พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี จันทบุรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จัดแสดงและรวบรวมโบราณวัตถุที่นำขึ้นมาจากใต้น้ำ ทั้งในทะเล และแม่น้ำ รวมถึงการจัดแสดงให้เห็นวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของนักโบราณคดีใต้น้ำ วิถีชีวิตชาวเรือ และลักษณะของเรือต่างๆ ที่เคยใช้ในประเทศไทย เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดชม เหมาะกับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆ จะได้ตื่นตาตื่นใจกับเรือสำเภอจำลองขนาดเท่าของจริง และหุ่นจำลองผู้คนที่ใช้ชีวิตบนเรือขนาดเท่าของจริงที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของการขนสินค้ามาค้าขายในสมัยโบราณ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี ตั้งอยู่ในบริเวณค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อผ่านประตูป้อมค่ายเนินวงเข้าไป ก็จะเจอกับพิพิธภัณฑ​์เลย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นการเก็บโบราณวัตถุ ที่ได้ศึกษาวิจัยด้านโบราณคดีใต้น้ำมาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 และใช้พื้นที่ในค่ายเนินวง เปิดเป็นศูนย์ศึกษาการปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำ ขั้นตอน วิธีการสำรวจ เก็บกู้ และการอนุรักษ์โบราณวัตถุใต้ทะเล ที่จมอยู่มากมายในซากเรือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2544 โดยสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นองค์ประธาน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี เป็นแหล่งความรู้ด้านโบราณคดีใต้น้ำ ประวัติและผลงานของพาณิชย์นาวีไทย ที่ได้ปฏิบัติการเก็บโบราณวัตถุที่เป็นสมบัติของชาติ จากเรือสำเภาโบราณที่จมอยู่ใต้ทะเลอ่าวไทย นำมาจัดแสดงเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย

พิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารแฝด 2 ชั้น ชั้นล่างจำลองการสำรวจและเก็บโบราณวัตถุใต้น้ำ จากซากเรือที่จมอยู่ใต้น้ำ โดยมีนักดำน้ำชุดสำรวจ ส่วนชั้นบนเป็นห้องจัดแสดง ที่แบ่งออกได้เป็น 6 ห้อง ได้แก่

1.ห้องจัดแสดงสินค้าและชีวิตชาวเรือ

[:nonewline:]
ห้องแรก เป็นห้องที่โดดเด่นที่สุด เมื่อเข้ามาก็จะพบกับเรือสำเภาลำใหญ่มหึมา ชื่อว่า "บรรพนาวิน"​ ที่แปลว่า บรรพบุรุษแห่งการเดินเรือ เป็นเรือสำเภาโบราณที่ต่อขึ้นจากไม้ โดยจำลองจากขนาดเท่าของจริง (ใช้ขนาดจากลำที่เล็กที่สุด) ที่หัวเรือด้านหน้าวาดเป็นรูป "ราหู" ที่เป็นความเชื่อของชาวเรือว่า พายุและโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นระหว่างเดินเรือ ชาวเรือเชื่อว่าเกิดจากภูติผีปีศาจ ที่สามารถป้องกันได้ด้วยราหู ทำให้ลูกเรือมั่นใจว่าจะออกเรือเดินทางได้อย่างปลอดภัย ด้านท้ายเรือ วาดเป็นรูปนกฟินิกซ์เกาะอยู่บนภูเขากลางทะเล ซึ่งหมายถึงความเป็นอมตะ เปรียบได้กับชาวเรือที่เรือไม่ล่ม ไม่จม และที่ด้านข้างของเรือทั้งซ้าย-ขวา วาดเป็นรูปตา (เหมือนกับเรือสำเภาที่วัดยานนาวา กรุงเทพฯ​) ซึ่งก็เป็นกุศโลบายว่า เรือมีตามองไว้มองเส้นทาง สามารถวิ่งไปในทิศทางที่ถูกต้อง ไม่หลงทาง ลักษณะลูกตาเรือสามารถแยกประเภทของเรือได้ เช่น

