อนุสาวรีย์สุนทรภู่ จังหวัดระยองอนุสาวรีย์สุนทรภู่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงให้ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ถือเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอแกลง และจังหวัดระยอง ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านสุนทรโวหาร (ภู่) กวีเอกของไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมรำลึก และส่งเสริมศิลปะการประพันธ์

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อยู่ในตำบลกร่ำ อำเภอแกลง ก่อนถึงแหลมแม่พิมพ์ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 8.5 ไร่ สถานที่นี้เดิมเป็นวัดร้าง(วัดป่ากร่ำ) จากนั้นมาเริ่มสร้างอนุสาวรีย์ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เพื่อเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2498 งานก่อสร้างได้ยืดเยื้อมาจนสมัย นายวิทยา เกษรเสาวภาค เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ในปี พ.ศ. 2511 ได้มีการรวบรวมเงินบริจาค เพื่อสานต่อจนเสร็จลุล่วง และมีพิธีเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 และเมื่อปี พ.ศ. 2529 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 200 ปี ของสุนทรภู่ องค์การยูเนสโก้ได้เห็นผลงานอันโดดเด่นของกวีเอกสุนทรภู่ ที่เสมือนเป็นเชกสเปียร์ประเทศไทย จึงประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในสาขาวรรณกรรม ทุกวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี จึงถือเป็น "วันสุนทรภู่" ซึ่งตรงกับวันเกิดของท่าน มีการทำพิธีบวงสรวง สักการะท่านสุนทรภู่ มีการแสดงละครจากวรรณกรรมของท่าน ประกวดแต่งกลอน ประกวดคำขวัญ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมด้านกวีนิพนธ์ไทย

บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ จะเห็นเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีรั้วกั้น พื้นที่ภายในและโดยรอบ มีการตัดแต่งไม้ประดับไว้อย่างสวยงาม ด้านหน้าทางเข้า มีบ้านไม้ทรงไทยหลังเล็ก เป็นเรือนจำลอง กุฏิบิดาสุนทรภู่ ทางขวามีรูปปั้นตัวละครจากบางตอนจากเรื่องพระอภัยมณี เช่น นางผีเสื้อสมุทรกำลังอุ้มพระอภัยมณี สินสมุทร และชีเปลือย ด้านข้างมีร้านขายของที่ระลึก ของฝาก เมื่อเดินเข้าไปด้านในจะมีเนินดิน ที่มีรูปปั้นหล่อของท่านสุนทรภู่อยู่ตรงกลาง ในท่านั่ง ในมือท่านมีดินสอและสมุดข่อย เสมือนกับว่าท่านกำลังแต่งโคลงกลอน ถัดมาทางด้านล่าง มีรูปปั้นตัวละครตัวสำคัญๆ จากวรรณคดีชิ้นเอกของท่าน มีรูปปั้นพระอภัยมณี อยู่ในท่านั่งยกขาด้านนึงไขว้ ในมือถือปี่ทำท่าเป่า ซึ่งถือเป็นศาสตร์คู่กายของพระอภัย ด้านล่างลงไปอีก เป็นบ่อน้ำ มีรูปปั้นนางเงือก และนางยักษ์ผีเสื้อสมุทร หันหน้าไปยังพระอภัย

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ถือเป็นอนุสาวรีย์กวีแห่งแรกของประเทศไทย และเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอแกลง เนื่องมาจากตามประวัติของสุนทรภู่กล่าวถึงบิดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และได้ปรากฏอยู่ในบทกวีนิพนธ์ในนิราศเรื่องแรกที่แต่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2349 คือเรื่อง "นิราศเมืองแกลง" ที่พรรณาถึงการเดินทางจากเมืองกรุงไปยังเมืองแกลง ที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางนานนับเดือน ต้องผจญความยากลำบาก และอันตรายในการเดินทาง ในเวลานั้นท่านต้องล่องเรือลัดเลาะแม่น้ำเจ้าพระยา ไปออกแม่น้ำบางปะกง ออกสู่ทะเล แล้วไปขึ้นฝั่งบริเวณหาดบางแสน เพื่อเดินเท้าต่อไปจนถึงเมืองระยอง ซึ่งบทประพันธ์นี้ถือเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เพราะทำให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในอดีต นอกจากนี้สุนทรภู่ยังมีความผูกพันกับพื้นที่ในเขตจังหวัดระยอง และเชื่อกันว่าท่านได้แรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องพระอภัยมณี จินตนาการเกาะแก้วพิศดารขึ้น จากเกาะเสม็ดนั่นเอง

