เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ (อ.คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา)เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ เป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระพิฆเนศองค์ยืนเนื้อโลหะสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นปางสำริด สำเร็จ สมปรารถนา เป็นอนุสรณ์แห่งความศรัทธา การร่วมแรงร่วมใจของชาวแปดริ้ว องค์พระพิฆเนศหล่อด้วยโลหะสำริดทั้งองค์ ดูใหญ่โต สง่างาม แวะกราบสักการะบูชาองค์เทพ เพื่อความเป็นสิริมงคล และความสำเร็จ (ไม่เสียค่าเข้าชม)​ เทวสถานแห่งนี้อยู่จากตัวอำเภอบางคล้าไม่ถึง 10 กิโลเมตร รถส่วนตัวไปถึงได้สะดวก แต่ยังไม่มีรถโดยสารผ่าน

เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง ในตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีถนนเชื่อมต่อไปยังอำเภอบางคล้า และวัดสมานรัตนารามได้  

เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ จัดสร้างให้เป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระพิฆเนศ บนพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกง ที่มีเนื้อที่กว่า 25 ไร่ เพื่อให้เป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสมาคมชาวฉะเชิงเทรา นำโดย พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี นายกสมาคม เป็นผู้ริเริ่มจัดสร้าง เพื่อเป็นศูนย์รวมความศรัทธา ส่วนแบบขององค์พระพิฆเนศนั้นได้จัดการประกวดเพื่อคัดหาแบบที่เหมาะสม และได้ผู้ออกแบบเป็น อ.พิทักษ์ เฉลิมเล่า ช่างประติมากรระดับชำนาญการ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นผู้สร้างสรรค์งานต้นแบบ ซึ่งเป็นการนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นแรงบัลดาลใจ ออกแบบให้องค์พระพิฆเนศ จากปกติที่ถือศาสตราวุธ เปลี่ยนเป็นถือผลไม้แทน (กล้วย อ้อย ขนุน มะม่วง) ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นตัวแทนของเกษตรกร ใช้สัญลักษณ์ดอกบัวที่แสดงถึงปัญญามาแทนมงกุฏ และเครื่องทรง กำไลข้อมือ ข้อเท้า รัศมีเหนือเศียรประดับด้วยตัวหนังสือโอม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระพิฆเนศ ปางยืนนี้ อยู่ในท่วงท่าที่เท้าข้างหนึ่งกำลังก้าวขาไปด้านหน้า แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และผู้ที่มาสักการะได้ก้าวสู่ความสำเร็จ

องค์พระพิฆเนศปางสำริด สำเร็จ สมปรารถนา
พระพิฆเนศองค์ยืน หรือเรียกว่า "ปางสำริด สำเร็จ สมปรารถนา" ใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี (พ.ศ.2551 - 2555) โดยใช้การหล่อเป็นชิ้นๆ แล้วนำมาประกอบต่อเข้าด้วยกันแบบจิ๊กซอว์ มีชิ้นส่วนสำริดจำนวนมากถึง 854 ชิ้น ทำพิธีหล่อชิ้นปฐมฤกษ์ คือ รัศมีดอกบัวที่อยู่เหนือเศียร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ.2552 โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีมหาเทวาภิเษก เททองหล่อรัศมีดอกบัว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีการตั้งเครื่องบวงสรวง บูชาบายศรี ผลไม้ ดอกดาวเรือง พิธีไหว้ครู ครอบครูพระพิฆเนศ โดยสมาคมฮินดูสมาช เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มาก และยังตรงกับวันเกิดพระพิฆเนศ (คเณศจตุรถี) ในวันที่ 23 สิงหาคมด้วย งานนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมงาน นำพระพิฆเนศที่บูชามาร่วมพิธี มีการเจิมหน้าผาก และเขียนชื่อ ลงลายเซ็นต์บนชิ้นหล่อโลหะ

องค์พิฆเนศ ทำจากเนื้อโลหะสำริดทั้งองค์* สูง 30 เมตร ฐานสูง 9 เมตร รวมเป็น 39 เมตร น้ำหนักโครงสร้างรวมโลหะสำริด ประมาณ 200 ตัน พระหัตถ์ ทั้ง 4 ถือมะม่วง กล้วย ยอดอ้อย และขนุน ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ และเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่พระบาทองค์พระพิฆเนศมีหนูกับขนมโมทกะลาดู  

