วัดทองทั่ว จันทบุรีวัดทองทั่ว ถือเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ที่อยู่คู่กับเมืองจันทบุรีมานานกว่า 200 ปี มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงมารวบรวมไพร่พลอยู่ในเมืองจันทบุรี ก่อนที่จะกอบกู้เอกราชให้กับอยุธยาได้สำเร็จ และยังเป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่พบที่เมืองเพนียด

วัดทองทั่ว ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาสระบาป หมู่ 4 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี อยู่ห่างจากโบราณสถานเมืองเพนียดไปประมาณ 400 เมตร

วัดทองทั่ว ตั้งชื่อตามตำนาน เมืองพระนางกาไว* เชื่อกันว่าเป็นบริเวณที่พระนางกาไวหว่านทรัพย์สิน เงินทองไว้ทั่ว เพื่อใช้เป็นอุบายให้ทหารเก็บทองจนไม่สามารถติดตามจับตัวนางได้

วัดทองทั่วสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2310 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2318 (การได้เป็นวัดอย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยเป็นเขตที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่สงฆ์เพื่อใช้สร้างโบสถ์) โบสถ์เก่าแก่ของวัดจะอยู่ด้านข้างโบสถ์ใหม่ ซึ่งมีโครงสร้างเดิมตามแบบศิลปะสมัยอยุธยา เป็นวัดอารามหลวง โดยดูได้จากการตั้งใบเสมาคู่ วางบนฐานเตี้ย อยู่ในบริเวณ 8 ทิศรอบตัวโบสถ์ พระอุโบสถหลังเก่า ภายหลังมีการบูรณะซ่อมแซม จนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง ด้านหน้าโบสถ์มีสิงห์ตั้งอยู่ 1 ตัว ส่วนภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย คือ "พระพุทธสุวรรณมงคลศากยมุนีศรีสรรญเพ็ชญ์" หรือ "หลวงพ่อทอง" ที่ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของชาวจันทบุรีมาช้านาน

ภายในบริเวณวัดมีจุดที่น่าสนใจที่สุด คือห้องจัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ ที่ค้นพบในบริเวณเมืองเพนียด มีโบราณวัตถุชิ้นสำคัญหลายชิ้น บางชิ้นมีอายุนับพันปี บ่งบอกถึงความเป็นมาที่เก่าแก่ของเมืองโบราณเพนียด ที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยขอมโบราณ โดยวัตถุโบราณชิ้นสำคัญที่ถือเป็นไฮไลท์ในพิพิธภัณฑ์คือ ทับหลังในรูปแบบศิลปะเขมรโบราณ แบบถาลาบริวัต ซึ่งนับได้ว่าเป็นยุคที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ค้นพบมา

* ตำนานเมืองนางกาไว
ตามตำนานกล่าวไว้ว่า เมืองที่ตั้งอยู่เชิงเขาสระบาปนั้น แต่เดิมมีผู้ครองเมืองมาหลายสมัย จนถึงสมัยของพระเจ้าพรหมทัต ซึ่งมีพระโอรสกับพระมเหสีเอก 2 พระองค์ คือ พระไวยทัต และพระเกตุทัต ต่อมามเหสีเอกสิ้นพระชนม์ พระเจ้าพรหมทัตจึงได้อภิเสกกับพระมเหสีองค์ใหม่ที่มีชื่อว่า "พระนางกาไว"

 

พระนางกาไว ได้มีพระราชโอรสกับพระเจ้าพรหมทัต 1 พระองค์ และมีความคิดว่า หากพระเจ้าพรหมทัตสิ้นพระชนม์ ก็อยากให้บุตรของตนได้ขึ้นครองราชย์แทน จึงหาอุบายให้พระโอรส 2 พระองค์ที่เกิดจากมเหสีเดิมออกจากเมืองไป จึงทูลขอให้พระเจ้าพรหมทัตส่งพระโอรสทั้ง 2 ไปสร้างเมืองใหม่ พระโอรสทั้งสอง จำใจต้องออกไปตามที่บิดาบอก แต่ก็ขอคัดเลือกคนไปด้วย โดยเลือกเอาเฉพาะคนหนุ่มที่แข็งแรง และมีฝีมือในการรบ พร้อมทั้งแบ่งพลเมืองผู้ติดตามเพื่อออกไปสร้างเมืองใหม่ และเรียกเมืองนั้นว่า "เมืองสามสิบ" เป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือของเมืองเพนียด (ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี) เมื่อพระไวยทัต และพระเกตุทัต สร้างเมืองใหม่ได้แล้ว ก็เตรียมผู้คนไว้เพื่อรอวันกลับไปตีเมืองคืน

