วัดพลับ จันทบุรีวัดพลับ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมานานกว่า 250 ปี มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ที่เคยประกอบพิธีทางศาสนาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และยังคงมีการอนุรักษ์ศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายเอาไว้ให้ชมหลายอย่าง วัดพลับอยู่ใกล้ตัวเมืองจันท์ แวะง่าย และยังใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง เช่นค่ายเนินวง พิพิธภัณฑ์สถาน พาณิชย์นาวี เป็นต้น

วัดพลับ ตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ใช้เส้นทางเดียวกับไปโบราณสถานค่ายเนินวง

วัดพลับ หรือที่คนมักจะเรียกชื่อตำบลต่อท้ายว่า "วัดพลับบางกะจะ*" เป็นวัดที่สันนิษฐานว่าสร้างราวปี พ.ศ.2300 ในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย เดิมมีชื่อว่า "วัดสุวรรณติมพุธาราม" ที่แปลว่า พลับทองคำ เพราะในบริเวณวัดมีต้นพลับที่เวลาออกผลแก่ เห็นเป็นสีเหลืองอร่ามเต็มต้น ดูคล้ายกับทองคำ ต่อมาพระครูเขม์ ธัมทินโน ได้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น "วัดพลับ"

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2309 เป็นช่วงที่พม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งในขณะนั้นยังเป็น พระยาวชิรปราการ ได้นำกำลังทหารจำนวนหนึ่ง ตีฝ่าวงล้อมพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยา เพื่อมารวบรวมไพร่พลในฝั่งภาคตะวันออก เมื่อเข้าตีเมืองระยองได้แล้ว ได้นำกองทัพต่อมายังเมืองจันทบุรี ก่อนที่จะเข้าตีเมืองจันท์ ได้ยกพลมาพักที่บ้านบางกะจะหัวแหวน

ในขณะที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำกองทัพทหารมาพักแรมที่วัดพลับในคืนก่อนเข้าตีเมืองจันท์ ได้สั่งให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกง เป็นกุศโลบายให้ทหารฮึดสู้ให้ได้ชัยชนะมาเพื่อความอยู่รอด และจากหลักฐานพบว่า ได้มีการประกอบพิธีประพรมน้ำมนต์ แจกพระยอดธง** ที่เรียกว่า "พระเสาธงกรุวัดพลับ***" ให้แก่เหล่าทหารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารในกองทัพ จนทหารบุกเข้าตีเมืองจันท์ได้สำเร็จ พระยอดธงที่เหลือได้นำเก็บไว้ในเจดีย์กลางทราย ซึ่งปัจจุบันไม่เหลือให้เห็นแล้ว และได้ทำเป็นอนุสาวรีย์ขององค์พระเจ้าตากไว้แทน
(ข้อมูลจาก http://bangkaja.go.th/)

* บางกะจะ เป็นตำบลที่อยู่เหนือลำน้ำจันทบุรี ทางใต้ติดกับอำเภอแหลมสิงห์ ทางตอนบนติดต่อกับตำบลพลอยแหวน ที่บางกะจะ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ถึง 2 ช่วง คือเป็นบริเวณที่ตั้งกองทัพในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเคยเป็นบริเวณตัวเมืองจันทบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 3

 

** พระยอดธง เป็นวัตถุมงคลที่ผู้นำกองทัพมักจะสร้างขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กองทัพ และไพร่พลในเวลาจะออกศึก ให้ช่วยทำศึกได้สำเร็จ "พระยอดธง" มีลักษณะพิเศษที่สังเกตได้ง่ายคือ หากเป็นพระพุทธรูปนั่ง ที่ใต้ที่นั่ง (ตรงก้น) มีเดือยยื่นออกมา (หากเป็นพระพุทธรูปยืน จะอยู่ที่พระบาท) เชื่อกันว่าเป็นเดือยใช้เสียบติดกับปลายเสาธง เวลานำทัพ จึงเรียกกันว่า พระยอดธง ซึ่งนับว่าเป็นที่นิยมของบรรดาผู้ที่สะสมพระเครื่องเป็นอย่างมาก เพราะเป็นพระที่ผ่านศึกสงคราม แสดงถึงพุทธคุณมากในการคุ้มครองกองทัพ หรือเป็นวัตถุมงคลที่มีความขลังมากนั่นเอง

