สถูปเจดีย์พระเจ้าตากสินมหาราชอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในอำเภอบางคล้า ที่พระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้อิสรภาพให้กลับคืนมาอีกครั้ง แวะเคารพสักการะ และรำลึกถึงคุณความดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ปากน้ำโจ้โล้ สถูปเจดีย์อยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอบางคล้า ใกล้ถนนสายหลัก แวะได้สะดวก

พระสถูปเจดีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำคลองท่าลาด* ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนที่ปลายคลองไหลออกสู่แม่น้ำบางปะกง ห่างจากตัวอำเภอบางคล้าเกือบ 2 กิโลเมตร

* คลองท่าลาด มีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ถือเป็นลำน้ำสายสำคัญของอำเภอพนมสารคาม และกล่าวกันว่าเป็นพื้นที่ลุ่มแม่น้ำที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยทวารวดี ลำน้ำสายนี้ไหลจากฝั่งตะวันออกมายังฝั่งตะวันตก เกิดจากการรวมกันของลำน้ำคลองระบม ที่มีต้นน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำคลองระบม มาบรรจบกับคลองสียัด ที่มาจากอ่างเก็บน้ำคลองสียัด ใกล้อ่างฤาไน ไหลมารวมกันเป็นคลองท่าลาด ที่คดเคี้ยว เลี้ยวผ่านตัวอำเภอพนมสารคาม และไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงตรงอำเภอบางคล้า หรือบริเวณสถูปเจดีย์ พระเจ้าตากสินมหาราช

กล่าวกันว่าบริเวณปากน้ำโจ้โล้ (หรือตรงคลองท่าลาด) เป็นสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ช่วงก่อนกรุงศรีอยุธยาจะแตก หรือก่อนปีพ.ศ.2310 ขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสิน ยังดำรงตำแหน่งพระยาวชิรปราการ ทรงเห็นว่าอยุธยาคงไม่สามารถต้านกำลังพม่าไว้ได้ จึงได้ตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมา พร้อมด้วยกองทัพของพระองค์จำนวนหนึ่ง มาทางภาคตะวันออกเพื่อออกมาตั้งหลัก และรวบรวมไพร่พลกลับไปตีเอาพระนครคืน ขณะที่เดินทัพมาหยุดรอทหารที่ตามกองทัพมาไม่ทัน ได้มาหยุดประทับที่หนองน้ำเพื่อหุงหาอาหาร ได้เกิดปะทะกับกองทัพพม่า ทั้งทัพบกและทัพเรือที่ตั้งอยู่ที่ปากน้ำโจ้โล้ พระเจ้าตากทรงทราบ จึงรับสั่งให้ตั้งแนวรับ ขุดหลุมเพลาะ** วางปืนตับ เรียงหน้ากระดานไว้ พอทัพพม่าเข้ามาใกล้ ก็โจมตีจนพม่าแตกพ่ายไป

** สนามเพลาะ คือการทำแนวตั้งรับ หรือแนวป้องกันในการทำสงคราม มักจะขุดเป็นหลุมหรือคูเพื่อบังข้าศึก

หลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าตากก็ได้รวบรวมกองทัพ กลับไปกอบกู้อิสรภาพจากพม่าได้สำเร็จ และขึ้นเป็น "สมเด็จพระบรมราชาที่ 4" ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี (บ้างก็เรียกว่า "สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี") ท่านทรงโปรดเกล้าฯ​ ให้สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นบริเวณปากน้ำโจ้โล้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะครั้งที่พระองค์เคยผ่านมาสู้รบกับพม่าในครั้งนั้นด้วย

อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นพระสถูปเจดีย์ที่สร้างขึ้นแทนของเดิมที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะ พังทลายลงแม่น้ำไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2491 พระสถูปเจดีย์ใหม่นี้ สร้างในพื้นที่เดิม เมื่อปี พ.ศ.2539 - 2542 โดยงบประมาณจากกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกองสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมิสซังโรมันคาทอลิกจันทบุรี อนุญาตให้ใช้พื้นที่สร้าง จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 34.5 ตารางวา รูปแบบสถาปัตยกรรมของพระสถูปเจดีย์ มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังสีขาว มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ที่องค์เจดีย์มีซุ้มยื่นออกมา 4 ด้าน