ต่อมา เมื่อพระเจ้าพรหมทัตสิ้นพระชนม์ พระนางกาไวได้ให้บุตรของตนขึ้นครองราชย์แทน แต่เนื่องจากพระโอรสยังทรงพระเยาว์ พระนางกาไวจึงสำเร็จราชการแทน ชาวบ้านจึงเรียกเมืองนั้นว่า "เมืองนางกาไว"

ฝ่ายพระไวยทัต และพระเกตุทัต เมื่อพระบิดาสิ้นพระชนม์แล้ว ก็ยกทัพมาเมืองเพนียดเพื่อชิงเมืองคืน แต่ก็ไม่สามารถสู้กำลังของฝ่่ายพระนางกาไวได้ จึงต้องถอยทัพกลับไป และไปขอกำลังเสริมจากกษัตริย์ขอม ที่ประทับอยู่ ณ เมืองนครธมให้มาช่วย กษัตริย์ขอมยอมยกทัพมาช่วยรบ และมาตั้งพลับพลาอยู่นอกเมือง (ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี) และยกกองทัพไปร่วมกับทัพของพระไวยทัต พระเกตุทัต เพื่อเข้าตีเมืองนางกาไว

ส่วนพระนางกาไว เมื่อรู้ว่ากองทัพตนสู้ไม่ได้ จึงได้หนีขึ้นหลังช้างออกมา พร้อมทั้งขนทรัพย์สมบัติ หนีมาทางประตูเมืิองทางทิศใต้ เมื่อกองทัพของพระไวยทัตเข้ายึดเมืองได้ ก็ให้ทหารตามพระนางกาไวไป ส่วนพระนางกาไวเมื่อเห็นทหารตามออกมาจวนตัว ก็ทิ้งเพชรทอง และทรัพย์สมบัติโปรยออกไปตามทาง เพื่อล่อให้ทหารเก็บ และตนจะได้หนีได้ สถานที่ที่พระนางกาไวได้หว่านเพชรทองเอาไว้ จึงได้มีชื่อเรียกว่า "บ้านทองทั่ว" (ปัจจุบันคือบริเวณวัดทองทั่ว)

 

พิพิธภัณฑ์วัดทองทั่ว

[:nonewline:]
พิพิธภัณฑ์วัดทองทั่ว เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ ที่พบในเขตโบราณสถานเมืองเพนียด ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ด้านโบราณวัตถุ และโบราณคดี อยู่ในวัดทองทั่ว สามารถเที่ยวชมได้ทุกวัน

 

พิพิธภัณฑ์วัดทองทั่ว ริเริ่มโดยพระถาวร ถาวโร เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว ที่มีความตั้งใจทำเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โดยรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ ที่ได้การสำรวจบริเวณเมืองเพนียด และนำมาเก็บไว้ที่อาคารพิพิธภัณฑ์ภายในวัด โดยเริ่มเปิดให้เข้าชม เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2550

ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ เน้นการเผยแพร่เนื้อหาความรู้ด้านประวัติศาสตร์เมืองเพนียด ตำนานพระนางกาไว ภาพถ่ายโบราณสถาน รวมถึงการจัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ ที่พบภายในบริเวณเมืองเพนียด เช่น ทับหลัง ศิลาจารึก เศียรเทวรูป พระพุทธรูป ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม ชิ้นส่วนกลองมโหระทึก ถ้วยชามดินเผา ไห ครกหิน ที่บดยา เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับ ธรรมมาสน์ ตู้พระไตรปิฎก หีบคัมภีร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุบางชิ้นที่พบที่เมืองเพนียด และถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่อื่นๆ ด้วยเช่น จารึกเพนียด ขนาดกว้าง 49 เซนติเมตร สูง 47 เซนติเมตร หนา 16.5 เซนติเมตร ทำด้วยศิลาทราย จารึกด้วยอักษรขอมโบราณ สันสกฤต และเขมร (อายุราวพุทธศตวรรษที่12 และ 15) ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดวชิรญาณ กองหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ

สำหรับโบราณวัตถุชิ้นสำคัญในพิพิธภัณฑ์ ที่น่าสนใจ และแสดงถึงความเก่าแก่ของศิลปะเขมรได้แก่ ชิ้นส่วนทับหลังศิลปะแบบถาลาบริวัต* ที่มีอายุประมาณ 1,400 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นศิลปะเขมรโบราณที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทย และเป็นศิลปะที่เก่าแก่กว่านครธม นครวัด ของเขมร