 

- หากวาดลูกตาแบบมองไปข้างหน้า หมายถึง เรือนั้นเป็นเรือสำเภาค้าขาย เป็นเรือพาณิชย์นาวี
- หากวาดตาดำแบบมองลงด้านล่าง หมายถึง เป็นเรือสำเภาประมง กำลังมองหาปลา ปลาหมึก ทำให้จับสัตว์ทะเลได้ง่าย

ส่วนกลางลำเรือ ทำเป็นห้องกระจกให้เห็นภายในห้องเก็บสินค้าใต้ท้องเรือ (ที่เรียกว่าห้องระวางสินค้า) ส่วนใหญ่เป็นเครื่องสังคโลก จานชาม ไห เครื่องบรรณาการ ผ้า แพรพรรณ โลหะทองแดง
จากบริเวณใต้ท้องเรือมีบันได สามารถขึ้นไปยังดาดฟ้าเรือได้ ด้านบนมีการจำลอง ลักษณะความเป็นอยู่ และการทำงานของผู้คนบนเรือ มีหุ่นปั้นผู้ที่ทำหน้าที่แต่ละอย่างบนเรือ เช่น ลูกเรือ (เรียก จุ่นจู๊) คนครัวทำกับข้าวเลี้ยงลูกเรือ (เรียก จุ่นโพ่) ผู้ดูแลเสากระโดงเรือ (เรียก อาปั๋น) ผู้ที่ขนสินค้า (เรียก กุลี) หุ่นจำลองเหล่านี้ทำให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่บนเรือ นอกจากนี้ยังจัดแสดงของมีค่าที่พบจากแหล่งเรือจมบริเวณอ่าวไทย เช่น จี้ทองคำฝังพลอยแดง และกำไลข้อมือทองคำ

2.ห้องแนะนำปฏิบัติงานโบราณคดีใต้น้ำ

[:nonewline:]
เป็นห้องจัดแสดงแสดงเรื่องราวเทคนิคการทำงานของนักโบราณคดีใต้น้ำ ให้ความรู้ตั้งแต่โบราณคดีใต้น้ำคืออะไร แตกต่างจากโบราณคดีบนบกอย่างไร มีการจำลองลักษณะของแหล่งโบราณคดีใต้น้ำ แสดงวิธีการทำงาน เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

 

โดยทั่วไปแล้ว หากปล่อยโบราณวัตถุต่างๆ ไว้ใต้น้ำ ก็จะมีพวกนักล่าสมบัติมางมเพื่อนำไปขาย นักโบราณคดีจึงต้องทำการเคลื่อนย้ายวัตถุเหล่านั้นขึ้นมา ซึ่งตามหลักการแล้ว จะต้องมีการบันทึกก่อนการเคลื่อนย้าย ว่าวัตถุแต่ละชิ้น อยู่ในสภาพแบบไหนมาก่อน โดยมีนักประดาน้ำลงไปสเก็ตภาพใต้น้ำตามสภาพเดิมของวัตถุก่อนนำขึ้นจากน้ำ

3.ห้องคลังเก็บโบราณวัตถุ

[:nonewline:]
คลังเก็บโบราณวัตถุ เป็นห้องที่ไม่สามารถเข้าไปชมด้านในอย่างใกล้ชิดได้ เป็นการดูผ่านห้องกระจก ภายในห้องมีการเก็บรักษาโบราณวัตถุที่นำขึ้นมาจากใต้น้ำเรียงรายอยู่มากมาย บางส่วนได้จากการจับกุมผู้ลักลอบนำวัตถุโบราณมาขายทอดตลาด วัตถุโบราณส่วนใหญ่เป็นภาชนะกระเบื้อง และเซรามิค เช่น ถ้วยชาม หม้อ ไห กระปุก ตุ๊กตารูปคน รูปสัตว์ สังเกตได้ว่าหากโบราณวัตถุชิ้นไหนที่เคยจมอยู่ใต้พื้นทราย หรือโดนทรายถมทับอยู่ ก็จะยังคงมีความสมบูรณ์ หากชิ้นไหนโผล่พ้นทราย อาจมีพวกหอย เพลียงมาเกาะตามวัตถุ ทำให้วัตถุโบราณมีสภาพแปรเปลี่ยนไปบ้าง
โบราณวัตถุประเภทเครื่องสังคโลก ที่พบส่วนใหญ่มาจากแหล่งเตาเผา 2 แหล่ง คือเตาแม่น้ำน้อย จังหวัดสิงห์บุรี และเตาศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

