อำเภอเกาะจันทร์ ชลบุรี

พื้นที่เกษตรกรรมและน้ำพริก ประจำจังหวัดชลบุรี

ข้อมูลทั่วไป

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ
ในเขตอำเภอเกาะจันทร์ ได้แก่
-วัดเกาะจันทร์
ตั้งอยู่ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ ด้านหน้าประตูทางเข้า มีรูปปั้นยักษ์ยืนอยู่ที่ซุ้มประตูข้างละ 1 ตน

-วัดพระพุทธบาทเขานางนม
ตั้งอยู่ หมู่ 5 ตำบลท่ายบุญมี ห่างจากตัวอำเภอเกาะจันทร์ประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3341 ไปทางอำเภอพนัสนิคม แล้วแยกเข้าทางหลวงชนบทที่ บช.4013 อีกประมาณ 2 กิโลเมตร

วัดพระพุทธบาทเขานางนม หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า วัดเขานางนม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2506 มีเนื้อที่ประมาณ 17 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมใจ และความศรัทธาของชาวบ้าน ภายในบริเวณวัด มีรอยพระพุทธบาทจำลองตั้งอยู่ (บนยอดเขานางนม ซึ่งเปิดให้เข้าชมเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญ) มีบันไดให้เดินขึ้นไป ประมาณ 400 กว่าขั้น เชิงเขาตรงข้างบันไดทางขึ้น มีศาลเจ้าแม่เขานางนมตั้งอยู่

-หอพระพุทธเชียงแสนมิ่งมงคลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ตั้งอยู่ด้านข้างที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์ เป็นหอพระที่สร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2550 ภายในหอพระประดิษฐาน พระพุทธเชียงแสน ในพุทธลักษณะของพระพุทธรูปปางมารวิชัย สีทองอร่าม ซึ่งถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่ชาวอำเภอเกาะจันทร์ให้ความเคารพและศรัทธามาก

อำเภอเกาะจันทร์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรี แต่เดิมนั้น พื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพนัสนิคม ต่อมาไดรับการ้ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ เป็นระยะเวลาหลายปี และสุดท้ายได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเกาะจันทร์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 แต่เดิมบริเวณอำเภอเกาะจันทร์ เคยเป็นพื้นที่ที่ยังมีความเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ มีต้นจันทร์ขึ้นอยู่มากบนพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเนินดิน น้ำท่วมไม่ถึง มีลักษณะคล้ายเกาะ คนในสมัยก่อน จึงเรียกพื้นที่นี้อย่างติดปากกันว่า "เกาะจันทร์"

หากใครได้แวะเวียนไปแถวอำเภอเกาะจันทร์ แล้วต้องการหาของฝากละก็ อย่าลืมแวะซื้อน้ำพริกจากตำบลท่าบุญมี ติดไม้ติดมือกลับไป เพราะถือว่าเป็นแหล่งที่มีน้ำพริกแกงหลากหลายชนิดเช่น น้ำพริกแกงส้ม แกงเผ็ด แพนง เขียวหวาน ปลาย่าง และอื่นๆ มีกิติศัพท์เลื่องลือไม่แพ้ที่ใด ดังที่บทส่งท้ายคำขวัญอำเภอว่าไว้

"เมืองทหารกล้า ล้ำค่ารอยพระพุทธบาท อภิวาทพระพุทธเชียงแสน ดินแดนเกษตรกรรม ธรรมชาติงามตา ลือชาน้ำพริกอร่อย"

ข้อมูลทั่วไป อำเภอเกาะจันทร์
ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 53 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 233.2 ตารางกิโลเมตร มีเขตติดต่อกับส่วนอื่นๆ ได้แก่
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และอำเภอแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
- ทิศตะวันออกติดต่อกับ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

การแบ่งเขตการปกครอง
อำเภอเกาะจันทร์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล 27 หมู่บ้าน ได้แก่

ชื่อตำบล จำนวนหมู่บ้าน (ที่อยู่ในการปกครอง)
ตำบลเกาะจันทร์ 15 หมู่บ้าน
ตำบลท่าบุญมี 12  หมู่บ้าน

สถานที่ราชการในอำเภอเกาะจันทร์

ชื่อหน่วยงาน เบอร์ติดต่อ
ที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์  หมู่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์
เบอร์โทร 038-166266
สำนักงานเทศบาลเกาะจันทร์ หมู่ 1 ถนนเกาะจันทร์-ปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์
เบอร์โทร 038-209666
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะจันทร์ 13 หมู่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์
เบอร์โทร 089-40896
การประปาส่วนภูมิภาค(ขึ้นกับ อ.พนัสนิคม) 7 ถนนจารุวร ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม
เบอร์โทร 038-462972-3
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเกาะจันทร์ 100 หมู่ 5 ตำบลท่าบุญมี
เบอร์โทร 038-209506
สำนักงานที่ดิน (เขตรับผิดชอบของอำเภอพนัสนิคม) 32/5 หมู่ 1 ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม
เบอร์โทร 038-462566-7 โทรสาร 038-462568
ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบุญมี 543/3 หมู่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์
เบอร์โทร 038-209504
สถานีดับเพลิง (ตำบลท่าบุญมี)

เบอร์โทร 038-209765

ธนาคารในอำเภอเกาะจันทร์ (ตั้งอยู่ในตำบลท่าบุญมี)
-ธนาคารกรุงศรี สาขาย่อยเกาะโพธิ์ ชลบุรี
ที่อยู่: 119 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ ชลบุรี 20240
โทร: 0 3820 9788-9
-ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดเกาะโพธิ์
ที่อยู่: ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ ชลบุรี 20240
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ท่าบุญมี ชลบุรี
ที่อยู่: ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ ชลบุรี 20240

ปั๊มน้ำมันในบริเวณใกล้เคียง
ปตท.     3245 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์

page space    Amazing Thailand     Pattaya Concierge      ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2024 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com