ทับหลังแบบถาลาบริวัต ที่จัดแสดงอยู่ที่วัดทองทั่ว มีลักษณะครึ่งท่อน (อีกชิ้นส่วนถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ) มีขนาด กว้าง 49 ซม. ยาว 96 ซม. หนา 13.50 ซม. ทำจากหินทรายแกะสลักเป็นภาพนูนต่ำ ลวดลายบนทับหลังเป็นตัวมกร** รูปร่างอ้วนเตี้ย มีหางเป็นลายก้านขด ตัวมกรกำลังอ้าปากคายท่อนพวงมาลัย ที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งออกมา บนวงโค้งมีวงกลมรูปไข่ ภายในทำเป็นรูปครุฑหน้ามนุษย์หันหน้าตรง มือทั้งสองข้างถืองูหรือนาคอยู่ ซึ่งจากลวดลายดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึงกับศิลปะแบบคุปตะ ของอินเดีย

* ศิลปะแบบถาลาบริวัต ถือเป็นศิลปะของเขมรโบราณในช่วงแรกๆ (ช่วงก่อนการสร้างเมืองพระนครของเขมร) มีอายุประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 12 (ระหว่าง พ.ศ.1100 - 1150) คำว่า ถาลาบริวัต เป็นการใช้ชื่อตามสถานที่ที่พบกลุ่มทับหลัง ได้แก่ บริเวณเมืองธาราบริวัตร จังหวัดสตึงเตรง บริเวณริมฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ทางตอนเหนือของประเทศกัมพูชา นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส ชื่อนางมิเรย เบนิสตี (Mireille Benisti) กล่าวถึงทับหลังแบบถาลาบริวัต ว่าเป็นทับหลังที่เก่าแก่ที่สุดของศิลปะขอม เก่ากว่าศิลปแบบสมโบร์ไพรกุก ที่เกิดในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 12

 

** ตัวมกร (อ่านว่ามะ-กะ-ระ หรือมะ-กอน) เป็นสัตว์ตามความเชื่อและจินตนาการ พบได้ในศิลปะของพม่า ล้านนา ไทย และเขมร ตัวมกรอาจมีลักษณะคล้ายมังกร หรือสัตว์หลายชนิดผสมกัน เช่นครึ่งบนเป็นสัตว์บก ช้าง จรเข้ หรือกวาง ผสมกับท่อนล่างเป็นสัตว์น้ำ ตัวมกรมักจะอยู่ในกิริยาสำรอก คายวัตถุ หรืออะไรบางอย่างออกมาจากปาก เช่นคายอุบะพวงมาลัย คายพญานาค

ข้อแนะนำ
- พิพิธภัณฑ์วัดทองทั่ว เปิดให้ชมวันจันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 16.00 น. (หากเป็นวันเสาร์ - อาทิตย์ ควรโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า) ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
- วัดมีบริเวณกว้างขวาง สามารถจอดรถได้สะดวก

 

สิ่งที่น่าสนใจบริเวณวัดทองทั่ว
- พิพิธภัณฑ์วัดทองทั่ว อยู่ในอาคารเชื่อมต่อกับศาลาวัด เป็นศาลาหลังใหญ่เห็นได้ชัดเจน
- โบสถ์เก่าสมัยอยุธยา (อยู่ติดกับโบสถ์ใหม่)
- เจดีย์ทรงกลมสมัยอยุธยา (อยู่ข้างโบสถ์)
- โบราณสถานเมืองเพนียด (ห่างจากวัด 400 เมตร)

ใกล้กับวัดทองทั่ว เคยมีวัดเพนียด ซึ่งเคยเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยอยุธยา อยู่ห่างไปทางทิศใต้ประมาณ 500 เมตร ปัจจุบันกลายเป็นวัดร้างไปแล้ว

การเดินทาง
ห่างจากน้ำตกคลองนารายณ์​ 4.5 กิโลเมตร
ห่างจากตัวเมืองจันทน์ 5 กิโลเมตร
ห่างจากน้ำตกพลิ้ว 12.5 กิโลเมตร
ห่างจากน้ำตกตรอกนอง 33 กิโลเมตร

 

เดินทางโดยใช้เส้นสุขุมวิทไปทางจังหวัดตราด วัดทองทั่วอยู่ก่อนถึงน้ำตกพลิ้ว หากออกมาจากตัวเมืองจันท์ ใช้ถนนเบญจมราชูทิศ หรือถนนท่าหลวง ออกไปทางเส้นสุขุมวิท แล้วเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดตราด

ใช้เส้นสุขุมวิท

1ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) พอเจอสามแยกปากแซง ให้เลี้ยวขวา (ไปทางจังหวัดตราด)
 
