อำเภอบ่อทอง

เมืองเกษตรกรรม จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมาของอำเภอบ่อทอง

ประวัติศาสตร์ของอำเภอบ่อทองนั้น ว่ากันว่าเป็น "เมืองของพญาเร่" (หรือพญาเล่ห์) ที่ชาวอำเภอบ่อทอง เชื่อกันว่าเป็นเจ้าเมืองผู้มีคุณธรรมในอดีต ที่คอยปกป้องคุ้มครองพื้นที่แห่งนี้ พญาเร่จึงถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่กับชาวบ่อทอง ที่ทุกคนให้ความเคารพสักการะ และเชื่อว่าพญาเร่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จ แคล้วคลาดจากภยันตราย เมื่อขอสิ่งใดก็จะได้สมปรารถนา เมืองพญาเร่ เป็นเมืองสัญนิฐานว่า เคยเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองในอดีต ครั้งยุคทวารวดี เมืองนี้ห่างจากเมืองพระรถ (บริเวณตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม) ประมาณ 32 กิโลเมตร ร่องรอยของเมืองพญาเร่ ยังมีร่องรอยของผังเมืองปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน (อยู่ห่างจากตลาดอมพนมไปประมาณ 6 กิโลเมตร) ผังเมืองเป็นวงรีสองชั้น  ชั้นนอกเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1,100 เมตร ยังคงมีคูเมือง และคันดินให้เห็นอยู่ทางด้านเหนือ ส่วนเมืองชั้นในมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 600 เมตร ยังคงมีกำแพงเมืองสูงประมาณ 1 เมตร หลงเหลือให้เห็นอยู่ ภายในเมืองพบเพียงเศษเครื่องปั้นดินเผาเล็กน้อย และไม่พบศาสนสถานใดๆ สัณนิฐานได้ว่า เมืองนี้อาจเป็นแค่เมืองบนเส้นทางติดต่อทางบก ระหว่างชลบุรีกับระยองในสมัยโบราณ

เดิมอำเภอบ่อทองเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพนัสนิคม แต่ได้แยกออกมาเป็นกิ่งอำเภอบ่อทอง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2521 ต่อมาได้ยกระดับขึ้นเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2528 ชื่ออำเภอบ่อทอง หรือ "บ้านบ่อทอง" นั้น มาจากเมื่อพ.ศ. 2460 เคยขุดพบแร่ทองคำครั้งแรกในพื้นที่บริเวณนี้ โดยชาวกุหล่า (กลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยจากพม่า ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานทางภาคตะวันออก คนไทยเรียก "ไทยใหญ่" คนเขมรเรียก "กาลา") ดังนั้น แร่ทองจึงปรากฏอยู่ในคำขวัญ ของอำเภอบ่อทองที่ว่า "เมืองเกษตรกรรม ถ้ำเขางดงาม น้ำตกเขาใหญ่ ผลไม้รสดี มีแหล่งแร่ทอง นครของพญาเร่"

อำเภอบ่อทองเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดในจังหวัดชลบุรี แต่ประชากรไม่เยอะเท่าไรนัก ทำให้มีพื้นที่ในจังหวัดเหลือเยอะ ประชากรส่วนใหญ่จึงทำอาชีพในด้านการเกษตร

ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบเนินเขาสลับที่ลุ่ม เนื่องจากพื้นที่ทางด้านตะวันออกและทางใต้ (เช่นที่ตำบลพลวงทอง) เป็นที่ราบสูง มีภูเขาหินปูน ที่มีป่าไม้ปกคลุมค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีน้ำตกเขาใหญ่ และถ้ำมากมายในแถบเขาชะอางค์ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอบ่อทอง

ข้อมูลทั่วไป อำเภอบ่อทอง
ตัวอำเภอบ่อทองอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดชลบุรี มีระยะห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 56 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 830 ตารางกิโลเมตร มีเขตติดต่อกับส่วนอื่นๆ ได้แก่
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
- ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี / อ.เขาชะเมา และวังจันทร์ จังหวัดระยอง และอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอหนองใหญ่ บ้านบึง และพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อำเภอบ่อทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 46 หมู่บ้าน ได้แก่

