาวจีนจะทำการตั้งโต๊ะบูชาตั้งแต่ 23.00 - 01.00 น. ของวันตรุษจีน โดยหันหน้าไปในทิศที่แตกต่างกันไป ของบูชาจะใช้ของหวาน เช่นผลไม้ หรืออาหารเจ ไม่ใช้ของคาวหรือเนื้อสัตว์ พร้อมกับนำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเงิินทองมาวางไว้ด้วย เช่นสมุดบัญชีธนาคาร กระเป๋าตังส์

พระโพธิสัตว์ ปางสหัสภุชสหัสเนตรอวโลกิเตศวร
พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางสหัสภุชสหัสเนตรอวโลกิเตศวร เป็นปางที่สำแดงพระวรกายให้มีพันหัตถ์ พันเนตร เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจของพระโพธิสัตว์ที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์บนโลก พลันบังเกิดมีพันเนตร เพื่อเห็นได้ทั่วทั้งโลกธาตุ และมีพันหัตถ์แสดงถึงอำนาจในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์

พระแม่กวนอิมรากไม้ 100 ปี
เป็นไม้แกะสลักเป็นรูปพระแม่กวนอิม ประทับอยู่บนฐานมังกรไม้ ส่งมาจากเมืองจีน บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล วิธีการบูชาคือ

ให้ลูบหัวมังกรลง 3 ครั้ง แล้วอธิษฐานขอเกี่ยวกับสติปัญญา และหน้าที่การงาน จากนั้นลูบลำตัวของมังกรขึ้นตามเกล็ดมังกร 3 ครั้ง อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกาย และสุดท้ายให้ลูบหางมังกรขึ้นตามเกร็ด 3 ครั้ง แล้วอธิษฐานเกี่ยวกับอนาคต จากนั้นนำเงินทำบุญใส่เข้าไปทางปากมังกร (สิ่งสำคัญที่บอกกันมาคือ อย่าแตะ หรือโดนหนวดมังกรในขณะที่ลูบเพราะเชื่อว่าจะทำให้ไม่สมหวัง)

พระอุปคุต
หากเดินมาทางด้านข้างซ้ายของวิหาร จะเห็นบ่อปลาขนาดไม่ใหญ่มาก ตรงกลางสระเป็นที่ประดิษฐานพระอุปคุต หรือพระบัวเข็ม เป็นพระอรหันต์ ผู้มีอิทธิฤทธิ์ มีความเชื่อในพุทธคุณด้านก่อให้เกิดโชคลาภ ปราบมาร ขจัดภยันตราย ตามประวัติกล่าวว่า เป็นพระที่เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช (หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานกว่า 200 ปี) และได้ทรงปราบมารให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อพระเจ้าอโศกมหาราช พระอุปคุตเป็นที่เคารพกันมากในหมู่ชาวพม่า มอญ มีหลายพุทธลักษณะ ที่เห็นกันบ่อยได้แก่ ปางจกบาตร (นั่งเงยหน้าเอียงไปทางขวา มือขวาล้วงลงไปในบาตรที่อยู่บนตัก) และปางบัวเข็ม (นั่งอยู่บนฐานที่มีลักษณะเป็นน้ำ มีกุ้ง หอย ปู ปลาอยู่ด้านล่าง เหมือนกับท่านกำลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่ในสะดือทะเล บนพระเศียรมีใบบัวคว่ำลงมาคลุม)

ห้องวิหารบูรพาจารย์
ในห้องนี้มี “พระสำเร็จ” สังขารอดีตท่านเจ้าอาวาสซึ่งมรณภาพในท่านั่งวิปัสสนากรรมฐาน คนมาขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและการงาน ภายในห้องยังมีตู้โชว์องค์พระธาตุของพุทธสาวก เช่น พระสันตติมหาอำมาตย์ พระโลหะนามะเถระ พระแม่สิริมานันทะเถรี พระโกฐติถเถระ พระโคธิกะ พระลุปปะนันทะ พระสปากะเถระ พระแม่สุชาดา พระวิมลเถระ เป็นต้น

วิหารหลวงพ่อหินศักดิ์สิทธิ์ (เป็นห้องที่งดจุดธูป)
ด้านในเป็นห้องโถงใหญ่ประดิษฐานกลุ่มพระพุทธรูปหินทราย อายุกว่า 600 ปี และมีตู้กระจกใสโชว์พระธาตุของพุทธสาวกต่างๆ พระธาตุของแต่ละองค์ อยู่ในที่บรรจุแก้วใสสวยงาม มองเห็นได้ถึงองค์พระธาตุด้านใน มีไฟประดับส่องให้เห็นพระธาตุดูสุกสว่าง องค์พระธาตุภายในห้องนี้มีหลายตู้ เช่น พ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ พระมหากัปปีนะ พระอุรุวัยละกัสสปะ พระโสณะ พระยังคิกะ พระมหากาฬุทายี พระสะบีตา พระนิจดะ เป็นต้น

