Tiger Park Pattaya รับสมัครพนักงานฝ่ายบุคคล งานสวัสดิการ,ฝึกอบรม ,แรงงานสัมพันธ์

- งานสวัสดิการพนักงาน,งานต่างชาติ,ต่างด้าว

- สรรหาและคัดเลือก และดำเนินการสัมภาษณ์เบื้องต้น
- ประสานงานการนัดสัมภาษณ์งาน และแบบทดสอบให้กับผู้สมัครแต่ละตำแหน่งงาน
- จัดเตรียมเอกสารการสมัครงาน และดูแลการทำแบบทดสอบของผู้สมัครแต่ละตำแหน่ง
- ติดตาม รวบรวมผลการสัมภาษณ์ และนำเสนอขออนุมัติการว่าจ้างกับฝ่ายบริหาร
- จัดทำเอกสารสัญญาว่าจ้างแฟ้มทะเบียนประวัติพนักงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- จัดทำข้อมูล และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาตามที่ไดรับมอบหมาย
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน   

- ดูแลกระบวนการรับสมัครงาน

- ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

- งานด้านแรงงานสัมพันธ์,ประกันสังคม,ฝึกอบรม,งานต่างชาติ,งานต่างด้าว

- จัดอบรมพนักงานใหม่

- จัดทำสถิติรายงาน เช็คเวลา ขาด ลา มาสาย 

- สรรหา คัดเลือก และดำเนินการสัมภาษณ์เบื้องต้น

- จัดเตรียมเอกสารสมัครงาน ประสานงานนัดสัมภาษณ์งาน

- งานเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

   

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศ ชาย,หญิง อายุ 22 - 30 ปี

- ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์,ประกันสังคม,ฝึกอบรมTraining

 - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่,มีความขยัน อดทน

 - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- สามารถขับรถยนต์ได้

 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 - ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2-5 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ประเภทของงาน

            งานประจำ

สวัสดิการ

            -สวัสดิการประกันสังคม

            -ชุดยูนิฟอร์ม

            -อาหารพนักงาน 2 มื้อ

            -อื่นๆ

 

 

 

 

 


การติดต่อ:
Tiger Park Pattaya ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว แบบสวนสัตว์สาธารณะ บริการ ภาพถ่ายคู่กับสัตว์ บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

ติดต่อสมัครงานได้ที่ คุณกัญญณัท (ฝ่ายบุคคล)
โทร 038-255221
E-mail:kanyanat5267@gmail.com


ลงประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2562  
ที่พักรายเดือน จ.ชลบุรี
ตำแหน่งงานว่างล่าสุด
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2020 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com