Post Space ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!! ฝากประกาศ ลงโฆษณา โปรโมทสินค้า แหล่งพบปะซื้อขายแห่งใหม่ใช้บริการได้แล้ววันนี้!! ไม่ต้องสมัครสมาชิกก็ลงประกาศได้จ้า

วิทยาลัยโลกคดีศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันนี้– 1 กุมภาพันธ์ 2557

จังหวัดปทุมธานี    อำเภอคลองหลวง
 • รายละเอียด

  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันนี้– 1 กุมภาพันธ์ 2557 (รับตรง รอบที่ 1)

  วิทยาลัยโลกคดีศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษา และการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)(Bachelor of Art in Global Studies and Social Entrepreneurship (GSSE)) ในงานเปิดบ้านธรรมศาสตร์ 13-14 พ.ย.ที่ผ่านมา

  GSSE ธรรมศาสตร์พัฒนานักศึกษา เตรียมพร้อมบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจและการประกอบการเพื่อสังคม เข้าสู่ตลาดงานในศตวรรษที่ 21! ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนนักธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกระแสที่ทั้งทางภาครัฐและบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ทั่วโลกให้ความสำคัญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงคิดค้นหลักสูตร GSSE (นานาชาติ) เพื่อเร่งผลิตบัณฑิตให้สอดรับกับตามความต้องการของตลาดธุรกิจและการประกอบการที่ไม่มุ่งเน้นถึงผลกำไรขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่คำนึงการสร้างความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตของแต่ละคนและในสังคมไปพร้อมๆ กันเช่นการพัฒนาเศรษฐกิจ การคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน การกระจายองค์ความรู้ การสร้างความมั่นคงของมนุษย์ และการจัดการระบบสาธารสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ภายใต้การฝึกและดูแลโดยอาจารย์นานาชาติที่มากด้วยประสบการณ์ นักศึกษาจะสามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันเสนอแนวทางและนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาสังคมและธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล บริหารธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวมเช่น 1) Cooperate Social Innovationของบริษัทโตโยต้า 2) ตรามาตรฐานสินค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) ของร้านกาแฟ Starbucks และ 3) การไม่ใช้สัตว์เป็นผู้ทดลองผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง The Body Shop

  เป็นต่อในตลาดงาน หรือศึกษาต่อนักศึกษาจะได้รับการฝึกทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงานจริงและศึกษาต่อ (และมักจะถูกมองข้ามโดยวิธีการเรียนการสอนแบบเดิมๆ) เช่น ทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม ความสามารถในการตัดใจ การแก้ไขปัญหา การติดต่อสื่อสาร และการสร้างเครือข่าย เป็นต้น

  เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ - 1 ก.พ. 2557 (รอบแรก)
  รอบ 2 - 8 มี.ค. 2557
  ที่ www.sgs.tu.ac.th

  เกณฑ์การรับสมัคร:
  1) เกรดเฉลี่ย 2.5 
  2) คะแนน TOEFL 500 paper-based (173 computer-based, 61 internet-based), IELTS 5.5 หรือ TU GET 500 หรือคะแนน SAT

  For more information (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่)
  GSSE@sgs.tu.ac.th
  02564 3089-91 ต่อ77057

  keyword : ธรรมศาสตร์ นานาชาติ อินเตอร์

  website : http://www.sgs.tu.ac.th

  • รูปภาพสำหรับประกาศนี้

  • I
   M
   A
   G
   E
   G
   A
   L
   L
   E
   R
   Y

  ข้อมูลประกาศ

  Porjai

  ไม่ระบุราคา

  แจ้งข่าวสาร

  ใหม่

  ธุรกิจ (บริษัท, ร้านค้า)

  18 ม.ค. 57 13:33 น.

  20 ม.ค. 57 21:42 น.

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 

  66802842120 

  www.sgs.tu.ac.th 

  joonpk911@gmail.com 

  3,713 

  จัดการประกาศ

  ติดต่อเจ้าของประกาศ คลิก!

  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

  เก็บเข้า Bookmark

  ก่อนตกลงทำการซื้อขาย ควรพิจารณาให้ดี เพราะผู้ประกาศบางท่านอาจหลอกลวงเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ประกาศ