ไท้ส่วยเอี้ย
เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา ช่วงปีใหม่และตรุษจีน จะมีคนมาไหว้กันมาก เพระามีความเชื่อว่าผู้ใดเกิดในปีชง ควรมามาไหว้เพื่อแก้ชง ขอพรให้เทพเจ้าช่วยปกป้องคุ้มครอง และขจัดปัดเป่าสิ่งเลวร้ายที่จะบังเกิด

หากต้องการแก้ชง ทางวัดจะมีชุดไหว้แก้ชงจำหน่าย จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนที่มีป้ายตัวอย่างไว้ ตั้งแต่การอธิษฐาน การจับกระดาษไหว้ปัดจากตัว และนำกระดาษไหว้ไปใส่ไว้ในที่เก็บ ซึ่งถือว่าสะดวกสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมาแก้ชงมาก่อนด้วย

ระฆังใบใหญ่ ประดับอักษรมหาปรัชญาปารมิตราสูตร
เป็นระฆังน้ำหนัก 1.5 ตัน มีความสูง 2.4 เมตร กว้าง 1.5 เมตร มีห่วงคล้องด้านบนองค์ระฆังทำเป็นตัวมังกรคาบแก้วโก่งตัว ส่วนไม้ตีระฆังแขวนไว้ใกล้กัน เป็นท่อนไม้แกะเป็นรูปมังกรคาบแก้ว ระฆังนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฉลองครบ 6 รอบ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือเป็นเพียง 1 ใน 3 ใบของโลก ที่โดยรอบองค์ระฆังทำเป็นอักษรมหาปรัชญาปารมิตราสูตร ซึ่งเชื่อกันว่าใครได้ตีระฆัง ก็เหมือนกับการได้สวดมนต์บทนี้ ทำให้ได้บุญกุศลไปด้วย

ภายในบริเวณวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ อีกมากมาย ที่ให้ได้กราบสักการะเช่น พระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์ พระเวทโพธิสัตว์ (อุ้ยท้อผ่อสัก) เทพเตี๋ยวกวงเม้งไฉ่ซิ้ง (ปางบู้) เทพเจ้ากวนอู พระพุทธโสธรองค์จำลอง พระตี่จังอ้วงโพธิสัตว์  พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์  เจ้าพ่อหลักเมือง แปะกง แปะม่า (ถ้าเป็นคนไทย ก็เปรียบได้กับ ศาลตายาย) เป็นต้น นอกจากนี้ ทางวัดยังมีการก่อสร้างเจดีย์แบบเก๋งจีน อยู่ทางด้านหลังวัด เพื่อทำเป็นห้องเก็บพระไตรปิฎก ห้องสมุด เกี่ยวกับพุทธศาสนา

ข้อแนะนำ

  • มีรถสองแถวผ่านหน้าวัด เป็นรถสองแถวสีขาว สาย8 ผ่านขนส่ง - รถไฟ - ตลาดบ่อบัว - บ้านใหม่ - วัดสายชล เป็นสองแถวที่ผ่านทั้งตลาดบ้านใหม่ แล้วเลยไปถึงวัดเล่งฮกยี่ด้วย
  • หากมาจากวัดหลวงพ่อโสธร ให้ขึ้นสองแถวสีน้ำเงินฝั่งตรงข้ามวัด (สายวัดแหลม - วัดโสธร) นั่งไปเรื่อยๆ พอข้ามสี่แยกไฟแดง จะผ่านหน้าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ถัดจากโรงเรียนมาจะเป็นสถานีตำรวจ ให้ลงรถตรงป้ายหน้าสถานีตำรวจ จากนั้นรอสองแถวสีขาวคาดเหลือง (สายขนส่ง - บ้านใหม่) ผ่านตลาดบ้านใหม่ ไปหน่อย จะเห็นวัดเล่งฮกยี่ อยู่ทางซ้ายมือ

การเดินทาง
ห่างจากตลาดบ้านใหม่ 300 เมตร
ห่างจากเจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ 1 กิโลเมตร
ห่างจากวัดหลวงพ่อโสธร 5 กิโลเมตร
ห่างจากวัดสมานรัตนาราม 13 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 1 มอเตอร์เวย์ (หรือบางนา-ตราด) -> บางปะกง-ฉะเชิงเทรา (314) -> ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม (365) -> ฉะเชิงเทรา (304) -> ฉะเชิงเทรา-อ.บางน้ำเปรี้ยว (ถนนศุภกิจ)