*** พระเสาธงกรุวัดพลับ เป็นพระยอดธงวัดพลับ ที่มีคุณค่าทางพุทธานุภาพ จึงเป็นที่นิยมของนักสะสมพระเครื่อง ที่เชื่อว่าเป็นพระที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงบรรจุไว้ในเจดีย์ก่อนยึดเข้าเมืองจันท์


ในต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ วัดพลับได้เป็นหนึ่งในสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ในพิธีบรมราชาภิเษก การขึ้นครองราชของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์มาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นองค์สุดท้าย

 

ภายในวัดพลับมีศิลปะ และสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันอยู่หลายอย่าง ต่อมาทางกรมศิลปากร ได้เข้ามาจัดการดูแล ซ่อมแซมบำรุง และขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ. 2523 นอกจากนี้กรมการศาสนาได้ประกาศให้วัดพลับเป็นอุทยานการศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2543

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

 

พระเจดีย์กลางน้ำ

[:nonewline:]
พระเจดีย์กลางน้ำ เป็นพระเจดีย์กลมทรงระฆัง ในแบบศิลปะอยุธยาตอนกลาง สร้างโดยก่ออิฐถือปูน ยกฐานสูง มีความสูงประมาณ 8 เมตร ได้รับการบูรณะ เมื่อปีพุทธศักราช 2481

 

พระเจดีย์ระฆังทรงกลม ก่ออิฐหินปูน สูงประมาณ 8 เมตร ยกฐานสูง ตัวองค์ระฆังขนาดเล็กมีส่วนประกอบทั้ง 4 ด้าน ลักษณะศิลปะแบบอยุธยาตอนกลาง และมีการบูรณะมาจนถึงปัจจุบัน

พระปรางค์

[:nonewline:]
พระปรางค์ สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2441 ประกอบด้วยองค์พระปรางค์ องค์ปรางตั้งอยู่บนฐาน 2 ชั้น สูงประมาณ 20 เมตร ประกอบด้วยซุ้มประตู 4 ทิศ เหนือประตูเป็นรูปราหูอมจันทร์ แต่ละทิศมีบันไดทางขี้น ยอดปรางค์เป็นแบบซ้อนชั้น มีเชิงบาตรรองรับตัวพระปรางค์ขนาดเล็ก ประดับด้วยรูปปั้นเศียรช้างทั้ง 4 ทิศ ลักษณะยอดบนซึ่งเป็นยอดปรางค์และตรีศูล

 

หอไตรกลางน้ำ

[:nonewline:]
เป็นหอไตรเก่าแก่มาก เป็นหอไตรเครื่องไม้ทรงคฤห์* หลังคาจั่วซ้อนชั้น 2 ชั้น รอบหอ มีระเบียงเดินได้โดยรอบ สร้างไว้กลางสระน้ำ เพื่อป้องกันมด ปลวก และแมลงต่างๆ กัดกินสมุดพระธรรม ได้มีการบูรณะซ่อมแซมเมื่อปี พ.ศ. 2518

 

* หอไตรทรงคฤห์ คือการสร้างหอไตรแบบมีหลังคาเป็นทรงจั่วครอบ แบบเดียวกับบ้านเรือนทั่วไป (คฤห์ มาจากคำว่า คฤหัสถ์ ที่หมายถึงชาวบ้านโดยทั่วไป)

 

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

[:nonewline:]
ภายในวัดมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ยังทรงเป็นพระยาวชิรปราการ (สิน) นำกำลังทหาร ตีฝ่าพม่ามาตีจังหวัดระยองได้แล้ว ได้นำไพร่พลมาพักที่วัดพลับ และมีการทำพิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โดยใช้น้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะเข้าตีเมืองจันทบุรี