* โลหะสำริด หรือโลหะบรอนซ์นอก เป็นโลหะสำริดสินค้านำเข้า มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยซิลิคอน แมงกานีส นิเกิล เหล็ก ดีบุก ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง เป็นวัสดุที่มีความคงทน อยู่ได้เป็นพันปี นิยมใช้กับงานหล่อประติมากรรมขนาดใหญ่ เช่นพระบรมรูปทรงม้า ส่วนองค์พิฆเนศองค์ยืนนี้ใช้สำริดทั้งหมดน้ำหนักประมาณ 40 ตัน

ลักษณะพื้นที่ของเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงยาว มีความยาวราว 500 เมตร องค์พิฆเนศหันหน้าไปทางแม่น้ำบางปะกง ค่อนไปทางใกล้แม่น้ำ ทางขึ้นสู่องค์พระพิฆเนศ เป็นทางลาดยาว มีต้นไม้สองข้างทางเดิน บันไดกว้างแบบยกระดับทีละน้อยทำให้เดินได้สะดวก แม้ผู้สูงอายุก็เดินได้ไม่ลำบาก ด้านข้างริมทางเดินมีจุดจำหน่ายของบูชา เครื่องถวาย ตะกร้าผลไม้ต่างๆ  

การถวายเครื่องบูชาที่เหมาะสมต่อองค์พระพิฆเนศ ไม่ควรถวายอาหารคาว ควรเป็นพวกผลไม้ เช่นกล้วยน้ำว้า กล้วยหอม อ้อยควั่น มะพร้าว มะม่วง สับปะรด องุ่น แอปเปิ้ล ชมพู่ มะละกอ ขนมหวานที่พระพิฆเนศโปรดคือ ขนมลาดู หรือขนมโมทะกะ อาจมีขนมอื่นๆ ถวายด้วย เช่น ขนมถ้วยฟู ทองหยิบ ทองหยอด ลูกชุบ นมสด น้ำแดง น้ำหวาน หรือน้ำเปล่า ดอกไม้มักเป็นดอกไม้สีสดอย่าง ดาวเรือง เบญจมาศ ชบา จุดธูปบูชา 9 ดอก  

คำสวดบูชาองค์ท่าน คือ "โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา"

เมื่อถวายเครื่องบูชา และกราบสักการะต่อองค์พิฆเนศ องค์เทพแห่งความสำเร็จ เทพแห่งการขจัดอุปสรรค เพื่อให้สำเร็จสมหวัง จากนั้นผู้คนมักจะขอพรโดยกระซิบข้างหู "หนูมุสิกะ" สัตว์ผู้ใกล้ชิด เปรียบเสมือนเลขาองค์พิฆเนศ โดยขณะที่กระซิบ ต้องใช้มือปิดหูหนูอีกข้างไว้ด้วย หนูก็จะเอาความเหล่านั้นไปกราบทูลพระพิฆเนศ

วิธีฝากดวง
1 นำแผ่นทองฝากดวง เขียน ชื่อ วัน เดือน ปีเกิด
2 อธิษฐานขอฝากดวงชะตากับองค์พระพิฆเนศปางสำริด สำเร็จ สมปรารถนา เพื่อให้คุ้มครอง ให้มีโชคลาภ ประกอบกิจการงานใดให้สำเร็จลุล่วง
3 นำแผ่นทองฝากดวงใส่ในช่อง เพื่อเก็บใต้ฐานองค์พระพิฆเนศ

นอกจากนี้โดยรอบบริเวณใกล้ฐานองค์พิฆเนศ ยังมีสิ่งสักการะอีกมากมาย เช่น
- พระพิฆเนศปางอัษฏคเนชา** เป็นปางที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทางอุทยานได้จำลองมาจากอินเดีย มีทั้งหมด 8 ปาง แต่ละปางก็มีความศักดิ์สิทธิ์แตกต่างกันไป
- พระศิวะมหาเทพ และพระศรีอุมาเทวี ตามประวัติและความเชื่อที่ว่าทั้ง 2 องค์นี้เป็นพระบิดา และพระมารดาของพระพิฆเนศ คนส่วนใหญ่จะมาขอพรต่อท่านในเรื่องความรัก การงาน การเงิน
- พระพิฆเนศประจำวัน สีต่างๆ

