สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ จันทบุรีสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถานที่เที่ยวบริเวณแหลมเสด็จ (อ่าวคุ้งกระเบน)
เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กๆ เพราะสามารถมีกิจกรรมเกี่ยวกับการชมความสวยงามของปลานานาชนิด รวมถึงยังมีอุโมงค์ใต้น้ำที่ทำให้เห็นปลาขนาดใหญ่ได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย สำหรับที่นี่ ถือเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในอ่าวคุ้งกระเบน และบริเวณใกล้เคียง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่สำคัญคือไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ไม่ไกลจากสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ยังสามารถแวะเดินเที่ยวที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ที่อยู่ห่างไปประมาณ 200 เมตร หรือจะแวะเล่นน้ำ พักผ่อน ที่หาดแหลมเสด็จก็ได้

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ตรงหาดแหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นทางเดียวกับไปแหลมเสด็จ อยู่ตรงหน้าหาดแหลมเสด็จพอดี

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีกรมประมง เป็นผู้จัดหา รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำทะเลจากท้องถิ่น และจากพื้นที่ใกล้เคียงมาจัดแสดง โดยเน้นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ และส่งเสริมให้เป็นแหล่งเที่ยวในแหลมเสด็จ โดยตั้งชื่อสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2545 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 600 ตารางเมตร จัดแสดงตู้แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ 36 ตู้ ทั้งตู้ขนาดสี่เหลี่ยม และตู้หลอดทรงกระบอกที่มองเห็นได้รอบด้าน โดยจัดแสดงสัตว์น้ำ และปลาหลากหลายชนิด เป็นปลาที่พบได้ในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน ทะเลเจ้าหลาว และแหลมเสด็จ ปลาที่นำมาจัดแสดง ล้วนสร้างความตื่นตาตื่นใจ บางชนิดแม้แต่ลงไปดำน้ำดูปลา ก็อาจจะไม่ได้พบเห็นง่ายๆ เช่น ปลาฉลามเสือดาว ปลาฉลามครีบดำ ปลากระพงขาว ปลากะพงแดง ปลากะรัง ปลาสินสมุทร ปลาการ์ตูน(ปลานีโม) ปลาสลิด ปลาสีเสียด ปลาสิงโต ปลาผีเสื้อ ปลานกแก้ว ปลาโนรี ปลาค้างคาว ปลากระรอกลายแดง ปลาโฉมงาม ปลาปักเป้า และปลาอื่นๆ อีกมากมาย แต่ละตู้ปลามีป้ายชื่อและคำอธิบายลักษณะนิสัยของปลาแต่ละชนิดให้เป็นความรู้ด้วย นอกจากนั้น ยังมีสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ อีกเช่น แมงดาทะเล ม้าน้ำ เป็นต้น

จุดที่สร้างความสนใจให้กับผู้ที่มาเที่ยวสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ มากที่สุด คือส่วนที่เป็นอุโมงค์ตู้ปลา ทำด้วยอะคริลิคใส หนา 60 มิลลิเมตร โค้งเป็นอุโมงค์ทางเดินสั้นๆ ประมาณ 10 เมตร มีแสงธรรมชาติส่องผ่านจากด้านบน บริเวณนี้จะได้เห็นปลาต่างๆ ว่ายวนเวียนอยู่อย่างใกล้ชิด รวมถึงด้านบนเหนือหัวเรา ให้ความรู้สึกใกล้ชิดเหมือนกับได้ลงไปอยู่ใต้น้ำ ปลาในอุโมงค์อะคริลิคนี้ ส่วนใหญ่เป็นปลาขนาดใหญ่ และปลากระดูกอ่อน เช่น ปลาเก๋าตัง ปลาหมอทะเล ปลากระเบน ปลาฉลามเสือดาว ปลาฉลามกบ และปลาแปลก หาดูได้ยาก อย่างเช่นปลาโรนัน*