ชื่อตำบล
- ตำบลบ่อทอง 9 หมู่บ้าน
- ตำบลวัดสุวรรณ 7 หมู่บ้าน
- ตำบลบ่อกวางทอง 7 หมู่บ้าน
- ตำบลธาตุทอง 9 หมู่บ้าน
- ตำบลเกษตรสุวรรณ 7 หมู่บ้าน
- ตำบลพลวงทอง 7 หมู่บ้าน


วัดสำคัญๆ ของชาวบ่อทอง

-วัดเขาบ่อกวางทอง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านบ่อกวางทอง ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง อยู่ห่างจากแยกทางหลวง 331 ประมาณ 6 กิโลเมตร และเลี้ยวขวาตรงโรงเรียนบ้านหนองเกตุไปอีกประมาณ 3.7 กิโลเมตร บริเวณวัดมีสำนักวิปัสสนาธรรมไพศาล ซึ่งเป็นสำนักวิปัสสนาที่เก่าแก่และเป็นที่รู้จักกันดีของชาวบ่อทอง ที่โดดเด่นคือประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ธรรมไพศาล ขนาดยาว 29 วา 9 ศอก 8 นิ้ว สูง 8.3 วา อยู่กลางแจ้ง ด้านหน้าพระพุทธไสยาสน์มีรูปปั้นพระอรหันต์สาวก นั่งขัดสมาธิเรียงรายอยู่ นอกจากนี้บริเวณสำนักวิปัสสนาและบริเวณใกล้เคียง ยังมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ตั้งอยู่สูงเด่นอีก 3 องค์ และรูปปั้นยักษ์อีก 1 ตน

สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกอ่างผักหนาม (น้ำตกเขาใหญ่)
ตั้งอยู่บริเวณบ้านเขาใหญ่ ตำบลพลวงทอง อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอ่างฤาไน หน่วยพิทักษ์ป่าเขาใหญ่ ห่างจากตลาดบ่อทองประมาณ 30 กิโลเมตร ด้านหน้ามีไปรษณีย์สีแดงใหญ่ตั้งให้เห็นมาแต่ไกล ก่อนทางขึ้นน้ำตกมีสำนักสงฆ์เขาผักหนาม หรือวัดมุตโตทัย น้ำตกอ่างผักหนามยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก เพราะน้ำตกมีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อย เนื่องจากบริเวณนี้ลักษณะภูมิประเทศที่มีเทือกเขาขวางกั้นความชื้นจากทะเล ทำให้สภาพอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างแห้งแล้ง น้ำตกจะมีน้ำมากเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น

น้ำตกมีเจ็ดชั้น แต่ไม่ได้แยกแต่ละชั้นให้เห็นชัดเจน ผู้ที่มาเที่ยวน้ำตกสามารถเดินชมศึกษาธรรมชาติได้ ยังมีทั้งผีเสื้อและแมลงปอหายากปรากฏให้เห็น

วนอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง (น้ำตกร่มไทรทอง)
ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 50 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางบ้านบึง-แกลง ถึงแยกหนองไผ่แก้ว เข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 331 แล้วแยกเข้าถนนสายเนินโมกทับร้างจนถึงบ้านเนินดินแดง

วนอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทองเป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติคลองตะเคียน และป่าสงวนแห่งชาติป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง ที่ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 19,473 ไร่  กรมป่าไม้ได้ประกาศเป็นวนอุทยานเมื่อ 2 มีนาคม พ.ศ. 2540 มีเทือกเขาทอดยาวตามแนวเหนือใต้ สลับซับซ้อน ป่าบริเวณวนอุทยานส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบซื้นบ้าง น้ำตกมีลักษณะไหลผ่านลานหินจากหินผาสูงประมาณ 10 เมตร กว้างประมาณ 30 เมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก มีนักท่องเที่ยวไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นประชาชนในท้องถิ่นและบริเวณใกล้เคียง