2ตรงไปสักระยะจะถึงป้ายหลักกิโลเมตรที่ 338 จึงเลี้ยวขวาเข้าซุ้มประตูเข้าวัดทองทั่ว (ก่อนหน้านั้นจะผ่านศูนย์ Toyota และ สะพานเล็ก ๆ ก่อน)
 
3จากนั้น ตรงต่อไปจะเจอสามแยกแรก ให้เลี้ยวขวา
 
4พอเลี้ยวแล้ว ตรงไปอีกหน่อย จะถึงสามแยกโรงเรียนวัดทองทั่ว ให้เลี้ยวซ้าย พอเลี้ยวแล้วจะเจอทางเข้าวัดทางขวามือ (ผ่านทางเข้าโรงเรียน)
 

 

จากตัวเมืองจันทบุรี

1หากออกจากตัวเมืองจันทบุรีทางถนนท่าหลวง ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรี แล้วไปจนสุดถนนท่าหลวง จะถึงถนนสุขุมวิทตรงแยกเกาะรงค์ จึงเลี้ยวขวาไปทางตราด

* หากออกจากเมืองทางถนนเบญจมราชูทิศ (ผ่านตลาดพลอย) ข้ามสะพานตรีรัตน์แล้วตรงไปจนสุดทาง จะถึงถนนสุขุมวิทตรงแยกศักดิ์ชัย จึงเลี้ยวขวาไปทางตราด
2จากนั้น ตรงตามถนนสุขุมวิทไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงป้ายหลักกิโลเมตรที่ 338 จึงเลี้ยวขวาเข้าซุ้มประตูวัดทองทั่ว (ถนนเทศบาล ซอย 26)
3เลี้ยวแล้ว ตรงต่อไปอีกประมาณ​ 500 เมตร ถึงสามแยกหน้าโรงเรียนวัดทองทั่ว ให้เลี้ยวซ้าย พอเลี้ยวแล้วจะเจอทางเข้าวัดทางขวามือ (ผ่านทางเข้าโรงเรียน)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วัดทองทั่ว
ที่อยู่ 35 หมู่ 4 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
ติดต่อ 039-325-763, 089-249-0058, 091-998-6373

 

