เรียนพิเศษ-สอนพิเศษภาษาอังกฤษให้พนักงาน รับสอนแถวนิคมในสุมรปราการ ชลบุรี ระยอง
 • รับสอนพิเศษทุกวิชา ทุกระดับชั้น เลือก วัน เวลา และสถานที่เรียนได้เอง
  ค่าบริการในการสอนเดี่ยว (ตัวต่อตัว) เริ่มต้นที่ 150 บาท ในระดับอนุบาล
  200 บาท ในระดับประถมศึกษา
  220 บาท มัธยมศึกษาตอนต้น
  250 บาท มัธยมศึกษาตอนปลาย
  และ 300 บาท ในระดับมหาวิทยาลัย
  หากเรียนเป็นกลุ่มราคาเรียนต่อคนจะถูกลง น้องๆ หรือผู้ปกครองท่านใดสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.megatutor2home.com/ หรือโทรสอบถามได้ที่ 086-031-6767 ค่ะ

  หลักสูตรที่เปิดสอน:
  อนุบาล: ดูแลการบ้าน หรือสอนเสริมวิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย
  ประถมศึกษา: ดูแลการบ้าน หรือสอนเสริมวิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม
  มัธยมศึกษาตอนต้น: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม
  มัธยมศึกษาตอนปลาย: คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม GAT PAT
  มหาวิทยาลัย: ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส สถิติ บัญชี และกฎหมาย
  สอนภาษา : อังกฤษ ไทย จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สเปน เกาหลี
  สอนโดยพวกพี่ๆ ที่เรียนอยู่ระดับมหาวิทยาลัย และพวกพี่ๆ ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
  จากมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศไทย เช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตร มหิดล 3พระจอม ศิลปากร มศว.ประสานมิตร ฯลฯ และจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา อังกฤษ
  พื้นที่ให้บริการคลอบคลุมทั่วกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น พิษณุโลก นครปฐม ชลบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

  Megatutor2Home ยินดีให้คำปรึกษาปัญหาด้านการเรียน 086-031-6767