อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี

เมืองพระรถเมรี ประจำจังหวัดชลบุรี

ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมาของอำเภอพนัสนิคม

คนพื้นเมืองดั้งเดิมของ อ. พนัสนิคม ส่วนใหญ่เป็น คนลาว ที่มาจากเวียงจันทร์ เนื่องจากในสมัย กรุงธนบุรี – รัตนโกสินทร์ตอนต้น  เกิดสงครามระหว่าง ไทย-ลาว ไทยรบชนะ จึงกวาดต้อนเชลยชาวลาวเวียงจันทร์ มาอยู่ในประเทศไทย การตีเมืองเวียงจันทร์ มีทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งไทยรบชนะทั้ง 3 ครั้ง และในครั้งที่ 3 ไทยได้กวาดต้อนผู้คน ในเขตเมืองเวียงจันทร์เข้ามาฝั่งไทย จนว่ากันว่าเวียงจันทร์ กลายเป็นเมืองร้างเลยทีเดียว และเชลยชาวลาว ก็ถูกจับแยก ให้กระจัดกระจาย ไปอยู่อาศัยในหลายพื้นที่ในประเทศไทย เพื่อไม่ให้ชาวลาวรวมกลุ่มกันได้ และสถานที่หนึ่งในนั้นก็คือ อำเภอ พนัสนิคมนั่นเอง

พระอินทอาษา กับเหล่าท้าวพญา และครอบครัวชาวลาวเวียงจันทร์ ได้เข้ามาขอสวามิภักดิ์แด่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จึงทรงประทานที่ทำมาหากินให้ อยู่ที่ชายเมืองระหว่างชลบุรี กับฉะเชิงเทราต่อกัน ซึ่งเมื่อได้รับพระราชทานที่ทางทำมาหากินแล้ว ชาวลาวก็สร้างที่ดินซึ่งขณะนั้นเป็นป่า จนตั้งหลักปักฐานเป็นหมู่บ้านใหญ่ ที่มีผู้คนอยู่กันอย่างหนาแน่น เรียกชื่อในตอนนั้นว่า บ้านแดนป่าพระรถ และเมื่อรัชกาลที่ 3 ได้จัดระบบการปกครอง ก็ได้ยกหมู่บ้านแดนป่าพระรถ ขึ้นเป็นเมือง (หัวเมืองชั้นตรี) เรียกว่าเมืองพนัสนิคม และทรงโปรดเกล้า ให้พระอินทอาษา เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองพนัสนิคม  และได้มีผู้สำเร็จราชการ โดยการสืบสายสกุลมาได้ 4 ชั่วอายุคน คือ

1.พระอินทอาษา หรือท้าวทุม ต้นตระกูล ทุมมานนท์ ซึ่งเป็นนามสกุลพระราชทานจากรัชกาลที่ 6
2.ท้าวทุมมานนท์  (พระอินทราษา)
3.หลวงภักดีสงคราม (ผิว ทุมมานนท์)
4.ท้าวบุญจันทร์ ทุมมานนท์

พนัสนิคมได้ปกครองแบบมีเจ้าเมือง มาได้ประมาณ 80 ปี ก็ได้มีการปฏิรูปการปกครองในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ใน พ.ศ.2447 ได้ทรงจัดระเบียบการปกครองใหม่ให้เป็นมณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ทรงโปรดเกล้าให้เมืองพนัสนิคม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรี และนายอำเภอคนแรกของอำเภอพนัสนิคม ก็คือ หลวงสัจจพันธ์คีรี ศรีรัตนไพรวัน เจฏิยาสัน คามวาสี นพคูหาพนมโขลน นามเดิมว่า บัว ไม่ทราบนามสกุล