1 หากใช้เส้นทางจากมอเตอร์เวย์ (หรือบางนา-ตราด) ให้เลี้ยวตามป้ายมาทางจังหวัดฉะเชิงเทรา (314)
2 ตรงตามเส้นทางมาเรื่อยๆ จนกระทั่ง เห็นป้ายบอกทางเลี้ยวขวาไป อ.พนมสารคาม (365 หรือ 314 เดิม) จึงเลี้ยวขวาตามป้าย
3 เมื่อเลี้ยวขวามาสักพัก จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง พอลงจากสะพานไปราว 2-3 กิโลเมตร จะมีป้ายเข้าเมืองฉะเชิงเทรา (304) เป็นเส้นทางบอกให้เลี้ยวซ้ายตรงแยกคอมเพล็กซ์ (**ไม่ขึ้นสะพานข้ามแยก)
4 เมื่อเลี้ยวซ้ายไปแล้ว ตรงตามเส้นทางไปเรื่อยๆ ประมาณ 4 กิโลเมตร จะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงอีกที บนสะพานให้ชิดซ้าย (ให้ตามป้ายทางไปวัดโสธรไปก่อน)
5 เมื่อลงจากสะพานแล้ว จึงชิดขวา เพื่อเลี้ยวขวาไปทาง อ.บางน้ำเปรี้ยว (ไม่ไปทางวัดโสธรแล้ว)
6 เมื่อเลี้ยวขวาไปแล้ว ตรงไปอีกสัก 2 กิโลเมตรกว่าๆ เลยตลาดบ้านใหม่ไปสักระยะ พอพ้นโค้ง จะเห็นวัดจีนประชาสโมสรทางซ้ายมือ

เส้นทางที่ 2 มอเตอร์เวย์ (หรือบางนา-ตราด) -> บางปะกง-ฉะเชิงเทรา (314) -> ฉะเชิงเทรา (304) -> ทางไป อ.บางน้ำเปรี้ยว
 

1 หากใช้เส้นทางจากมอเตอร์เวย์ (หรือบางนา-ตราด) ให้เลี้ยวตามป้ายมาทางจังหวัดฉะเชิงเทรา (314)
2 ตรงตามเส้นทางมาเรื่อยๆ จนกระทั่งผ่านหน้าโรบินสันฉะเชิงเทรา แล้วจึงตามป้ายบอกทางเข้าเมืองฉะเชิงเทรา (304)
3 เมื่อเข้าเมืองฉะเชิงเทรา เส้นทางจะผ่านหน้าสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จากนั้นจะเห็นป้ายบอกทางเลี้ยวซ้ายไป อ.บางน้ำเปรี้ยว / ตลาดบ้านใหม่ จึงเลี้ยวซ้ายตามป้าย (ตรง 7-11)
* เส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัด การจราจรจะเบาบางกว่าเส้นหลัก
4 เมื่อเลี้ยวซ้ายไปหน่อย จะมีป้ายบอกทางเลี้ยวขวาไปตลาดบ้านใหม่ (ไม่ข้ามทางรถไฟ) จึงเลี้ยวขวาเลียบทางรถไฟไป
5 พอเลี้ยวมาแล้ว ให้ตรงไปจนถึงเส้นทางลอดใต้สะพานทางรถไฟ เมื่อลอดใต้สะพานแล้วให้เลี้ยวขวาอีกที
6 เมื่อเลี้ยวมาแล้วสะพานทางรถไฟจะอยู่ทางขวามือ ให้ตรงเลียบทางรถไฟไปอีกราว 1 กิโลเมตร จะเจอทางแยก ให้เลี้ยวซ้าย
7 จากนั้น จะผ่านตลาดบ้านใหม่ไป พอพ้นช่วงโค้งไปหน่อย ก็จะเห็นวัดจีนประชาสโมสรอยู่ทางซ้ายมือ

 

เส้นทางที่ 3 มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา (ถนนสุวินทวงศ์)(304) -> เข้าเมืองฉะเชิงเทรา (304) -> ทางไป อ.บางน้ำเปรี้ยว

1 เส้นทางเริ่มจากถนนสุวินทวงศ์​ (มีนบุรี) ตรงมาทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
2 พอเข้าเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟ จะเห็นป้ายบอกทางเข้าเมืองฉะเชิงเทรา (304) ให้ไปทางซ้ายตามป้ายบอกทาง
3 เมื่อเลี้ยวซ้ายมาแล้ว ผ่านหน้าสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จากนั้นจะเห็นป้ายบอกทางเลี้ยวซ้ายไป อ.บางน้ำเปรี้ยว / ตลาดบ้านใหม่ จึงเลี้ยวซ้ายตามป้าย (ตรง 7-11)
* เส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัด การจราจรจะเบาบางกว่าเส้นหลัก
4 เมื่อเลี้ยวซ้ายไปหน่อย จะมีป้ายบอกทางเลี้ยวขวาไปตลาดบ้านใหม่ (ไม่ข้ามทางรถไฟ) จึงเลี้ยวขวาเลียบทางรถไฟ
5 เลี้ยวขวาไปสักระยะ จะเป็นเส้นทางเบี่ยงซ้ายเพื่อลอดใต้สะพานทางรถไฟ เมื่อลอดใต้สะพานแล้วให้เลี้ยวขวาอีกที
6 เมื่อเลี้ยวมาแล้ว (สะพานทางรถไฟจะอยู่ทางขวามือ) ให้ตรงเลียบทางรถไฟไปอีกราว 1 กิโลเมตร จะเจอทางแยก ให้เลี้ยวซ้าย
7 จากนั้น จะผ่านตลาดบ้านใหม่ไป พอพ้นช่วงโค้งไปหน่อย ก็จะเห็นวัดจีนประชาสโมสรอยู่ทางซ้ายมือ