Image
Gallery

แผนที่

แสดงร้านอาหารใกล้เคียง
สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 0.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ถือเป็นหนึ่งใน เส้นทางชวนฝัน (Dream Destination) บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ได้เห็นวิวชายฝั่งทะเลแบบกว้างๆ และถนนโค้งสวยๆ ริมชายฝั่งทะเล ราวกับวิวต่างประเทศ โดยจุดชมวิวเนินนางพญานั้น ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต แถวบริเวณหาดคุ้งวิมาน จันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 3.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) เป็นวัดเก่าแก่นานกว่า 200 ปี เป็นสถานที่ที่ยังคงอนุรักษ์ศิลปวัตถุ และโบสถ์เก่าแก่เอาไว้ สามารถแวะเที่ยวชมโบสถ์เก่าแก่ กราบสักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารพระพุทธไสยาสน์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
ห่างออกไป ประมาณ: 3.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวในเขตตัวเมืองจันทบุรี เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปีมีความสวยงามและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย เปิดให้ผู้คนแวะเข้าไปเยี่ยมชมภายในโบสถ์ได้ มีผู้คนแวะมาถ่ายรูป
ห่างออกไป ประมาณ: 3.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ตลาดพลอย หรือถนนอัญมณี เป็นตลาดการซื้อขายพลอยในจันทบุรีโด่งดังและมีชื่อเสียงกว้างไกลในระดับโลก และเป็นตลาดการค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพราะเป็นศูนย์รวมการค้าพลอยแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ผู้ที่สนใจซื้อเครื่องประดับ หรือต้องการเห็นบรรยากาศการซื้อขายพลอยว่าทำกันยังไง สามารถเดินชมการซื้อขาย หรือแวะซื้อพลอยได้
ห่างออกไป ประมาณ: 3.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ถือเป็นหนึ่งใน เส้นทางชวนฝัน (Dream Destination) บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ได้เห็นวิวชายฝั่งทะเลแบบกว้างๆ และถนนโค้งสวยๆ ริมชายฝั่งทะเล ราวกับวิวต่างประเทศ โดยจุดชมวิวเนินนางพญานั้น ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต แถวบริเวณหาดคุ้งวิมาน จันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 3.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นถนนเก่าที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ วิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ที่มาความเป็นมานานมากกว่า 300 ปี เป็นชุมชนที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุด มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด โดยมีการพยายามอนุรักษ์ไว้ให้อยู่ในสภาพเดิม เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่เหมือนได้ย้อนกลับไปในอดีต
ห่างออกไป ประมาณ: 4.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) เสมือนเป็นปอดของจังหวัดจันทบุรี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจขนาดใหญ่ใจกลางเมือง สำหรับเดินเล่น ออกกำลังกาย ที่สำคัญบริเวณเกาะกลางสวน ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เป็นรูปปั้นเดียวกันกับรูปด้านหลังแบ้งค์ยี่สิบเก่า สามารถเดินเข้าไปในเกาะกลางน้ำ กราบสักการะ และถ่ายรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ได้
ห่างออกไป ประมาณ: 4.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ศาลหลักเมือง เป็นศาลคู่บ้านคู่เมือง และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดจันทบุรี ที่ชาวจันทบุรีเคารพนับถือ ในแต่ละวันจะมีผู้คนมาไหว้ สักการะ ปิดทอง ขอพร ขอให้มีโชคลาภเป็นจำนวนมาก ศาลหลักเมืองอยู่ในตัวเมือง ริมถนนท่าหลวง เป็นจุดที่อยู่ติดกันกับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หากแวะที่เดียว ก็สามารถสักการะได้ทั้งสองจุด
ห่างออกไป ประมาณ: 4.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นสถานที่สำคัญของเมืองจันทบุรี เสมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจันทบุรี ที่แสดงถึงความศรัทธา และจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับผู้ที่เดินทางมาถึงตัวเมืองจันทบุรีแล้ว ไม่ควรพลาดแวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพร
ห่างออกไป ประมาณ: 7.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