การประกอบอาชีพ
ชาวพนัสนิคม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาปลูกข้าว และเมื่อว่างเว้นจากการปลูกข้าว ก็ทำอาชีพเสริมโดยการทำเครื่องจักสาน โดยเครื่องจักสานนี้ทำขึ้นจากไม้ไผ่ ซึ่งสามารถทำการประยุกต์ ให้เป็นข้าวของเครื่องใช้ได้อย่างหลากหลาย ได้ทั้งเครื่องประดับตกแต่ง และของใช้ในครัวเรือน เครื่องจักสานของพนัสนิคมนั้น จึงมีชื่อเสียงและสร้างรายได้ ให้กับชาวพนัสนิคมได้เป็นอย่างดี และอีกอาชีพหนึ่ง ก็คือ พานิชยกรรมหรือค้าขายนั่นเอง

ถ้าพูดถึง พระรถ-เมรี บางคนอาจไม่รู้จัก ถ้างั้น นางสิบสอง ล่ะ .....เริ่มคุ้นกันมาบ้างแล้วใช่ไหม ถ้าตอนเด็ก ๆ ชอบดูละครจักร ๆ วงศ์ ๆ ละก็น่าจะคุ้นกับชื่อนี้ดี  ที่เริ่มต้นเกริ่นถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่า อำเภอพนัสนิคม เคยเป็นเมืองโบราณ ที่มีที่มาที่ไปเกี่ยวพันกับเรื่องนางสิบสองนั่นเอง ถึงกับเคยมีชื่อว่า เมืองพระรถ  พนัสนิคมเคยเป็นเมืองโบราณที่รุ่งเรืองมา กว่า 1000 ปี ต่อมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 3 ได้ทรงตั้งเมืองพระรถให้เป็นเมือง และประทานชื่อเมืองว่า พนัสนิคม ซึ่ง พนัส แปลว่าป่า และ นิคมแปลว่า หมู่บ้านใหญ่  ซึ่งรวมกันได้ว่าหมู่บ้านใหญ่ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นป่า

อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า พนัสนิคมเกี่ยวพันกับ เรื่องนางสิบสอง ซึ่งก็มีสถานที่ และโบราณสถานที่เกี่ยวโยงกับเรื่องนี้จริง โดยในตำนานพระรถ-เมรี มีถ้ำที่ใช้คุมขัง นางสิบสอง (ป้าๆ และแม่ของพระรถ) ซึ่งถ้ำนี้อยู่ใน ต.หมอนนาง ใน อ.พนัสนิคม ในถ้ำปรากฏมีหมอนที่เชื่อกันว่า เป็นหมอนของนางสิบสอง และ ที่ ต.สระสี่เหลี่ยม ก็มีสระน้ำโบราณที่กล่าวกันว่า พระรถ นำไก่ชนมาแวะกินน้ำ ตอนที่จะนำไก่ไปตี ที่เมืองปราจีนบุรี

คำขวัญประจำอำเภอ พนัสนิคม คือ
“พระพนัสบดีคู่บ้าน จักสานคู่เมือง ลือเลื่องบุญกลางบ้าน ตำนานพระรถ-เมรี ศักดิ์ศรีเมืองสะอาด เก่งกาจการทายโจ๊ก”

ข้อมูลทั่วไป อำเภอพนัสนิคม
อำเภอพนัสนิคมตั้งเป็นเขตอำเภอที่ตั้ง อยู่บนพื้นที่ทางด้านเหนือของจังหวัดชลบุรี โดยที่ห่างจากตัวจังหวัด ไปทางตะวันออกประมาณ 22 กิโลเมตร (ถนนชลบุรี - พนัสนิคม) มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแปลงยาวและอำเภอบ้านโพธิ์ (ฉะเชิงเทรา)
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเกาะจันทร์
- ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ่อทองและอำเภอบ้านบึง
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพานทอง

อำเภอพนัสนิคมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 ตำบล ได้แก่

ชื่อตำบล
- ตำบลพนัสนิคม - ตำบลหน้าพระธาตุ
- ตำบลวัดหลวง  - ตำบลบ้านเซิด
- ตำบลนาเริก - ตำบลหมอนนาง
- ตำบลสระสี่เหลี่ยม - ตำบลวัดโบสถ์
- ตำบลกุฎโง้ง - ตำบลหัวถนน
- ตำบลท่าข้าม - ตำบลหนองปรือ
- ตำบลหนองขยาด ตำบลทุ่งขวาง
- ตำบลหนองเหียง - ตำบลนาวังหิน
- ตำบลบ้านช้าง - ตำบลโคกเพลาะ
- ตำบลไร่หลักทอง - ตำบลนามะตูม

สถานศึกษา ในอำเภอ พนัสนิคม
ในด้านการศึกษาของอำเภอพนัสนิคม มีโรงเรียนพนัสพิทยาคาร  เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ มีตั้งแต่ชั้นมัธยม 1 – มัธยม 6 ตั้งอยู่ถนนสุขประยูร เส้นชลบุรี-พนัสนิคม  

 • โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
 • โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
 • โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
 • โรงเรียนอุทกวิทยาคม
 • โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
 • วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

สถานที่ราชการในอำเภอพนัสนิคม
ในตัวอำเภอพนัสนิคมมีสถานพยาบาลของรัฐอยู่ 2 แห่งด้วยกันคือ โรงพยาบาลพนัสนิคม โรงพยาบาลขนาด 120 เตียง ประจำอำเภอตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวงพนัสนิคม-ฉะเชิงเทรา และอีกแห่งคือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม ตั้งอยู่ที่ถนนสุขประยูรเส้นชลบุรี-พนัสนิคม และยังมีคลีนิคของเอกชนอีกหลายคลีนิค กระจายอยู่รอบตลาดพนัสนิคม
สำหรับสถานที่ราชการส่วนใหญ่แล้วจะรวมตัวกันอยู่ในตลาดพนัสนิคม คนที่อยู่ในตำบลอื่น ๆ ของอำเภอพนัสนิคม จะต้องเข้ามาใช้บริการสถานที่ราชการของที่นี่ ทำให้ตลาดของที่นี่มีคนพลุกพล่านอยู่ตลอด

ชื่อหน่วยงาน เบอร์ติดต่อ
โรงพยาบาลพนัสนิคม โทรศัพท์ 038-460-333 , 462759 , 462461
สนามกีฬา และศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองพนัสนิคม โทรศัพท์ 038-461-141
ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม โทรศัพท์ 038-461-122, 038-473-789
เทศบาลเมืองพนัสนิคม โทรศัพท์ 038-787-947, 038-787-948
สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองพนัสนิคม โทรศัพท์ 038-461-111
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี โทรศัพท์ 038-209202
สถานีตำรวจ สภอ.พนัสนิคม โทรศัพท์ 038-461-359
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม โทรศัพท์ 038-462-300 , 038-463-174
สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) โทรศัพท์ 038-461-031
ศุน์บริการข้อมูลฯและห้องสมุด โทรศัพท์ 038-461-142
ศูนย์พัฒนาขยายงานจักสานไม้ไผ่ โทรศัพท์ 081-305-7179,081 -947-4727
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพนัสนิคม โทรศัพท์ 038-461-033 , 038-462-879
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม โทรศัพท์ 038-462-972-3

ธนาคารในอำเภอพนัสนิคม
มีธนาคารให้บริการเกือบครบทุกธนาคารอยู่รอบตลาดพนัสนิคม

  • ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน)          สาขาพนัสนิคม
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)            สาขาพนัสนิคม, สาขาตลาดเกาะโพธิ์
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                สาขาพนัสนิคม
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)       สาขาพนัสนิคม
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์           สาขาพนัสนิคม
  • ธนาคารออมสิน                                      สาขาพนัสนิคม
  • ธนาคารทหารไทย                                   สาขาพนัสนิคม
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)               สาขาพนัสนิคม
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์                        สาขาพนัสนิคม

 

