งาน Career Day ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือไทยออยล์ ณ โรบินสัน ศรีราชา 17 ส.ค. 57
 • อีกครั้งกับงาน "Career Day" 17 สิงหาคมนี้ ที่แปซิฟิกฮอลล์ ชั้น 4 (โรบินสัน ศรีราชา) ยังมีตำแหน่งงานว่างมากมายรอคุณอยู่

  ตำแหน่งที่รับสมัคร
  ช่างเทคนิค / พนักงานปฏิบัติการ
  ปวส. สาขา: เคมี, ไฟฟ้า, โยธา, เครื่องมือวัด, อิเล็คทรินิคส์, เทคนิคการผลิต, ช่างยนต์, ปิโตรเคมี

  วิศวกร
  ปริญญาตรี ปริญญาโท คณะวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ สาขา: เคมี, ปิโตรเคมี, ไฟฟ้า, โยธา, เครื่องกล, เครื่องมือวัด, คอมพิวเตอร์, สิ่งแวดล้อม

  สายงานสนับสนุน
  ปริญญาตรี ปริญญาโท สาขา: บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบริหาร รัฐศาสตร์ อื่น ๆ

  * เอกสารการสมัครงาน สำเนาระเบียนการศึกษา บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบผ่านทหารเกณฑ์ รูปถ่าย และ Resume

  สมัครงานและรับฟังเทคนิคการสัมภาษณ์งาน ณ แปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิคปาร์ค ศรีราชา ในวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. - 15.00 น.

  source: Thai Oil Group Recruitment