 

หากมาจากวัดหลวงพ่อโสธร

1 ออกจากวัดแล้วเลี้ยวขวา จากนั้นตรงไปเรื่อยๆ จนถึงสี่แยกไฟแดง
2 จากนั้นให้ตรงต่อไป (ตามป้ายบอกทาง อ.บางน้ำเปรี้ยว) ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ผ่านหน้าตลาดบ้านใหม่ไป จะเห็นวัดจีนประชาสโมสร ทางซ้ายมือ

ข้อมูลการติดต่อ วัดจีนประชาสโมสร

ที่อยู่ ถนนศุภกิจ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร 038-511-069

เวลาเปิด 8.00 - 18.00 น.

ข้อมูลจากแหล่งอื่น และ รีวิว Pantip :1
Image
Gallery

แผนที่

แสดงร้านอาหารใกล้เคียง
สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 0.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ตลาดบ้านใหม่ เป็นตลาดโบราณที่มีชื่อเสียงในจังหวัดฉะเชิงเทรา ใครมาฉะเชิงเทราแล้วต้องห้ามพลาด เป็นตลาดที่ได้บรรยากาศกลิ่นอายแบบย้อนยุคของแท้ เพราะเป็นชุมชนโบราณที่มีมานานกว่า 100 ปี ตลาดแบบสมัยเดิมๆ ถูกปลุกให้ฟื้น ตื่นขึ้นมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นวิถีชุมชนริมน้ำ บ้านเก่าในชุมชนเดิมๆ เดินตามหาร่องรอยในอดีต และสนุกไปกับการจับจ่ายของกิน ชิมของอร่อยมากมาย
ห่างออกไป ประมาณ: 0.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดอุภัยภาติการาม หรือที่คนเรียกกันติดปากว่า "วัดซำปอกง" เป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต (ซำปอกง) พระประธานองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นหลวงพ่อซำปอกง 1 ใน 3 องค์ในประเทศไทย เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทย และชาวไทยเชื้อสายจีน แวะสักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลได้สะดวก อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง และตลาดบ้านใหม่
ห่างออกไป ประมาณ: 1.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ เป็นรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ถือเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้แสดงปาฏิหาริย์ลอยมาตามลำน้ำบางปะกง ร่วมกราบสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ขอพรให้ประสบความสำเร็จ และร่วมทำบุญโลงศพแก่ผู้ไร้ญาติ ในบริเวณสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา ไม่ไกลจากตลาดบ้านใหม่
ห่างออกไป ประมาณ: 1.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
อาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอาคารเก่าแก่ที่มีอายุนานกว่า 100 ปี ตั้งอยู่บนถนนมรุพงษ์ ใกล้ตลาดทรัพย์สิน เป็นสถานที่เที่ยวชมอาคารโบราณสถาน สถาปัตยกรรมเก่าสร้างในสมัยพ่อหลวง รัชกาลที่ 5 ตัวอาคารอยู่ใกล้แม่น้ำบางปะกง จึงเป็นจุดชมวิว เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจด้วย ใกล้กันยังมีอาคารเก่าแก่ที่เคยเป็นศาลมณฑลปราจีนให้ได้ชมไปพร้อมกัน
ห่างออกไป ประมาณ: 1.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (Knowledge Center of Chacheongsao) เรียกย่อๆ ว่า KCC เป็นอุทยานการเรียนรู้ประจำจังหวัด ที่สนับสนุนให้คนได้รักการอ่าน คิดวิเคราะห์ เพื่อนำไปต่อยอด เสริมความรู้ให้เด็กๆ เกิดจินตนาการ เปิดโลกทัศน์ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ห่างออกไป ประมาณ: 2.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฉะเชิงเทรา หรือที่เรียกกันจนติดปากว่า "สวนสมเด็จ" เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแปดริ้ว เสมือนเป็นปอดของเมือง สถานที่มีความสวยงาม ร่มรื่น มีบึงขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกสดชื่น รับลมเย็นๆ เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ วิ่งออกกำลังกายยามเช้า และเย็น มีสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ให้เด็กๆ ได้สนุกสนาน