 สถานีบริการน้ำมัน (ปั๊มน้ำมัน) ใน อ.พนัสนิคม

 1. ป.ต.ท. ปั๊มนี้ตั้งอยู่ตรงกันข้าม โดยเยื้อง ๆ กับ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อยู่ ถนนสุขประยูรเส้น ชลบุรี-พนัสนิคม
 2. เอสโซ่ ปั๊มอยู่เลยตลาดใหม่ไปทาง เกาะโพธิ์-ปรกฟ้า
 3. PT พีที อยู่แถวๆ ต. กุฏโง้ง  เส้นถนนสุขประยูรเส้นชลบุรี –พนัสนิคม

การเดินทางไป อ. พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ระยะทางจากชลบุรี ไป อำเภอพนัสนิคม มีระยะทาง ประมาณ 22 กิโลเมตร  ถ้าขับรถไปเองก็ประมาณ 30 นาที หรือจะไปโดยรถโดยสารประจำทางก็มีให้เลือกหลากหลายประเภท

 1. รถเมล์พัดลม คันสีฟ้า ชลบุรี-พนัส-เกาะโพธิ์-ปรกฟ้า ต้นสายอยู่วัดเครือวัลย์ที่ตัวเมืองชล สุดสายปลายทางอยู่ปรกฟ้า แต่ว่ารถขับผ่านเข้าตัวตลาดพนัสนิคม ผ่านหน้าอำเภอพนัสนิคม
 2. รถเมล์พัดลม คันสีเหลือง บ้านบึง-พนัสนิคม ต้นสายอยู่พนัสฯ สุดสายที่ อำเภอบ้านบึง อันนี้ไม่ผ่านเมืองชล และเป็นเพียงทางเลือกเดียวสำหรับชาวบ้านบึงที่จะไปพนัส
 3. รถทัวร์ โคราช-ชลบุรี มีทั้ง ป.1 , ป.2 , พัดลม คิวรถอยู่ตรง สี่แยกพนัสนิคมหน้าธนาคารธกส.
 4. รถชลบุรี- อรัญประเทศ มีทั้ง รถตู้ , รถทัวร์ , รถเมล์เล็ก  วิ่งเส้น 331 คิวรอรถอยู่หน้าอำเภอพนัสนิคม ไปลงที่หน้าคริสตจักรแบ๊พติสชลบุรี

ระยะทางจากกรุงเทพฯไป อำเภอพนัสนิคม มีระยะทาง ประมาณ 81 กิโลเมตร ถ้าขับรถไปเองก็ราว ๆ 1.30 ชั่วโมง หรือถ้าไปทางรถโดยสารประจำทางก็แล้วแต่ประเภทของรถที่เราเลือกนั่ง ถ้าเร็วหน่อยก็ ปอ1 เพราะไม่จอดรับระหว่างทาง และขึ้นทางด่วน ถ้าประเภทอื่น ๆ ก็ทำใจหน่อยเพราะจอดรับคนได้ตลอดทาง

 1. รถทัวร์ ปอ1 ขึ้นที่เอกมัย มาลงที่ พนัสนิคม
 2. รถทัวร์ ปอ2 ขึ้นที่เอกมัย หรือที่สี่แยกบางนา มาลงที่พนัสนิคม
 3. รถตู้ ขึ้นที่ สี่แยกบางนา มาลงที่พนัสนิคม

ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ ในอำเภอพนัสนิคม
การเดินทางในตัวตลาดพนัสนิคมค่อนข้างน่าสับสนสำหรับคนนอกพื้นที่เพราะว่าเป็นทางวันเวย์เสียส่วนใหญ่ และตรอกซอกซอยเยอะมาก ต้องขอบอกว่าถึงจะมีห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ แต่ก็หาทางไปยากจริง ๆ