 

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพลับ ถือเป็น 1 ใน 18 แห่งของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของไทย ที่นำไปใช้เป็นน้ำสรงในพิธีมูรธาภิเษก* ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เมื่อปี พ.ศ. 2493 โดยนำน้ำจากวัดสระแก้ว ตำบลเขาพลอยแหวน และน้ำจากถ้ำนารายณ์ ตำบลคลองนารายณ์ มาร่วมประกอบพิธีเสกเป็นน้ำพุทธาภิเษก ที่พระอุโบสถวัดพลับ

* พิธีมูรธาภิเษก หรือ สรงน้ำมูรธาภิเษก เป็นคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยา สืบเนื่องมาจนถึงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน เดิมเป็นการนำน้ำจากแม่น้ำ 5 สายสำคัญของไทย ต่อมามีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคล ปัจจุบันใช้น้ำจากสถานที่สำคัญ 18 แห่ง เพื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (พิธีแต่งตั้งการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์) กษัตริย์ประทับและสรงน้ำมูรธาภิเษก

 

วิหารไม้

[:nonewline:]
ตั้งอยู่ทิศเหนือหน้าวัด เป็นเรือนไม้ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร อยู่บนฐานปูน หลังคาทรงจตุรมุข ตรงกลางทำเป็นยอดเจดีย์องค์เล็ก สร้างด้วยไม้ตะเคียนทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยา หล่อสำริด ลงยาปิดทอง ผนังภายในวิหารไม้ เคยมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่ถูกน้ำฝนรั่วซึมชะหาย ชำรุดไปเกือบหมด วิหารนี้ ทางกรมศิลปากรได้ทำการบูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2546

 

สำซ่าง

[:nonewline:]
เป็นอาคารเผาศพแบบโบราณ ตั้งอยู่ด้านหลังวัด มีลักษณะเหมือนศาลาทรงสูง มีหลังคาลดชั้น 5 ชั้น ยอดแหลมมุงด้วยกระเบื้องเกล็ดเต่า (กระเบื้องดินเผาปลายตัดเป็นมุมแหลม ผิวด้านสีแดงตามเนื้อดิน ใช้มุงหลังคา โบสถ์ วิหาร)
สถานที่ที่น่าสนใจบริเวณใกล้เคียง
- ป้อมค่ายเนินวง
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี)
- วัดโยธานิมิต อยู่ห่างออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ที่อยู่ เลขที่ 154 หมู่ 1 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ติดต่อ 039-303-298-9

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการเข้าชม

เวลาทำการ
ทุกวัน 6.00 - 18.00 น.

การเดินทาง
ห่างจากค่ายเนินวง, พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี 1.6 กิโลเมตร
ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 6 กิโลเมตร

 

ใช้การเดินทางเส้นทางเดียวกันกับไปโบราณสถานค่ายเนินวง

1หากใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท (หมายเลข 3) มาจากจังหวัดระยอง ตรงมาทางจันทบุรี ก่อนถึงแยกเข้าตัวเมือง ให้เลี้ยวขวาตรงสี่แยกเนินสูง (แยกไฟแดง) เพื่อเข้าถนนหมายเลข 3323
 
2พอเลี้ยวตรงแยกเนินสูงมาแล้ว ให้ตรงไปเรื่อยๆ ประมาณ 3 กิโลเมตร จะเจอสามแยกรูปตัวที (T) ให้เลี้ยวซ้ายไปทางจันทบุรี
 
3เมื่อเลี้ยวซ้ายแล้ว ตรงตามทางไปสัก 700 เมตร จะมีทางแยก (เหมือนเป็นสามแยกแบบสามเหลี่ยม) ซึ่งตรงแยกนี้ ให้ตรงไปตามป้ายบอกทางไปค่ายเนินวง (แต่แยกนี้ต้องระวัง เพราะทางหลักเป็นทางโค้งซ้าย ไปตรงต้องระวังรถเลี้ยวที่สวนมาจากทางขวาด้วย)
 
