บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา

ลักษณะงาน
- ลงบันทึกบัญชีรายรับ รายจ่าย ในคอมพิวเตอร์ตามเอกสารใบสำคัญจ่ายต่างๆ
- จัดพิมพ์รายงานรับ - จ่าย ส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบการจัดทำบัญชีที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามระบบงานบัญชี
- จัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ วางบิล ใบเสร็จรับเงิน
- ตั้งเบิกรายงาน รับ - จ่าย บริษัทย่อย และคณะบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย / หญิง
- อายุตั้งแต่ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับชั้น ปวช. - ปวส. สาขาการบัญชี
- ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 0-1 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน
- ค่าครองชีพ(เฉพาะตำแหน่งงาน)
- ค่าตำแหน่ง
- เบี้ยกันดาร(เฉพาะตำแหน่งงาน)
- ปรับเงินค่าจ้างประจำปี
- โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- รถรับส่ง (สายชลบุรี - บ้านบึง)
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
- บ้านพัก(เฉพาะตำแหน่งงาน)

สนใจสมัครงาน ส่งประวัติมาที่ recruit@ccp.co.th


การติดต่อ:
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
39/3 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์: 038-265-400-499 ต่อ 336 , 365
http://www.ccp.co.th


ลงประกาศวันที่ 23 เมษายน 2561  
ที่พักรายเดือน จ.ชลบุรี
ตำแหน่งงานว่างล่าสุด
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2019 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com