อำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี

แหล่งปาล์มน้ำมันและยางพารา ประจำจังหวัดชลบุรี

ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมาของอำเภอหนองใหญ่
แต่เดิมนั้นพื้นที่นี้ขึ้นกับอำเภอพนัสนิคม แล้วถูกโอนมาขึ้นกับอำเภอบ้านบึง ต่อมาอดีตกำนันประจวบ ศิริวรวาท จากตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ได้ชักชวนลูกบ้านย้ายกันมาสร้างชุมชน ชื่อหมู่บ้านหนองใหญ่ ขึ้นกับตำบลคลองพลู จนกลายเป็นกิ่งอำเภอหนองใหญ่ และในที่สุดก็ยกระดับเป็น อำเภอหนองใหญ่ในที่สุด

สถานที่สำคัญของชาวหนองใหญ่ ได้แก่
-ศาลเจ้าพ่อทองดำ
ตั้งอยู่ในตลาดหนองใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นใจกลางอำเภอ เพราะเจ้าพ่อทองดำ เป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองใหญ่ ที่เชื่อกันตามคำเล่าขานว่า นายทองดำเป็นชาวจีน ที่เป็นเหมือนสหายสนิท ของสมเด็จพระเจ้าตากสิน เนื่องจากเคยช่วยกันรบกับพม่า ชนะมาหลายต่อหลายครั้ง เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จขึ้นครองราชย์  นายทองดำ ได้ขอลามาพักที่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาได้บวชเป็นพระเดินธุดงค์ มาบำเพ็ญเพียรอยู่ที่อำเภอหนองใหญ่ จนกระทั่งมรณภาพ ต่อมาชาวบ้านจึงได้ร่วมกันสร้างศาล ในบริเวณที่มรณภาพ และให้ชื่อว่า "ศาลเจ้าพ่อทองดำ" ในแต่ละปี ช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน และก่อนตรุษจีน 1 สัปดาห์ จะมีการบวงสรวงเจ้าพ่อทองดำทุกปี

-วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
หมู่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ (โทร 0 3821 9022, 0 3821 9638-9) บริเวณวัด มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหนองใหญ่ศิริธรรม ที่ริเริ่มโดย หลวงพ่อพระครูพิศาลประชานุกิจ (เจ้าอาวาส)

-น้ำตกเขายายบุ้ง
ตั้งอยู่ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่

อำเภอหนองใหญ่ เป็นอำเภอประจำจังหวัดชลบุรี ซึ่งถึงแม้ว่าอำเภอหนองใหญ่ จะไม่ค่อยมีบทบาทสำคัญ ด้านการท่องเที่ยวเหมือนกับ บางละมุง ศรีราชา หรือสัตหีบ สักเท่าไรนัก แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของอำเภอนี้ จะโดดเด่นทางการเกษตร ดังคำขวัญของอำเภอที่ว่า "ปาล์มน้ำมันมากมี ประเพณีวิ่งควาย เรียงรายป่าเขา ลำเนาสวนยาง ท่ามกลางเกษตรกรรม เจ้าพ่อทองดำศักดิ์สิทธิ์" เกษตรกรรมจึงเป็นเสมือนอาชีพหลักของคนในพื้นที่ โดยสิ่งที่ทำกันมากเป็นพวก ปาล์มน้ำมัน ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ นอกจากนี้่ หนองใหญ่ยังเป็นพื้นที่ที่มี โรงงานอุตสาหกรรมที่รองรับผลผลิตทางการเกษตรอยู่ด้วย เช่น โรงงานปาล์ม โรงงานน้ำตาล โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา รวมถึงโรงงานประเภทอื่นๆ ในพื้นที่อย่าง  โรงงานพลาสติกแปรรูป แปรรูปอาหาร อีกด้วย

สำหรับคนชลบุรี ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ติดทะเล จะค่อนข้างรู้จักอำเภอหนองใหญ่เป็นอย่างดี เพราะว่าสามารถมาทำใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ (เพราะการสอบที่ขนส่งสาขาหนองใหญ่สะดวกกว่า การสอบที่ขนส่งชลบุรีที่มีผู้สอบหนาแน่นกว่า)

ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศมีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดระยองที่อยู่ติดกัน คือเป็นเนินสูงๆ ต่ำๆ ลักษณะคล้ายลูกคลื่นลอนตื้นกระจายอยู่ทั่วไป มีพื้นที่ราบเล็กน้อย มีลักษณะอากาศร้อนชื้นโดยทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป อำเภอหนองใหญ่
อำเภอหนองใหญ่มีพื้นที่ 415 ตารางกิโลเมตร มีระยะห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 51 กิโลเมตร มีเขตติดต่อกับส่วนอื่นๆ ได้แก่
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอบ้านบึง และอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
- ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอวังจันทร์​ และอำเภอปลวกแดง จ.ระยอง
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอศรีราชา และอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

การแบ่งเขตการปกครอง
อำเภอหนองใหญ่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 24 หมู่บ้าน ได้แก่

ชื่อตำบล จำนวนหมู่บ้าน (ที่อยู่ในการปกครอง)
ตำบลหนองใหญ่ 6 หมู่บ้าน
ตำบลคลองพลู 4  หมู่บ้าน
ตำบลหนองเสือช้าง 5  หมู่บ้าน
ตำบลห้างสูง  5  หมู่บ้าน
ตำบลเขาซก 4  หมู่บ้าน

สถานที่ราชการในอำเภอหนองใหญ่

ชื่อหน่วยงาน เบอร์ติดต่อ
ที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่ หมู่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
เบอร์โทร 038-219760  โทรสาร 038 - 219223
สำนักงานเทศบาลหนองใหญ่  3 หมู่ 1 ชุมชนหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่
เบอร์โทร 038-219479
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่  329/5 หมู่ 1 ตำบลหนองใหญ่
เบอร์โทร 038-219202
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองใหญ่  ยังไม่มีข้อมูล
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองใหญ่  179 หมู่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
เบอร์โทร 038-219299
โรงพยาบาลหนองใหญ่ 207 หมู่ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลหนองใหญ่
เบอร์โทร 038-219760,  038-219310-2
สำนักงานที่ดิน อำเภอหนองใหญ่ เบอร์โทร 038-219641
ที่ทำการไปรษณีย์หนองใหญ่  563 หมู่ 1 ถนนหน้าอำเภอหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่
เบอร์โทร 038-219201
สถานีดับเพลิงอำเภอหนองใหญ่  เบอร์โทร 038-219199

ธนาคารใน อำเภอหนองใหญ่
-ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองใหญ่
ที่อยู่: 329 หมู่ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
โทร: 0 3821 9470, 0 3821 9472-3 โทรสาร 0 3821 9471

-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาหนองใหญ่

สถานศึกษา
โรงเรียนในอำเภอหนองใหญ่ จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่

โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 0 3821 9196 ตำบลหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 0 3821 9193 ตำบลหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 0 3816 9026 ตำบลหนองใหญ่
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 0 3821 8072 ตำบลคลองพลู
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 0 3826 3074 ตำบลคลองพลู
โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 0 3821 9187 ตำบลหนองเสือช้าง
โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 0 3826 3079 ตำบลหนองเสือช้าง
โรงเรียนบ้านท่าจาม 0 3821 9187 ตำบลหนองเสือช้าง
โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 0 3826 3130 ตำบลหนองเสือช้าง
โรงเรียนบ้านห้างสูง (เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)  ยังไม่มีข้อมูล ตำบลห้างสูง
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 0 3826 3076 ตำบลห้างสูง
โรงเรียนบ้านซากนา ยังไม่มีข้อมูล ตำบลเขาซก
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 0 3819 0004 ตำบลเขาซก

 การเดินทางไป อ. หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
สำหรับเส้นทางมายังอำเภอหนองใหญ่ มีถนนหลักคือทางหลวงหมายเลข 344 สายชลบุรี-แกลง ซึ่งเป็นถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี และระยองเพื่อตรงไปยังจังหวัดจันทบุรีและตราด ถนนเส้นนี้ยังเป็นถนนสายสำคัญในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทางภาคตะวันออกด้วย

ร้านอาหารแนะนำใน อ.หนองใหญ่
-ร้านธัญรส
เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ เกาเหลาเนื้อ และหมูตุ๋น
ที่ตั้ง: 61 หมู่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
โทร: 0 3821 9331

-ร้านสวนสวย ริมฝาย
เป็นร้านขายอาหารทั่วไปและอาหารทะเลเช่น ฉู่ฉี่วุ้นเส้นทะเล ปลากระพงทอดน้ำปลา น้ำพริกไข่ปู หมึกผัดไข่เค็ม และอื่นๆ
ที่ตั้ง: ถนนชลบุรี-แกลง (เขาซก) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่

page space    Amazing Thailand     Pattaya Concierge      ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2024 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com