4จากนั้นตรงไปตามทางหลักเรื่อย ๆ (ไกลพอประมาณ) แล้วจะเจอ ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล บางกะจะ
 
5หลังจากเจอ ร.พ. แล้ว ให้เลี้ยวขวาที่สามแยกถัดไป
 
6พอเลี้ยวขวามาแล้วตรงไปไม่ไกล ให้ข้ามสี่แยกเข้าสู่วัดพลับได้เลย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วัดทองทั่ว
ที่อยู่ หมู่ 4 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
ติดต่อ 039-325-763

 

ข้อมูลจากแหล่งอื่น และ รีวิว Pantip :12
Image
Gallery

แผนที่

แสดงร้านอาหารใกล้เคียง
สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 1.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
โบราณสถานค่ายเนินวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่มีมานานกว่า 180 ปี เป็นอดีตเมืองเก่าของจันทบุรี และเป็นป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดทางภาคตะวันออกในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ค่ายเนินวงอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง แวะได้สะดวก สามารถขับรถเข้าไปภายในค่ายและชมสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ ภายในค่ายได้ เช่น ศาลหลักเมืองเก่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี และวัดโยธานิมิต
ห่างออกไป ประมาณ: 1.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จัดแสดงและรวบรวมโบราณวัตถุที่นำขึ้นมาจากใต้น้ำ ทั้งในทะเล และแม่น้ำ รวมถึงการจัดแสดงให้เห็นวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของนักโบราณคดีใต้น้ำ วิถีชีวิตชาวเรือ และลักษณะของเรือต่างๆ ที่เคยใช้ในประเทศไทย เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดชม เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
ห่างออกไป ประมาณ: 1.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดโยธานิมิต เป็นวัดประจำเมืองจันทบุรีในสมัยรัชกาลที่ 3 ครั้งที่เมืองจันทบุรีได้ย้ายมาอยู่ที่ค่ายเนินวง ภายในวัดมีพระคู่บ้านคู่เมือง หรือหลวงพ่อใหญ่ที่เป็นที่เคารพสักการะ สามารถแวะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล วัดตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง ห่างไปเพียง 5 กิโลเมตร ใกล้กับวัดโยธานิมิต ยังสามารถแวะศาลหลักเมืองเก่า ชมป้อมค่าย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี ที่อยู่ในระแวกเดียวกันได้ด้วย
ห่างออกไป ประมาณ: 3.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดเขาพลอยแหวน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 190 ปี เป็นวัดที่อยู่ใกล้ตัวเมือง ห่างจากตัวเมืองจันท์เพียง 10 กิโลเมตร สามารถแวะกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่รัตนคีรีเจดีย์ และชมพระพุทธบาทจำลองที่อยู่บนยอดเขา และยังได้ชมวิวทิวทัศน์สวยๆ ของเมืองจันท์จากบนยอดเขา
ห่างออกไป ประมาณ: 6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) เสมือนเป็นปอดของจังหวัดจันทบุรี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจขนาดใหญ่ใจกลางเมือง สำหรับเดินเล่น ออกกำลังกาย ที่สำคัญบริเวณเกาะกลางสวน ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เป็นรูปปั้นเดียวกันกับรูปด้านหลังแบ้งค์ยี่สิบเก่า สามารถเดินเข้าไปในเกาะกลางน้ำ กราบสักการะ และถ่ายรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ได้