 

4.ห้องแสดงเรือและชีวิตชาวเรือ

[:nonewline:]
ห้องนี้น่าจะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้ที่รักและหลงใหลเรือแบบต่างๆ เพราะมีเรือโมเดลจำลองย่อส่วน จากสัดส่วนจริง เรือแต่ละลำ มีการใช้ตุ๊กตาประกอบการใช้งานจริง ซึ่งเมืองไทยถือว่าเป็นเมืองที่มีเรือมากกว่า 100 ชนิด และบางชนิดไม่มีให้เห็นอีกแล้ว เช่นเรือผีหลอก เรืออีโปง เรือบด เรือมาดเก๋ง เรือเมล์ เรือประมง เรือฉลอมท้ายญวน เรือทูลกระหม่อม (เรือที่เข้าต่อสู้กับฝรั่งเศสในช่วง ร.ศ.112)


5.ห้องของดีเมืองจันทร์

 

[:nonewline:]
เป็นห้องจัดแสดงประวัติ ความเป็นมาของเมืองจันทบุรี การก่อตั้งเมือง มรดกทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวและของดีที่มีชื่อเสียงของจันทบุรี เช่น ผลไม้ อัญมณี เสื่อ

 

6.ห้องบุคคลสำคัญ
เป็นห้องที่แสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ที่ทำให้เมืองจันทบุรี เป็นเมืองที่มีบทบาทในการกอบกู้เอกราช จากการเสียกรุงครั้งที่ 2 มีการมีการจำลองภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญ เช่นพิธีปราบดาภิเษก

สิ่งที่น่าสนใจบริเวณใกล้เคียง
- ป้อมค่ายเนินวง (อยู่ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์) (ลิ้งค์ไปหน้าpageของเรา)
- วัดวัดโยธานิมิต (อยู่ถนนเส้นด้านหลังพิพิธภัณฑ์) (ลิ้งค์ไปหน้าpageของเรา)
- ศาลหลักเมืองเก่า (อยู่ถนนเส้นด้านหลังพิพิธภัณฑ์)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี
ที่อยู่ 80 หมู่ 8 โบราณสถานค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
ติดต่อ 039-391-431
เว็บไซต์ http://kaineonwong.blogspot.com/
เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/207171695986671

ค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ชาวไทย 20 บาท
ชาวต่างชาติ 100 บาท

เวลาทำการ
เปิดวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ปิดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(อาจหยุดชดเชยในกรณีวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรงกับวันจันทร์-อังคาร ควรโทรสอบถามอีกครั้ง)

การเดินทาง
ห่างจากวัดพลับ 1.6 กิโลเมตร
ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 5 กิโลเมตร

 

โบราณสถานค่ายเนินวง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี และวัดโยธานิมิต อยู่ในบริเวณใกล้กัน ใช้เส้นทางเดียวกันได้

1หากใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท (หมายเลข 3) มาจากจังหวัดระยอง ตรงมาทางจันทบุรี ก่อนถึงแยกเข้าตัวเมือง ให้เลี้ยวขวาตรงสี่แยกเนินสูง (แยกไฟแดง) เพื่อเข้าถนนหมายเลข 3323
 
2พอเลี้ยวตรงแยกเนินสูงมาแล้ว ให้ตรงไปเรื่อยๆ ประมาณ 3 กิโลเมตร จะเจอสามแยกรูปตัวที (T) ให้เลี้ยวซ้ายไปทางจันทบุรี
 
