เกาะจิกนอก จันทบุรีเกาะจิกนอก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และศึกษาวิถีชีวิตชุมชน หรือเป็นการเที่ยวแบบอีโคทัวร์ นอนโฮมสเตย์ ได้พักผ่อนพร้อมสัมผัสชีวิตชาวเล ผู้คนชนพื้นถิ่น ศึกษาดูงานการอยู่ร่วมกันของชุมชน เดินชมรอบเกาะ ได้กินอาหารทะเลสดๆ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบชมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น

เกาะจิกนอก อยู่ในตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี บริเวณปากแม่น้ำเวฬุ เวลาจะขึ้นเรือไปเกาะจิก จะต้องไปขึ้นเรือที่ท่าเรืออ่างกระป่อง ในจังหวัดตราด ใกล้กับที่ขึ้นเรือเฟอรี่ไปเกาะช้าง

เกาะจิกนอก หรือหมู่บ้านเกาะจิก* หมู่ที่ 1 ของตำบลบางชัน เป็นเกาะที่มีพื้นที่ประมาณ 700 ไร่ เป็นเกาะที่อยู่ในทะเลอ่าวไทย ตรงกลางปากทางออกของแม่น้ำเวฬุ ไปยังมีเกาะจิกกลาง เป็นบริวารเล็กๆ อยู่ทางตะวันออก ผู้คนจะอาศัยอยู่บริเวณอ่าวทางตอนเหนือของเกาะ คนกลุ่มแรกที่มาอยู่เป็นชาวจีนที่เดินเรือมาค้าขายกับไทยตั้งแต่อดีต และมีส่วนหนึ่งเป็นผู้คนอพยพมาจากบ้านบางปิด** อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2549

วิถีชีวิตของคนบนเกาะจิก เป็นชุมชนขนาดเล็ก ที่รู้จักกันหมด มีวิถีชีวิตชุมชนแบบเรียบง่าย ผู้คนมีอัธยาศัยไมตรี จึงเป็นชุมชนที่มีความสงบ ปลอดภัย เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ ดังคำขวัญของหมู่บ้าน "บ้านเกาะจิก สิ่งแวดล้อมดี วิถีชีวิตชาวประมง ดำรงอยู่ คู่ทรัพยากร"

นอกจากนี้ ชุมชนบ้านเกาะจิกมีระบบการจัดการชุมชน ในลักษณะการพึ่งพาตนเอง เช่น มีการนำร่องโครงการใช้พลังงานทดแทนแบบผสมผสานโดยมีการใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องปั่นไฟสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าใช้บนเกาะ โดยเก็บค่าไฟแบบเติมเงิน มีการกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล เป็นต้น

สถานที่สำคัญบนเกาะจิกมีโรงเรียนวัดเกาะจิก โรงพยาบาล วัด และศาลเจ้าแม่เกาะจิก ประชากรบนเกาะจิก มีประมาณ 100 กว่าครัวเรือน มีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 500 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวประมงที่สืบทอดกันมานานนับร้อยปี หาปลา เลี้ยงปลา ทำกุ้งแห้ง

การเดินทางไปยังเกาะจิก ยังคงใช้เรือเป็นหลัก สะดวกที่สุดคือขึ้นที่ อ่างกระป่อง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

(ข้อมูลบางส่วนจาก http://www.bangchan.go.th/)

* ชื่อเกาะจิก นั้นตั้งขึ้นตามชื่อต้นจิกที่เคยมีอยู่มากบนเกาะ โดยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เป็นผู้ตั้งให้
** บ้านบางปิด เป็นหมู่บ้านในอำเภอแหลมงอบ ที่อยู่บริเวณปลายแหลมปากแม่น้ำเวฬุ ฝั่งตรงข้ามกับบ้านบางชัน ครั้งหนึ่งเคยเกิด "โรคห่า" ระบาดในบริเวณรอบหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงเรียกว่าเป็น "บ้านบังปิด" ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นบางปิด


การท่องเที่ยวบนเกาะจิก เหมาะกับการเข้าพักแบบโฮมสเตย์ สำหรับการพักผ่อน นอนเล่นในวันหยุดแบบสบายๆ ไม่วุ่นวาย ที่พักแบบโฮมสเตย์ มักจะคิดราคาเป็นรายหัว พร้อมอาหาร 3 มื้อ เป็นอาหารทะเลสดจากพื้นที่ ได้เดินชมวิถีชีวิตชุมชน เดินเที่ยวรอบๆ เกาะ นั่งเรือชมวิวทะเล หรือทำกิจกรรมอื่นๆ เช่นการนั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน ชมหมู่บ้านไร้แผ่นดิน ทะเลแหวก หรืออื่นๆ (สอบถามได้จากทางโฮมสเตย์อีกครั้ง)
บนเกาะจิก มีทางปูน เดินได้สะดวก หรืออาจเดินผ่านป่ายาง ไปยังหาดของเกาะ ซึ่งอาจไม่ได้มีหาดทรายสีขาวจั๊วะเหมือนเกาะอื่นๆ แต่ก็เป็นชายหาดที่เงียบสงบ เป็นชายหาดที่พอเล่นน้ำได้ มีหินบ้าง และทรายค่อนข้างหยาบหน่อย