ห่างออกไป ประมาณ: 3.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ปั้นทรายโลก เป็นสถานที่แสดงประติมากรรมทรายในร่มแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็นสถานที่รวบรวมชิ้นงานปั้นทรายที่ใหญ่ที่สุดแห่งนึงในโลก เป็นการสร้างงานศิลปะจากทรายเม็ดเล็กๆ รังสรรค์ให้เป็นชิ้นงานใหญ่โตมีรายละเอียด สวยงามและดูน่าทึ่ง อลังการ สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชม ทุกเพศ ทุกวัย และยังอยู่ไม่ไกลจากวัดหลวงพ่อโสธร เดินทางสะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 3.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดโสธรวรารามวรวิหาร หรือที่เรียกกันจนติดปากว่า "วัดหลวงพ่อโสธร" เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวแปดริ้ว ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวแปดริ้ว และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศไทย จึงมีผู้ศรัทธาเลื่อมใส แวะเวียนมากราบสักการะ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
ห่างออกไป ประมาณ: 5.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดสมานรัตนาราม เป็นวัดที่มีองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผู้คนแวะมากราบสักการะกันมากมาย ภายในวัดยังมีรูปเคารพในรูปแบบความเชื่ออื่นๆ อีกมากมาย เช่นพระพุทธรูป รูปปั้นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม พระพรหม พระนารายณ์ พระราหู และมีหลากหลายรูปแบบการทำบุญ จึงเป็นอีกวัดนึงที่มีผู้คนมาเที่ยวชมกันมาก
ห่างออกไป ประมาณ: 7.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดหัวสวน วัดที่มีโบสถ์เป็นสแตนเลสทั้งหลัง หนึ่งในสถานที่ unseen ในเขตอำเภอบางคล้า แวะชมความงดงามของโบสถ์สแตนเลสที่สะท้อนกับแสงอาทิตย์งามตา กราบองค์พระประธาน พระพุทธมหาลาภ ปางทรงเครื่องกษัตริย์ที่ประดับด้วยหินสี อัญมณีแวววับ ส่องประกายเล่นแสงไฟภายในโบสถ์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสีสด ด้วยเทคนิคสไตล์แอร์บรัช วัดหัวสวนตั้งอยู่ใกล้ถนนสายหลัก ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 8.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
สวนปาล์มฟาร์มนก อยู่ในอำเภอคลองเขื่อน เป็นสวนนกแก้วที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชมนกแก้วสวยงามจากต่างประเทศได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงนกอื่นๆที่มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ ราชาแห่งนกแก้ว "ไฮยาซิน" นกแก้วพันธุ์ที่หายาก และราคาแพงที่สุด เป็นพันธุ์ที่คนรักนกต่างอยากได้ ชมความฉลาดแสนรู้ แสนเชื่อง ที่มีเสน่ห์น่ารัก น่าเลี้ยงไม่ต่างจากสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เรียนรู้กระบวนการเพาะพันธุ์นก
ห่างออกไป ประมาณ: 9.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ เป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระพิฆเนศองค์ยืนเนื้อโลหะสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นปางสำริด สำเร็จ สมปรารถนา เป็นอนุสรณ์แห่งความศรัทธา การร่วมแรงร่วมใจของชาวแปดริ้ว องค์พระพิฆเนศหล่อด้วยโลหะสำริดทั้งองค์ ดูใหญ่โต สง่างาม แวะกราบสักการะบูชาองค์เทพ เพื่อความเป็นสิริมงคล และความสำเร็จ (ไม่เสียค่าเข้าชม)​ เทวสถานแห่งนี้อยู่จากตัวอำเภอบางคล้าไม่ถึง 10 กิโลเมตร
ร้านอาหารใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 0.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านบ้านป้าหนู เป็นร้านอาหารที่เปิดคู่มากับตลาดบ้านใหม่ 100 ปีเป็นร้านแรกๆ เป็นร้านดังที่ใครมาเที่ยวตลาดบ้านใหม่ ไม่ควรพลาด ร้านอาหารบรรยากาศริมแม่น้ำบางปะกง เปิดรับลมโล่งๆ ให้นั่งริมน้ำสบายๆ เห็นวิถีชีวิตชุมชนของแหล่งวัฒนธรรมเก่าแก่ที่มีมานานกว่าร้อยปี อาหารเน้นเป็นอาหารไทย กับข้าวที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น กุ้งแม่น้ำ ปลาแม่น้ำ มีอาหารให้เลือกหลากหลาย ร้านหาง่าย เข้ามาในตลาดบ้านใหม่ก็เจอ