3เมื่อเลี้ยวซ้ายแล้ว ตรงตามทางไปสัก 700 เมตร จะมีทางแยก (เหมือนเป็นสามแยกแบบสามเหลี่ยม) ซึ่งตรงแยกนี้ ให้ตรงไปตามป้ายบอกทางไปค่ายเนินวง (แต่แยกนี้ต้องระวัง เพราะทางหลักเป็นทางโค้งซ้าย ไปตรงต้องระวังรถเลี้ยวที่สวนมาจากทางขวาด้วย)
 
4จากนั้นตรงไปตามทางหลักเรื่อย ๆ (ไกลพอประมาณ) แล้วจะเจอ ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล บางกะจะ
 
5หลังจากเจอ ร.พ. แล้ว ตรงไปตามทางหลักอีกสักระยะ จะเจอป้ายพิพิธภัณฑ์ พาณิชย์นาวี ให้เลี้ยวซ้าย ตามป้ายไป
 
6พอเลี้ยวเข้ามาก็จะถึงพิพิธภัณฑ์ พานิชย์นาวี เลย

 

ข้อมูลจากแหล่งอื่น และ รีวิว :
Image
Gallery

แผนที่

แสดงร้านอาหารใกล้เคียง
สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 0.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
โบราณสถานค่ายเนินวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่มีมานานกว่า 180 ปี เป็นอดีตเมืองเก่าของจันทบุรี และเป็นป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดทางภาคตะวันออกในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ค่ายเนินวงอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง แวะได้สะดวก สามารถขับรถเข้าไปภายในค่ายและชมสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ ภายในค่ายได้ เช่น ศาลหลักเมืองเก่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี และวัดโยธานิมิต
ห่างออกไป ประมาณ: 0.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดโยธานิมิต เป็นวัดประจำเมืองจันทบุรีในสมัยรัชกาลที่ 3 ครั้งที่เมืองจันทบุรีได้ย้ายมาอยู่ที่ค่ายเนินวง ภายในวัดมีพระคู่บ้านคู่เมือง หรือหลวงพ่อใหญ่ที่เป็นที่เคารพสักการะ สามารถแวะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล วัดตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง ห่างไปเพียง 5 กิโลเมตร ใกล้กับวัดโยธานิมิต ยังสามารถแวะศาลหลักเมืองเก่า ชมป้อมค่าย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี ที่อยู่ในระแวกเดียวกันได้ด้วย
ห่างออกไป ประมาณ: 1.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดพลับ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมานานกว่า 250 ปี มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ที่เคยประกอบพิธีทางศาสนาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และยังคงมีการอนุรักษ์ศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายเอาไว้ให้ชมหลายอย่าง วัดพลับอยู่ใกล้ตัวเมืองจันท์ แวะง่าย และยังใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง เช่นค่ายเนินวง พิพิธภัณฑ์สถาน พาณิชย์นาวี เป็นต้น
ห่างออกไป ประมาณ: 4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดเขาพลอยแหวน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 190 ปี เป็นวัดที่อยู่ใกล้ตัวเมือง ห่างจากตัวเมืองจันท์เพียง 10 กิโลเมตร สามารถแวะกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่รัตนคีรีเจดีย์ และชมพระพุทธบาทจำลองที่อยู่บนยอดเขา และยังได้ชมวิวทิวทัศน์สวยๆ ของเมืองจันท์จากบนยอดเขา
ห่างออกไป ประมาณ: 4.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) เสมือนเป็นปอดของจังหวัดจันทบุรี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจขนาดใหญ่ใจกลางเมือง สำหรับเดินเล่น ออกกำลังกาย ที่สำคัญบริเวณเกาะกลางสวน ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เป็นรูปปั้นเดียวกันกับรูปด้านหลังแบ้งค์ยี่สิบเก่า สามารถเดินเข้าไปในเกาะกลางน้ำ กราบสักการะ และถ่ายรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ได้