คนที่ต้องการเข้ามาสักการะครูกวีสุนทรภู่ สามารถซื้อดอกไม้ธูปเทียนบูชาได้ในบริเวณข้างอนุสาวรีย์

“ถึงหย่อมย่านบ้านกร่ำพอค่ำพลบ ประสบพบเผ่าพงศ์พวกวงศา
ขึ้นกุฏิที่สถิตท่านบิดา กลืนน้ำตาก็ไม่ฟังเฝ้าพรั่งพราย”
จากนิราศเมืองแกลง พ.ศ.2350

ประวัติสุนทรภู่
สุนทรภู่ เกิดในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 และถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2398 รวมอายุ 69 ปี บิดาเป็นคนตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มารดาเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มาเป็นนางนมพระธิดาอยู่ในพระราชวังหลัง หลังสุนทรภู่เกิดได้ไม่นาน บิดามารดาก็แยกทางกัน บิดากลับไปบวชที่วัดป่ากร่ำ ณ ภูมิลำเนาเดิม ส่วนสุนทรภู่ได้ถวายตัวเป็นข้าในกรมพระราชวังหลังตั้งแต่ยังเด็ก ท่านได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนศรีสุดาราม (วัดชีปะขาว) และมีนิสัยรักในการแต่งกาพย์กลอน ต่อมาได้เข้ารับราชการเป็นนายเสมียนในกรมพระคลังสวน และได้เป็นมหาดเล็กในพระราชวังหลัง

 

ปี พ.ศ. 2359 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 2 เป็นช่วงที่วรรณศิลป์เฟื่องฟู สุนทรภู่ได้เป็น "ขุนสุนทรโวหาร" ในกรมอาลักษณ์ จนกระทั่งสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงเห็นฝีมือและให้ความไว้วางใจให้ช่วยต่อบทกลอน พระราชนิพนธ์วรรณคดี เช่นบางตอนของเรื่องรามเกียรติ์ สังข์ทอง ชีวิตในขณะนั้นถือได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของสุนทรภู่ที่ได้เข้าเฝ้า ถวายความเห็นเกี่ยวกับงานพระราชนิพนธ์ และเป็นกวีที่ปรึกษาจนได้รับตำแหน่งเป็น "หลวงสุนทรโวหาร"
หลังสิ้นรัชกาลที่ 2 สุนทรภู่ได้ออกบวช ที่วัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) เป็นเวลา 18 ปี เมื่อลาสิกขาบท ได้ถวายตัวกับเจ้าฟ้าน้อย หรือสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ พระราชวังเดิม และได้รับการอุปการะจากกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพด้วย

ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ และสถาปนาเจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ เป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับอยู่วังหน้า สุนทรภู่จึงได้บรรดาศักดิ์เป็น "พระสุนทรโวหาร" ตำแหน่งเจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายบวรราชวัง สุนทรภู่รับราชการได้ต่อมาอีก 4 ปี ก็ถึงแก่กรรม ตระกูลของสุนทรภู่ได้ใช้นามสกุล "ภู่เรือหงส์" ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ที่ทรงมีพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้น

