Post Space ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!! ฝากประกาศ ลงโฆษณา โปรโมทสินค้า แหล่งพบปะซื้อขายแห่งใหม่ใช้บริการได้แล้ววันนี้!! ไม่ต้องสมัครสมาชิกก็ลงประกาศได้จ้า

การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “การต่อต้านการค้ามนุษย์”

จังหวัดกรุงเทพมหานคร    เขตดุสิต
 • รายละเอียด

  1. คุณสมบัติของผู้ประกวด
   1. ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา
   2. ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และ/หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
   3. ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ/หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

   

  1. กติกาในการส่งภาพวาดเข้าประกวด
   1. หัวข้อเรื่อง “การต่อต้านการค้ามนุษย์”
   2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องทำขึ้นด้วยฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง โดยต้องไม่คัดลอก ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่มีลักษณะส่อไปในทางลามกอนาจาร ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
   3. ต้องเป็นภาพวาดเต็มหน้ากระดาษ โดยใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A2 (1 หน้า) ขนาด 16.54 นิ้ว X 23.39 นิ้ว (ไม่ต้องใส่กรอบภาพ)
   4. การใช้สี สามารถใช้สีประเภทต่างๆ ดังนี้ สีน้ำ  สีชอล์ก  สีโปสเตอร์ สีอะคริลิค และสีน้ำมัน
   5. ใส่ชื่อผลงานและแนวความคิด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก และชื่อสถานศึกษา     พร้อมทั้งระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู้ประกวดที่สามารถติดต่อได้ ไว้หลังภาพ (ส่งได้คนละ 1 ภาพ)     และแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประชาชน
   6. การตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด และภาพที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

   

  1. วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
   1. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ภาพ เท่านั้น
   2. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด ผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้   Ÿ www.m-society.go.th หัวข้อ “วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561”

  Ÿ www.e-aht.com

  Ÿ Facebook กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 

  1. เอกสารในการส่งผลงานเข้าประกวด
  1. ใบสมัครประกวดวาดภาพ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประชาชน
  3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
   1. สามารถส่งผลงานด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ตามวันและเวลาราชการ ส่งมาที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์  อาคารซีพี ทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 อาคาร A เลขที่ 34 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กทม. 10400 ทั้งนี้จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร

   

   

  1. รางวัล

      ผู้ได้รับรางวัลการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล รวมทั้งสิ้น 15 รางวัล ดังนี้

  1. ระดับประถมศึกษา
   • รางวัลที่ 1 รางวัลละ                          20,000 บาท
   • รางวัลที่ 2 รางวัลละ                          15,000 บาท
   • รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ           10,000 บาท
  2. ระดับมัธยมศึกษา และ/หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
   • รางวัลที่ 1 รางวัลละ                          20,000 บาท
   • รางวัลที่ 2 รางวัลละ                          15,000 บาท
   • รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ           10,000 บาท
  3. ระดับอุดมศึกษา และ/หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
   • รางวัลที่ 1 รางวัลละ                          20,000 บาท
   • รางวัลที่ 2 รางวัลละ                          15,000 บาท
   • รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ           10,000 บาท

   

  1. ประกาศผลการประกวด

  5.1 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดใน วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้
       *www.m-society.go.th หัวข้อ “วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561”

                      *www.e-aht.com  *Facebook กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 

  5.2 ผู้ชนะการประกวดจะได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 และรับรางวัล        จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลภายในเดือนมิถุนายน 2561             โดยจะประสานผ่านทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งรายละเอียดให้ทราบในลำดับต่อไป

  1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  กองต่อต้านการค้ามนุษย์  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 อาคาร A เลขที่ 34 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 

  โทรศัพท์ 02 202 9068  โทรสาร 02 202 9066 

  ผู้ประสานงาน  นางสาวนันท์นภัส เที่ยงแท้ โทรศัพท์ 062 - 835 6164

  -------------------------------------

   

  ประกาศอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

  ดูทั้งหมด

  • รูปภาพสำหรับประกาศนี้

  • I
   M
   A
   G
   E
   G
   A
   L
   L
   E
   R
   Y

  ข้อมูลประกาศ

  เจริญชัย กาญจนพิบูลย์

  ไม่ระบุราคา

  แจ้งข่าวสาร

  ใหม่

  ธุรกิจ (บริษัท, ร้านค้า)

  18 เม.ย. 61 10:59 น.

  18 เม.ย. 61 11:42 น.

  55/112 ถนนกำแพงเพชร6 ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

  021581144 

  proj.acid@gmail.com 

  930 

  ดูประกาศทั้งหมดของเจ้าของประกาศ

  จัดการประกาศ

  ติดต่อเจ้าของประกาศ คลิก!

  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

  เก็บเข้า Bookmark

  ก่อนตกลงทำการซื้อขาย ควรพิจารณาให้ดี เพราะผู้ประกาศบางท่านอาจหลอกลวงเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ประกาศ