Post Space ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!! ฝากประกาศ ลงโฆษณา โปรโมทสินค้า แหล่งพบปะซื้อขายแห่งใหม่ใช้บริการได้แล้ววันนี้!! ไม่ต้องสมัครสมาชิกก็ลงประกาศได้จ้า

การประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ในแอพพลิเคชั่น LINE

จังหวัดกรุงเทพมหานคร    เขตจตุจักร
 • รายละเอียด

       1. คุณสมบัติของผู้ประกวด

           บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

       2. กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

           2.1 หัวข้อเรื่อง “การต่อต้านการค้ามนุษย์”

           2.2 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานสติ๊กเกอร์ภาพนิ่งที่ผู้ส่งประกวดออกแบบด้วยตนเองเท่านั้น โดยต้องไม่คัดลอก ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น รวมทั้งไม่สามารถว่าจ้างให้ผู้อื่นออกแบบแทนได้

           2.3 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลักษณะส่อไปในทางลามกอนาจาร หยาบคาย น่ารังเกียจ ดูหมิ่นสถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ว่าจะในทางตรงและทางอ้อม และเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

           2.4 เป็นผลงานที่ไม่เคยถูกนำขึ้นไปขายใน LINE Creator Market หรือดัดแปลงมาจากผลงานที่ถูกนำขึ้นไปขายใน LINE Creator Market

           2.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง    ของมนุษย์

           2.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

           2.7 หากพบว่ามีการฝ่าฝืนข้อห้ามข้อใดที่ระบุไว้ในเงื่อนไข/กติกานี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบผลงาน
  และตัดสิทธิ์จากการประกวด และจะเรียกคืนรางวัลโดยทันที

  หมายเหตุ    ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกอาจจะถูกนำมาปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมสำหรับนำมาใช้จริง 

       3. วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

  3.1 ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 เซต/แบบ (16 รูป/Action)

            3.2 รายละเอียดของไฟล์ที่ใช้ส่งประกวด

  • ฟอร์แมต : PNG
  • ขนาด : กว้าง 370 พิกเซล x สูง 320 พิกเซล ต่อเฟรมและเว้นระยะขอบประมาณ 10 พิกเซล พื้นหลังควรโปร่งใส ขนาดของแต่ละไฟล์ไม่เกิน 1 MB
  • ความละเอียด : 72 dpi หรือสูงกว่า และโหมดสี RGB

   

   

   

  3.3 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด ผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้  

   Ÿ www.m-society.go.th หัวข้อ “วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561”

  Ÿ www.e-aht.com

  Ÿ Facebook กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 

           3.4  ส่งผลงานและเอกสารในการเข้าประกวดฯ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

            1) ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ เอกสารประกอบด้วย

  • ใบสมัคร    
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประชาชน    
  • USB Flash Drive ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

       2) ส่งผลงานผ่านทาง E-mail : linecontest2561@gmail.com เอกสารประกอบด้วย

  • แนบไฟล์ใบสมัคร     
  • แนบไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประชาชน     
  • ไฟล์ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

  3.5 ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ตามวันและเวลาราชการ ส่งมาที่       กองต่อต้านการค้ามนุษย์  อาคารซีพี ทาวน์เวอร์ 3 ชั้น 7 อาคาร A   เลขที่ 34 ถนนพญาไท    แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กทม. 10400 

    4. รางวัล

   ผู้ได้รับรางวัลการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล รวมทั้งสิ้น 3 รางวัล ดังนี้

  • รางวัลที่ 1 รางวัลละ                          30,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 รางวัลละ                          20,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 รางวัลละ                          10,000 บาท

         5. ประกาศผลการประกวด

  5.1 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดใน วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้
       Ÿ www.m-society.go.th หัวข้อ “วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561”

                      *www.e-aht.com   *Facebook กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 

  5.2 ผู้ชนะการประกวดจะได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 และรับรางวัล        จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลภายในเดือนมิถุนายน 2561             โดยจะประสานผ่านทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งรายละเอียดให้ทราบในลำดับต่อไป

         6. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  กองต่อต้านการค้ามนุษย์  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 อาคาร A  เลขที่  34 ถนนพญาไท แขวงพญาไท  

  เขตราชเทวี กทม. 10400  โทรศัพท์ 02 202 9068

  ผู้ประสานงาน  นางสาวนันท์นภัส เที่ยงแท้  โทรศัพท์ 062 – 835 6164

  -------------------------------------

   

  ประกาศอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

  ดูทั้งหมด

  • รูปภาพสำหรับประกาศนี้

  • I
   M
   A
   G
   E
   G
   A
   L
   L
   E
   R
   Y

  ข้อมูลประกาศ

  เจริญชัย กาญจนพิบูลย์

  ไม่ระบุราคา

  แจ้งข่าวสาร

  ใหม่

  ธุรกิจ (บริษัท, ร้านค้า)

  18 เม.ย. 61 11:33 น.

  -

  55/112 ถนนกำแพงเพชร6 ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

  021581144 

  proj.acid@gmail.com 

  893 

  ดูประกาศทั้งหมดของเจ้าของประกาศ

  จัดการประกาศ

  ติดต่อเจ้าของประกาศ คลิก!

  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

  เก็บเข้า Bookmark

  ก่อนตกลงทำการซื้อขาย ควรพิจารณาให้ดี เพราะผู้ประกาศบางท่านอาจหลอกลวงเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ประกาศ