ผลงานของสุนทรภู
- นิราศ 9 เรื่อง คือ นิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท นิราศภูเขาทอง นิราศสุพรรณ นิราศพระประธม นิราศเมืองเพชร นิราศวัดเจ้าฟ้า นิราศอิเหนา รำพันพิลาป
- นิทาน 5 เรื่อง คือ โคบุตร ลักษณวงศ์ พระอภัยมณี สิงหไตรภพ พระไชยสุริยา
- สุภาษิต 3 เรื่อง คือ สวัสดิรักษา เพลงยาวถวายโอวาท สุภาษิตสอนหญิง
- บทเสภาขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม เสภาพระราชพงศาวดาร
- บทละคร อภัยนุราช

การเดินทางไปอนุสาวรีย์สุนทรภู่
ห่างจากตัวเมืองระยอง 47 กิโลเมตร
ห่างจากแยกแกลง(สามย่าน) 15 กิโลเมตร
ห่างจากแหลมแม่พิมพ์ 5 กิโลเมตร

 

1.จากถนนสุขุมวิท
- วิ่งเส้นสุขุมวิท จากตัวเมืองระยองไปทางแกลง เลี้ยวขวาตามป้ายบอกทางเข้าอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายตามป้ายแหลมแม่พิมพ์ จะผ่านอนุสาวรีย์สุนทรภู่ทางซ้ายมือ

2.จากทางหลวงหมายเลข 344 (บ้านบึง-แกลง)
- วิ่งมาตัดเส้นสุขุมวิท เลี้ยวขวามาทางระยอง เลี้ยวซ้ายเข้าหาดแม่พิมพ์ตามป้ายบอกทาง ผ่านอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ทางซ้ายมือ

3.ถ้าวิ่งเลียบหาดแม่พิมพ์ (มาจากทางฝั่งระยอง)
- วิ่งเลียบหาดมาจนสุดทาง จะเป็นโค้งซ้าย แล้วตรงไปหน่อยจะผ่านอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ที่อยู่ทางขวา