 1. ห้างเทสโก้โลตัส พนัสนิคม  ห้างขนาดเล็ก มีร้านฟาสฟฟู้ด KFC ,ดังกิ้นโดนัท และร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊ค ตั้งอยู่ในตัวตลาดพนัสฯ อยู่ใกล้ ๆ กับโรงเจ
 2. เซเว่นอีเลพเว่น มี 2 แห่ง แห่งแรกอยู่ตรงคิวรถ ชลบุรี-พนัส-เกาะโพธิ์-ปรกฟ้า แห่งที่สอง อยู่ใกล้ ๆ กับโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ร้านอาหารและร้านค้าที่มีชื่อเสียง
ร้านตำหมูย่าง
ร้านตำหมูย่าง พนัสนิคม เป็นร้านอาหารมีชื่อ ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพนัสเลย ร้านนี้เป็นร้านที่นำเสนอความแตกต่าง เพราะมีเมนูสร้างสรรค์อยู่หลายอย่าง และแน่นอนที่สุดว่าเมนูยอดนิยมจะต้องเป็นตำหมูย่างอย่างแน่นอน แม้ว่าราคาจะถือว่าสูงพอสมควร เมื่อเทียบกับร้านอาหารอื่น ๆ ในพนัส แต่ก็ไม่แพงจนเกินไปนัก
Show Image Gallery
ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเลิศรส พนัสนิคม
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเลิศรส พนัสนิคม ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเก่าแก่แห่งเมืองพนัส เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นเจ้าเก่าที่คนกินแน่นร้านทุกวัน เป็ดตุ๋นเปื่อยนุ่มลิ้น น้ำซุปหอมอร่อย ร้านนี้เป็นร้านชื่อดัง มีรางวัลการันตีมากมาย มีทั้งก๋วยเตี๋ยว เกาเหลา หรือสั่งเป็นมากินเป็นจาน หรือซื้อกลับบ้านก็ยังได้ ร้านตั้งอยู่ใกล้ๆ กับธนาคารไทยพานิชย์
Show Image Gallery
ร้านอาหารวังเดือนห้า
ร้านอาหารวังเดือนห้า เป็นร้านอาหารมีชื่อตั้งอยู่ชานเมืองพนัสนิคม (ประมาณ 7 กิโลเมตร) ร้านนี้มีชื่อในด้านอาหารป่า ซึ่งมีนักท่องเที่ยวแวะมากินอย่างไม่ขาดสาย
ร้านนายไฮ้ เกาเหลาเนื้อตุ๋น พนัสนิคม
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าแรกในพนัสนิคม (แต่มีหลายสาขาในชลบุรี) รสชาติมีเอกลักษณ์มาจากร้านไฮ้สูตรต้นตำรับในเมืองชล ทั้งน้ำซุปและลูกชิ้นเนื้อที่ร้านไฮ้ทำเอง เนื้อเปื่อยที่ตุ๋นเปื่อยนุ่ม เนื้อสดที่ไม่มีกลิ่นคาวเนื้อ ร้านนี้ตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ และตั้งอยู่ตรงข้าม กับไปรษณีย์พนัสนิคม
ร้านอิ่มจัง หมูกะทะ พนัสนิคม
ร้านหมูกระทะเจ้าดังประจำเมืองพนัสฯ จุดเด่นอยู่ตรงที่มีของกินให้เลือกเยอะมาก และไม่ใช่เน้นแต่ปริมาณ แต่ยังมีรสชาติอร่อยด้วย อาทิเช่น กับข้าวสารพัดอย่าง, ส้มตำ, ไก่ย่าง, ไก่ทอด, สารพัดยำ, หอยแครงหอยเมลงภู่ลวก, ขนมจีบ-ซาลาเปา, ขนมหวานเย็น, ไอติม ทั้งโบราณ และไม่โบราณ เรียกได้ว่ากินแค่ของพวกนี้อย่างละนิดอย่างละหน่อยก็อิ่มแล้ว กินของปิ้งย่างได้นิดเดียวก็แน่นท้องไปหมด ราคาก็ตกคนละร้อยกว่าบาท ร้านนี้อยู่ตรงกันข้ามโดยเยื้อง ๆ กับโรงพยาบาลพนัสนิคม

แผนที่พนัสนิคม ชลบุรี

page space    Amazing Thailand     Pattaya Concierge      ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2024 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com