บริษัท ศรีราชา ฟาร์มจระเข้และผลิตภัณฑ์ จำกัด (ชลบุรี) รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป 1 อัตรา

ลักษณะงาน
- ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
- ตรวจสอบ และจัดทำภาษีที่เกี่ยวข้องเพื่อนำส่งสรรพกร
- ตรวจสอบเอกสารในการตั้งเบิกประกอบการจ่ายเงิน
- ดำเนินการปิดบัญชี-งบการเงินประจำเดือน
- ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินบริษัท
- จัดทำรายงานทางบัญชี และการเงินเสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
- ปฎิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอื่น ควบคุมดูแลทีมให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย / หญิง
- อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ระดับชั้น ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบบัญชี งานปิดงบการเงิน
- มีความรู้ทางด้านบัญชี และภาษีที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
- มีความกระตือรือร้นคล่องตัวในการทำงานสูง ขยัน อดทน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , มีความฉลาดทางอารมณ์
- มีประสบการณ์ด้านทำบัญชีต้นทุนการผลิต การเก็บต้นทุน ต้นงวด ปลายงวด คำนวณและบันทึกต้นทุน

สวัสดิการ
- ประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน
- ประกันชีวิต(กลุ่ม)
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เบี้ยเลี้ยงปฎิบัติงานนอกสถานที่
- เงินช่วยเหลือต่างๆ
- สิทธิในการซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพนักงาน
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

สนใจสมัครงาน ส่งประวัติมาที่ pp_cj@yahoo.com


การติดต่อ:
บริษัท ศรีราชา ฟาร์มจระเข้และผลิตภัณฑ์ จำกัด
336 หมู่ 6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์: 038-338-101-3
http://www.scfp.co.th


ลงประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2561  
ที่พักรายเดือน จ.ชลบุรี
ตำแหน่งงานว่างล่าสุด
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2019 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com