* ปลาโรนัน เป็นปลากระดูกอ่อน รูปร่างคล้ายปลาฉลาม แต่หัวแบนเหมือนปลากระเบน มีปากอยู่ด้านล่าง หากินสัตว์น้ำตามพื้นดิน หากโตเต็มที่อาจมีขนาดถึง 3 เมตร หนักกว่า 200 กิโลกรัม ซึ่งปลาโรนันนี้ถือเป็นปลาหายากที่ใกล้สูญพันธุ์แล้ว


กิจกรรมหนึ่งของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ ที่หาดูได้ยาก คือการชมการให้อาหารปลาในอุโมงค์ตู้ปลาอะคริลิค มีรอบเดียว คือ ช่วง 14.00 น. ของทุกวัน โดยมีนักประดาน้ำลงไปในตู้ปลา ป้อนอาหารให้กับปลาจำพวกที่มีปากอยู่ด้านล่าง ที่มักจะกินอาหารไม่ทันปลาชนิดอื่น เช่น ปลากระเบนหลังดำ ปลาฉลามเสือดาว หากใครได้ชมการให้อาหารปลา ก็จะได้เห็นถึงลักษณะการกินอาหารอย่างใกล้ชิด

 

นอกจากปลาสวยงามนานาชนิด และสัตว์น้ำที่อยู่ในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ ภายในอาคารยังมีพิพิธภัณฑ์หอยชนิดต่างๆ ที่จัดแสดงเปลือกหอยชนิดต่างๆ เช่น วงศ์หอยมวนพลู หอยสังข์

ข้อแนะนำ
- เนื่องจากสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ เป็นสถานที่ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม การบำรุงดูแลสถานที่อาจไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร
- หากเข้าชมในช่วง 14.00 น. จะได้ชมการให้อาหารปลาในอุโมงค์ตู้ปลาด้วย
- ห้ามนำอาหาร เข้าไปในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
- ห้ามนำสัตว์เลี้ยง เข้าไปในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
- ไม่ควรเข้าไปยังสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ขณะตัวเปียก
- ไม่ควรเคาะกระจกตู้ปลา

 

สถานที่น่าสนใจบริเวณใกล้เคียง
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน (สะพานศึกษาธรรมชาติ) อยู่ก่อนถึงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ ประมาณ 200 เมตร
- ชายหาดแหลมเสด็จ อยู่บริเวณหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สามารถเล่นน้ำได้

การเดินทาง
ห่างจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 200 เมตร
ห่างจากหาดเจ้าหลาว 6 กิโลเมตร
ห่างจากจุดชมวิวเนินนางพญา (อ่าวคุ้งวิมาน) 15 กิโลเมตร
ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 35 กิโลเมตร

 

จากเส้นทางสุขุมวิทไปยัง สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ จะเลี้ยวก่อนถึงตัวเมืองจันทบุรี โดยให้มุ่งไปทางหาดคุ้งวิมาน จากนั้นจึงแยกไปทางแหลมเสด็จ

1ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท (หมายเลข 3) จากอำเภอแกลง มาจันทบุรี
2เมื่อถึงแยกหนองสีงา ให้เลี้ยวขวาตามป้ายบอกทางไป แหลมเสด็จ (ถนนหมายเลข 3399)
 
3เมื่อเลี้ยวแล้ว ให้ตรงตามเส้นทาง (มีป้ายบอกทางตลอด) เป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร จะมาถึงวงเวียนโลมาสนามไชย (มีรูปปั้นโลมาอยู่ตรงวงเวียน) จึงเลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทางไปแหลมเสด็จ
 
4จากวงเวียนโลมา ตรงตามเส้นทางหลักมาเรื่อยๆ อีกประมาณ 9 กิโลเมตร จะถึงวงเวียนเจ้าหลาว (มีรูปปั้นพะยูนเล่นน้ำ)
 