หากเข้ามาถึงบริเวณพระสถูปเจดีย์ จะเป็นที่จอดรถโล่ง กลางแจ้ง ภูมิทัศน์โดยรอบมีสนามหญ้า ต้นไม้ใหญ่ตามรายทาง และมีศาลานั่งพักผ่อนใกล้ริมแม่น้ำ ช่วงกลางวันอาจจะค่อนข้างร้อน ตอนบ่ายๆ เย็นๆ ร่มรื่น เป็นสถานที่พักผ่อน เมื่อจอดรถแล้ว เดินไปอีกไม่ไกลก็ถึงองค์สถูปเจดีย์ ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณแหลมสุดทาง พื้นที่บริเวณนี้ด้านซ้ายเป็นแม่น้ำบางปะกง ที่อีกฟากฝั่งเป็นพื้นที่ของเกาะลัด ส่วนด้านขวาของพื้นที่พระสถูปเจดีย์ เป็นคลองท่าลาด ที่ไหลออกมาบรรจบกับแม่น้ำบางปะกง ตรงข้ามปากแม่น้ำอีกฝั่งจะมองเห็นโบสถ์สีทอง ของวัดปากน้ำโจ้โล้

บริเวณที่ตั้งพระสถูปเจดีย์ โดยรอบเป็นระเบียงโล่งกว้าง รอบพื้นที่มีรั้วเตี้ยๆ เป็นระเบียงริมน้ำ มีท่าน้ำเล็กสำหรับผู้ที่ล่องเรือท่องเที่ยวมาจากตลาดบางคล้า ได้ขึ้นมาแวะกราบสักการะสมเด็จพระเจ้าตาก เพื่อความเป็นสิริมงคล ด้านหน้าพระสถูปเจดีย์ มีลักษณะเป็นศาลเล็กๆ สีขาว ภายในประดิษฐานรูปปั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีธูปเทียนตั้งไว้สำหรับผู้ที่ต้องการจุดบูชา พร้อมคำบูชา ด้านหน้าศาลมีปูนปั้นรูปม้าและไก่ ที่มีผู้คนนำมาถวายเป็นจำนวนมาก

ข้อแนะนำ

  • ไม่ควรปีนป่ายขึ้นไปบนองค์พระสถูปเจดีย์
  • บริเวณพระสถูปเจดีย์ ไม่มีร้านค้า หรือห้องน้ำบริการ อาจมีพ่อค้าแม่ค้านำขนม หรือเครื่องดื่มมาขายบ้างเล็กน้อย
  • หากต้องการรับประทานอาหาร ก่อนถึงจุดจอดรถมีร้านอาหารติดริมคลองท่าลาด (ร้านร่มไม้สายธาร) เป็นร้านที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ
  • อนุสรณ์สถานแห่งนี้ ไม่มีรถโดยสารผ่าน หากไม่มีรถส่วนตัวมา อาจแวะเที่ยวได้โดยใช้บริการ ล่องเรือบริเวณตลาดน้ำบางคล้า

การเดินทาง
ห่างจากวัดโพธิ์ บางคล้า / ตลาดน้ำบางคล้า               2  กิโลเมตร
ห่างจากวัดปากน้ำโจ้โล้ (เส้นทางรถยนต์)                        1.5  กิโลเมตร
ห่างจากสวนปาล์มฟาร์มนก                      8  กิโลเมตร
ห่างจากวัดสมานรัตนาราม                     17  กิโลเมตร
ห่างจากวัดหลวงพ่อโสธร                       24 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 1 มอเตอร์เวย์ (หรือบางนา-ตราด) -> บางปะกง-ฉะเชิงเทรา (314) -> ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม (365) -> ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี (304) -> อ.บางคล้า

