CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED รับสมัครเจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (โซนศรีราชา / พัทยา)

ลักษณะงาน
- เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คําแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และช่วยแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า
- ขยายฐานธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านธุรกิจรายย่อยและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ของธนาคารตามเป้าหมายที่ได้รับ
- เสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการทุกประเภทของธนาคารและบริษัทในเครือ
- ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ๆและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
- จัดทำข้อมูลและสรุปผลวิเคราะห์การขายผลิตภัณฑ์ด้านธุรกิจรายย่อยและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ของธนาคาร
- ออกเยี่ยมเยียนและติดตามดูแลลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการใช้บริการเพื่อนำมาปรับปรุง
- วางแผนการตลาดและจัดกิจกรรมทางการตลาดตามนโยบายของธนาคาร เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ด้านธุรกิจรายย่อยและทำ CROSS SELL ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ

เงินเดือน 16,000-35,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจ / สาขาการเงินและการธนาคาร / สาขาเศรษฐศษสตร์ / สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในด้านการสื่อสาร
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีประสบการณ์ทางด้านการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารมา
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- ใจรักงานขาย
- มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย หากมีใบอนุญาต Single License จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทั้ง MS Word, Excel, PowerPoint, Internet

สวัสดิการ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ประกันสุขภาพ
- ประกันชีวิต
- ทันตกรรม

สนใจสมัครงาน ส่งประวัติมาที่ benjarat.s@cimbthai.com


การติดต่อ:
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02-626-7573
http://www.cimbthai.com


ลงประกาศวันที่ 12 กุมภาพันธุ์ 2561  
ที่พักรายเดือน จ.ชลบุรี
ตำแหน่งงานว่างล่าสุด
Tourism Authority of Thailand    Amazing Thailand     Pattaya Concierge     ChonHub     Kanchanaburi dot Co
Copyright © 2016 - 2019 | Ceediz.Com Contact: info@ceediz.com, info.ceediz@gmail.com