5ตรงวงเวียนพะยูนให้เลี้ยวขวา แล้วตรงไปต่ออีกประมาณ 2 กิโลเมตร (เลยทางเข้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนไปหน่อย) จะมีทางแยกซ้ายลงไปยังหาดแหลมเสด็จ (แยกที่มีจุดบริการนักท่องเที่ยว) ให้เลี้ยวซ้าย
 
6จากนั้นตรงตามเส้นทางเลียบหาดไปอีกหน่อย จะเห็น สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ทางขวามือ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ (6 รอบ - 72 พรรษา)
ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ติดต่อ 039-388-116, 039-388-025
เว็บไซต์ http://www.fisheries.go.th/cf-chan/visit-farm/aqua-kkb/aqua-kkb-page.htm

เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (สามารถช่วยบริจาคสมทบเป็นค่าอาหารสัตว์น้ำได้)

เวลาทำการ (ปิดวันจันทร์**)
วันอังคาร - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 17.30 น.
** หากวันจันทร์ใดเป็นวันหยุดราชการ จะเปิดให้บริการ และจะปิดในวันถัดไป

 

ข้อมูลจากแหล่งอื่น และ รีวิว Pantip :1
Image
Gallery

แผนที่

แสดงร้านอาหารใกล้เคียง
สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 0.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
หาดแหลมเสด็จ เป็นหาดยอดนิยมที่ค่อนข้างคึกคักอยู่เสมอ ไม่ค่อยเงียบเหงา โดยเฉพาะในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มีผู้คนแวะเวียนมาเที่ยว พักผ่อนริมทะเล เล่นน้ำ นั่งปิกนิก กินลมชมวิว ริมทะเลมีความร่มรื่น จึงมีทั้งคนเอาเสื่อมาปูนั่งพื้น และเอาเก้าอี้มานอนเล่นกันตลอด ช่วงเย็นก็มีคนมาทำกิจกรรมหน้าหาดอีกด้วย
ห่างออกไป ประมาณ: 0.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ และระบบนิเวศป่าชายเลนในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆ จะได้ศึกษาธรรมชาติจากนอกห้องเรียน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แบบนิเวศทัศนา ได้เดิมชมต้นไม้ พรรณไม้ ศึกษาวิถีชีวิตสัตว์ในอ่าวคุ้งกระเบน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ห่างออกไป ประมาณ: 2.5 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ถือเป็นหนึ่งใน เส้นทางชวนฝัน (Dream Destination) บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ได้เห็นวิวชายฝั่งทะเลแบบกว้างๆ และถนนโค้งสวยๆ ริมชายฝั่งทะเล ราวกับวิวต่างประเทศ โดยจุดชมวิวเนินนางพญานั้น ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต แถวบริเวณหาดคุ้งวิมาน จันทบุรี
ห่างออกไป ประมาณ: 3.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
หาดเจ้าหลาว เป็นหาดที่หลายคนมักจะนึกถึงเวลาต้องการมาเที่ยวทะเลจังหวัดจันทบุรี เป็นหาดที่มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมของคนที่อยากมาพักผ่อนริมทะเล ได้นอนเห็นทะเลกว้าง เล่นน้ำทะเล ย่ำทรายให้นุ่มเท้า หาดเจ้าหลาวเป็นหาดที่ไม่พลุกพล่าน มีความสงบ เป็นส่วนตัว หาดมีความสวยงาม น้ำใส หาดตื้น เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กๆ ลงเล่นน้ำได้โดยไม่ต้องกังวลใจ
ห่างออกไป ประมาณ: 4.3 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
