+เพิ่มเพจกิจการ
Page Space พื้นที่กิจการของจังหวัดชลบุรี คุณสามารถลงข้อมูลกิจการร้านค้าในจังหวัดชลบุรี ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
 

โรงเรียนอนุบาลวายุภักษ์

อ.บางละมุง, ชลบุรี
ภาษาไทย
English
 • สินค้าบริการหรือลักษณะการประกอบการ
  โรงเรียนอนุบาลวายุภักษ์ เริ่มต้นจากเนอสเซอรี่ดูแลเด็กเล็กๆ โดยมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาทักษะ และให้ความรู้แก่เด็กๆผ่านการเล่น การลงมือทำ โรงเรียนเล็กๆแต่อบอุ่นเหมือนบ้าน โรงเรียนที่จะมอบทักษะการใช้ชีวิต การเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  โรงเรียนอนุบาลวายุภักษ์ (Vayupak Kindergarten School) มุ่งเน้นและส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ของเด็กปฐมวัย ตามศักยภาพ ปลูกฝังให้เป็นคนดี มีมารยาทงาม มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี คิด แก้ปัญหา และใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามวัย มีความมั่นใจ และเคารพในตนเอง มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ช่วยเหลือตนเอง รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความเป็นไทย สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  ข้อมูลการเดินทาง
 • ข้อมูลพื้นฐาน

  :
  7.30 -18.00
  : 159/113 ม.5 พัทยาเหนือ นาเกลือ บางละมุง อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 
  : 0847795554
  26,437 

  จัดการเพจ

  แจ้งเพจไม่เหมาะสม

  เก็บเพจเข้า Bookmark

  กรุณาสอบถามข้อมูลจากทางร้านค้าอีกครั้ง เพื่อความแน่นอนของข้อมูลล่าสุด ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของคุณมากที่สุด

แผนที่ โรงเรียนอนุบาลวายุภักษ์