1 หากใช้เส้นทางจากมอเตอร์เวย์ (หรือบางนา-ตราด) ให้เลี้ยวตามป้ายมาทางจังหวัดฉะเชิงเทรา (314)
2 เมื่อเข้าเส้นบางปะกง - ฉะเชิงเทรา ให้ตรงตามเส้นทางมาเรื่อยๆ จนกระทั่ง เห็นป้ายบอกทางเลี้ยวขวาไป อ.พนมสารคาม (365 หรือ 314 เดิม) จึงเลี้ยวขวา
3 เมื่อเลี้ยวขวามาแล้ว เส้นทางจะเปลี่ยนไปเป็นเส้น 304 (ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) ให้ตรงตามเส้นทางนี้ไปอีกราวๆ เกือบ 20 กิโลเมตร
4 จากนั้นจะเห็นป้ายบอกทางเลี้ยวซ้ายไป อ.บางคล้า (ตรงแยกบางคล้า) จึงเลี้ยวซ้าย
5 พอเลี้ยวมาแล้ว ตรงตามเส้นทางหลักไปเรื่อยๆ อีก 6 กิโลเมตร (จะผ่านอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช)​ แล้วจะสุดตรงสามแยกรูปตัวที (T) ให้เลี้ยวขวา
6 หลังจากนั้นจะผ่านตัวอำเภอบางคล้าไป ให้ตรงไปตามเส้นทางไปเรื่อยๆ อีกประมาณ 2 กิโลเมตร (ผ่านโรงเรียนดาราจรัสไปเล็กน้อย) จะมีป้ายบอกทางไปให้เลี้ยวซ้ายไปพระสถูปเจดีย์ ซึ่งพอเลี้ยวแล้ว ตรงไปประมาณ 400 เมตร ก็จะถึงเลย

 

เส้นทางที่ 2 มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา (ถนนสุวินทวงศ์)(304) -> อ.บางน้ำเปรี้ยว (365) -> ถนนสายในไป อ.คลองเขื่อน -> ถนนสายในไป อ.บางคล้า

1 เส้นทางเริ่มจากถนนสุวินทวงศ์​ (มีนบุรี) ตรงมาทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
2 เมื่อเข้าเขตจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว ก็ยังคงตรงไปเรื่อยๆ จนถึงแยกไฟแดง ที่มีป้ายบอกทางเลี้ยวซ้ายไป อ.บางน้ำเปรี้ยว (365)(แยกสตาร์ไลท์) จึงเลี้ยวซ้าย
* ช่วงแรกจะมีแยกเลี้ยวซ้ายไป อ.บางน้ำเปรี้ยว แต่เป็นทางหลวงหมายเลข 3481 ยังไม่ต้องเลี้ยว ให้ตรงมาก่อนจนถึงแยกสตาร์ไลท์
3 เมื่อเลี้ยวซ้ายมาแล้ว ตรงตามเส้นทางไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร จะมาสุดตรงสามแยกรูปตัวที (T) แยกนี้มีป้ายบอกทางเลี้ยวขวาไป อ.คลองเขื่อน (แยกบางขวัญ) จึงเลี้ยวขวาตามป้าย (ให้ยึดเส้นทางเดียวกับสวนปาล์มฟาร์มนก)
4 เมื่อเลี้ยวมาแล้ว ตรงไปอีกราวๆ 6.5 กิโลเมตร จะเห็นป้ายบอกทางเลี้ยวซ้ายไป อ.คลองเขื่อน จึงเลี้ยวซ้ายตามป้าย
* แยกนี้ ทางเลี้ยวจะเป็นซ้ายหักศอก เข้าสู่ถนนเลียบคลองชลประทาน
5 เลี้ยวมาแล้ว ตรงตามถนนเลียบคลองชลประทานไปอีกประมาณ 9 กิโลเมตร เมื่อเจอสี่แยก บอกทางเลี้ยวขวาไปอำเภอบางคล้า (ทางเดียวกับตลาดน้ำบางคล้า /สวนปาล์มฟาร์มนก) จึงเลี้ยวขวา
6 เมื่อเลี้ยวขวามาแล้ว จะผ่านสวนปาล์มฟาร์มนก จากนั้นจะเจอสามแยกรูปตัวที (T) ให้เลี้ยวขวา และเจอสามแยกถัดไป (ตรง 7-11) ก็ให้ไปทางขวาอีกที
7 พอพ้นสามแยกมา จากนั้นก็ตรงตามเส้นทางไปตลอด พอข้ามสะพานข้ามคลองท่าลาด ลงสะพานแล้วจะเป็นทางเข้าอยู่เชิงสะพานทางขวามือ เลี้ยวขวาเข้าไปไม่ไกล พระสถูปเจดีย์อยู่สุดทางเลย


