บริษัท ทีเอสแอล รุ่งเจริญ จำกัด (ศรีราชา) รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา

ลักษณะงาน
เจ้าหนี้
รับผิดชอบการตรวจสอบและบันทึกใบกำกับภาษีซื้อทุกรายการ ใบวางบิล จัดทำใบขออนุมัติจ่ายเช็คและดำเนินการจ่ายเช็คเมื่อครบกำหนดจ่ายชำระเจ้าหนี้ ตรวจสอบในเสร็จรับจากเจ้าหนี้ พิมพ์รายงานภาษีมูลค่าเพิ่มทุกสิ้นเดือนและรายภาษี หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนและยื่นนำส่งให้ครบถ้วน จัดทำงบกระทบยอดเจ้าหนี้คงเหลือทุกสิ้นเดือน

ลูกหนี้
รับผิดชอบจัดทำบิลลูกหนี้ จัดทำเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งจัดเก็บ เอกสารบัญชีลูกหนี้ให้ครบถ้วน จัดทำรายงานลูกหนี้ค้างชำระ งานติดตามหนี้สินของลูกหนี้ และทำรายงานสรุปลูกหนี้ทุกเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย / หญิง
- อายุตั้งแต่ 25- 35 ปี
- จบการศึกษา ระดับชั้น ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
- ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- ใช้โปรแกรมทางบัญชีสำเร็จรูปได้ Express,My Account,Smartfinder,Sap ฯลฯ
- มีความรู้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.ง.ด.3,53
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติใบขับขี่
- มีความกระดือรือร้นและความอดทนในการทำงาน
- สามารถอดทนต่อสภาวะการทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

สวัสดิการ
-มีอาหารให้วันละ 2 มื้อ
-ประกันสังคม
-มีทิปรายอาทิตย์(บางตำแหน่ง)
-มีบริการซักรีดชุดพนักงาน
-เซอร์วิสชาร์ท ประจำเดือน
-วันหยุดและโบนัสประจำปี
-มีเบี้ยขยัน(บางตำแหน่ง)
-ค่าอาหารค่าเดินทาง(บางตำแหน่ง)
-ท่องเที่ยวประจำปี(บางตำแหน่ง)
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ประกันอุบัติเหตุ(ทำงานครบ 1 ปี)

สนใจสมัครงาน ส่งประวัติมาที่ hr@tslrung.co.th


การติดต่อ:
บริษัท ทีเอสแอล รุ่งเจริญ จำกัด
ถนน เจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์: 092-509-1659


ลงประกาศวันที่ 2 มีนาคม 2561  
ที่พักรายเดือน จ.ชลบุรี
ตำแหน่งงานว่างล่าสุด
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2019 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com