ห่างออกไป ประมาณ: 0.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านกุ้งนาง เป็นร้านอาหารดั้งเดิมเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงร้านหนึ่งของฉะเชิงเทรา ร้านอยู่ติดกับตลาดบ้านใหม่ 100 ปีเลย ใครมาเที่ยวตลาด ก็จะเห็นได้ทันที เป็นร้านเล็กๆ ริมน้ำ จากร้านเห็นวิวแม่น้ำบางปะกง และสะพานทางรถไฟบรรทุกสินค้า แวะได้สะดวก อยู่ติดกับที่จอดรถเทศบาล อาหารเน้นประเภทซีฟู้ด และกับข้าวแบบไทยๆ ในราคาสมเหตุสมผล ไม่แพงมาก
ห่างออกไป ประมาณ: 1.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านส้มตำแม่โบว์ เป็นร้านส้มตำที่โด่งดังและดีงาม อยู่แถววัดแหลมใต้ ในเขตตัวเมืองฉะเชิงเทรา สาวกส้มตำต้องแวะมาชิม ที่นี่เค้าทำได้รสชาติถูกปาก ราคาถูกใจ มีส้มตำมากมาย น้ำตก ไก่ย่าง และอาหารอีสานอื่นๆ อีกเยอะ ร้านนี้หลายคนยกนิ้วให้ในความอร่อย และราคาไม่แพง นั่งกินในห้องแอร์สบายๆ ไม่ร้อน แต่ละคนสั่งกันมาเต็มโต๊ะ ทำให้แต่ละวันมีลูกค้าแน่นมาก ร้านอยู่ริมถนนสายใน จอดรถได้บริเวณริมฟุตบาท
ห่างออกไป ประมาณ: 1.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านอาหารบ้านไม้ริมน้ำ@แปดริ้ว อยู่ในตัวเมืองฉะเชิงเทรา ไม่ไกลจากวัดหลวงพ่อโสธร และตลาดบ้านใหม่ เป็นร้านอาหารริมน้ำใน บรรยากาศย้อนยุคสไตล์คลาสสิค ร้านเปิดมาได้ไม่กี่ปี ก็มีชื่อเสียง และมีผู้คนแวะเวียนมานั่งรับลม ชมวิวแม่น้ำ บรรยากาศโล่งๆ สบายๆ มีเสียงเพลงเก่าคลอเบาๆ ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ใครที่ชอบของเก่าๆ เดินชมได้ทั่วบ้านระหว่างรออาหาร อาหารเน้นอาหารที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น เช่น กุ้งแม่น้ำ ปลาแม่น้ำ
ห่างออกไป ประมาณ: 1.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านอินโฮม เป็นร้านอาหารที่ดัดแปลงบ้านให้เป็นร้านอาหาร ร้านจึงตั้งอยู่ในหมู่บ้าน กลายเป็นร้านอาหารที่ให้บรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง เหมือนนั่งในสวนหลังบ้านที่เป็นส่วนตัว เหมาะกับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัว จัดปาร์ตี้เล็กๆ กับกลุ่มเพื่อนๆ ร้านอินโฮมตั้งอยู่ในเส้นทางที่ค่อนข้างจะซับซ้อน แต่ก็มีป้ายบอกตลอดทาง เมื่อมาถึงจะรู้สึกเหมือนได้เจอขุมทรัพย์ เพราะที่นี่บรรยากาศดี อาหารอร่อย แถมราคาไม่แพงอีกด้วย
ห่างออกไป ประมาณ: 1.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านประดิษฐ์โภชนา เป็นร้านอาหารเล็กๆ ที่อยู่ในลิสของชาวแปดริ้ว เป็นร้านที่เปิดมานานหลายสิบปี เป็นที่รู้จักกันดีตั้งแต่คนรุ่นอดีตมาจนถึงปัจจุบัน เป็นร้านที่อยู่ในตัวเมือง กลางชุมชน ติดริมแม่น้ำบางปะกง และเห็นวิวสะพานเฉลิมพระเกียรติ เป็นร้านสไตล์บ้านๆ ดูเหมือนร้านของคนรุ่นเก่า แต่วิวดี ลมเย็น และรสชาติอาหารยังคงเป็นอมตะแบบเดิมๆ ร้านหาไม่ยาก แต่อาจจะลำบากสักนิดสำหรับคนต่างถิ่น เพราะแถวนี้มีบางช่วงเป็นถนนเดินรถทางเดียว
ห่างออกไป ประมาณ: 2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านบางลำพู 8 ริ้ว ร้านอาหารสไตล์ Pub & Restaurant ที่มีชื่อเสียงของแปดร้ิว ส่วนใหญ่จะติดใจในบรรยากาศริมน้ำ ชมวิวแม่น้ำยามเย็น เห็นวิวสะพาน นั่งสบายๆ ใต้แสงเทียน ฟังเพลงเพราะๆ สุดชิล จะชวนแฟนมาทำโรแมนติก หรือจะชวนเพื่อนมา Hang out นั่งกันได้ยาวๆ ทานอาหารกันไปคุยกันไป สนุกได้ทั้งนั้น บางวันทางร้านมีโปรแกรมพิเศษ เชิญนักร้องดังๆ มาเปิดมินิคอนเสริตให้ฟังกันแบบใกล้ชิดติดจอดด้วย ร้านหาไม่ยาก อยู่เชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติ ก่อนที่จะข้ามไปยังฝั่งตัวเมือง หากมาช่วงค่ำ จะเห็นแสงไฟของร้านจากบนสะพานเลย