ห่างออกไป ประมาณ: 5.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ตลาดพลอย หรือถนนอัญมณี เป็นตลาดการซื้อขายพลอยในจันทบุรีโด่งดังและมีชื่อเสียงกว้างไกลในระดับโลก และเป็นตลาดการค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพราะเป็นศูนย์รวมการค้าพลอยแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ผู้ที่สนใจซื้อเครื่องประดับ หรือต้องการเห็นบรรยากาศการซื้อขายพลอยว่าทำกันยังไง สามารถเดินชมการซื้อขาย หรือแวะซื้อพลอยได้
ห่างออกไป ประมาณ: 5.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นสถานที่สำคัญของเมืองจันทบุรี เสมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจันทบุรี ที่แสดงถึงความศรัทธา และจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับผู้ที่เดินทางมาถึงตัวเมืองจันทบุรีแล้ว ไม่ควรพลาดแวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพร
ห่างออกไป ประมาณ: 5.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นถนนเก่าที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ วิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ที่มาความเป็นมานานมากกว่า 300 ปี เป็นชุมชนที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุด มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด โดยมีการพยายามอนุรักษ์ไว้ให้อยู่ในสภาพเดิม เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่เหมือนได้ย้อนกลับไปในอดีต
ห่างออกไป ประมาณ: 5.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ศาลหลักเมือง เป็นศาลคู่บ้านคู่เมือง และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดจันทบุรี ที่ชาวจันทบุรีเคารพนับถือ ในแต่ละวันจะมีผู้คนมาไหว้ สักการะ ปิดทอง ขอพร ขอให้มีโชคลาภเป็นจำนวนมาก ศาลหลักเมืองอยู่ในตัวเมือง ริมถนนท่าหลวง เป็นจุดที่อยู่ติดกันกับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หากแวะที่เดียว ก็สามารถสักการะได้ทั้งสองจุด
ห่างออกไป ประมาณ: 6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) เป็นวัดเก่าแก่นานกว่า 200 ปี เป็นสถานที่ที่ยังคงอนุรักษ์ศิลปวัตถุ และโบสถ์เก่าแก่เอาไว้ สามารถแวะเที่ยวชมโบสถ์เก่าแก่ กราบสักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารพระพุทธไสยาสน์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
ห่างออกไป ประมาณ: 6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญในอดีต ที่ยังคงปรากฏหลักฐาน และร่องรอยที่ช่วยสานต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นแหล่งความรู้สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
ห่างออกไป ประมาณ: 6.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวในเขตตัวเมืองจันทบุรี เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปีมีความสวยงามและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย เปิดให้ผู้คนแวะเข้าไปเยี่ยมชมภายในโบสถ์ได้ มีผู้คนแวะมาถ่ายรูป