น้ำตกพลิ้วเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดจันทบุรี มีน้ำตลอดทั้งปี อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง และเป็นเส้นทางผ่านไปยังจังหวัดตราด สามารถแวะได้สะดวก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เหมาะแก่การพักผ่อนกับครอบครัว เล่นน้ำตกใสเย็น ชมธรรมชาติ และชื่นชมฝูงปลาพลวงที่เสมือนเป็นเจ้าบ้านคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวน้ำตก
ห่างออกไป ประมาณ: 7.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดมังกรบุปผาราม (เล่งฮั่วยี่) เป็นวัดจีนขนาดใหญ่ในจังหวัดจันทบุรี เป็นที่เคารพศรัทธาของนักแสวงบุญ พุทธศาสนิกชน ชาวไทยเชื้อสายจีน และถือเป็นตำแหน่งของหางมังกร ที่สืบเนื่องจากวัดมังกรกมลาวาส (หัวมังกร) และวัดจีนประชาสโมสร (ท้องมังกร) จึงมีผู้คนนิยมแวะมากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ขอพรให้เกิดโชคลาภ สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา แก้ปีชง
ห่างออกไป ประมาณ: 7.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดโยธานิมิต เป็นวัดประจำเมืองจันทบุรีในสมัยรัชกาลที่ 3 ครั้งที่เมืองจันทบุรีได้ย้ายมาอยู่ที่ค่ายเนินวง ภายในวัดมีพระคู่บ้านคู่เมือง หรือหลวงพ่อใหญ่ที่เป็นที่เคารพสักการะ สามารถแวะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล วัดตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง ห่างไปเพียง 5 กิโลเมตร ใกล้กับวัดโยธานิมิต ยังสามารถแวะศาลหลักเมืองเก่า ชมป้อมค่าย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี ที่อยู่ในระแวกเดียวกันได้ด้วย
ห่างออกไป ประมาณ: 8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จัดแสดงและรวบรวมโบราณวัตถุที่นำขึ้นมาจากใต้น้ำ ทั้งในทะเล และแม่น้ำ รวมถึงการจัดแสดงให้เห็นวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของนักโบราณคดีใต้น้ำ วิถีชีวิตชาวเรือ และลักษณะของเรือต่างๆ ที่เคยใช้ในประเทศไทย เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดชม เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
ห่างออกไป ประมาณ: 8.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
โบราณสถานค่ายเนินวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่มีมานานกว่า 180 ปี เป็นอดีตเมืองเก่าของจันทบุรี และเป็นป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดทางภาคตะวันออกในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ค่ายเนินวงอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง แวะได้สะดวก สามารถขับรถเข้าไปภายในค่ายและชมสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ ภายในค่ายได้ เช่น ศาลหลักเมืองเก่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี และวัดโยธานิมิต
ห่างออกไป ประมาณ: 8.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
พุทธอุทยานวัดชากใหญ่ เป็นวัดที่มีความสงบ ร่มรื่น มีสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ด้านพุทธประวัติมากมาย เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพุทธประวัติแบบ 3 มิติ เป็นการเดินชมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวแต่ละปางของพระพุทธเจ้า เหมาะกับการพาครอบครัวแวะเที่ยวชม แวะได้ง่าย อยู่ไม่ห่างจากถนนสุขุมวิท และอยู่บนถนนสายหลักที่ตรงไปยังชายหาดแหลมสิงห์
ห่างออกไป ประมาณ: 9.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดพลับ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมานานกว่า 250 ปี มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ที่เคยประกอบพิธีทางศาสนาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และยังคงมีการอนุรักษ์ศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายเอาไว้ให้ชมหลายอย่าง วัดพลับอยู่ใกล้ตัวเมืองจันท์ แวะง่าย และยังใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง เช่นค่ายเนินวง พิพิธภัณฑ์สถาน พาณิชย์นาวี เป็นต้น
ห่างออกไป ประมาณ: 9.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญในอดีต ที่ยังคงปรากฏหลักฐาน และร่องรอยที่ช่วยสานต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นแหล่งความรู้สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
ห่างออกไป ประมาณ: 9.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วังสวนบ้านแก้ว เป็นวังเก่าแก่ ที่เคยเป็นพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ที่เคยประทับนานถึง 18 ปี ปัจจุบันได้จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น วังสวนบ้านแก้ว ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมือง สามารถแวะเที่ยวชมได้สะดวก