หาดคุ้งวิมาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของจันทบุรี เพราะเป็นหาดน้ำทะเลใสสะอาด ที่อยู่ติดกับถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ที่ว่ากันว่าเป็นถนนเรียบชายฝั่งทะเลที่สวยที่สุดในประเทศไทย ซึ่งนอกจากหาดแล้ว บริเวณใกล้เคียงยังมีจุดชมวิวอยู่หลายจุดด้วยกัน รวมถึงยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก อย่าง ที่พัก ร้านอาหาร มีอาหารการกินครบ จึงเป็นที่เที่ยวที่ได้รับความนิยม เหมาะกับวันพักผ่อน นอนรับลมชมทะเล
ห่างออกไป ประมาณ: 7.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู เป็นจุดชมวิวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งที่สามารถแวะได้ง่าย อยู่ริมเส้นทางถนนเฉลิมบูรพาชลทิตที่ผ่านไปยังจุดท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่นหาดเจ้าหลาว แหลมเสด็จ แหลมสิงห์ บริเวณจุดชมวิวมีบรรยากาศ และวิวทิวทัศน์สวยงาม เห็นวิวทะเลได้กว้าง และยังเดินชมวิวบนสะพานเฉลิมพระเกียรติได้ด้วย จึงเป็นสถานที่พักผ่อนที่หลายคนชอบแวะ
ห่างออกไป ประมาณ: 8.2 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน เป็นจุดที่ไม่ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จึงไม่ค่อยมีคนรู้จัก สามารถแวะเข้าไปชมวิวทิวทัศน์สวยๆ ริมชายฝั่งที่มีทั้งโขดหินชายฝั่ง และชายหาด มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติบนเขา จุดชมวิว เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบนสามารถแวะได้ง่าย เพราะอยู่ในเส้นทางผ่าน จากหาดเจ้าหลาว ไปยังแหลมสิงห์
ห่างออกไป ประมาณ: 8.9 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
วัดตะกาดเง้า เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 280 ปี มีศิลปะวัตถุ สถาปัตยกรรมอันล้ำค่า ชมหอพระไตรปิฎกจากฝีมือช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม และศิลปกรรม ที่ตกทอดมาจนถึงยุคปัจจุบัน วัดอยู่ในแนวเส้นทางถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จึงแวะชมได้สะดวก อยู่บริเวณใกล้กับจุดชมวิวแขมหนู
ร้านอาหารใกล้เคียง
ห่างออกไป ประมาณ: 2.4 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านทะเลบุรี หรือ "ร้านเจ๊สาว คุ้งวิมาน" ร้านเก่าแก่ที่หลายคนแนะนำ เคยตั้งอยู่บริเวณริมหาดคุ้งวิมาน ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่บริเวณเนินนางพญาแล้ว สำหรับคนที่ติดใจในรสชาติอาหารร้านเจ๊สาว แวะมาเที่ยวที่จุดชมวิวเนินนางพญา ก็สามารถติดตามกันมาชิมได้
ห่างออกไป ประมาณ: 6 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
ร้านยายตุ๊ ซีฟู้ด เป็นร้านอาหารทะเลดังในแถบหาดเจ้าหลาว หลายคนมักจะพูดถึง และมีลูกค้าแวะเวียนมาค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด และเทศกาลต่างๆ ร้านตั้งอยู่ริมถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ซึ่งเป็นช่วงที่ถนนห่างจากชายฝั่ง ไม่ได้ติดทะเล ร้านยายตุ๊ ซีฟู้ดเป็นร้านใหญ่ รองรับลูกค้ากลุ่มใหญ่ได้ อาหารทะเลรสชาติอร่อย ราคาไม่แพง อาหารออกรวดเร็วทันใจ
ห่างออกไป ประมาณ: 7.1 กิโลเมตร
* วัดจากเส้นตรง ไม่ใช่เส้นถนน
เรือนริมน้ำซีฟู้ด เป็นร้านอาหารในอำเภอท่าใหม่ อยู่ใกล้จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู และไม่ไกลจากหาดเจ้าหลาวมากนัก เป็นร้านที่มี่ชื่อเสียง หลายคนแนะนำบอกต่อ ร้านบรรยากาศน่านั่ง ติดริมแม่น้ำ ชมวิวธรรมชาติได้เพลินๆ อาหารรสชาติดี คัดสรรอาหารทะเลสด คุณภาพดี นำมาปรุงอาหารได้ถูกอกถูกใจ ได้อาหารจานโต ทำไว รอไม่นาน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2021 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com