ห่างออกไป ประมาณ: 8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ถือเป็นหนึ่งใน เส้นทางชวนฝัน (Dream Destination) บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ได้เห็นวิวชายฝั่งทะเลแบบกว้างๆ และถนนโค้งสวยๆ ริมชายฝั่งทะเล ราวกับวิวต่างประเทศ โดยจุดชมวิวเนินนางพญานั้น ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต แถวบริเวณหาดคุ้งวิมาน จันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 8.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ถือเป็นหนึ่งใน เส้นทางชวนฝัน (Dream Destination) บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ได้เห็นวิวชายฝั่งทะเลแบบกว้างๆ และถนนโค้งสวยๆ ริมชายฝั่งทะเล ราวกับวิวต่างประเทศ โดยจุดชมวิวเนินนางพญานั้น ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต แถวบริเวณหาดคุ้งวิมาน จันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 9.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วังสวนบ้านแก้ว เป็นวังเก่าแก่ ที่เคยเป็นพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ที่เคยประทับนานถึง 18 ปี ปัจจุบันได้จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น วังสวนบ้านแก้ว ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมือง สามารถแวะเที่ยวชมได้สะดวก
ร้านอาหารใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 1.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านปั้นจิ้ม เป็นร้านอาหารในแถบท่าแฉลบ บรรยากาศริมแม่น้ำจันทบุรี เป็นร้านเก่าแก่ที่ย้ายมาจากถนนมหาราช ตกแต่งให้ดูทันสมัย เรียบง่าย นั่งสบายแบบชิวๆ เหมาะกับการสังสรร นัดพบปะเพื่อนฝูง และกินข้าวกับครอบครัวในวันพักผ่อน มีสนามเด็กเล่น ห้องคาราโอเกะ ฃมีอาหารให้เลือกหลากหลายประเภท รสชาติอร่อย ในราคามาตรฐาน
ห่างออกไป ประมาณ: 4.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ครัวลุงเชย เป็นร้านอาหารที่เปิดมานานกว่า 15 ปี ร้านอยู่ในตัวเมืองจันทบุรี ใกล้กับบริเวณที่ชาวจันท์เรียกว่า แยกเจพี ครัวลุงเชยมีอาหารหลากหลายทั้งแบบกินเล่น กับแกล้ม กับข้าว อาหารทะเล อาหารพื้นบ้าน อาหารใต้ แทบจะครบทุกหมวด อร่อยทุกรายการ เพราะทางร้านใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด สะอาด และราคาไม่แพง จึงเป็นที่นิยม กับคนทุกระดับ เหมาะกับการมากินข้าวกับครอบครัว พบปะสังสรรค์ในกลุ่มเพื่อนฝูง เป็นสถานที่นัดเจอที่สะดวก นั่งได้แบบสบายๆ
ห่างออกไป ประมาณ: 4.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงพระยาตรัง เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงที่โด่งดังที่สุดในเขตตัวเมืองจันท์ ใครที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเลียงสูตรต้นตำรับ มักจะนึกถึงร้านที่พระยาตรังเป็นอันดับแรก เพราะเป็นร้านขนาดใหญ่ เปิดมานานกว่า 30 ปี ตกทอดกันมาหลายรุ่น เป็นที่รู้จัก โดยดูได้จากกรอบรูปที่มีดาราและคนดังๆ หลายคนที่เคยแวะมาชิมร้านนี้ ร้านหาไม่ยาก มีที่จอดรถสะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 4.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ถือเป็นหนึ่งใน เส้นทางชวนฝัน (Dream Destination) บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ได้เห็นวิวชายฝั่งทะเลแบบกว้างๆ และถนนโค้งสวยๆ ริมชายฝั่งทะเล ราวกับวิวต่างประเทศ โดยจุดชมวิวเนินนางพญานั้น ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต แถวบริเวณหาดคุ้งวิมาน จันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 4.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ชามโต เตี๋ยวต้มยำ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใกล้ตัวเมือง อยู่ในซอยทางเข้าวัดป่าคลองกุ้ง เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มาเขย่าวงการก๋วยเตี๋ยวประเภทซีฟู้ด ด้วยการใส่เครื่องซีฟู้ดแน่นเต็มชาม จนเป็นที่ติดใจ บอกต่อกันไปอย่างรวดเร็ว