ร้านอาหารใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 2.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ครัวตะลุมบอล ร้านอาหารสไตล์ผับกึ่งเรสทัวรองท์ อยู่ห่างจากตัวเมืองไปหน่อย เป็นร้านที่ตั้งอยู่ในบริเวณสนามบอล บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับการนัดพบ สังสรรค์ แบบสบายๆ หรือมาเป็นแบบครอบครัวก็มีสนามเด็กเล่นในร่ม อาหารรสชาติดี ราคาไม่แพงมาก
ห่างออกไป ประมาณ: 3.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ก๋วยเตี๋ยวเจ๊เพ็ญเย็นตาโฟ ตรงหน้าวัดไผ่ล้อม เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ดังมากในตัวจังหวัดจันทบุรี ด้วยความอร่อย และกิติศัพท์ในเรื่องก๋วยเตี๋ยวกั้ง/ปู ที่เน้นเครื่องเยอะจนคับชาม จนทำให้หลายคนตามมากิน คนเป็นแฟนพันธ์แท้ก๋วยเตี๋ยวทะเลต้องไม่พลาดชิม
ห่างออกไป ประมาณ: 3.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ก๋วยเตี๋ยวเจ๊อี๊ด ริมน้ำ เป็นอีกหนึ่งในร้านก๋วยเตี๋ยวทะเลชื่อดังของจังหวัดจันทบุรี เป็นร้านแนะนำสำหรับคนชอบก๋วยเตี๋ยวกั้ง และซีฟู้ดประเภท กุ้ง ปู หมึกไข่ ร้านอยู่ในตัวเมือง แถวชุมชนริมน้ำจันทบูร บริเวณตลาดล่าง เป็นถนนเส้นเล็กๆ ที่รถยนต์เข้าไปไม่สะดวก แต่ก็สามารถจอดรถไว้ที่วัดโรมันคาทอลิก(โบสถ์คาทอลิก) แล้วเดินมาได้ไม่ไกล
ห่างออกไป ประมาณ: 3.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านข้าวต้มเห็นแล้วหิว เป็นร้านข้าวต้มรอบดึก อยู่ริมถนนมหาราช ร้านค่อนข้างใหญ่ เห็นชัด หาง่าย มีโต๊ะนั่งเยอะ และยังมีห้องจัดเลี้ยงด้วย เมนูอาหารหลากหลาย เป็นพวกกับข้าว ในลักษณะอาหารตามสั่ง มีรายการอาหารทะเลบ้าง บริการรวดเร็ว และราคาไม่แพง
ห่างออกไป ประมาณ: 3.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านป้าภา เป็นร้านอาหารประเภทอาหารอีสาน ส้มตำ ไก่ทอด เป็นร้านเล็กๆ ริมถนนสุขาภิบาล (ชุมชนริมน้ำจันทบูร) ได้ชมวิวชิลๆ เน้นบรรยากาศริมน้ำ อาหารรสชาติแซบได้ใจ ราคาอาหารไม่แพงมากนัก ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านส้มตำในตัวเมืองจันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ครัวร่มไม้ริมน้ำ เป็นร้านอาหารบรรยากาศริมแม่น้ำ อยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำกับถนนชุมชนริมน้ำจันทบูร ถือว่าใกล้ตัวเมืองมาก เดินทางสะดวก มีที่จอดรถสบาย เหมาะกับการนั่งรับประทานอาหาร รับลม ชมวิวริมแม่นำ้จันทบุรี แบบชิวๆ สบายๆ
ห่างออกไป ประมาณ: 4.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ก๋วยเตี๋ยวหน้าไปรษณีย์ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่คนจันท์ชื่นชอบ ตั้งอยู่ในตัวเมือง อยู่ในตรอกตรงข้ามไปรษณีย์ สาขาจันท์ธานี ก๋วยเตี๋ยวเน้นไปทางก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น มีทั้งเนื้อและหมู มีดีที่ความหลากหลายของลูกชิ้น และเครื่องต่างๆ ที่สำคัญราคาไม่แพง
ห่างออกไป ประมาณ: 4.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านท่ามาจัน อยู่ในตัวเมือง บนถนนสุขาภิบาล หรือที่รู้จักว่าย่านชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นร้านอาหารแบบนั่งชิวๆ ในบรรยากาศสบายๆ สไตล์ย้อนยุค มีทั้งส่วนริมน้ำ และในห้องแอร์ที่มีการตกแต่งแนวคลาสสิกร่วมสมัย เหมาะกับการนั่งกินข้าว นัดสังสรรค์ นั่งเล่นเพลินๆ จิบเครื่องดื่มเบาๆ เคล้าเสียงเพลง หรือต้องการสร้างความประทับใจให้คนรัก
ห่างออกไป ประมาณ: 4.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ชามโต เตี๋ยวต้มยำ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใกล้ตัวเมือง อยู่ในซอยทางเข้าวัดป่าคลองกุ้ง เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มาเขย่าวงการก๋วยเตี๋ยวประเภทซีฟู้ด ด้วยการใส่เครื่องซีฟู้ดแน่นเต็มชาม จนเป็นที่ติดใจ บอกต่อกันไปอย่างรวดเร็ว
ห่างออกไป ประมาณ: 4.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านก๋วยจั๊บป้าไหม จันทบุรี เป็นร้านก๋วยจั๊บเก่าแก่ บนถนนสุขาภิบาล ในย่านชุมชนริมน้ำจันทบูร ใครผ่านไปผ่านมา จะได้กลิ่นของน้ำซุปสูตรโบราณ หอมเตะจมูกชวนให้หิวตั้งแต่เช้า ร้านก๋วยจั๊บป้าไหม หาไม่ยาก อยู่ใกล้กับศาลเจ้าตั้วเล่าเอี๊ย
ห่างออกไป ประมาณ: 4.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านจันทรโภชนา เป็นร้านอาหารพื้นบ้านที่อยู่ใจกลางเมือง เปิดมานานกว่า 50 ปี ใครที่มาจังหวัดจันทบุรี แล้วอยากรู้จักคนจันท์แท้ๆ ต้องแวะมาลองลิ้มชิมอาหารพื้นเมือง ร้านจันทรโภชนา เมนูอาหารของที่ร้าน เป็นอาหารที่หากินได้ยาก มีเมนูที่นำผักผลไม้พื้นเมืองมาดัดแปลงเป็นอาหารจานเด็ดแม้แต่คนจันท์เองยังต้องตามมากินที่นี่
