Post Space ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!! ฝากประกาศ ลงโฆษณา โปรโมทสินค้า แหล่งพบปะซื้อขายแห่งใหม่ใช้บริการได้แล้ววันนี้!! ไม่ต้องสมัครสมาชิกก็ลงประกาศได้จ้า

รับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรระบบควบคุม สังกัดฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม

จังหวัดนครราชสีมา    อำเภอเมือง
 • รายละเอียด

  ประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

  เรื่อง จัดจ้างเหมาปฏิบัติงาน วิศวกรระบบควบคุม สังกัดฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม

  จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ครั้งที่ 2)

    สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

  อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

  ……………………………………………………………………………………..

   

               สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งวิศวกรระบบควบคุม สังกัดฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ผู้มีสิทธิยื่นเอกสารสมัครงานจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สถาบันฯ กำหนด

   

                 กำหนด ยื่นเอกสารสมัครงานระหว่างวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 ผู้สนใจส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ตู้ ปณ.93 ปณจ.นครราชสีมา 30000 (โปรดใช้ใบสมัครโดย download ที่ www.slri.or.th/dps)  หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ส่วนพัสดุ ชั้น 2 อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6  ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุร-นารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเพื่อสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561  และ กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

   

                     ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัสดุ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  ชั้น 2 อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 11 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 20  เมษายน พ.ศ. 2561 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4421-7040 ต่อ 1248  โทรสาร 0-4421-7047  ในวันและเวลาราชการ หรือ http//:www.slri.or.th/dps

   

 • ข้อมูลประกาศ

  purchase

  18,000 บาท

  แจ้งข่าวสาร

  ไม่สามารถระบุได้

  ธุรกิจ (บริษัท, ร้านค้า)

  17 เม.ย. 61 15:36 น.

  -

  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อาคารสิรินธรวิชโชทัย เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000 

  044-217040 ต่อ 1248 

  www.slri.or.th/dps 

  kulina@slri.or.th 

  1,192 

  จัดการประกาศ

  ติดต่อเจ้าของประกาศ คลิก!

  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

  เก็บเข้า Bookmark

  ก่อนตกลงทำการซื้อขาย ควรพิจารณาให้ดี เพราะผู้ประกาศบางท่านอาจหลอกลวงเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ประกาศ