บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด (พัทยา) รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

ลักษณะงาน
- จัดทำเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ผลตอบแทนต่างๆของพนักงาน
- คีย์ประวัติพนักงาน ในระบบ Payroll
- ทำเงินเดือนระบบ Payroll Prosoft
- จัดทำเอกสารประเมินผ่า่นทดลองงานและผ่านทดลองงาน
- สรุป ขาด ลา มา สาย Report ประจำเดือน
- ตรวจสอบ Attendance OT ก่อนทำ เงินเดือน
- สรุปเงินเดือนส่งผู้บริหาร
- ตั้งเบิกเงินสวัสดิการต่างๆภายในบริษัท
- ติดต่อหน่วยงานราชการ ประกันสังคม กรมสรรพกร เป็นต้น
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย / หญิง
- อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี
- จบการศึกษา ระดับชั้น ปริญญาตรีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานฝ่ายบุคคลอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
- มีความรู้ทางด้านการคิดค่าจ้างและผลตอบแทน
- มีความรู้ทางด้านกฏหมายแรงงาน ประกันสังคม และเงินทดแทน
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคิดค่าจ้าง
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- มีความละเอียดรอบคอบ เป็นคนเก็บรักษาความลับได้ดี
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี และทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (สำนักงานใหญ่)
- ประกันชีวิต กลุ่ม
- ประกันสุขภาพ กลุ่ม
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล

สนใจสมัครงาน ส่งประวัติมาที่ hr@kaanshow.com


การติดต่อ:
บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด
โรงละคร สิงห์ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์ ถนนเทพประสิทธิ์ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์: 033-045-166


ลงประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2561  
ที่พักรายเดือน จ.ชลบุรี
ตำแหน่งงานว่างล่าสุด
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2019 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com