ที่อยู่ หมู่ 7 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

ข้อมูลจากแหล่งอื่น และ รีวิว :1
Image
Gallery

แผนที่

แสดงร้านอาหารใกล้เคียง
สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 0.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดปากน้ำโจ้โล้ ก็คือ "วัดปากน้ำ" ที่อยู่ในบริเวณปากน้ำโจ้โล้ จึงมักจะถูกเรียกรวมกับชื่อสถานที่ตั้ง กลายเป็น "วัดปากน้ำโจ้โล้" เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องของความสวยงามของโบสถ์สีทองหนึ่งเดียวในไทย โบสถ์สีเหลืองเปล่งประกายทองอร่ามทั้งหลัง เป็นความวิจิตรบรรจงของช่างศิลป์ ที่วาดวางลวดลายอ่อนช้อยแบบไทยๆ ตกแต่งประดับประดาไว้ได้อย่างงดงาม นอกจากนี้ภายในโบสถ์ยังมีจุดให้ลอดใต้ฐานพระประธาน เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
ห่างออกไป ประมาณ: 1.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ตลาดน้ำบางคล้า เป็นตลาดที่มีชื่อเสียง และถือเป็นหน้าตาให้กับอำเภอบางคล้า เป็นแหล่งรวมของกินของฝากสำหรับนักท่องเที่ยว เปิดให้เดินเล่นริมแม่น้ำบางปะกง ช้อปของกิน และของดีของบางคล้าทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกกษ์​ เป็นที่เที่ยวพักผ่อน ได้ทั้งเดินเล่นชมวิว ซื้อหาของกินอร่อยๆ นั่งกินกันริมแม่นำ้ อิ่มแล้วจะล่องเรือชมวิถีชีวิต ธรรมชาติริมแม่น้
ห่างออกไป ประมาณ: 1.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
หมู่บ้านน้ำตาลสด เป็นจุดจำหน่ายน้ำตาลสดพร้อมดื่มในภาคตะวันออก และยังเป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการทำน้ำตาลสด ที่นับวันจะหาคนทำยากขึ้นเรื่อยๆ ได้เรียนรู้การทำน้ำตาลปึก รวมถึงได้พูดคุยใกล้ชิดกับคนที่มีอาชีพปาดตาล ทำน้ำตาล และยังเป็นจุดแวะซื้อ แวะชิมของดีของบางคล้า น้ำตาลสดหวานหอม เย็นชื่นใจ ไร้สารปรุงแต่ง
ห่างออกไป ประมาณ: 2.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดโพธิ์บางคล้า เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ชมความมหัศจรรย์ที่ถือเป็นสถานที่ unseen มีค้างคาวแม่ไก่นับแสนตัว เกาะห้อยหัวนอนกันอยู่ตามกิ่งไม้ภายในวัด เห็นกันได้อย่างใกล้ชิดในเวลากลางวัน จากนั้นแวะกราบสักการะพระพุทธไสยาสน์ อายุกว่า 200 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และชมวิหารเก่าสมัยปลายอยุธยา
ห่างออกไป ประมาณ: 3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
คุ้มวิมานดิน ตั้งอยู่ในอำเภอคลองเขื่อน เป็นสถานที่พักผ่อนในรูปแบบการเรียนรู้ เป็นการปั้นฝัน ให้เป็นรูปร่างด้วยมือของตัวเอง ได้ภาคภูมิใจกับงานปั้นดิน สร้างงานศิลป์ที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกที่เป็นผลงานของเราเอง เป็นสถานที่ที่เหมาะกับวันหยุดในครอบครัว ได้พาเด็กๆ มาเรียนรู้การใช้ทักษะกล้ามเนื้อ และจินตนาการ
ห่างออกไป ประมาณ: 3.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ เป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระพิฆเนศองค์ยืนเนื้อโลหะสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นปางสำริด สำเร็จ สมปรารถนา เป็นอนุสรณ์แห่งความศรัทธา การร่วมแรงร่วมใจของชาวแปดริ้ว องค์พระพิฆเนศหล่อด้วยโลหะสำริดทั้งองค์ ดูใหญ่โต สง่างาม แวะกราบสักการะบูชาองค์เทพ เพื่อความเป็นสิริมงคล และความสำเร็จ (ไม่เสียค่าเข้าชม)​ เทวสถานแห่งนี้อยู่จากตัวอำเภอบางคล้าไม่ถึง 10 กิโลเมตร
