บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครพนักงานประสานงานบุคคล Site Co (จ.ชลบุรี)

ลักษณะงาน
- สรรหา รับสมัคร,สัมภาษณ์งานเบื้องต้น แม่บ้าน,รปภ,ขับรถ ประจำธนาคารกรุงไทย (บริเวณชลบุรี,เพชรบุรี,โคราช)
- ส่งพนักงานสัมภาษณ์กับทางธนาคารกรุงไทย สาขาต่างๆ
- ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของพนัก
งาน แม่บ้าน,รปภ,ขับรถ
- สำรวจความพึงพอใจของสาขาที่ใช้งานบริการจากทางบริษัทฯ
- รายงานผลกระทบ ข้อร้องเรียนต่างๆ จากทางธนาคารและ สรุปรายงานส่งผู้บังคัญบัญชา

เงินเดือน ตามโครงสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย / หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับชั้น ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ , การบริหารทรัพยากรมนุษย์และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้.,มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
- มีประสบการณ์ในการสรรหา, จัดฝึกอบรมบุคลากรในระดับปฏิบัติการ เช่น พนักงาน รปภ, แม่บ้าน และ ขับรถ
- สามารถสรรหาบุคลากรได้ทันตาม KPI ที่ทางธนาคารฯได้กำหนดไว้
- มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจธนาคารได้เป็นอย่างดี
- สามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติการของพนักงานตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนดไว้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, รักงานบริการ และอดทนต่อสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
- มีใบขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง

สถานที่ปฏิบัติงาน จ.ชลบุรี

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-สวัสดิการสงเคราะห์ (เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต)
-ประกันชีวิต
-ประกันสุขภาพ
-สมาชิกชมรมออมทรัพย์
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-บำเหน็จพิเศษ หรือเกษียณอายุ
-โบนัสประจำปี
-ปรับค่าจ้างประจำปี

สนใจสมัครงาน ส่งประวัติมาที่ hrm@ktbgs.co.th ; amnat.tha@ktbgs.co.th


การติดต่อ:
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
เลขที่ 96/12 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2791-9800-1
http://www.ktbgs.co.th


ลงประกาศวันที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2561  
ที่พักรายเดือน จ.ชลบุรี
ตำแหน่งงานว่างล่าสุด
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2019 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com