กลุ่มถ้ำเขาชะอางค์ และถ้ำอื่นๆ
ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอบ่อทอง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 331 แล้วเลี้ยวเข้าคลองตาเพชร กลุ่มถ้ำเหล่านี้เกิดจากเทือกเขาหินปูนที่อยู่ในแนวรอยต่อ 4 จังหวัดได้แก่ ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ซึ่งเป็นผืนป่าที่เป็นต้นน้ำสำคัญ กลุ่มถ้ำนี้อาจยังไม่เป็นที่นิยมมากนักสำหรับนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป แต่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักสำหรับคนที่ชอบทำกิจกรรมร่วมกับธรรมชาติเช่นการปั่นจักรยาน หรือขับมอเตอร์ไซด์วิบาก เพราะเป็นเส้นทางที่ได้สัมผัสธรรมชาติที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนัก กลุ่มถ้ำเขาชะอางค์มีถ้ำที่สำคัญอยู่  3 ถ้ำ คือ

-ถ้ำเขาชะอางค์ทรงเครื่อง
ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านบ่อทอง ห่างจากตัวอำเภอบ่อทอง(ตลาดอมพนม) ประมาณ 19 กิโลเมตร เป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยตามธรรมชาติสวยงาม ภายในถ้ำมีความชื้นและเป็นที่อาศัยของค้างคาวจำนวนมาก

-ถ้ำเขาชะอางค์ห้ายอด
ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลบ่อทอง ห่างเลยจากจากถ้ำเขาชะอางค์ทรงเครื่องไปอีกประมาณ 7 กิโลเมตร มีวัดเขาห้ายอดอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

-ถ้ำเขาชะอางค์โอน
ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านคลองกุ่ม ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง ห่างเลยจากถ้ำเขาชะอางค์ทรงเครื่องออกไปอีก 12 กิโลเมตร (ห่างจากตัวอำเภอบ่อทองประมาณ 30 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 87 กิโลเมตร) มีสำนักสงฆ​์อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ต่อมาได้รับอนุญาติให้ยกระดับจากสำนักสงฆ์เป็นวัดถ้ำเขาชะอางค์โอน

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
ที่ว่าการอำเภอบ่อทอง  9 หมู่ 1 ถนนหนองใหญ่-ปรกฟ้า ตำบลบ่อทอง
เบอร์โทร 038-211234
สำนักงานเทศบาลเมืองบ่อทอง 9/10 หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง
เบอร์โทร 038-211266
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อทอง 25 หมู่ 1 ซอยเทศบาล 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง
เบอร์โทร 038-211341 โทรสาร 038-211341
การประปาส่วนภูมิภาค(ขึ้นกับ อ.พนัสนิคม) 7 ถนนจารุวร ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม
เบอร์โทร 038-462972-3
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ่อทอง โทรศัพท์ 038-461-111
สำนักงานที่ดิน(พื้นที่รับผิดชอบของ อ.พนัสนิคม) 32/5 หมู่ 1 ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม
เบอร์โทร 038-462566-7 โทรสาร 038-462568
ที่ทำการไปรษณีย์บ่อทอง 10/6-7 หมู่ 1 ถนนหนองเสม็ด-อมพนม ตำบลบ่อทอง
เบอร์โทร 038-211285

 

ธนาคารสาขาบ่อทอง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารกสิกรไทย

ที่อยู่: 139 หมู่ 1 ถนนหนองเสม็ด-อมพนม ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
โทร: 0 3821 1001-4, 0-3871-2258

ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่อยู่: 281, ถนนสายหนองเสม็ด-บ่อทอง, ตำบลบ่อทอง เขต/อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี, 20270
ธนาคาร ธกส.

ที่อยู่: 99/202-203 หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
โทร: 0-3821-1330, 0-3871-2234-5

 

ร้านค้าร้านอาหารแนะนำ
-ร้านอาหาร เทพรส 1
เป็นร้านอาหารเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของอำเภอ เจ้าของร้านเป็นพ่อครัวแม่ครัวเอง จึงได้รสชาติที่อร่อยไม่เปลี่ยนแปลง อาหารแนะนำเป็นพวกอาหารป่า เมนูแปลก เช่นยำหมูป่าใส่ระกำ ปลิงผัดกระเพรา
ที่อยู่: 293 หมู่ 1 ถนนหนองเสม็ด-บ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
โทร: 0 3821 1000
เวลาเปิด-ปิด: 7.00 - 20.00

-ร้านเทพรส 2
ที่อยู่: 261 หมู่ 1 ถนนหนองเสม็ด ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
โทร: 0 3821 1310
เวลาเปิด-ปิด: 10.00 - 21.00

page space    Amazing Thailand     Pattaya Concierge      ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2024 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com