ด้านหนึ่งยังมีซุ้มศาลาที่มีเทพต่างๆ ในความเชื่อของจีน ได้แก่
- เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย (ปางบุ๋น) ประทับยืน เป็นเทพเจ้าที่ให้คุณด้านเงินทอง และโชคลาภ
- พระแม่กวนอิมปางพันกร เป็นพระโพธิสัตว์ที่แสดงถึงความเมตตา
- พระกษิติครรภโพธิสัตว์ หรือ ตี่จั่งอ๊วง มีรูปลักษณะเป็นพระภิกษุมหายาน สวมหมวกเป็น "พระมาลา 5 พระพุทธองค์" หัตถ์หนึ่งถือไม้เท้าที่ใช้เปิดประตูนรก อีกหัตถ์หนึ่งถือแก้วสารพัดนึก เพื่อประทานแสงสว่าง เป็นพระโพธิสัตว์แห่งสัตว์ผู้ทุกข์ยากในอบายภูมิ และนรก  

** พระพิฆเนศอัษฏคเนชา หรืออัษฏวินายกะ (Ashtavinayaka) เป็นเทวรูปของพระพิฆเนศที่หรือที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงก้อนหินให้มีลักษณะคล้ายองค์พระพิฆเนศ เชื่อกันว่าเป็นการเนรมิตเทวรูปพระองค์เองขึ้นมาในสถานที่ต่างๆ ในแคว้นมหาราษฎร์ ประเทศอินเดีย แต่ละองค์มีเรื่องราวความเป็นมาที่แตกต่างกันออกไป และปัจจุบันตั้งอยู่ในเทวสถาน 8 แห่ง ได้แก่ เทวสถานศรีสิทธิวินายกะ เทวสถานศรีมยุเรศวร เทวสถานศรีวรัทวินายกะ เทวสถานศรีบัลลาเลศวร เทวสถานศรีคีรีจัตมากา เทวสถานศรีวิฆเนศวร เทวสถานศรีจินตามณี และ เทวสถานศรีมหาคณปติ

ข้อแนะนำ
- ในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ จะมีพราหมณ์มาครอบเศียรพระพิฆเนศ เจิมหน้าผากเพื่อความเป็นสิริมงคล

สิ่งที่น่าสนใจภายในเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ
- องค์พิฆเนศปางสำริด สำเร็จ สมปรารถนา
- พระพิฆเนศปางอัษฏคเนชา
- พระศิวะ และพระแม่อุมาเทวี
- พระพิฆเนศประจำวันเกิด
- เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ย เทพเจ้าตี่จั่งอ๊วง และพระแม่กวนอิม

การเดินทาง
ห่างจากสวนปาล์มฟาร์มนก                       4 กิโลเมตร
ห่างจากตลาดน้ำบางคล้า / วัดโพธิ์บางคล้า                9 กิโลเมตร
ห่างจากสถูปเจดีย์พระเจ้าตากสินมหาราช / วัดปากน้ำโจ้โล้          7 กิโลเมตร
ห่างจากวัดสมานรัตนาราม                       14 กิโลเมตร
ห่างจากวัดหลวงพ่อโสธร                        21 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 1 มอเตอร์เวย์ (หรือบางนา-ตราด) -> บางปะกง-ฉะเชิงเทรา (314) -> ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม (365) -> ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี (304) -> ถนนเข้าอำเภอบางคล้า -> ถนนสายในไป อ.คลองเขื่อน
สำหรับคนที่มาจากถนนเส้นหลัก อำเภอบางคล้า ซึ่งเส้นทางนี้ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ น่าจะเป็นเส้นทางที่เลี่ยงลดติดได้มากกว่าทางวัดสมานฯ)