ห่างออกไป ประมาณ: 4.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านข้าวต้มเห็นแล้วหิว เป็นร้านข้าวต้มรอบดึก อยู่ริมถนนมหาราช ร้านค่อนข้างใหญ่ เห็นชัด หาง่าย มีโต๊ะนั่งเยอะ และยังมีห้องจัดเลี้ยงด้วย เมนูอาหารหลากหลาย เป็นพวกกับข้าว ในลักษณะอาหารตามสั่ง มีรายการอาหารทะเลบ้าง บริการรวดเร็ว และราคาไม่แพง
ห่างออกไป ประมาณ: 4.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านอาหารปูจ๋า เป็นร้านอาหารในแถบท่าแฉลบ เปิดมานานกว่า 40 ปี เป็นร้านขนาดใหญ่รองรับลูกค้าได้เยอะ มีชื่อเสียงด้านอาหารทะเล มีความหลากหลาย ปู กั้ง ปลา กุ้ง หอย ปลาหมึก ล้วนใช้วัตถุดิบ สดใหม่ มีคุณภาพ บวกกับฝีมือการปรุงที่ได้รสชาติพอเหมาะ ราคาไม่แพง และอยู่ไม่ไกลตัวเมืองจันท์ เดินทางได้สะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 5.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านดรีม สเต็ก เป็นร้านอาหารประเภทอาหารฝรั่ง และสเต็ก ใช้วัตถุดิบคุณภาพดี รสชาติถูกปาก ราคาประหยัด ถูกใจคนไทย ชาวจันทบุรีรู้จักดีว่า หากต้องการกินสเต็กอร่อย ในราคาพอคบได้ ต้องมาที่นี่ ร้านหาง่าย อยู่ในปั๊มเชลล์ จอดรถได้สะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 5.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านข้าวต้มสมบูรณ์ เป็นร้านข้าวต้มชื่อดังประจำจังหวัดจันทบุรี เป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดมานาน ร้านอยู่บริเวณตลาดซุ้ย ใจกลางเมืองจันทบุรี บรรยากาศแบบร้านตามสั่งริมทางธรรมดา แต่ได้รสชาติอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย ได้เยอะ อาหารออกเร็ว ไม่ต้องรอนาน แถมราคาไม่แพง คุ้มค่า เรียกว่าเอาใจคนที่ชอบหาของกินยามดึก ช่วงหัวค่ำคนแน่นร้านแทบทุกวัน
ห่างออกไป ประมาณ: 5.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านนภา ตั้งอยู่บนถนนท่าแฉลบ อยู่เกือบสุดท่าเทียบเรือ เป็นหนึ่งในร้านเก่าแก่นานกว่า 30 ปี เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี บรรยากาศแบบเป็นกันเอง เน้นอาหารด้านซีฟู้ด ที่ได้ชื่อว่าสด อร่อย ตัวร้านหาง่าย มีที่จอดรถกว้างขวาง
ห่างออกไป ประมาณ: 5.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านซิปังโต้ ถือเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเจ้าแรกในจังหวัดจันทบุรี จึงที่เป็นที่รู้จักกันดี ตั้งอยู่ในตัวเมือง ตอนนี้มี 2 สาขา เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่อร่อย คุ้มค่า ราคาไม่แพง คนที่มาจันทบุรีแล้วเบื่ออาหารทะเล แต่นึกอยากกินอาหารญี่ปุ่น มักจะนึกถึงร้านซิปังโต้ก่อนเสมอ
ห่างออกไป ประมาณ: 5.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ก๋วยเตี๋ยวหน้าไปรษณีย์ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่คนจันท์ชื่นชอบ ตั้งอยู่ในตัวเมือง อยู่ในตรอกตรงข้ามไปรษณีย์ สาขาจันท์ธานี ก๋วยเตี๋ยวเน้นไปทางก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น มีทั้งเนื้อและหมู มีดีที่ความหลากหลายของลูกชิ้น และเครื่องต่างๆ ที่สำคัญราคาไม่แพง