ห่างออกไป ประมาณ: 6.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญในอดีต ที่ยังคงปรากฏหลักฐาน และร่องรอยที่ช่วยสานต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นแหล่งความรู้สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
ห่างออกไป ประมาณ: 6.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นสถานที่สำคัญของเมืองจันทบุรี เสมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจันทบุรี ที่แสดงถึงความศรัทธา และจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับผู้ที่เดินทางมาถึงตัวเมืองจันทบุรีแล้ว ไม่ควรพลาดแวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพร
ห่างออกไป ประมาณ: 7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ตลาดพลอย หรือถนนอัญมณี เป็นตลาดการซื้อขายพลอยในจันทบุรีโด่งดังและมีชื่อเสียงกว้างไกลในระดับโลก และเป็นตลาดการค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพราะเป็นศูนย์รวมการค้าพลอยแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ผู้ที่สนใจซื้อเครื่องประดับ หรือต้องการเห็นบรรยากาศการซื้อขายพลอยว่าทำกันยังไง สามารถเดินชมการซื้อขาย หรือแวะซื้อพลอยได้
ห่างออกไป ประมาณ: 7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ศาลหลักเมือง เป็นศาลคู่บ้านคู่เมือง และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดจันทบุรี ที่ชาวจันทบุรีเคารพนับถือ ในแต่ละวันจะมีผู้คนมาไหว้ สักการะ ปิดทอง ขอพร ขอให้มีโชคลาภเป็นจำนวนมาก ศาลหลักเมืองอยู่ในตัวเมือง ริมถนนท่าหลวง เป็นจุดที่อยู่ติดกันกับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หากแวะที่เดียว ก็สามารถสักการะได้ทั้งสองจุด
ห่างออกไป ประมาณ: 7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นถนนเก่าที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ วิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ที่มาความเป็นมานานมากกว่า 300 ปี เป็นชุมชนที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุด มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด โดยมีการพยายามอนุรักษ์ไว้ให้อยู่ในสภาพเดิม เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่เหมือนได้ย้อนกลับไปในอดีต
ห่างออกไป ประมาณ: 7.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) เป็นวัดเก่าแก่นานกว่า 200 ปี เป็นสถานที่ที่ยังคงอนุรักษ์ศิลปวัตถุ และโบสถ์เก่าแก่เอาไว้ สามารถแวะเที่ยวชมโบสถ์เก่าแก่ กราบสักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารพระพุทธไสยาสน์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
ห่างออกไป ประมาณ: 7.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวในเขตตัวเมืองจันทบุรี เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปีมีความสวยงามและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย เปิดให้ผู้คนแวะเข้าไปเยี่ยมชมภายในโบสถ์ได้ มีผู้คนแวะมาถ่ายรูป
ห่างออกไป ประมาณ: 8.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดตะกาดเง้า เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 280 ปี มีศิลปะวัตถุ สถาปัตยกรรมอันล้ำค่า ชมหอพระไตรปิฎกจากฝีมือช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม และศิลปกรรม ที่ตกทอดมาจนถึงยุคปัจจุบัน วัดอยู่ในแนวเส้นทางถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จึงแวะชมได้สะดวก อยู่บริเวณใกล้กับจุดชมวิวแขมหนู