ห่างออกไป ประมาณ: 2.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านเอกเขนก ร้านอาหารชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองแปดริ้ว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางประกง บรรยากาศดี นั่งเอกเขนก รับลม ชมวิวแม่น้ำบางปะกง วิวสะพาน ร้านนี้โด่งดังในหมู่นักชิมว่าอาหารรสชาติดี ถูกปาก เน้นอาหารไทย กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ และซีฟู้ด ได้วัตถุดิบที่สดใหม่ นอกจากนี้ร้านเอกเขนกยังเป็นจุดศูนย์กลางที่รู้จักกันดีของกลุ่มผู้เล่นเจ็ทสกี ต้องการทดลองลงเล่นเจ็ทสกีในลำน้ำบางปะกง เหมาะกับวันพักผ่อนสำหรับครอบครัว นัดกับกลุ่มเพื่อนฝูง และพาแฟนมาทานข้าวในบรรยากาศโรแมนติก
ห่างออกไป ประมาณ: 2.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
มธุรสเรือนแพ เป็นร้านอาหารเก่าแก่ อยู่ในแพริมแม่น้ำบางปะกง ร้านเปิดมานานจนเรียกได้ว่าเป็นร้านอาหารประจำจังหวัด เหมือนเป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองไปแล้ว ร้านตั้งอยู่ใจกลางเมือง ไม่ไกลจากวัดหลวงพ่อโสธร หาง่าย แวะได้สะดวก บรรยากาศดี ตอนเย็นรับลมแม่น้ำ เห็นวิวแม่น้ำกว้างๆ สบายตา อาหารเน้นกับข้าวแบบไทยๆ และซีฟู้ด
ห่างออกไป ประมาณ: 3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านอาหารรวยเรือนแพ เป็นร้านอาหารอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉะเชิงเทรา บนแพลอยริมแม่น้ำบางปะกง บรรยากาศดี ร้านหาง่าย แวะได้สะดวก และอยู่ไม่ไกลจากวัดหลวงพ่อโสธร มีหลากหลายเมนู ทั้งเป็นอาหารสไตล์ไทยๆ และอาหารประเภทซีฟู้ด เหมาะกับการพาครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนๆ มาทาน นั่งชมสายน้ำ หรือจะให้อาหารปลาก็ได้
ห่างออกไป ประมาณ: 3.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านเรือนร่มไทร เป็นร้านอาหารริมน้ำที่ได้บรรยากาศสวยงาม โรแมนติก ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ภายในร้าน ทำให้ไม่รู้สึกร้อนมาก ร้านอาหารมีที่นั่งให้ชมวิวได้หลายโซน เหมาะกับการมาเป็นครอบครัว คู่รัก กลุ่มเพื่อนฝูง หรือการต้อนรับแขก อาหารส่วนใหญ่เน้นอาหารไทย และซีฟู้ด พวกกุ้ง ปลา ร้านอยู่ใกล้วัดหลวงพ่อโสธร แวะได้สะดวก มีที่จอดรถกว้างขวาง
ห่างออกไป ประมาณ: 3.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านไก่ย่างน้องปู เป็นร้านไก่ย่างชื่อดังของแปดริ้ว เป็นที่ชื่นชอบของหลายคน ร้านตั้งอยู่ในตัวเมือง บนถนนศรีโสธรตัดใหม่เยื้องบิ๊กซี หาง่าย ไม่ไกลจากวัดหลวงพ่่อโสธร ร้านไก่ย่างน้องปูเป็นร้านขนาดใหญ่ รับรองคนได้เยอะ มาเป็นหมู่คณะใหญ่ๆ ก็มีโต๊ะนั่งเพียงพอ ร้านนี้นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องไก่ย่างแล้ว ยังมีอาหารสไตล์อีสาน อาหารไทย และอาหารทะเลต่างๆ อีกมากมาย เป็นร้านอร่อย รสชาติดี ที่อยากบอกต่อ เพราะราคายังเป็นมิตรอีกด้วย
ห่างออกไป ประมาณ: 3.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ เจ๊จุ๊ เป็นร้านที่อยู่ในตัวเมือง บนถนนศรีโสธรตัดใหม่ ไม่ไกลจากวัดหลวงพ่อโสธร สำหรับคนที่ต้องการทานอาหารเบาๆ ง่ายๆ อยากลิ้มลองก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ ของดีเมืองแปดริ้ว ก็แวะได้สะดวก ร้านอยู่ติดริมถนนเลย ห่างจากแยกตรงวงเวียนที่ตั้งอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร มาเพียงไม่กี่ร้อยเมตร