1 จากกรุงเทพฯ มาทางถนนบางนา-ตราด หรือ มอเตอร์เวย์ ให้เลี้ยวตามป้ายบอกทางมาจังหวัดฉะเชิงเทรา (เส้น 314)
2 เมื่อเข้าเส้น 314 (ช่วงบางปะกง - ฉะเชิงเทรา) ให้ตรงตามเส้นทางมาเรื่อยๆ จนกระทั่ง เห็นป้ายบอกทางเลี้ยวขวาไป อ.พนมสารคาม (365 หรือ 314 เดิม) จึงเลี้ยวขวาตามป้ายไปพนมสารคาม
3 เมื่อเลี้ยวขวามาแล้ว เส้นทางจะเปลี่ยนไปเป็นเส้น 304 (ฉะเชิงเทรา - กบินทร์บุรี) ให้ตรงตามเส้นทางนี้ไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตร (ตามป้ายบอกทางไปกบินทร์บุรี)
4 จากนั้นจะเห็นป้ายบอกทางแยกซ้ายไป อ.บางคล้า (ตรงแยกบางคล้า) จึงเลี้ยวซ้าย
5 เมื่อเลี้ยวแล้ว ตรงตามเส้นทางหลักไปเรื่อยๆ อีกประมาณ 6 กิโลเมตร (จะผ่านอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช)​ แล้วจะสุดตรงสามแยกรูปตัวที (T) จึงเลี้ยวขวา
6 จากนั้นตรงตามเส้นทางหลักไปเรื่อยๆ (ผ่านตลาดน้ำบางคล้า พระสถูปเจดีย์ วัดปากน้ำโจ้โล้)
7 จนกระทั่งข้ามสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง พอลงจากสะพานจะเป็นวัดบางตลาด (ทางขวามือ) เลยซุ้มประตูวัดไปหน่อยเดียว ก็จะเห็นป้ายทางเข้าพระพิฆเนศองค์ยืน อยู่ซ้ายมือ (ตรงทางโค้งพอดี)
8 จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายตามป้าย แล้วตรงไปตามเส้นทางอีกเกือบๆ 2 กิโลเมตร จะเห็นทางเข้าเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศอยู่ทางด้านซ้าย

 

เส้นทางที่ 2 (ผ่านวัดสมานรัตนาราม) จาก มอเตอร์เวย์ (หรือบางนา-ตราด) -> บางปะกง-ฉะเชิงเทรา (314) -> ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม (365) -> ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี (304) -> ถนนสายในไป อ.คลองเขื่อน และบางคล้า

1 จากกรุงเทพฯ มาทางถนนบางนา-ตราด หรือ มอเตอร์เวย์ ให้เลี้ยวตามป้ายบอกทางมาจังหวัดฉะเชิงเทรา (เส้น 314)
2 เมื่อเข้าเส้น 314 (ช่วงบางปะกง - ฉะเชิงเทรา) ให้ตรงตามเส้นทางมาเรื่อยๆ จนกระทั่ง เห็นป้ายบอกทางเลี้ยวขวาไป อ.พนมสารคาม (365 หรือ 314 เดิม) จึงเลี้ยวขวาตามป้ายไปพนมสารคาม
3 เมื่อเลี้ยวขวามาแล้ว เส้นทางจะเปลี่ยนไปเป็นเส้น 304 (ฉะเชิงเทรา - กบินทร์บุรี) ให้ตรงตามเส้นทางนี้ไปอีกประมาณ 9 กิโลเมตร (ตามป้ายบอกทางไปกบินทร์บุรี)
4 จากนั้นจะเห็นป้ายบอกทางเลี้ยวซ้ายไปวัดสมาน (ไปทางเดียวกัน) ให้เลี้ยวซ้าย ซึ่งจะเป็นซุ้มทางเข้าวัดจุกเฌอ
5 เมื่อเลี้ยวแล้ว ให้ตรงไปตลอด ผ่านทางเข้าวัดสมานไปจนสุดที่สามแยกรูปตัวที (T) จะมีป้ายบอกทางเลี้ยวขวาไป อ.คลองเขื่อน
6 เมื่อเลี้ยวจากสามแยกมาแล้ว ให้ตรงไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร จะเห็นป้ายบอกทางเลี้ยวขวา (ไปทางเดียวกับสวนปาล์มฟาร์มนก และวัดโพธิ์บางคล้า)
7 พอเลี้ยวขวาไปราวๆ 3 กิโลเมตร ถึงโรงเรียนวัดบางตลาด ฝั่งตรงข้ามโรงแรียนจะเป็นทางเข้าอุทยานพระพิฆเนศ อยู่ขวามือ ตรงโค้งพอดี
8 เลี้ยวขวาแล้ว เข้าไปเกือบๆ 2 กิโลเมตร จะเห็นบริเวณของเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศอยู่ทางด้านซ้าย