ห่างออกไป ประมาณ: 9.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ถือเป็นหนึ่งใน เส้นทางชวนฝัน (Dream Destination) บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ได้เห็นวิวชายฝั่งทะเลแบบกว้างๆ และถนนโค้งสวยๆ ริมชายฝั่งทะเล ราวกับวิวต่างประเทศ โดยจุดชมวิวเนินนางพญานั้น ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต แถวบริเวณหาดคุ้งวิมาน จันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 9.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ถือเป็นหนึ่งใน เส้นทางชวนฝัน (Dream Destination) บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ได้เห็นวิวชายฝั่งทะเลแบบกว้างๆ และถนนโค้งสวยๆ ริมชายฝั่งทะเล ราวกับวิวต่างประเทศ โดยจุดชมวิวเนินนางพญานั้น ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต แถวบริเวณหาดคุ้งวิมาน จันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 9.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วังสวนบ้านแก้ว เป็นวังเก่าแก่ ที่เคยเป็นพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ที่เคยประทับนานถึง 18 ปี ปัจจุบันได้จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น วังสวนบ้านแก้ว ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมือง สามารถแวะเที่ยวชมได้สะดวก
ร้านอาหารใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 3.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านปั้นจิ้ม เป็นร้านอาหารในแถบท่าแฉลบ บรรยากาศริมแม่น้ำจันทบุรี เป็นร้านเก่าแก่ที่ย้ายมาจากถนนมหาราช ตกแต่งให้ดูทันสมัย เรียบง่าย นั่งสบายแบบชิวๆ เหมาะกับการสังสรร นัดพบปะเพื่อนฝูง และกินข้าวกับครอบครัวในวันพักผ่อน มีสนามเด็กเล่น ห้องคาราโอเกะ ฃมีอาหารให้เลือกหลากหลายประเภท รสชาติอร่อย ในราคามาตรฐาน
ห่างออกไป ประมาณ: 4.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงพระยาตรัง เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงที่โด่งดังที่สุดในเขตตัวเมืองจันท์ ใครที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเลียงสูตรต้นตำรับ มักจะนึกถึงร้านที่พระยาตรังเป็นอันดับแรก เพราะเป็นร้านขนาดใหญ่ เปิดมานานกว่า 30 ปี ตกทอดกันมาหลายรุ่น เป็นที่รู้จัก โดยดูได้จากกรอบรูปที่มีดาราและคนดังๆ หลายคนที่เคยแวะมาชิมร้านนี้ ร้านหาไม่ยาก มีที่จอดรถสะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 4.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านอาหารปูจ๋า เป็นร้านอาหารในแถบท่าแฉลบ เปิดมานานกว่า 40 ปี เป็นร้านขนาดใหญ่รองรับลูกค้าได้เยอะ มีชื่อเสียงด้านอาหารทะเล มีความหลากหลาย ปู กั้ง ปลา กุ้ง หอย ปลาหมึก ล้วนใช้วัตถุดิบ สดใหม่ มีคุณภาพ บวกกับฝีมือการปรุงที่ได้รสชาติพอเหมาะ ราคาไม่แพง และอยู่ไม่ไกลตัวเมืองจันท์ เดินทางได้สะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 5.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านนภา ตั้งอยู่บนถนนท่าแฉลบ อยู่เกือบสุดท่าเทียบเรือ เป็นหนึ่งในร้านเก่าแก่นานกว่า 30 ปี เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี บรรยากาศแบบเป็นกันเอง เน้นอาหารด้านซีฟู้ด ที่ได้ชื่อว่าสด อร่อย ตัวร้านหาง่าย มีที่จอดรถกว้างขวาง