ห่างออกไป ประมาณ: 4.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านข้าวต้มสมบูรณ์ เป็นร้านข้าวต้มชื่อดังประจำจังหวัดจันทบุรี เป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดมานาน ร้านอยู่บริเวณตลาดซุ้ย ใจกลางเมืองจันทบุรี บรรยากาศแบบร้านตามสั่งริมทางธรรมดา แต่ได้รสชาติอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย ได้เยอะ อาหารออกเร็ว ไม่ต้องรอนาน แถมราคาไม่แพง คุ้มค่า เรียกว่าเอาใจคนที่ชอบหาของกินยามดึก ช่วงหัวค่ำคนแน่นร้านแทบทุกวัน
ห่างออกไป ประมาณ: 4.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านซิปังโต้ ถือเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเจ้าแรกในจังหวัดจันทบุรี จึงที่เป็นที่รู้จักกันดี ตั้งอยู่ในตัวเมือง ตอนนี้มี 2 สาขา เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่อร่อย คุ้มค่า ราคาไม่แพง คนที่มาจันทบุรีแล้วเบื่ออาหารทะเล แต่นึกอยากกินอาหารญี่ปุ่น มักจะนึกถึงร้านซิปังโต้ก่อนเสมอ
ห่างออกไป ประมาณ: 4.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ถือเป็นหนึ่งใน เส้นทางชวนฝัน (Dream Destination) บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ได้เห็นวิวชายฝั่งทะเลแบบกว้างๆ และถนนโค้งสวยๆ ริมชายฝั่งทะเล ราวกับวิวต่างประเทศ โดยจุดชมวิวเนินนางพญานั้น ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต แถวบริเวณหาดคุ้งวิมาน จันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 4.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ครัวลุงเชย เป็นร้านอาหารที่เปิดมานานกว่า 15 ปี ร้านอยู่ในตัวเมืองจันทบุรี ใกล้กับบริเวณที่ชาวจันท์เรียกว่า แยกเจพี ครัวลุงเชยมีอาหารหลากหลายทั้งแบบกินเล่น กับแกล้ม กับข้าว อาหารทะเล อาหารพื้นบ้าน อาหารใต้ แทบจะครบทุกหมวด อร่อยทุกรายการ เพราะทางร้านใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด สะอาด และราคาไม่แพง จึงเป็นที่นิยม กับคนทุกระดับ เหมาะกับการมากินข้าวกับครอบครัว พบปะสังสรรค์ในกลุ่มเพื่อนฝูง เป็นสถานที่นัดเจอที่สะดวก นั่งได้แบบสบายๆ
ห่างออกไป ประมาณ: 4.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านดรีม สเต็ก เป็นร้านอาหารประเภทอาหารฝรั่ง และสเต็ก ใช้วัตถุดิบคุณภาพดี รสชาติถูกปาก ราคาประหยัด ถูกใจคนไทย ชาวจันทบุรีรู้จักดีว่า หากต้องการกินสเต็กอร่อย ในราคาพอคบได้ ต้องมาที่นี่ ร้านหาง่าย อยู่ในปั๊มเชลล์ จอดรถได้สะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 6.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านปั้นจิ้ม เป็นร้านอาหารในแถบท่าแฉลบ บรรยากาศริมแม่น้ำจันทบุรี เป็นร้านเก่าแก่ที่ย้ายมาจากถนนมหาราช ตกแต่งให้ดูทันสมัย เรียบง่าย นั่งสบายแบบชิวๆ เหมาะกับการสังสรร นัดพบปะเพื่อนฝูง และกินข้าวกับครอบครัวในวันพักผ่อน มีสนามเด็กเล่น ห้องคาราโอเกะ ฃมีอาหารให้เลือกหลากหลายประเภท รสชาติอร่อย ในราคามาตรฐาน
ห่างออกไป ประมาณ: 7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ส้มตำเจ๊เก๋อ เนินโพธิ์ เป็นร้านอาหารอีสาน อยู่ในตำบลหนองบัว ที่ค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมืองไปสักหน่อย แต่ด้วยกิติศัพท์รสชาติความอร่อย ราคาไม่แพง ทำให้ร้านโด่งดัง เป็นที่รู้จักของบรรดาสาวกส้มตำ และอาหารรสแซบ ต่างแวะเวียนกันมาชิมอย่างไม่ขาดสาย ส้มตำเจ๊เก๋อ เนินโพธิ์ อยู่เส้นทางเดียวกับอู่ต่อเรือพระเจ้าตาก หากแวะไปแถวหนองบัว ต้องไม่พลาดร้านนี้
ห่างออกไป ประมาณ: 7.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านหอยทอดนายเล็ก เป็นร้านหอยทอดที่อยู่ใกล้ทางเข้าน้ำตกพลิ้ว เป็นร้านที่มีชื่อเสียง มีความพิเศษกว่าร้านหอยทอดธรรมดาทั่วไป ตรงที่เพิ่มซีฟู้ดอื่นๆ เข้าไปในหอยทอดอีกมากมาย จนกลายเป็นหอยทอดจานยักษ์ เสริฟกันมาราวกับพิซซ่าจัมโบ้ แถมในจานยังเต็มไปด้วยความอลังการของบรรดาอาหารทะเลที่ยกกันมามากมาย
ห่างออกไป ประมาณ: 8.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงพระยาตรัง เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงที่โด่งดังที่สุดในเขตตัวเมืองจันท์ ใครที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเลียงสูตรต้นตำรับ มักจะนึกถึงร้านที่พระยาตรังเป็นอันดับแรก เพราะเป็นร้านขนาดใหญ่ เปิดมานานกว่า 30 ปี ตกทอดกันมาหลายรุ่น เป็นที่รู้จัก โดยดูได้จากกรอบรูปที่มีดาราและคนดังๆ หลายคนที่เคยแวะมาชิมร้านนี้ ร้านหาไม่ยาก มีที่จอดรถสะดวก
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2020 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com