เส้นทางที่ 3 มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา (ถนนสุวินทวงศ์) (304) -> อ.บางน้ำเปรี้ยว (304) -> ถนนสายในไป อ.คลองเขื่อน และบางคล้า
เป็นเส้นทางที่สะดวก ใช้เส้นทางสายใน ไม่ผ่านตัวเมืองฉะเชิงเทรา (เลี่ยงเส้นรถติดได้ด้วย)

1 เส้นทางเริ่มจากถนนสุวินทวงศ์​ (มีนบุรี) ตรงมาทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
2 เมื่อเข้าเขตจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว ก็ยังคงตรงไปเรื่อยๆ จนเห็นป้ายบอกทางเลี้ยวซ้ายไป อ.บางน้ำเปรี้ยว (365 หรือ 304 เดิม) (แยกสตาร์ไลท์) จึงเลี้ยวซ้าย
* ช่วงแรกจะมีแยกเลี้ยวซ้ายไป อ.บางน้ำเปรี้ยว แต่เป็นทางหลวงหมายเลข 3481 ยังไม่ต้องเลี้ยว ให้ตรงมาก่อนจนถึงแยกสตาร์ไลท์
3 เมื่อเลี้ยวซ้ายมาแล้ว ตรงตามเส้นทางไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร จะมาสุดตรงสามแยกรูปตัวที (T) (แยกบางขวัญ) ให้เลี้ยวขวาไปทาง อ.คลองเขื่อน
4 เมื่อเลี้ยวมาแล้ว ตรงไปอีกราวๆ 6.5 กิโลเมตร จะเห็นป้ายบอกทางเลี้ยวซ้าย ไปพระพิฆเนศ
* แยกนี้ ทางเลี้ยวจะเป็นซ้ายหักศอก เข้าสู่ถนนเลียบคลองชลประทาน
5 เลี้ยวมาแล้ว จะเป็นถนนเลียบคลองชลประทาน ตรงเลียบคลองไปอีกประมาณ 9 กิโลเมตร จึงมีป้ายบอกทางเลี้ยวขวาไปสวนปาล์มฟาร์มนก และวัดโพธิ์บางคล้า ให้เลี้ยวขวา (ไปทางเดียวกัน)
6 เลี้ยวแล้วตรงไปเรื่อยๆ ราว 3 กิโลเมตร ถึงโรงเรียนวัดบางตลาด จะมีป้ายบอกทางเข้าอุทยานพระพิฆเนศ อยู่ขวามือ (ทางเข้าอยู่ตรงโค้งพอดี)
7 เลี้ยวขวาแล้ว เข้าไปเกือบๆ 2 กิโลเมตร จะเห็นบริเวณของเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศอยู่ทางซ้ายมือ


หากมาจากวัดหลวงพ่อโสธร
จากวัดหลวงพ่อโสธร แนะนำให้ใช้ถนนสายหลัก เส้น 304 (ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) จะได้ไม่เสี่ยงต่อรถติดภายในตัวเมืองจากนั้นให้เลี้ยวไปทางเดียวกับไปวัดสมานรัตนาราม และสวนปาล์มฟาร์มนก