ข้อมูลจากแหล่งอื่น และ รีวิว :
Image
Gallery

แผนที่

แสดงร้านอาหารใกล้เคียง
สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 3.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
หาดแม่พิมพ์เป็นหาดชื่อดังของจังหวัดระยอง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักกันดี เป็นหาดที่ไม่เคยเงียบเหงา ยิ่งหน้าเทศกาล วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดยาวๆ จะมีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวพักผ่อนที่หาดนี้ค่อนข้างมาก ส่วนแหลมแม่พิมพ์เป็นแหลมที่อยู่สุดหาดแม่พิมพ์ สถานที่ตั้งของศาลเจ้าแม่พิมพ์ ศาลศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพบูชาของชาวระยอง ศาลแม่พิมพ์ตั้งหันหน้าออกไปยังทะเล ด้านหน้ามีสะพานเล็กๆ ยื่นออกไปยังแนวโขดหินโสโครก เวลาน้ำลง สามารถเดินชมวิวได้ตลอด อีกด้านหนึ่งของศาลแม่พิมพ์ มีทางเดินเล็กๆ ขึ้นไปยังวัดบนเขา สามารถชมวิวหาดแม่พิมพ์จากมุมสูงได้
ห่างออกไป ประมาณ: 3.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
อ่าวไข่ แหลมตาล อ่าวมะขามป้อม เป็นพื้นที่คล้ายแหลมยื่นออกมา ถ้ามาจากแกลง ก็จะเจอทางแยกเพื่อมาบริเวณนี้ก่อนที่จะถึงแหลมอม่พิมพ์ เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวแวะเวียนมา รวมถึงยังมีท่าเรือตรงแหลมตาล ที่ไว้สำหรับเดินทางไปยังหมู่เกาะมัน จังหวัดระยองอีกด้วย
ห่างออกไป ประมาณ: 8.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
บริเวณปากแม่น้ำประแส อำเภอแกลง ได้มีการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายรูปแบบ นักท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนบรรยากาศการพักผ่อน เป็นนอนโฮมสเตย์ริมน้ำ นั่งรถพ่วงข้างชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ชมธรรมชาติตามลำน้ำประแส ประมงพื้นบ้าน กราบสักการะเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรฯ เดินเล่นรับลม ชมทะเลที่ริมหาดแหลมสน ปีนขึ้นไปชมวิวบนเรือหลวงประแส แวะชมต้นตะเคียนใหญ่อายุกว่า 500 ปี และตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติสรรสร้างของท้องทุ่งโปรงทอง ในเขตอนุรักษ์ป่าชายเลน "ชุมชนแสมผู้"
ห่างออกไป ประมาณ: 9.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
เกาะมันในเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเกาะเสม็ด และใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะมัน มีเนื้อที่ประมาณ 131 ไร่ ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งมากที่สุด ห่างจากแหลมแม่พิมพ์ประมา​ณ​ 5 กิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากแหลมแม่พิมพ์ประมาณ 30 นาที เกาะนี้นักท่องเที่ยวสามารถแวะเยี่ยมชมสถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เล่นน้ำ เดินเที่ยวรอบเกาะเพื่อศึกษาธรรมชาติ และชมปะการังรอบเกาะได้ แต่ไม่อนุญาติให้พักค้างคืนบนเกาะได้
ห่างออกไป ประมาณ: 9.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
สวนวังแก้ว เป็นสถานที่ส่วนบุคคล แต่ก็จัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องของวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และความสะอาด สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลาย บุคคลภายนอกที่ไม่ได้ทำการจองที่พักกับสวนวังแก้ว สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมค่าเข้า ส่วนหาดวังแก้ว เป็นหาดที่มีความยาวมาก อยู่ถัดจากหาดดวงตะวัน ไปจนปากคลองละวน ในอำเภอแกลง เป็นหาดที่มีความสงบ เป็นส่วนตัว มีถนนวิ่งขนานไปกับหาด แต่จากถนนไม่สามารถมองเห็นทะเลได้ เพราะมีต้นไม้และที่พักต่างๆ บดบังอยู่ บริเวณหน้าหาดวังแก้วส่วนใหญ่ติดกับโรงแรม รีสอร์ท และที่พักที่อยู่เรียงรายอยู่ริมหาด นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเขตนี้จึงเป็นนักท่องเที่ยวที่ได้จองที่พักไว้แล้ว
ห่างออกไป ประมาณ: 9.6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ทุ่งโปรงทอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ บริเวณปากแม่น้ำประแส ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน ได้เห็นความสวยงามตามธรรมชาติของป่าโกงกาง ไม้โปรง และไม้ริมชายฝั่ง จุดเด่นของบริเวณนี้คือต้นโปรงที่ขึ้นหนาแน่นอยู่เต็มพื้นที่ สะท้อนสีเขียวอ่อนตา จนเรียกว่าเป็นทุ่งโปรงทอง
ร้านอาหารใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
โจโจ้ซีฟู้ด เป็นร้านที่หลายต่อหลายคนพูดถึงว่า หากมาแถวแหลมแม่พิมพ์แล้ว แนะนำให้มากินร้านโจโจ้ซีฟู้ด เพราะลูกค้าที่มาแล้ว มักจะติดใจในคุณภาพ และรสชาติอาหาร ในปริมาณที่เกินคุ้ม ตอนนี้หากใครมาไปเที่ยวบริเวณริมหาดแหลมแม่พิมพ์ แล้วไม่เจอร้านนี้ ไม่ต้องตกใจ เพราะหากยังติดใจฝีมือการปรุงอาหารร้านโจโจ้ ขับรถเลยขึ้นไปทางถนนแกลง - แหลมแม่พิมพ์ อีกหน่อย ห่างจะทะเลไปประมาณ 3 กิโลเมตร (ร้านอยู่ทางขวามือ) รับรองจะได้เจอร้านโจโจ้ (เจ้าเก่า) ที่อาหารถูกปาก รสชาติถูกใจเหมือนเดิม
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2024 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com