รูปแบบการลงประกาศตำแหน่งงาน

ข้อมูลสถานประกอบการ
- ชื่อ
- ที่อยู่
- การติดต่อ (เช่น เบอร์โทรศัพท์ / Email)
- ชื่อผู้รับเรื่องในการติดต่อ (ถ้าสามารถระบุได้)

รายละเอียดตำแหน่งงาน
- ชื่อตำแหน่งงาน
- จำนวนที่รับสมัคร
- คุณสมบัติของผู้สมัคร
- รายละเอียดงาน (ถ้าสามารถระบุุได้)
- รายละเอียดอื่น ๆ
* หากสามารถระบุเงินเดือนได้ ให้ใส่ไว้ในวงเล็บ ตามหลังชื่อตำแหน่งงาน เพราะจะถูกนำมาแสดงในหน้าประกาศย่อยด้วย

เงื่อนไขการลงประกาศ

- สถานประกอบการต้องกรอกรายละเอียดให้ครบ ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมี ชื่อ ที่อยู่ และช่องทางในการติดต่อให้ครบ

- ไม่รับลงประกาศงานประเภทที่จะถูกมองว่าเป็น spam ทั้งสิ้น อาทิ เช่น งานธุรกิจเครือข่าย MLM งานหารายได้ทางอินเทอร์เน็ต

- ห้ามลงประกาศซ้ำ ๆ กันทุกวัน

- ประกาศตำแหน่งงาน จะต้องมาจากสถานประกอบการณ์ ที่อยู่ในจังหวัดชลบุรี และระยองเท่านั้น

- Link ที่มาพร้อมกับรายละเอียดงาน จะถูกทำให้กลายเป็นข้อความปกติ

* บริการลงประกาศนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และ รายละเอียดในการลงประกาศ จะถูกทีมงานตรวจสอบก่อนทุกครั้ง

ดูข้อมูล: ตำแหน่งงานว่างชลบุรี

แบบฟอร์มสำหรับการประกาศตำแหนงงานว่าง

หัวเรื่องของการประกาศรับสมัครงาน
* แนะนำให้ขึ้นต้นด้วยชื่อสถานประกอบการ แล้วตามด้วยตำแหน่งงาน ตัวอย่างเช่น
- ร้านปัญญาก่อสร้าง รับสมัครพนักงานการตลาด 2 อัตรา
- โรงเรียนปัญญาวิทยาคม รับสมัครครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
- บริษัท ปัญญา เซอร์วิส รับสมัครพนักงงานหลายตำแหน่ง
- ปัญญา ทราเวล รับสมัครพนักงานให้ข้อมูลและมััคคุเทศก์
 
หากต้องการลงประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่งงาน เลือก
รายละเอียดตำแหน่งงาน
 
ข้อมูลกิจการ (ชื่อ ที่อยู่ และการติดต่อ)
 
แผนที่ของสถานประกอบการ (ถ้ามี)

กรอกสิ่งที่คุณเห็น / Type What You Can See
 
 
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2024 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com