1 เส้นทางเริ่มต้นจากวัดหลวงพ่อโสธร เมื่อออกจากวัดให้เลี้ยวซ้าย
2 ตรงตามถนนเทพคุณากรมาได้ประมาณ 1 กิโลเมตรกว่าๆ จะมีป้ายบอกทางเลี้ยวซ้ายไป อ.บางคล้า จึงเลี้ยวซ้าย
3 เลี้ยวซ้ายมาสัก 1 กิโลเมตร จะเป็นทางออกไปบรรจบกับเส้นฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี เป็นเส้นทางบังคับซ้าย
4 เมื่อเลี้ยวออกมาตามถนนสายหลัก ตรงตามเส้นทางไปกบินทร์บุรี อีกเกือบ 12 กิโลเมตร จึงจะเห็นป้ายบอกทางเลี้ยวซ้ายไปวัดสมาน (เป็นซุ้มทางเข้าวัดจุกเฌอ)
5 เลี้ยวมาแล้ว ให้ตรงผ่านทางเข้าวัดสมานไปจนสุดที่สามแยกรูปตัวที (T) จึงเลี้ยวขวาตามป้ายบอกทางไป อ.คลองเขื่อน
6 เมื่อเลี้ยวจากสามแยกมาแล้ว ให้ตรงไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร จะเห็นป้ายบอกทางเลี้ยวขวาไปสวนปาล์มฟาร์มนก และวัดโพธิ์บางคล้า ให้เลี้ยวขวา (ไปทางเดียวกัน)
7 เลี้ยวแล้ว ตรงไปจนถึงโรงเรียนวัดบางตลาด จะมีป้ายบอกทางเข้าอุทยานพระพิฆเนศ อยู่ขวามือ (ทางเข้าอยู่ตรงโค้งพอดี)
8 เลี้ยวขวาแล้ว ตรงเข้าไปเกือบๆ 2 กิโลเมตร จะเห็นบริเวณของเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศอยู่ทางซ้ายมือ

 

หากมาจากวัดสมานรัตนาราม

1 เมื่อออกจากซุ้มประตูวัดแล้วให้เลี้ยวขวา จากนั้นตรงมาจนถึงสามแยกรูปตัวที (T) ให้เลี้ยวขวาไปทาง อ.คลองเขื่อน
2 พอเลี้ยวแล้ว เป็นถนนเลียบคลองชลประทาน ตรงไปอีกเพียง 3 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางเลี้ยวขวา
3 เลี้ยวแล้ว ตรงไปจนถึงโรงเรียนวัดบางตลาด จะมีป้ายบอกทางเข้าอุทยานพระพิฆเนศ อยู่ขวามือ (ทางเข้าอยู่ตรงโค้งพอดี)
4 เลี้ยวขวาเข้าไปเกือบๆ 2 กิโลเมตร จะเห็นบริเวณของเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศอยู่ทางซ้าย

 

หากมาจากตลาดน้ำบางคล้า / วัดปากน้ำโจ้โล้

1 เมื่อออกจากหน้าตลาดน้ำบางคล้า หรือวัดปากน้ำโจ้โล้ ให้เลี้ยวซ้าย จากนั้นตรงมาตามถนนสายหลักไปเรื่อยๆ พอถึงช่วงสามแยกรูปตัววาย (Y) (ตรงที่มี 7-11) ให้ไปทางแยกซ้าย
2 จากนั้นก็ตรงตามเส้นทางไปเรื่อยๆ (จากสามแยก 7-11 ตรงไปอีกราว 2.5 กิโลเมตร) จะเห็นสามแยกเลี้ยวซ้ายไป อ.คลองเขื่อน (ตรงปากทางแยกมีปั้มน้ำมันท้องถิ่นอยู่ซ้ายมือ)
3 เลี้ยวซ้ายไปอีกไม่ไกล พอข้ามแม่น้ำบางปะกง จะเห็นทางเข้าอุทยานพระพิฆเนศทางซ้ายมือ (เยื้องวัดบางตลาด)
4 เลี้ยวซ้ายเข้าไปเกือบๆ 2 กิโลเมตร จะเห็นบริเวณของเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศอยู่ทางซ้าย

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร 038-086-479, 082-727-1053
เว็บไซต์ http://www.ganeshthailand.com/
เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/worldbiggestganesh

เวลาเปิด
วันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์​ 9.00 - 18.00 น.