ห่างออกไป ประมาณ: 5.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
สวนปาล์มฟาร์มนก อยู่ในอำเภอคลองเขื่อน เป็นสวนนกแก้วที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชมนกแก้วสวยงามจากต่างประเทศได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงนกอื่นๆที่มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ ราชาแห่งนกแก้ว "ไฮยาซิน" นกแก้วพันธุ์ที่หายาก และราคาแพงที่สุด เป็นพันธุ์ที่คนรักนกต่างอยากได้ ชมความฉลาดแสนรู้ แสนเชื่อง ที่มีเสน่ห์น่ารัก น่าเลี้ยงไม่ต่างจากสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เรียนรู้กระบวนการเพาะพันธุ์นก
ห่างออกไป ประมาณ: 8.7 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดสมานรัตนาราม เป็นวัดที่มีองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผู้คนแวะมากราบสักการะกันมากมาย ภายในวัดยังมีรูปเคารพในรูปแบบความเชื่ออื่นๆ อีกมากมาย เช่นพระพุทธรูป รูปปั้นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม พระพรหม พระนารายณ์ พระราหู และมีหลากหลายรูปแบบการทำบุญ จึงเป็นอีกวัดนึงที่มีผู้คนมาเที่ยวชมกันมาก
ร้านอาหารใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 0.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านร่มไม้ สายธาร เป็นร้านอาหารริมน้ำ หนึ่งในร้านดังของบางคล้า เพราะมีบรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น เหมาะกับการมากับครอบครัว กลุ่มเพื่อนฝูง นั่งได้เรื่อยๆ สบายๆ ได้พักผ่อนแบบไม่รีบร้อน บริเวณร้าน มีสวนและต้นไม้ ให้ร่มเงา สบายตา ทำให้ตอนกลางวันรู้สึกไม่ค่อยร้อนมาก ตอนเย็นอากาศดี บริเวณร้านมีสนามเด็กเล่นเป็นไม้ ให้เด็กๆ ได้ปีนป่าย อาหารราคาไม่แพง ร้านหาง่าย อยู่ในบริเวณเดียวกันกับ อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ห่างออกไป ประมาณ: 1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
บ้าน-น้ำ-จันทร์ เป็นร้านบรรยากาศร่มรื่นริมแม่น้ำ อยู่ในอำเภอบางคล้า เหมาะกับการพักผ่อน นั่งสบายๆ ชมแม่น้ำ ใช้ชีวิตสไตล์สโลว์ไลฟ์ ช่วงค่ำถือเป็นไฮไลท์ ร้านประดับโคมไฟ ได้บรรยากาศโรแมนติก ร้านตั้งอยู่ไม่ไกลจากตลาดน้ำบางคล้า หาไม่ยาก เดินทางได้สะดวก เข้าซอยไปไม่ลึก และยังอยู่ไม่ไกลจากเที่ยวที่ต่างๆ อีกด้วย
ห่างออกไป ประมาณ: 2.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านเถ้าแก่ชื้อ ร้านดังเก่าแก่ในอำเภอบางคล้า ที่ผ่านการสืบทอดมา 3 ชั่วอายุคน รสชาติอาหารอร่อยตามสูตรต้นตำรับในสไตล์อาหารจีน​ ที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มีชื่อเสียงบอกต่อกันไปกว้างขวาง ร้านหาง่าย อยู่ริมถนนเส้นหลักที่เข้าสู่ตัวอำเภอบางคล้า ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง แวะได้สะดวก
ห่างออกไป ประมาณ: 2.8 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านกินลมชมน้ำ หนึ่งในร้านอาหารบรรยากาศดีของอำเภอบางคล้า ร้านติดริมน้ำ บรรยากาศดี นั่งกินลมสบายๆ ชมแม่น้ำบางปะกง และเกาะลัด ร้านอยู่ห่างจากวัดโพธิ์บางคล้าไปไม่ไกล เส้นทางอาจดูเข้าถนนสายในเงียบเหงาไปหน่อย แต่รับรองความสวยงาม ประทับใจ กับสถานที่ที่จัดแต่งได้เรียบร้อยเหมาะกับการต้อนรับแขก พักผ่อนกับครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2024 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com