ห่างออกไป ประมาณ: 5.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ครัวลุงเชย เป็นร้านอาหารที่เปิดมานานกว่า 15 ปี ร้านอยู่ในตัวเมืองจันทบุรี ใกล้กับบริเวณที่ชาวจันท์เรียกว่า แยกเจพี ครัวลุงเชยมีอาหารหลากหลายทั้งแบบกินเล่น กับแกล้ม กับข้าว อาหารทะเล อาหารพื้นบ้าน อาหารใต้ แทบจะครบทุกหมวด อร่อยทุกรายการ เพราะทางร้านใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด สะอาด และราคาไม่แพง จึงเป็นที่นิยม กับคนทุกระดับ เหมาะกับการมากินข้าวกับครอบครัว พบปะสังสรรค์ในกลุ่มเพื่อนฝูง เป็นสถานที่นัดเจอที่สะดวก นั่งได้แบบสบายๆ
ห่างออกไป ประมาณ: 5.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านสมศักดิ์ เป็นร้านอาหารทะเลที่อยู่ในแถบทางไปท่าเรือท่าแฉลบ เป็นร้านที่อาจไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าร้านดังในแถบนั้น แต่เป็นร้านในดวงใจ และเป็นที่คุ้นเคยของคนท้องถิ่นเป็นอย่างดี ด้วยคุณภาพวัตถุดิบ รสชาติอาหารอร่อยถูกปาก ราคาถูกใจ สบายกระเป๋า
ห่างออกไป ประมาณ: 5.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ถือเป็นหนึ่งใน เส้นทางชวนฝัน (Dream Destination) บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ได้เห็นวิวชายฝั่งทะเลแบบกว้างๆ และถนนโค้งสวยๆ ริมชายฝั่งทะเล ราวกับวิวต่างประเทศ โดยจุดชมวิวเนินนางพญานั้น ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต แถวบริเวณหาดคุ้งวิมาน จันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 5.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านท่าแฉลบอาหารทะเล เป็นร้านอาหารอาหารเก่าแก่ เป็นที่รู้จักมานานในจังหวัดจันทบุรี มีชื่อเสียงโด่งดัง บรรยากาศดี อยู่ริมน้ำ มองเห็นวิวแม่น้ำจันทบุรีกว้าง และรสชาติอาหารทะเลที่สด อร่อยถูกปาก ใช้วัตถุดิบมีคุณภาพ และราคาไม่แพงมาก ร้านอยู่ห่างจากตัวเมืองจันท์ไปทางท่าแฉลบเพียง 10 กิโลเมตร เดินทางไปได้สะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 5.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ชามโต เตี๋ยวต้มยำ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใกล้ตัวเมือง อยู่ในซอยทางเข้าวัดป่าคลองกุ้ง เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มาเขย่าวงการก๋วยเตี๋ยวประเภทซีฟู้ด ด้วยการใส่เครื่องซีฟู้ดแน่นเต็มชาม จนเป็นที่ติดใจ บอกต่อกันไปอย่างรวดเร็ว
ห่างออกไป ประมาณ: 6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านข้าวต้มเห็นแล้วหิว เป็นร้านข้าวต้มรอบดึก อยู่ริมถนนมหาราช ร้านค่อนข้างใหญ่ เห็นชัด หาง่าย มีโต๊ะนั่งเยอะ และยังมีห้องจัดเลี้ยงด้วย เมนูอาหารหลากหลาย เป็นพวกกับข้าว ในลักษณะอาหารตามสั่ง มีรายการอาหารทะเลบ้าง บริการรวดเร็ว และราคาไม่แพง
ห่างออกไป ประมาณ: 6.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านดรีม สเต็ก เป็นร้านอาหารประเภทอาหารฝรั่ง และสเต็ก ใช้วัตถุดิบคุณภาพดี รสชาติถูกปาก ราคาประหยัด ถูกใจคนไทย ชาวจันทบุรีรู้จักดีว่า หากต้องการกินสเต็กอร่อย ในราคาพอคบได้ ต้องมาที่นี่ ร้านหาง่าย อยู่ในปั๊มเชลล์ จอดรถได้สะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 6.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ก๋วยเตี๋ยวป้าติ๊ด เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมู / เนื้อเลียง ที่โด่งดังที่สุดในอำเภอท่าใหม่ก็ว่าได้ เป็นร้านที่เปิดมานานหลายปี คนติดใจน้ำซุปที่เข้มข้น หอมเครื่องสมุนไพร มีความเป็นก๋วยเตี๋ยวเลียงแบบที่ไม่เหมือนที่ไหน เส้นทางไปยังร้านอาจจะสับสนหน่อยสำหรับคนต่างถิ่น