ข้อมูลจากแหล่งอื่น และ รีวิว :
Image
Gallery

แผนที่

แสดงร้านอาหารใกล้เคียง
สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 2.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
สวนปาล์มฟาร์มนก อยู่ในอำเภอคลองเขื่อน เป็นสวนนกแก้วที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชมนกแก้วสวยงามจากต่างประเทศได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงนกอื่นๆที่มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ ราชาแห่งนกแก้ว "ไฮยาซิน" นกแก้วพันธุ์ที่หายาก และราคาแพงที่สุด เป็นพันธุ์ที่คนรักนกต่างอยากได้ ชมความฉลาดแสนรู้ แสนเชื่อง ที่มีเสน่ห์น่ารัก น่าเลี้ยงไม่ต่างจากสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เรียนรู้กระบวนการเพาะพันธุ์นก
ห่างออกไป ประมาณ: 2.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
คุ้มวิมานดิน ตั้งอยู่ในอำเภอคลองเขื่อน เป็นสถานที่พักผ่อนในรูปแบบการเรียนรู้ เป็นการปั้นฝัน ให้เป็นรูปร่างด้วยมือของตัวเอง ได้ภาคภูมิใจกับงานปั้นดิน สร้างงานศิลป์ที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกที่เป็นผลงานของเราเอง เป็นสถานที่ที่เหมาะกับวันหยุดในครอบครัว ได้พาเด็กๆ มาเรียนรู้การใช้ทักษะกล้ามเนื้อ และจินตนาการ
ห่างออกไป ประมาณ: 2.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
หมู่บ้านน้ำตาลสด เป็นจุดจำหน่ายน้ำตาลสดพร้อมดื่มในภาคตะวันออก และยังเป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการทำน้ำตาลสด ที่นับวันจะหาคนทำยากขึ้นเรื่อยๆ ได้เรียนรู้การทำน้ำตาลปึก รวมถึงได้พูดคุยใกล้ชิดกับคนที่มีอาชีพปาดตาล ทำน้ำตาล และยังเป็นจุดแวะซื้อ แวะชิมของดีของบางคล้า น้ำตาลสดหวานหอม เย็นชื่นใจ ไร้สารปรุงแต่ง
ห่างออกไป ประมาณ: 3.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดโพธิ์บางคล้า เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ชมความมหัศจรรย์ที่ถือเป็นสถานที่ unseen มีค้างคาวแม่ไก่นับแสนตัว เกาะห้อยหัวนอนกันอยู่ตามกิ่งไม้ภายในวัด เห็นกันได้อย่างใกล้ชิดในเวลากลางวัน จากนั้นแวะกราบสักการะพระพุทธไสยาสน์ อายุกว่า 200 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และชมวิหารเก่าสมัยปลายอยุธยา
ห่างออกไป ประมาณ: 3.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ตลาดน้ำบางคล้า เป็นตลาดที่มีชื่อเสียง และถือเป็นหน้าตาให้กับอำเภอบางคล้า เป็นแหล่งรวมของกินของฝากสำหรับนักท่องเที่ยว เปิดให้เดินเล่นริมแม่น้ำบางปะกง ช้อปของกิน และของดีของบางคล้าทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกกษ์​ เป็นที่เที่ยวพักผ่อน ได้ทั้งเดินเล่นชมวิว ซื้อหาของกินอร่อยๆ นั่งกินกันริมแม่นำ้ อิ่มแล้วจะล่องเรือชมวิถีชีวิต ธรรมชาติริมแม่น้
ห่างออกไป ประมาณ: 3.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดปากน้ำโจ้โล้ ก็คือ "วัดปากน้ำ" ที่อยู่ในบริเวณปากน้ำโจ้โล้ จึงมักจะถูกเรียกรวมกับชื่อสถานที่ตั้ง กลายเป็น "วัดปากน้ำโจ้โล้" เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องของความสวยงามของโบสถ์สีทองหนึ่งเดียวในไทย โบสถ์สีเหลืองเปล่งประกายทองอร่ามทั้งหลัง เป็นความวิจิตรบรรจงของช่างศิลป์ ที่วาดวางลวดลายอ่อนช้อยแบบไทยๆ ตกแต่งประดับประดาไว้ได้อย่างงดงาม นอกจากนี้ภายในโบสถ์ยังมีจุดให้ลอดใต้ฐานพระประธาน เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
