บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด รับสมัคร Purchasing Supervisor ประจำอมตะนคร

ลักษณะงาน
- กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานวิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดซื้อ วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
- ดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ
- จัดทำรายงานยอดซื้อ และความเคลื่อนไหวด้านราคาประจำเดือน / ประจำปี
- จัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อในแต่ละเดือนให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับระบบ ISO
- เจรจาต่อรองกับบริษัทที่ทำการซื้อขายร่วมกันให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ และติดต่อประสานงานในกรณี
ที่สินค้าหรือบริการมีปัญหา
- จัดทำแผนการตรวจติดตามผู้ขายประจำปี
- รวบรวมผลการประเมินผู้ขาย และนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนางานด้านจัดซื้อ
- ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ มาตรฐานคุณภาพ ความสะอาด สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของบริษัท
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย /หญิง
- อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ระดับชั้น ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ในสายงานจัดซื้ออย่างน้อย 5ปี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ / - สามารถโต้ตอบทาง e-mail ได้
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ / มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีภาวะความเป็นผู้นำ

สถานที่ทำงาน โรงงาน อมตะนคร 700/830 อมตะนคร เฟส 8 หมู่ 6 หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี 20160

สนใจสมัครงาน ส่งประวัติมาที่ sasithorn@lotte.co.th


การติดต่อ:
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
14/1 อาคารสุวรรณทาวเวอร์ ชั้น 3 ซอยศาลาแดง 1
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02-267-6287-8


ลงประกาศวันที่ 11 มิถุนายน 2561  
ที่พักรายเดือน จ.ชลบุรี
ตำแหน่งงานว่างล่าสุด
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2019 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com