บริษัท พรรณกาญจน์วิกรย์ จำกัด รับสมัครจป. วิชาชีพ 2 อัตรา

ลักษณะงาน
- ดูแลและบริหารงานด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างของบริษัทถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย
- ประสานงานกับสำนักงานของบริษัทฯในกรุงเทพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย / หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
- อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
- มีใบอนุญาติ จป.วิชาชีพ สามารถปฏิบัติงาน จป.วิชาชีพในงานก่อสร้างได้ตามที่กฏหมายกำหนด
- สามารถวางแผนด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ได้
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำในภาคสนามโครงการต่างๆของทางบริษัทได้
- เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
- ไม่ติดหมายเรียกต่างๆรวมถึงไม่เคยได้รับการลงโทษในคดีร้ายแรงตามกฎหมาย

สถานทีปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างอาคาร THE ONE HOTEL เทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

สนใจสมัครงาน ส่งประวัติมาที่ phannakran@hotmail.com


การติดต่อ:
บริษัท พรรณกาญจน์วิกรย์ จำกัด
51 ซอยสว่าง 7 ถนนสว่าง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0-2633-3990-1


ลงประกาศวันที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2561  
ที่พักรายเดือน จ.ชลบุรี
ตำแหน่งงานว่างล่าสุด
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2019 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com