ห่างออกไป ประมาณ: 3.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในอำเภอบางคล้า ที่พระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้อิสรภาพให้กลับคืนมาอีกครั้ง แวะเคารพสักการะ และรำลึกถึงคุณความดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ปากน้ำโจ้โล้ สถูปเจดีย์อยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอบางคล้า ใกล้ถนนสายหลัก แวะได้สะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 5.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดสมานรัตนาราม เป็นวัดที่มีองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผู้คนแวะมากราบสักการะกันมากมาย ภายในวัดยังมีรูปเคารพในรูปแบบความเชื่ออื่นๆ อีกมากมาย เช่นพระพุทธรูป รูปปั้นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม พระพรหม พระนารายณ์ พระราหู และมีหลากหลายรูปแบบการทำบุญ จึงเป็นอีกวัดนึงที่มีผู้คนมาเที่ยวชมกันมาก
ห่างออกไป ประมาณ: 9.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดหัวสวน วัดที่มีโบสถ์เป็นสแตนเลสทั้งหลัง หนึ่งในสถานที่ unseen ในเขตอำเภอบางคล้า แวะชมความงดงามของโบสถ์สแตนเลสที่สะท้อนกับแสงอาทิตย์งามตา กราบองค์พระประธาน พระพุทธมหาลาภ ปางทรงเครื่องกษัตริย์ที่ประดับด้วยหินสี อัญมณีแวววับ ส่องประกายเล่นแสงไฟภายในโบสถ์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสีสด ด้วยเทคนิคสไตล์แอร์บรัช วัดหัวสวนตั้งอยู่ใกล้ถนนสายหลัก ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 9.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) วัดจีนเก่าแก่ ที่ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนมานาน เป็นวัดที่สร้างสืบเนื่องมาจากวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ในเขตเยาวราช กรุงเทพมหานคร โดยวัดจีนประชาสโมสรนี้ถือเป็นส่วนท้องของมังกร ผู้คนมักจะแวะมากราบสักการะ ขอพร เพื่อความเจริญรุ่งเรือง เป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต
ร้านอาหารใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 2.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านกินลมชมน้ำ หนึ่งในร้านอาหารบรรยากาศดีของอำเภอบางคล้า ร้านติดริมน้ำ บรรยากาศดี นั่งกินลมสบายๆ ชมแม่น้ำบางปะกง และเกาะลัด ร้านอยู่ห่างจากวัดโพธิ์บางคล้าไปไม่ไกล เส้นทางอาจดูเข้าถนนสายในเงียบเหงาไปหน่อย แต่รับรองความสวยงาม ประทับใจ กับสถานที่ที่จัดแต่งได้เรียบร้อยเหมาะกับการต้อนรับแขก พักผ่อนกับครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน
ห่างออกไป ประมาณ: 3.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
บ้าน-น้ำ-จันทร์ เป็นร้านบรรยากาศร่มรื่นริมแม่น้ำ อยู่ในอำเภอบางคล้า เหมาะกับการพักผ่อน นั่งสบายๆ ชมแม่น้ำ ใช้ชีวิตสไตล์สโลว์ไลฟ์ ช่วงค่ำถือเป็นไฮไลท์ ร้านประดับโคมไฟ ได้บรรยากาศโรแมนติก ร้านตั้งอยู่ไม่ไกลจากตลาดน้ำบางคล้า หาไม่ยาก เดินทางได้สะดวก เข้าซอยไปไม่ลึก และยังอยู่ไม่ไกลจากเที่ยวที่ต่างๆ อีกด้วย
ห่างออกไป ประมาณ: 3.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านเถ้าแก่ชื้อ ร้านดังเก่าแก่ในอำเภอบางคล้า ที่ผ่านการสืบทอดมา 3 ชั่วอายุคน รสชาติอาหารอร่อยตามสูตรต้นตำรับในสไตล์อาหารจีน​ ที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มีชื่อเสียงบอกต่อกันไปกว้างขวาง ร้านหาง่าย อยู่ริมถนนเส้นหลักที่เข้าสู่ตัวอำเภอบางคล้า ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง แวะได้สะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านร่มไม้ สายธาร เป็นร้านอาหารริมน้ำ หนึ่งในร้านดังของบางคล้า เพราะมีบรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น เหมาะกับการมากับครอบครัว กลุ่มเพื่อนฝูง นั่งได้เรื่อยๆ สบายๆ ได้พักผ่อนแบบไม่รีบร้อน บริเวณร้าน มีสวนและต้นไม้ ให้ร่มเงา สบายตา ทำให้ตอนกลางวันรู้สึกไม่ค่อยร้อนมาก ตอนเย็นอากาศดี บริเวณร้านมีสนามเด็กเล่นเป็นไม้ ให้เด็กๆ ได้ปีนป่าย อาหารราคาไม่แพง ร้านหาง่าย อยู่ในบริเวณเดียวกันกับ อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2024 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com