ห่างออกไป ประมาณ: 5.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านจันทรโภชนา เป็นร้านอาหารพื้นบ้านที่อยู่ใจกลางเมือง เปิดมานานกว่า 50 ปี ใครที่มาจังหวัดจันทบุรี แล้วอยากรู้จักคนจันท์แท้ๆ ต้องแวะมาลองลิ้มชิมอาหารพื้นเมือง ร้านจันทรโภชนา เมนูอาหารของที่ร้าน เป็นอาหารที่หากินได้ยาก มีเมนูที่นำผักผลไม้พื้นเมืองมาดัดแปลงเป็นอาหารจานเด็ดแม้แต่คนจันท์เองยังต้องตามมากินที่นี่
ห่างออกไป ประมาณ: 5.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านสมศักดิ์ เป็นร้านอาหารทะเลที่อยู่ในแถบทางไปท่าเรือท่าแฉลบ เป็นร้านที่อาจไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าร้านดังในแถบนั้น แต่เป็นร้านในดวงใจ และเป็นที่คุ้นเคยของคนท้องถิ่นเป็นอย่างดี ด้วยคุณภาพวัตถุดิบ รสชาติอาหารอร่อยถูกปาก ราคาถูกใจ สบายกระเป๋า
ห่างออกไป ประมาณ: 5.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านป้าภา เป็นร้านอาหารประเภทอาหารอีสาน ส้มตำ ไก่ทอด เป็นร้านเล็กๆ ริมถนนสุขาภิบาล (ชุมชนริมน้ำจันทบูร) ได้ชมวิวชิลๆ เน้นบรรยากาศริมน้ำ อาหารรสชาติแซบได้ใจ ราคาอาหารไม่แพงมากนัก ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านส้มตำในตัวเมืองจันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 5.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านท่ามาจัน อยู่ในตัวเมือง บนถนนสุขาภิบาล หรือที่รู้จักว่าย่านชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นร้านอาหารแบบนั่งชิวๆ ในบรรยากาศสบายๆ สไตล์ย้อนยุค มีทั้งส่วนริมน้ำ และในห้องแอร์ที่มีการตกแต่งแนวคลาสสิกร่วมสมัย เหมาะกับการนั่งกินข้าว นัดสังสรรค์ นั่งเล่นเพลินๆ จิบเครื่องดื่มเบาๆ เคล้าเสียงเพลง หรือต้องการสร้างความประทับใจให้คนรัก
ห่างออกไป ประมาณ: 5.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านก๋วยจั๊บป้าไหม จันทบุรี เป็นร้านก๋วยจั๊บเก่าแก่ บนถนนสุขาภิบาล ในย่านชุมชนริมน้ำจันทบูร ใครผ่านไปผ่านมา จะได้กลิ่นของน้ำซุปสูตรโบราณ หอมเตะจมูกชวนให้หิวตั้งแต่เช้า ร้านก๋วยจั๊บป้าไหม หาไม่ยาก อยู่ใกล้กับศาลเจ้าตั้วเล่าเอี๊ย
ห่างออกไป ประมาณ: 5.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านท่าแฉลบอาหารทะเล เป็นร้านอาหารอาหารเก่าแก่ เป็นที่รู้จักมานานในจังหวัดจันทบุรี มีชื่อเสียงโด่งดัง บรรยากาศดี อยู่ริมน้ำ มองเห็นวิวแม่น้ำจันทบุรีกว้าง และรสชาติอาหารทะเลที่สด อร่อยถูกปาก ใช้วัตถุดิบมีคุณภาพ และราคาไม่แพงมาก ร้านอยู่ห่างจากตัวเมืองจันท์ไปทางท่าแฉลบเพียง 10 กิโลเมตร เดินทางไปได้สะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 5.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ครัวร่มไม้ริมน้ำ เป็นร้านอาหารบรรยากาศริมแม่น้ำ อยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำกับถนนชุมชนริมน้ำจันทบูร ถือว่าใกล้ตัวเมืองมาก เดินทางสะดวก มีที่จอดรถสบาย เหมาะกับการนั่งรับประทานอาหาร รับลม ชมวิวริมแม่นำ้จันทบุรี แบบชิวๆ สบายๆ
ห่างออกไป ประมาณ: 5.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ก๋วยเตี๋ยวเจ๊อี๊ด ริมน้ำ เป็นอีกหนึ่งในร้านก๋วยเตี๋ยวทะเลชื่อดังของจังหวัดจันทบุรี เป็นร้านแนะนำสำหรับคนชอบก๋วยเตี๋ยวกั้ง และซีฟู้ดประเภท กุ้ง ปู หมึกไข่ ร้านอยู่ในตัวเมือง แถวชุมชนริมน้ำจันทบูร บริเวณตลาดล่าง เป็นถนนเส้นเล็กๆ ที่รถยนต์เข้าไปไม่สะดวก แต่ก็สามารถจอดรถไว้ที่วัดโรมันคาทอลิก(โบสถ์คาทอลิก) แล้วเดินมาได้ไม่ไกล
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2021 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com