Okuda Seiko (Thailand) Co., Ltd. รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 อัตรา

ลักษณะงาน
- สรรหาบุคลากรในตำแหน่งต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น
- ดำเนินการรับสมัครงานด้วยวิธีต่างๆ เช่น ติดประกาศ ประกาศทาง Internet
- ปฐมนิเทศน์พนักงานและอบรมเรื่องสวัสดิการ กฎระเบียบบริษัทและอื่นๆ
- ติดต่อสำนักงานประกันสังคม เช่น แจ้งเข้า-ออก เปลี่ยนสถานพยาบาล และอื่นๆตามที่ประกันสังคมกำหนด
- จัดฝึกอบรมพนักงานตามข้อกำหนด ISO TS1649 และ ISO 14001
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบการศึกษา ระดับชั้น ปวส - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลภายในโรงงาน3 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆได้ดี
- มีความสามารถและทักษะด้านการเจรจา
- สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ ISO 9001/TS 16949 และ 14001

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันภัยกลุ่ม
- เบี้ยขยัน
- เครื่องแบบพนักงาน
- เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
- เงินช่วยเหลือค่าที่พัก
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- อื่น ๆ

สนใจสมัครงาน ส่งประวัติมาที่ arisara.okudaseiko@gmail.com


การติดต่อ:
Okuda Seiko (Thailand) Co., Ltd.
150/85 หมู่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์: 038-347-337-9
http://www.okuda-seiko.com


ลงประกาศวันที่ 29 เมษายน 2561  
ที่พักรายเดือน จ.ชลบุรี
ตำแหน่งงานว่างล่าสุด
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2019 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com