 

ข้อแนะนำ
- ช่วงที่เหมาะกับการเที่ยวเกาะจิก คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายน - เมษายน (ช่วงก่อนเข้าหน้าฝน)
- การเดินทางไปยังเกาะจิก ที่สะดวกคือ ขึ้นเรือที่ท่าเรือ อ่างกระป่อง ในจังหวัดตราด อยู่ใกล้สนามบินตราด
- ใช้เวลาในการเดินทางจากท่าเรืออ่างกระป่อง ไปเกาะจิก ประมาณ​ 30 นาที
- หากขับรถมา สามารถฝากจอดรถไว้ที่ท่าเรือได้
- เรือมีแบบคิวเรือโดยสาร คนละประมาณ 30 บาท หรือเหมาลำประมาณ 300 บาท (นั่งได้ 20 คน)
- หากติดต่อเข้าพักไว้กับทางโฮมสเตย์ ทางโฮมสเตย์อาจมีเรือมารับส่งให้ (สอบถามโดยตรงกับทางโฮมสเตย์อีกครั้ง)
- การพักแบบโฮมสเตย์ มักจะเป็นแพคเกจ 2 วัน 1 คืน โดยรวมค่าที่พัก + อาหาร 3 มื้อ + ค่าเรือรับส่ง อาจรวมกิจกรรมนำเที่ยวของทางโฮมสเตย์เช่น พาไปเล่นน้ำ ชมวิถีชีวิตชาวประมง การดักปู การเลี้ยงหอย เป็นต้น ราคาแพ็คเกจอยูที่ประมาณ 600 - 1,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือแล้วแต่ตกลงกัน)

 

สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงเกาะจิก
- หมู่บ้านไร้แผ่นดิน
- ทะเลแหวก
- การชมฝูงเหยี่ยวแดง

การเดินทางไปยังท่าเรืออ่างกระป่อง
ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 65 กิโลเมตร
ห่างจากตัวเมืองตราด 40 กิโลเมตร

 

ทางไปท่าเรืออ่างกระป่อง เป็นทางเดียวกันกับไปสนามบินตราด และทางเลี่ยงเมืองไป อ.เกาะช้าง

1จากแกลง จ.ระยอง ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท (หมายเลข 3) ตรงมาจันทบุรี จนถึงสามแยกปากแซง แล้วเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดตราด (ทางเดียวกับไปน้ำตกพลิ้ว และแหลมสิงห์)
 
2จากนั้นตรงไปเรื่อย ๆ (ไกลพอประมาณ) จนข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเวฬุไปสัก 6 กิโลเมตร จะเจอแยกไฟไปแหลมงอบ (เส้น 3156) ให้เลี้ยวขวาตรงแยกนี้ (แถว ๆ บริเวณแยกมีปั๊ม ปตท.อยู่ด้วย )
 
3เมื่อเลี้ยวขวาเข้าเส้น 3156 ตรงไปเรื่อยๆ ประมาณ 17 กิโลเมตร ช่วงข้างทางเป็นป่ายาง สังเกตดีๆ จะมีป้ายบอกว่าถึงบ้านอ่างกระป่องอยู่ทางซ้ายมือ (บอกให้เลี้ยวขวา) เมื่อเห็นป้ายแล้ว ให้เลี้ยวขวา ที่แยกขวาข้างหน้า (บริเวณแยกก็มีป้ายเขียนว่าวัดอ่างกระป่อง)
 
4เมื่อเลี้ยวขวาแล้ว ตรงตามเส้นทางไปอีกราวๆ 8 กิโลเมตร พอผ่านหน้าวัดบ้านอ่างกระป่องไปหน่อย จึงเลี้ยวขวา
 
5เลี้ยวขวาแล้ว ให้ตรงตามเส้นทางไปเรื่อยๆ อีกประมาณ 800 เมตร จะสุดทางที่ท่าเรืออ่างกระป่อง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
ที่อยู่ 87 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
ติดต่อ 039-460-951

 

ข้อมูลจากแหล่งอื่น และ รีวิว :1

แผนที่

แสดงร้านอาหารใกล้เคียง
สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 5.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
การเที่ยวชมหมู่บ้านไร้แผ่นดิน หมู่บ้านที่มีความเป็นมายาวนานกว่าร้อยปี ชมทะเลแหวก ความสร้างสรรของธรรมชาติแห่งเดียวในภาคตะวันออก ชมฝูงเหยี่ยวแดงกลางทะเล ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชน อยู่ในพื้นที่ตำบลบางชัน อำเภอขลุง
ร้านอาหารใกล้เคียง
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2021 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com