กฎระเรียบ ข้อบังคับ

ผู้ให้บริการเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ กับสิ่งที่สมาชิกนำมาร่วมแสดงความคิดเห็น เนื้อหาทั้งหมดเกิดขึ้นจากมุมมองของผู้เขียนข้อความนั้น ๆ เองเท่านั้น

คุณยอมรับที่จะใช้งานเว็บบอร์ดนี้ โดยไม่ทำการลิ้งค์ ไปยังเนื้อหา หรือลงข้อความที่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาท สิ่งอันตราย การข่มขู่และทำร้ายผู้อื่น การ Spam (หรือทำตัวเหมือน Spam) สิ่งลามกอนาจาร ล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การละเมิดลิขสิทธิ์ และยุยงให้เกิดกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องหรือผิดกฏหมาย

ทุก ๆ เนื้อหาที่ถูกส่งเข้าสู่ระบบเว็บบอร์ดแห่งนี้ อาจมีการตรวจสอบโดยทีมงานผู้ดูแล อาจมีการส่งเข้าไปในบริการช่วยตรวจสอบจากแหล่งอื่น (3rd-Party Services) ซึ่งรวมถึงการบริการตรวจสอบ Spam ด้วย เพราะฉะนั้นอย่าทำการส่งข้อมูลที่คุณคิดว่ามีความเป็นส่วนตัวสูงหรือเป็นความลับเข้าสู่ระบบ

ทางเว็บบอร์ดแห่งนี้ มีสิทธิ์ที่จะลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ถูกส่งเข้าสู่ระบบโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และการร้องขอเนื้อหาที่ถูกลบหรือปรับเปลี่ยน จะถูกจัดการภายใต้การตัดสินใจของทีมงานเอง ซึ่งทางทีมงานมีสิทธิ์เต็มร้อยที่จะดำเนินการจัดการต่อ Account ใด ๆที่ใช้งาน Service นี้ได้ตลอดเวลา

คุณได้ให้สิทธิ์เราใช้เนื้อหาที่คุณโพสต์ อย่างไม่มีข้อยกเว้น ไม่จำกัดจำนวน และอย่างถาวร รวมถึงยังสามารถนำเนื้อหาดังกล่าวไป ใช้ในจุดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อกับการให้บริการเว็บบอร์ดแห่งนี้ได้

เงื่อนไขหรือข้อกำหนดเหล่านี้ สามารถถูกปรับเปลี่ยนได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ถ้าคุณไม่ยอมรับในเงื่อนไขหรือข้อกำหนดเหล่านี้ กรุณาอย่าทำการลงทะเบียน หรือใช้งานระบบนี้ ส่วนกรณีที่คุณต้องการปิด Account ของคุณกรุณาติดต่อทีมงานผู้ดูแล