มณฑลทหารบกที่ 14 ชลบุรี จัดระเบียบ จยย.จ้าง อ.ศรีราชา
  • ศูนย์ข่าวศรีราชา - มณฑลทหารบกที่ 14 ชลบุรี ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ลงพื้นที่ศรีราชา จัดระเบียบวิน จยย.รับจ้าง 62 วิน ขีดเส้นลงชื่อที่สถานีตำรวจภายในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

    วันนี้ (5 ส.ค.) ร.ท.เกียรติศักดิ์ ผยุงวงษ์ จากมณฑลทหารบกที่ 14 จ.ชลบุรี พร้อมตัวแทนจากอำเภอศรีราชา ตำรวจ สภ.ศรีราชา ขนส่งจังหวัดชลบุรี และเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกันลงพื้นที่จัดระเบียบวินจักรยานยนต์รับจ้าง 62 วิน ในเขต ต.ศรีราชา เพื่อทำความเข้าใจต่อผู้ที่ขับขี่ โดยไปลงทะเบียนตามขั้นตอนของการจัดระเบียบ รวมทั้งตรวจสอบผู้ขับขี่ว่ามีคุณสมบัติตามที่ได้ลงทะเบียนไว้หรือไม่

    โดยให้ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ไปลงทะเบียนได้ที่ สภ.ในเขตที่วินตั้งอยู่ภายในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ หลังลงทะเบียนเสร็จแล้ว จะนำประวัติของผู้ขับขี่ทั้งหมดเข้าอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ที่มีนายอำเภอศรีราชา เป็นประธาน ก่อนจะให้แต่ละวินเลือกตั้งหัวหน้าวิน เพื่อเป็นตัวแทนมารับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ และจะทำการเปลี่ยนเสื้อวินให้เป็นสีเดียว เพื่อล้างอิทธิพลวิน และจัดระเบียบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งจะพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละวินด้วย ถ้าเห็นว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ก็จะยุบวินนั้นทันที

    สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ยังพบผู้ที่ยังไม่ไปลงทะเบียนประวัติผู้ขับขี่จำนวนมาก จึงแจ้งว่าหลังจากนี้ไป ผู้ที่ไม่มีชื่อในทะเบียนจะไม่สามารถขับรับจ้างได้ และจะมีความผิดด้วย

    Source: manager.co.th