ห่างออกไป ประมาณ: 6.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านข้าวต้มสมบูรณ์ เป็นร้านข้าวต้มชื่อดังประจำจังหวัดจันทบุรี เป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดมานาน ร้านอยู่บริเวณตลาดซุ้ย ใจกลางเมืองจันทบุรี บรรยากาศแบบร้านตามสั่งริมทางธรรมดา แต่ได้รสชาติอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย ได้เยอะ อาหารออกเร็ว ไม่ต้องรอนาน แถมราคาไม่แพง คุ้มค่า เรียกว่าเอาใจคนที่ชอบหาของกินยามดึก ช่วงหัวค่ำคนแน่นร้านแทบทุกวัน
ห่างออกไป ประมาณ: 6.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านซิปังโต้ ถือเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเจ้าแรกในจังหวัดจันทบุรี จึงที่เป็นที่รู้จักกันดี ตั้งอยู่ในตัวเมือง ตอนนี้มี 2 สาขา เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่อร่อย คุ้มค่า ราคาไม่แพง คนที่มาจันทบุรีแล้วเบื่ออาหารทะเล แต่นึกอยากกินอาหารญี่ปุ่น มักจะนึกถึงร้านซิปังโต้ก่อนเสมอ
ห่างออกไป ประมาณ: 6.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ก๋วยเตี๋ยวหน้าไปรษณีย์ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่คนจันท์ชื่นชอบ ตั้งอยู่ในตัวเมือง อยู่ในตรอกตรงข้ามไปรษณีย์ สาขาจันท์ธานี ก๋วยเตี๋ยวเน้นไปทางก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น มีทั้งเนื้อและหมู มีดีที่ความหลากหลายของลูกชิ้น และเครื่องต่างๆ ที่สำคัญราคาไม่แพง
ห่างออกไป ประมาณ: 7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านจันทรโภชนา เป็นร้านอาหารพื้นบ้านที่อยู่ใจกลางเมือง เปิดมานานกว่า 50 ปี ใครที่มาจังหวัดจันทบุรี แล้วอยากรู้จักคนจันท์แท้ๆ ต้องแวะมาลองลิ้มชิมอาหารพื้นเมือง ร้านจันทรโภชนา เมนูอาหารของที่ร้าน เป็นอาหารที่หากินได้ยาก มีเมนูที่นำผักผลไม้พื้นเมืองมาดัดแปลงเป็นอาหารจานเด็ดแม้แต่คนจันท์เองยังต้องตามมากินที่นี่
ห่างออกไป ประมาณ: 7.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านป้าภา เป็นร้านอาหารประเภทอาหารอีสาน ส้มตำ ไก่ทอด เป็นร้านเล็กๆ ริมถนนสุขาภิบาล (ชุมชนริมน้ำจันทบูร) ได้ชมวิวชิลๆ เน้นบรรยากาศริมน้ำ อาหารรสชาติแซบได้ใจ ราคาอาหารไม่แพงมากนัก ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านส้มตำในตัวเมืองจันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 7.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านก๋วยจั๊บป้าไหม จันทบุรี เป็นร้านก๋วยจั๊บเก่าแก่ บนถนนสุขาภิบาล ในย่านชุมชนริมน้ำจันทบูร ใครผ่านไปผ่านมา จะได้กลิ่นของน้ำซุปสูตรโบราณ หอมเตะจมูกชวนให้หิวตั้งแต่เช้า ร้านก๋วยจั๊บป้าไหม หาไม่ยาก อยู่ใกล้กับศาลเจ้าตั้วเล่าเอี๊ย
ห่างออกไป ประมาณ: 7.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านท่ามาจัน อยู่ในตัวเมือง บนถนนสุขาภิบาล หรือที่รู้จักว่าย่านชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นร้านอาหารแบบนั่งชิวๆ ในบรรยากาศสบายๆ สไตล์ย้อนยุค มีทั้งส่วนริมน้ำ และในห้องแอร์ที่มีการตกแต่งแนวคลาสสิกร่วมสมัย เหมาะกับการนั่งกินข้าว นัดสังสรรค์ นั่งเล่นเพลินๆ จิบเครื่องดื่มเบาๆ เคล้าเสียงเพลง หรือต้องการสร้างความประทับใจให้คนรัก
ห่างออกไป ประมาณ: 7.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ครัวร่มไม้ริมน้ำ เป็นร้านอาหารบรรยากาศริมแม่น้ำ อยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำกับถนนชุมชนริมน้ำจันทบูร ถือว่าใกล้ตัวเมืองมาก เดินทางสะดวก มีที่จอดรถสบาย เหมาะกับการนั่งรับประทานอาหาร รับลม ชมวิวริมแม่นำ้จันทบุรี แบบชิวๆ สบายๆ
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2021 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com