ห่างออกไป ประมาณ: 3.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านชัยครับ เป็นร้านอาหารที่มีคนพูดถึงกันว่าอาหารรสชาติดี จึงเป็นที่รู้จักแม้จะตั้งอยู่ในที่ค่อนข้างซับซ้อนหน่อย เส้นทางไปไม่ยากนัก มีป้ายบอกตลอดทาง ร้านตั้งอยู่ในตัวเมือง ใกล้กับ Big C Extra ถือว่าไม่ไกลจากวัดหลวงพ่อโสธรเลย เป็นร้านที่ดัดแปลงจากบ้านเดี่ยวในหมู่บ้าน บรรยากาศสวน ร่มรื่น นั่งสบายๆ เหมือนนั่งทานข้าวอยู่บ้านเพื่อน เหมาะกับการพบปะกับกลุ่มเพื่อนฝูง หรือพาครอบครัวมาเปลี่ยนบรรยากาศ ได้ทานอาหารอร่อยๆ ในราคาไม่แพง
ห่างออกไป ประมาณ: 3.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านชวนมา เป็นร้านอาหารติดริมแม่น้ำบางปะกง ตั้งอยู่ในซอยตลาดชุมชนโสธร 1 ติดกับฝั่งซ้ายของวัดหลวงพ่อโสธร เป็นบ้านเก่าในชุมชนเก่าแก่ โดยนำมาดัดแปลงให้เป็นร้านริมน้ำสไตล์ย้อนยุค เข้ากับบรรยากาศสงบเงียบริมแม่น้ำ ได้พักผ่อน นั่งชมวิถีชีวิตชุมชน ช่วงค่ำทางร้านมีดนตรีสดเล่นให้ฟังเพลินๆ ช่วยเจริญอาหารด้วย
ห่างออกไป ประมาณ: 4.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านอาหาร บุรีมายา เป็นส่วนหนึ่งของ บุรีมายา รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรอง (Buri Maya Resort & Restaurant) ร้านอาหารขนาดใหญ่ แม้ไม่ได้ติดริมแม่น้ำ แต่ใครมาที่นี่ต่างประทับใจในบรรยากาศการจัดแต่งสไตล์สวน สวยงามร่มรื่นด้วยต้นไม้มากมาย มีบึงกว้าง และมีบริเวณให้เดินเล่น ชมสวน ถ่ายรูป ช่วงค่ำประดับไฟแล้วยิ่งโรแมนติก นั่งเพลินๆ ฟังเพลงคลอเบาๆ ผ่อนคลายสบายใจ
ห่างออกไป ประมาณ: 4.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านจิตลดาปลาเผา เป็นอีกหนึ่งร้านอาหารที่ชาวแปดริ้วชื่นชอบ ร้านตั้งอยู่ริมถนนสายหลักเส้นเลี่ยงเมือง (365) หาง่าย แวะได้สะดวก ถือเป็นจุดพักรถ พักทานข้าวสำหรับคนที่ต้องการเดินทางไปต่อยังพนมสารคาม-กบินทร์บุรี ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปในเมืองให้รถติด ทางร้านมีอาหารหลากชนิดให้เลือก อาหารไทย อีสาน อาหารป่า ซีฟู้ด ใช้วัตถุดิบสด รสชาติอร่อย ถูกปาก ในราคาแบบสบายๆ
ห่างออกไป ประมาณ: 5.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านขนมปังแม่หมี เป็นร้านที่ถูกใจวัยรุ่น ดึงดูดใจคนรุ่นใหม่ ร้านสไตล์น่ารักกุ๊กกิ๊ก เรียกความสนใจได้ด้วยตุ๊กตาหมีน่ารักๆ มากมายในร้าน ร้านขนมปังแม่หมี ไม่ได้เสริฟแค่ขนมปัง แต่มีอาหารจานเดียว เค้ก เบเกอรี่โฮมเมด ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่มอีกหลากหลายประเภท ทานได้ตั้งแต่มื้อเช้าถึงค่ำ ร้านอยู่ไม่ไกลจากวัดหลวงพ่อโสธร แวะง่าย ได้นั่งดับร้อนในห้องแอร์เย็นฉ่ำอีกด้วย
ห่างออกไป ประมาณ: 5.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านอาหารเก้ามณี เป็นร้านอาหารระดับภัตตาคาร มีเมนูอาหารหลากหลายประเภท จนเรียกได้วว่าเป็นอุทยานอาหารนานาชาติ อาหารส่วนใหญ่จะเน้นอาหารจีนกวางตุ้ง และอาหารไทย เหมาะกับพาครอบครัวมาทาน หรือการพบปะสังสรรค์ในหมู่เพื่อนฝูง รวมรุ่น ร้านไม่ได้ติดริมแม่น้ำ แต่ก็มีการตกแต่งเป็นสวนสวยงาม บรรยากาศกึ่งสวนป่า รายล้อมด้วยต้นไม้ร่มรื่น ร้านตั้งอยู่เส้นทางผ่าน และไม่ไกลจากวัดหลวงพ่อโสธร หาง่าย แวะได้สะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 5.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านปูกรรเชียง เป็นร้านขนาดใหญ่ที่มีการจัดแต่งได้สวยงามแบบไทยร่วมสมัย ดูหรูหรา เหมาะกับการต้อนรับผู้ใหญ่ แขกบ้านแขกเมือง แม้ร้านไม่ได้ติดแม่น้ำ แต่ก็มีสระขุดขนาดใหญ่ ทำให้ได้บรรยากาศสดชื่น โล่งโปร่งสบาย มีพื้นที่ให้เดินเล่นได้ ไม่อึดอัด ร้านออกจากตัวเมืองมาหน่อย (หลังห้างตะวันออกคอมเพล็กซ์) เป็นร้านที่เหมาะกับการพบปะสังสรรค์ มีทติ้ง ชุมนุมรุ่น มีห้องจัดเลี้ยง และคาราโอเกะ อาหารของร้านขึ้นชื่อเรื่องอาหารซีฟู้ด ปูทะเล ที่คัดเกรดมาแต่วัตถุดิบที่ได้คุณภาพ
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2024 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com